รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 68 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 - กลุ่ม เป็นหนึ่ง
24/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีดั้งเดิม 152-23/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
2 เจนจิรา จันทร์ทับทิม
48/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 187-3/651(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
3 ไชยยันต์ อนันต์วัฒนสุข
1/57 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-9944-9656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 188-5/592(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานกระดาษเปเปอร์อาตร์ไทย
38/162 ม.2 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
428/2547
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 160-2/428(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานกระดาษเปเปอร์อาร์ตไทย
38/162 ม.2 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 161-3/932(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
6 กลุ่มเรือจำลองฉลอมชายฝั่ง
260 ม.4 ซ.เทศบาล 13 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เรือจำลอง
80/2546
ผลิตภัณฑ์เรือจำลอง 137-5/80(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
7 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5701-2131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 132-3/592(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5-70-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 130-2/595(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระเป๋าหนังนาดี
31/515 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-5-70-1213
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 131-3/595(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
10 กลุ่มสตรีผลิตร่มและกระเป๋า
28/4 ม.5 ซ.เทพกาญจนา ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ร่มประดิษฐ์
1568/2564
ร่มประดิษฐ์ 147-1/1568(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
11 กลุ่มสตรีผลิตร่มและกระเป๋า
28/4 ม.5 ซ.เทพกาญจนา ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3414-6466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าผ้าหนังผสม 149-2/1484(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
12 กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
เซรามิกประดิษฐ์ 141-2/1120(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
13 กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-8186-1462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 151-22/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
14 กลุ่มอาชีพบ้านล่างพัฒนากาหลง
19/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 150-5/196(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
15 กลุ่มอาชีพบ้านล่างพัฒนากาหลง
19/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าผ้าหนังผสม 148-1/1484(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
16 นาง จิตต์ติมา สงวนศักดิ์โยธิน
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ 140-21/10(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
17 นาง ณัฐฐ์รดา รัตนกีรติธนินท์
927/59ช ม.- ซ.- ถ.เศษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-9933-0571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เกลือหอมปรับกลิ่นอากาศ
664/2560
เกลือหอมปรับกลิ่นอากาศ 165-2/664(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
18 นาง วนิดา โชติพินิจ
236/2ท ม.- ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-8235-0280
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์จากลูกตีนเป็ดน้ำ
1127/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกตีนเป็ดน้ำ 123-1/1127(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
19 นางสาว จรีย์ เจียรพัฒนะ
25/641 ม.3 ซ.- ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 06-1784-4441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
พวงมาลัย 179-5/193(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
20 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภํณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 142-3/193(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
21 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 143-2/413(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
22 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 144-2/24(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
23 นางสาว เจนจิรา จันทร์ทับทิม
48/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 164-4/193(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
24 นางสาว ชญาณิศา บุญญัตสินี
160/405 ม.13 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-8548-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 138-4/196(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
25 นางสาว ณัฐพร พฤกษากร
217/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 162-4/932(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
26 นางสาว ธนญา นิ่มเนียม
203/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9918-6096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 156-27/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
27 นางสาว ธนญา นิ่มเนียม
203/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9918-6096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหาร สีสมัยนิยม 158-29/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
28 นางสาว นิชนันต์ พรหมแสง
48 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3414-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 167-4/592(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
29 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-3301-5517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 184-35/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
30 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-3301-5517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีดั้งเดิม 185-36/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
31 นางสาว พัชราวลัย ชิวปรีชา
89/19 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-8399-3628
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 169-4/52(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
32 นางสาว เพ็ญวรรณ์ กาวไธสง
150/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 157-28/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
33 นางสาว เพ็ญวรรณ กาวไธสง
150/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหาร สีสมัยนิยม 159-30/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
34 นางสาว วลัยลักษณ์ สิริวัฒน์ธนกุล
93/103 ม.5 ซ.6 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 171-2/623(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
35 นางสาว วลัยลักษณ์ สิริวัฒน์ธนกุล
93/103 ม.5 ซ.6 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 172-3/421(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
36 นางสาว วลัยลักษณ์ สิริวัฒน์ธนกุล
93/103 ม.5 ซ.6 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 173-3/23(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
37 นางสาว วันเพ็ญ รุ่งเรือง
150 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 182-33/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
38 นางสาว สราญจิต จนิษฐ
55/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-7913-7380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสม 135-6/550(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
39 นางสาว สิริจันทร์ เลขะวัฒนะ
360/25 ม.- ซ.- ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-7910-2349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีดั้งเดิม 154-25/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
40 นางสาว อริยา แย้มกล่ำ
31/40 ม.4 ซ.- ถ.พระราม2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-8967-7331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 176-9/417(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
41 นาย ชัชวาล ชาวสมุทร
65/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 178-6/80(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
42 นาย ชิษณุพงศน์ ลมัยกุล
64/169 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 155-26/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
43 นาย ทวี พันธ์ศรี
75/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9494-5153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 186-37/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
44 นาย ทศพล จ้อยชะรัตน์
159 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 09-5163-1373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 180-31/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
45 นาย ทศพล จ้อยชะรัตน์
159 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 09-5163-1373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 181-32/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
46 นาย นายสุรสิทธิ์ ชัยนันท์
16/11 ม.1 ซ.สีบุญเรือง ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 153-24/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
47 นาย วริทธิ์ธร หวังฤทธิไกรกุล
75/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 133-2/366(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
48 นาย วิเชษฐ เตียนมีผล
427/28 ม.- ซ.- ถ.- ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-0583-0199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีดั้งเดิม 183-34/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
49 นาย สุรินทร์ ทิมอินทร์
64/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-8045-4038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ขลู่แห้งชงดื่ม
865/2556
ขลู่แห้งชงดื่ม 134-1/865(สค) 23 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
50 บริษัท แต้ง่วนไถ่ จำกัด
15/19 ม.5 ซ.ทรัพย์ไพศาล ถ.เลียบคลองสี่วา ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3438-2308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค
301/2553
เนื้อปลาปรุงรสพร้อมบริโภค 121-1/301(สค) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566