รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม จำนวน 134 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 เฉลิมชัย หมั่นเพียรสุข
78/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-6970-1435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
หมูหย็อง
99/2553
หมูหยอง 287-3/99(นฐ) 21 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2568
2 กลุ่มโครเชต์ สัมผัส สามพราน
42/126 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0-2429-0856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 166-2/193(นฐ) 25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2566
3 กลุ่มโครเชต์ สัมผัส สามพราน
42/126 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0-2429-0856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 167-3/195(นฐ) 25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2566
4 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านต้นตาล
35/1 ม.5 ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-1937-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 211-7/39(นฐ) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
5 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านคลองนกกระทุง
26/2 ม.7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-1890-7595
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 214-10/20(นฐ) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
6 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านลาดหญ้าแพรก
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 8-5185-3556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี
67/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี 191-1/67(นฐ) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
7 กลุ่มดินประดิษฐ์ชุมชนคุณธรรม
21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-5404-4731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 281-10/24(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
8 กลุ่มดินประดิษฐ์ชุมชนคุณธรรม
21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-5404-4731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 282-3/422(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
9 กลุ่มนิตติ้ง สัมผัส สามพราน
42/126 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 0-2429-0856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 165-2/615(นฐ) 25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2566
10 กลุ่มมัดย้อมกระทุ่มล้มจังหวัดนครปฐม
88/141 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-6776-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 293-5/52(นฐ) 21 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2568
11 กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ
68/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1944-9328
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติก 201-9/20(นฐ) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
12 กลุ่มสัมมาชีพบ้านทุ่งแฝก
33/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5483-8028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ พวงกุญแจหนังวัว 249-3/595(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
13 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางหวาย
50 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-6801-1625
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 279-1/597(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
14 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางหวาย
50 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-6801-1625
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
รองเท้าเส้นใยพืช
797/2548
รองเท้าเส้นใยพืช 280-2/797(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
15 กลุ่มหัตถกรรมปั้นดินขาวนครปฐม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-6077-6843
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 225-8/24(นฐ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
16 กลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-9210-4427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 242-8/196(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
17 กลุ่มอาชีพแปรรูปส้ม ตำบลอ้อมใหญ่
64/183 ม.8 ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 โทรศัพท์ 9-9394-5166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำส้ม
275/2557
น้ำส้มสายน้ำผึ้งผสมเนื้อส้ม(ชนิดน้ำส้มปรุง) 164-1/275(นฐ) 25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2566
18 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 222-13/20(นฐ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
19 นาง จรัสศรี บุญนำ
43/3 ม.4 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-1337-3405
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 215-11/20(นฐ) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
20 นาง จำลอง ใจซื่อตรง
42/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9911-0418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหารและประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีดั้งเดิม 263-13/10(นฐ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
21 นาง จิราภา แพลอย
156/114 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9205-0090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 285-17/20(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
22 นาง ณัฐชยา พานิชวงษ์
105 ม.4 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์ 8-6174-5580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 239-11/417(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
23 นาง ณิรัชชา ผลเจริญ
67/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1755-0702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต
645/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต 264-2/645(นฐ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
24 นาง ดวงสมร ปราการรัตน์
64/21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-4642-6341
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 217-9/417(นฐ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
25 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9777-8346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 199-2/78(นฐ) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
26 นาง นิติกาญจน์ พวงประสาทพร
71/1-2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 8-5397-8427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 204-8/10(นฐ) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
27 นาง พจนา โอเจริญ
104 ม.2 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9692-6948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 171-7/20(นฐ) 25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2566
28 นาง พรพรหม เณรโต
101/170 ม.9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9520-8868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 294-1/247(นฐ) 21 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2568
29 นาง ไพเราะ พ้นภัย
16/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 223-14/20(นฐ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
30 นาง มณี ทับทิมจรูญ
1/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 โทรศัพท์ 8-7367-7170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 224-7/24(นฐ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
31 นาง มณี นาคขำ
90/9 ม.5 ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-9142-1125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 172-4/195(นฐ) 25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2566
32 นาง ลมัย เกษกำแพง
89/3 ม.2 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-8543-5244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 268-9/366(นฐ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
33 นาง วรรณวิภา คชศิลา
86/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73180 โทรศัพท์ 8-1943-1081
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 230-2/422(นฐ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
34 นาง วารี สุขเสริมสวัสดิ์
90/36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 9-2787-7486
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 168-2/426(นฐ) 25 ก.พ. 2563 24 ก.พ. 2566
35 นาง ศิริกัลยา คงสถาน
27/28 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9455-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 196-8/20(นฐ) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
36 นาง ศิริกัลยา คงสถาน
27/28 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9455-6461
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 197-5/24(นฐ) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
37 นาง สมพิศ ประไพวรรณ
60 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1759-7039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
หน้ากากผ้า
1555/2563
หน้ากากผ้า 272-1/1555(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
38 นาง สมพิศ ประไพวรรณ
60 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1759-7039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
หมอนหนุนศีรษะ
381/2547
หมอนหนุนศีรษะ 229-3/381(นฐ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
39 นาง สวิตตา พูลรักษา
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 9-3124-1568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 246-5/195(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
40 นาง สวิตตา พูลรักษา
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 9-3124-1568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 247-3/615(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
41 นาง สุกัญญา เทศธรรม
25/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1941-4524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ถั่วตัด
156/2559
ขนมถั่วตัด 178-1/156(นฐ) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
42 นาง สุกัญญา เทศธรรม
25/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1941-4524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งาตัด
710/2559
ขนมงาตัด 179-1/710(นฐ) 30 มิ.ย. 2563 29 มิ.ย. 2566
43 นาง อรุโณทัย วงศ์สุทธิกุล
82 ม.5 ซ.นางอรุโณทัย วงศ์สุทธิกุล ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 8-6514-9967
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 241-7/196(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
44 นาง อรุโณทัย วงศ์สุทธิกุล
82 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 8-6514-9967
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 240-12/417(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
45 นางสาว โกมล จั่นวิลัย
102/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 9-8445-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 243-15/20(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
46 นางสาว โกมล จั่นวิลัย
102/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 9-8445-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 244-1/972(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
47 นางสาว ญาณรินทร์ ปานปรุง
93 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 8-4596-4929
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 206-10/10(นฐ) 31 ส.ค. 2563 30 ส.ค. 2566
48 นางสาว ณิชทนันท์ โฆษิตธรรมภัทร์
66 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 6-3140-9322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
รองเท้าเส้นใยพืช
797/2548
รองเท้าเส้นใยพืช 261-1/797(นฐ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
49 นางสาว ธัญญา แสงแห่งธรรม
22/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 8-0215-2117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง
553/2560
แชมพูสัตว์เลี้ยงผสมสะเดา และแชมพูสัตว์เลี้ยงผสมเปลือกมังคุด 271-3/553(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
50 นางสาว ธัญญา แสงแห่งธรรม
22/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 8-0215-2117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่หรือป้องกันแมลงชนิดเหลว
841/2553
ประเภทไล่ยุง 290-2/841(นฐ) 21 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565