รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครปฐม จำนวน 140 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 เฉลิมชัย หมั่นเพียรสุข
78/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลับ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-6970-1435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
หมูหย็อง
99/2553
หมูหยอง 287-3/99(นฐ) 21 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2568
2 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านต้นตาล
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-1937-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 368-13/39(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
3 กลุ่มดินประดิษฐ์ชุมชนคุณธรรม
21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-5404-4731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 281-10/24(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
4 กลุ่มดินประดิษฐ์ชุมชนคุณธรรม
21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-5404-4731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 282-3/422(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
5 กลุ่มมัดย้อมกระทุ่มล้มจังหวัดนครปฐม
88/141 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-6776-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 293-5/52(นฐ) 21 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพตำบลขุนแก้ว
54/5 ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 6-5969-5839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 331-1/74(นฐ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
7 กลุ่มสัมมาชีพบ้านทุ่งแฝก
33/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนป่าน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5483-8028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ พวงกุญแจหนังวัว 249-3/595(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
8 กลุ่มหัตถกรรมนครชื่นชุ่ม
101/40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-6644-1389
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 302-3/412(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
9 กลุ่มหัตถกรรมนครชื่นชุ่ม
101/40 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-6644-1389
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 301-14/417(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
10 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางหวาย
50 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-6801-1625
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 279-1/597(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
11 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางหวาย
50 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-6801-1625
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
รองเท้าเส้นใยพืช
797/2548
รองเท้าเส้นใยพืช 280-2/797(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
12 กลุ่มหัตถกรรมผ้าและไหมพรม
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-9210-4427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 242-8/196(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
13 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านสุขเกษม
60 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-3716-3273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 307-10/39(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
14 กลุ่มอาชีพแปรรูปส้ม ตำบลอ้อมใหญ่
64/183 - 184 ม.8 ซ.- ถ.- ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160 โทรศัพท์ 9-9394-5166
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำส้ม
275/2557
น้ำส้มสายน้ำผึ้งผสมเนื้อส้ม ชนิดน้ำส้มปรุง 330-2/275(นฐ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
15 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 363-19/20(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
16 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านใหม่พัฒนา
16/6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 364-4/412(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
17 กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสามขา
40 ม.3 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2426-9346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 320-11/39(นฐ) 30 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2569
18 นาง กันดา สระทองแยง
54 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์มือถือ 09-2525-3106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 349-12/39(นฐ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
19 นาง กาญจนา สุวรรณมาลี
114 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9666-9646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 350-2/245(นฐ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
20 นาง กาญจนา สุวรรณมาลี
114 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์มือถือ 08-9666-9646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 351-3/245(นฐ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
21 นาง จำลอง ใจซื่อตรง
42/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9911-0418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหารและประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีดั้งเดิม 263-13/10(นฐ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
22 นาง จิราภา แพลอย
156/114 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9205-0090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 285-17/20(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
23 นาง ณัฐชยา พานิชวงษ์
105 ม.4 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์ 8-6174-5580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 239-11/417(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
24 นาง ณัฐชยา พานิชวงษ์
105 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 73150 โทรศัพท์ 8-6174-5580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 300-6/835(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
25 นาง ณิรัชชา ผลเจริญ
67/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1755-0702
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต
645/2547
ผลิตภัณฑ์หินแกรนิต 264-2/645(นฐ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
26 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9777-8346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว
78/2546
ผลิตภัณฑ์เป่าแก้ว 332-3/78(นฐ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
27 นาง ทิพวัน แสงอำไพ
83 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9777-8346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว
426/2547
ผลิตภัณฑ์ศิลปะบนแก้ว 333-3/426(นฐ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
28 นาง นัทชา กองสุผล
9/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-1856-6390
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์
442/2561
ไม้กวาดใยป่านศรนารายณ์ 309-3/442(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
29 นาง นิติกาญจน์ พวงประสาทพร
71/1-2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 8-5397-8427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 360-16/10(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
30 นาง นิติกาญจน์ พวงประสาทพร
71/1-2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 8-5397-8427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 361-17/10(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
31 นาง พรพรหม เณรโต
101/170 ม.9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-9520-8868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 294-1/247(นฐ) 21 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2568
32 นาง ไพเราะ พ้นภัย
16/6 ม.8 ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 303-9/196(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
33 นาง ไพเราะ พ้นภัย
16/4 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บางแขม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-5429-2002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 362-18/20(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
34 นาง มณี ทับทิมจรูญ
1/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินมูล อ.บางเลน จ.นครปฐม 73190 โทรศัพท์ 8-7367-7170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 365-11/24(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
35 นาง รัชดา ศิริมาศเกษม
51/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9077-0796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 305-2/80(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
36 นาง รัชดา ศิริมาศเกษม
51/8 ม.1 ต.บางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9077-0796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 306-6/195(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
37 นาง ลมัย เกษกำแพง
89/3 ม.2 ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-8543-5244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 268-9/366(นฐ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
38 นาง สมพิศ ประไพวรรณ
60 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1759-7039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
หน้ากากผ้า
1555/2563
หน้ากากผ้า 272-1/1555(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
39 นาง สวิตตา พูลรักษา
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 9-3124-1568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 246-5/195(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
40 นาง สวิตตา พูลรักษา
108 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองปากโลง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 9-3124-1568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 247-3/615(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
41 นาง สังวาลย์ ใจซื่อตรง
24/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 9-5310-2545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหารและประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 318-14/10(นฐ) 30 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2569
42 นาง สุกัญญา เทศธรรม
25/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1941-4524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ถั่วตัด
156/2559
ขนมถั่วตัด 327-2/156(นฐ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
43 นาง สุกัญญา เทศธรรม
25/5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกู อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 8-1941-4524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งาตัด
710/2559
ขนมงาตัด 328-2/710(นฐ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
44 นาง อรุโณทัย วงศ์สุทธิกุล
82 ม.5 ซ.นางอรุโณทัย วงศ์สุทธิกุล ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 8-6514-9967
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 241-7/196(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
45 นาง อรุโณทัย วงศ์สุทธิกุล
82 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 8-6514-9967
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 240-12/417(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
46 นางสาว กอบบุญ เกตุบุญลือ
78 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-1942-5630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงิน แบบเรียบ 310-2/23(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
47 นางสาว กอบบุญ เกตุบุญลือ
78 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-1942-5630
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องประดับทองคำ
1246/2549
เครื่องประดับทองคำ 311-1/1246(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
48 นางสาว โกมล จั่นวิลัย
102/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 9-8445-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 243-15/20(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
49 นางสาว โกมล จั่นวิลัย
102/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 9-8445-4205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 244-1/972(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
50 นางสาว ญาณรินทร์ ปานปรุง
93 ม.12 ซ.ไร่ขิง 42 ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์มือถือ 08-4596-4929
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 354-6/930(นฐ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567