รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 47 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเรือจำลองฉลอมชายฝั่ง
260 ม.4 ซ.เทศบาล 13 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เรือจำลอง
80/2546
ผลิตภัณฑ์เรือจำลอง 137-5/80(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5701-2131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 132-3/592(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5-70-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 130-2/595(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5-70-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 131-3/595(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
5 กลุ่มสตรีผลิตร่มและกระเป๋า
28/4 ม.5 ซ.เทพกาญจนา ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ร่มประดิษฐ์
1568/2564
ร่มประดิษฐ์ 147-1/1568(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
6 กลุ่มสตรีผลิตร่มและกระเป๋า
28/4 ม.5 ซ.เทพกาญจนา ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3414-6466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าผ้าหนังผสม 149-2/1484(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
7 กลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพ ชุมชนคลองกระโจน
223/1 ม.- ซ.- ถ.ธรรมคุณากร ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9547-6679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แชมพู
92/2552
แชมพู 115-8/92(สค) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
8 กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
เซรามิกประดิษฐ์ 141-2/1120(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
9 กลุ่มอาชีพบ้านล่างพัฒนากาหลง
19/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 150-5/196(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
10 กลุ่มอาชีพบ้านล่างพัฒนากาหลง
19/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าผ้าหนังผสม 148-1/1484(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
11 นาง กัญญา วงษ์สวรรค์
44/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 06-2962-3921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 103-2/52(สค) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
12 นาง จิตต์ติมา สงวนศักดิ์โยธิน
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ 140-21/10(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
13 นาง ประไพ ยศวิไล
99/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-8900-3684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 104-4/417(สค) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
14 นาง วนิดา โชติพินิจ
236/2ท ม.- ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-8235-0280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์จากลูกตีนเป็ดน้ำ
1127/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกตีนเป็ดน้ำ 123-1/1127(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
15 นางสาว กัลยณพ มารุ่งเรือง
159 ม.1 ซ.ดอนไก่ดี5 ถ.เศรษฐกิจ ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 09-5163-1373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ 107-20/10(สค) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
16 นางสาว จันทิรา แซ่อึ้ง
27/111 ม.5 ซ.16 ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5800-6866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 108-2/23(สค) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
17 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 144-2/24(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
18 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภํณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 142-3/193(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
19 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 143-2/413(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
20 นางสาว ชญาณิศา บุญญัตสินี
160/405 ม.13 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-8548-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 138-4/196(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
21 นางสาว สราญจิต จนิษฐ
55/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-7913-7380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสม 135-6/550(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
22 นาย กิตติ ฤทธิ์สมบูรณ์
47 ม.8 ซ.- ถ.รุ่งประชา ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3442-7696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องทองเหลือง
73/2546
เครื่องทองเหลือง(ประเภทเครื่องทองเหลืองหล่อ) 110-1/73(สค) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
23 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 114-2/421(สค) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
24 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐืจากลูกปัด 113-2/193(สค) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
25 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์หินสี
1125/2549
ผลิตภัณฑ์หินสี 118-1/1125(สค) 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2566
26 นาย ชวการ เมตตะธำรงค์
200/320 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2334-4449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 112-3/418(สค) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
27 นาย วริทธิ์ธร หวังฤทธิไกรกุล
75/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 133-2/366(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
28 นาย สุรินทร์ ทิมอินทร์
64/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-8045-4038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ขลู่แห้งชงดื่ม
865/2556
ขลู่แห้งชงดื่ม 134-1/865(สค) 23 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
29 บริษัท โกลว์ แล็ปบอราทอรี่ จำกัด
129/124 ม.4 ซ.พงษ์ศิริชัย1 ถ.เพชรเกษม ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลว 119-2/95(สค) 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2566
30 บริษัท แต้ง่วนไถ่ จำกัด
15/19 ม.5 ซ.ทรัพย์ไพศาล ถ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3438-2308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค
301/2553
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค 121-1/301(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
31 บริษัท บ้านในสวน จำกัด (สวนปานะ)
88/314 ม.5 ซ.8 ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2813-4375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า 122-5/550(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
32 บริษัท ผลิตภัณฑ์ใบพลูไทย จำกัด
49/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-1173-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
น้ำมันหอมระเหย
668/2548
น้ำมันหอมระเหย 109-2/668(สค) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพชุมชนคลองกระโจน
233/1 ม.- ซ.ธรรมคุณากร ถ.- ต.โกรกกราก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม 124-2/93(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
34 วิสาหกิจชุมชนกะลาเอกบ้านกระโจมทอง
20/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์มือถือ 08-9910-7142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากะลามะพร้าว 139-2/8(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
35 วิสาหกิจชุมชนชุมชนเคหะมหาชัย
31/490 ม.4 ซ.- ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9213-5059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 106-1/568(สค) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
36 วิสาหกิจชุมชนชุมชนเคหะมหาชัย
31/490 ม.4 ซ.- ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9213-5059
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 105-2/412(สค) 31 ม.ค. 2563 30 ม.ค. 2566
37 วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม
22/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
น้ำพริกเผา
4/2556
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดรสปลาทูน่า 136-2/4(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
38 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานเศษผ้าชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ
29/31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 127-5/417(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
39 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานเศษผ้าชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ
29/31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 128-6/417(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
40 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานเศษผ้าชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ
29/31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 129-7/417(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
41 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานเศษผ้าชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ
29/31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 125-3/412(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
42 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์งานเศษผ้าชุมชนบ้านอ้อมโรงหีบ
29/31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 126-3/196(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
43 วิสาหกิจชุมชนพิณมิสา
899/7 ม.- ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
907/2563
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ 116-1/907(สค) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
44 สินสมุทร
32/32 ม.3 ซ.เรือนจำสมุทรสาคร ถ.ธรรมคุณากร ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-1021
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 111-4/80(สค) 24 ส.ค. 2563 23 ส.ค. 2566
45 หจก.เธียรวิชญ์
99/92-93 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-9168-3583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
แคบหมู
101/2553
แคบหมูปรุงรส 120-1/101(สค) 30 ก.ย. 2563 29 ก.ย. 2566
46 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็บทรัพย์ซีรามิค
226/96 ม.4 ซ.เพชรเกษม97 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน ประเภทใช้งานทั่วไป 146-3/245(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เก็บทรัพย์ซีรามิค
226/96 ม.4 ซ.เพชรเกษม97 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน ประเภทใช้กับอาหาร 145-2/245(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565