รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 94 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นางศิริพร ศรีสัมฤทธิ์
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6261-4969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
พวงมาลัยจากทิชชู 161-2/651(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
2 นายเดชชาติ เชื้อจินดากุล
57/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8433-3688
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมปังกรอบ
523/2563
ขนมปังกรอบ 239-1/523(สส) 6 มี.ค. 2567 5 มี.ค. 2570
3 ไพโรจน์ อินอนันต์
282 ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-9631-3958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ปลาต้มเค็ม
1366/2550
ปลาทูซาเตี๊ยะ 207-1/1366(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
4 กลุ่ม MoMM (มอมม)
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8424-1656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 242-1/246(สส) 6 มี.ค. 2567 5 มี.ค. 2570
5 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8974-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 198-2/245(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
6 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8974-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร/แบบสีสมัยนิยม 196-11/10(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
7 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8974-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป/แบบสีสมัยนิยม 197-12/10(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
8 กลุ่มผ้ามัดย้อมบางคนที
7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8431-6273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 185-6/52(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
9 กลุ่มผ้ามัดย้อมบางคนที
7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8680-9495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 186-7/417(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
10 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
ไซรัปจากพืช 174-6/1500(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
11 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว 153-11/5(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
12 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว ชนิดผง 152-10/5(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
13 นาง โชติกา จินดาไทย
119/29 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8199-5809
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 245-3/424(สส) 6 มี.ค. 2567 5 มี.ค. 2570
14 นาง นฤมล สุวรรณบัติ
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8954-7470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 194-14/8(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
15 นาง พรทิพย์ ประดิษฐ์ทรง
9/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8131-4424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 221-15/8(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
16 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-8741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 191-8/417(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
17 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-0824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน้ากากผ้า
1555/2563
หน้ากากผ้า 193-1/1555(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
18 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-0874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 192-5/835(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
19 นางสาว วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 178-11/8(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
20 นางสาว วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 179-5/20(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
21 นางสาว เวทิศา หาญณรงค์
106 ม.1 ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8424-1659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 222-1/180(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
22 นางสาว สิริพร สิริวัจทรัพย์
15 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8596-9752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 217-11/417(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
23 นางสาว สิริพร สิริวัจทรัพย์
15 ม.2 ต.บางแก้ว อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8596-9752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบกระโปรง/สีย้อมสังเคราะห์ 218-6/835(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
24 นาย กำพล นามพูน
3/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-9100-9159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 226-2/615(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
25 นาย กำพล นามพูน
3/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-9100-9159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 235-12/417(สส) 15 ก.ย. 2566 14 ก.ย. 2569
26 นาย กำพล นามพูน
3/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 9-1000-9159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 180-12/8(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
27 นาย เดชชาติ เชื้อจินดากุล
57/2 ม.4 ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8433-3368
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมทองพับ
1578/2564
ขนมทองพับ 206-1/1578(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
28 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8155-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 204-9/417(สส) 7 ก.พ. 2566 6 ก.พ. 2569
29 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8155-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)/สีย้อมธรรมชาติ 216-9/52(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
30 นาย นันทปรีชา สระทองโฉม
86 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8054-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร/แบบสีสมัยนิยม 195-10/10(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
31 นาย นันทปรีชา สระทองโฉม
86 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8054-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป / แบบสีสมัยนิยม 188-9/10(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
32 นาย ภาณุพรรษ พยนต์ยิ้ม
22/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8408-2768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำส้มควันไม้
659/2553
น้ำส้มควันไม้ 184-2/659(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
33 นาย สมชาย กาญจนสิทธิ์
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-9365-7990
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทผ้าทอ แบบเสื้อ (เส้นใยธรรมชาติ) 244-2/836(สส) 6 มี.ค. 2567 5 มี.ค. 2570
34 นาย สิรินทร์ ยศรุ่งเรือง
7 ม.5 ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-9918-6667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 223-2/24(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
35 นาย อริย์ธัช ภิญโญกูล
86/9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6219-4899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
แบบเสื้อ/สีย้อมธรรมชาติ 229-7/835(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
36 นาย อริย์ธัช ภิญโญกูล
86/9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6219-4899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ไหม)/สีย้อมธรรมชาติ 219-10/52(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
37 นาย อริย์ธัช ภิญโญกูล
86/9 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6219-4899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบดั้งเดิม/เส้นใยธรรมชาติ(ไหม) 243-2/17(สส) 6 มี.ค. 2567 5 มี.ค. 2570
38 วิสาหกิจชุถมชนบ้านเพียงพอสมุนไพร
31 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-9426-0612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
เซรั่มหัวไชเท้า 241-6/550(สส) 6 มี.ค. 2567 5 มี.ค. 2570
39 วิสาหกิจชุนชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก
43/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8917-0290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
น้ำตาลไซรัป 200-8/1500(สส) 7 ก.พ. 2566 6 ก.พ. 2569
40 วิสาหกิจชุนชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก
43/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8917-0290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าวกึ่งแข็ง (น้ำตาลปี๊บ) 208-15/5(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลือไม้บ้านเขายี่สาร
134 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8551-3900
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย)/สีย้อมธรรมชาติ 215-8/52(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเปลือไม้บ้านเขายี่สาร
134 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8551-3900
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 214-10/417(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 169-9/8(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8923-1387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
น้ำตาลไซรัป 164-5/1500(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8923-1387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว (น้ำตาลป๊บ) 165-12/5(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
41/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านปราโมทย์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8976-7957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาชนะจากพืช
1557/2563
จานใบไม้ 246-3/1557(สส) 6 มี.ค. 2567 5 มี.ค. 2570
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
41/4 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8127-4433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาชนะจากพืช
1557/2563
ภาชนะจากพืช 158-1/1557(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
41/4 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8127-4433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาชนะจากพืช
1557/2563
จานใบไม้ 159-2/1557(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
41/4 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8127-4433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 220-1/1626(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลบ้านปรก
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8591-7580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แชมพู
92/2552
แชมพูสระผมสมุนไพรอัญชัน 166-11/92(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567