รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 78 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 - กลุ่ม เป็นหนึ่ง
24/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีดั้งเดิม 152-23/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
2 เจนจิรา จันทร์ทับทิม
48/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 187-3/651(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
3 ไชยยันต์ อนันต์วัฒนสุข
1/57 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-9944-9656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 188-5/592(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานกระดาษเปเปอร์อาตร์ไทย
38/162 ม.2 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่
428/2547
ผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่ 160-2/428(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์งานกระดาษเปเปอร์อาร์ตไทย
38/162 ม.2 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ1 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 161-3/932(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
6 กลุ่มเรือจำลองฉลอมชายฝั่ง
260 ม.4 ซ.เทศบาล 13 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เรือจำลอง
80/2546
ผลิตภัณฑ์เรือจำลอง 137-5/80(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
7 กลุ่มสตรีผลิตร่มและกระเป๋า
28/4 ม.5 ซ.เทพกาญจนา ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ร่มประดิษฐ์
1568/2564
ร่มประดิษฐ์ 147-1/1568(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
8 กลุ่มสตรีผลิตร่มและกระเป๋า
28/4 ม.5 ซ.เทพกาญจนา ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3414-6466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าผ้าหนังผสม 149-2/1484(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
9 กลุ่มสวนส้มถ้วยรางวัล
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
เซรามิกประดิษฐ์ 141-2/1120(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
10 กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-8186-1462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 151-22/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
11 กลุ่มอาชีพบ้านล่างพัฒนากาหลง
19/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 150-5/196(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
12 กลุ่มอาชีพบ้านล่างพัฒนากาหลง
19/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังผสม
1484/2559
กระเป๋าผ้าหนังผสม 148-1/1484(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
13 นาง กัญญา วงศ์สวรรค์
44/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 06-2962-3921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 194-5/52(สค) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
14 นาง กัญญา วงศ์สวรรค์
44/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 06-2962-3921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช 208-1/1626(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
15 นาง จิตต์ติมา สงวนศักดิ์โยธิน
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ 140-21/10(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
16 นาง ณัฐฐ์รดา รัตนกีรติธนินท์
927/59ช ม.- ซ.- ถ.เศษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-9933-0571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เกลือหอมปรับกลิ่นอากาศ
664/2560
เกลือหอมปรับกลิ่นอากาศ 165-2/664(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
17 นาง ณัฐฐ์รดา รัตนกีรติธนินท์
927/59ช ม.- ซ.- ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-2197-7128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า
552/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงเท้า ขนาด35 กรัม 197-2/552(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
18 นาง ศิวภัสร์ สิริตุลยพงศ์
26/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-8361-4495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
งเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหารแบบสีสมัยนิยม 206-40/10(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
19 นาง ศิวภัสร์ สิริตุลยพงษ์
26/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-8361-4495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไปแบบสีสมัยนิยม 200-38/10(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
20 นาง ศิวภัสร์ สิริตุลยพงษ์
26/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-8361-4495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหารแบบสีดั้งเดิม 205-39/10(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
21 นาง สมพร ดารากุุล
20/39 ม.4 ซ.- ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1817-0244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
มีด
82/2546
ประเภทมีดสเตนเลสชนิดที่ใช้สำหรับโชว์หรือเป็นของที่ระลึก 195-2/82(สค) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
22 นางสาว จรีย์ เจียรพัฒนะ
25/641 ม.3 ซ.- ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 06-1784-4441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
พวงมาลัย 179-5/193(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
23 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
เหรียญโปรยทาน 204-1/972(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
24 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
พวงมาลัย 201-4/651(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
25 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 144-2/24(สค) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
26 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภํณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 142-3/193(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
27 นางสาว จุฑากาญจน์ ลี้แปด
89/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-2359-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 143-2/413(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
28 นางสาว เจนจิรา จันทร์ทับทิม
48/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 164-4/193(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
29 นางสาว ชญาณิศา บุญญัตสินี
160/405 ม.13 ซ.- ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-8548-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 138-4/196(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
30 นางสาว ณัฐพร พฤกษากร
217/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 70210 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง 162-4/932(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
31 นางสาว ธนญา นิ่มเนียม
203/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9918-6096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 156-27/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
32 นางสาว ธนญา นิ่มเนียม
203/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9918-6096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหาร สีสมัยนิยม 158-29/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
33 นางสาว ธัญญ์รวี หิรัณย์พุฒิธร
170/9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-6387-8651
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 202-4/421(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
34 นางสาว ธัญญ์รวี หิรัณย์พุฒิธร
170/9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 06-3878-2651
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 198-6/193(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
35 นางสาว นิชนันต์ พรหมแสง
48 ม.13 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3414-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 167-4/592(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
36 นางสาว นิชาภา จันทร์วงศ์
37 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หลักสอง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์มือถือ 08-0230-1537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 189-10/417(สค) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
37 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-3301-5517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 184-35/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
38 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-3301-5517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีดั้งเดิม 185-36/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
39 นางสาว พัชราวลัย ชิวปรีชา
89/19 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-8399-3628
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 169-4/52(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
40 นางสาว เพ็ญวรรณ์ กาวไธสง
150/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 157-28/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
41 นางสาว เพ็ญวรรณ กาวไธสง
150/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหาร สีสมัยนิยม 159-30/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
42 นางสาว วลัยลักษณ์ สิริวัฒน์ธนกุล
93/103 ม.5 ซ.6 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 171-2/623(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
43 นางสาว วลัยลักษณ์ สิริวัฒน์ธนกุล
93/103 ม.5 ซ.6 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 172-3/421(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
44 นางสาว วลัยลักษณ์ สิริวัฒน์ธนกุล
93/103 ม.5 ซ.6 ถ.พระราม2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน 173-3/23(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
45 นางสาว วันเพ็ญ รุ่งเรือง
150 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 182-33/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
46 นางสาว วิมลวัลย์ พิบูลย์เวช
35/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 08-1811-7447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1629/2565
โคมไฟผ้าพิมพ์ลายจากพืช 193-1/1629(สค) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
47 นางสาว สราญจิต จนิษฐ
55/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-7913-7380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสม 135-6/550(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
48 นางสาว สิริจันทร์ เลขะวัฒนะ
360/25 ม.- ซ.- ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-7910-2349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีดั้งเดิม 154-25/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
49 นางสาว อริยา แย้มกล่ำ
31/40 ม.4 ซ.- ถ.พระราม2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-8967-7331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 176-9/417(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
50 นาย ชัชวาล ชาวสมุทร
65/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 178-6/80(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567