รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 83 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นางศิริพร ศรีสัมฤทธิ์
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6261-4969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
พวงมาลัยจากทิชชู 161-2/651(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
2 กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร
60/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-3476-3027
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ (ประเภทใช้งานทั่วไป) 118-1/45(สส) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
3 กลุ่มเปลือกไม้บ้านเขายี่สาร
60/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-3476-3027
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 129-5/417(สส) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
4 กลุ่มผ้ามัดย้อมบางคนที
7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8431-6273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 185-6/52(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
5 กลุ่มผ้ามัดย้อมบางคนที
7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8680-9495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 186-7/417(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-3476-6322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
ไซรัปจากพืช 112-3/1500(สส) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-3476-6322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว 133-8/5(สส) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-3476-6322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว 114-5/5(สส) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง
32 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6794-9798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว 141-9/5(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง
32 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6794-9798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 142-5/52(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
11 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
ไซรัปจากพืช 174-6/1500(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
12 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว 153-11/5(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
13 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว ชนิดผง 152-10/5(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
14 นาง โชติกา จินดาไทย
119/29 ม.12 ซ.เอนกพัฒนา ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-7665-6491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 140-2/424(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
15 นาง ธันยพร ศิริพนาวาสน์
136/98 ม.3 ซ.3 ถ.หมู่บ้านสวนแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8142-7268
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 99-6/196(สส) 8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2566
16 นาง วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
กล่องทิชชูจากผักตบชวา 149-1/39(สส) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
17 นาง สายทอง มณีแสง
20/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8944-0570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่หรอบ (สูตรมะนาว-ส้มซ่า) 148-1/153(สส) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
18 นางสาว เจนจิรา แซ่ก๊วย
54/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-9934-7115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 125-2/45(สส) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
19 นางสาว วัชรินทร์ เพ็งอุดม
35 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8355-7393
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 109-1/651(สส) 1 เม.ย. 2563 31 มี.ค. 2566
20 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
28 ม.- ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-0874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 131-8/196(สส) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
21 นางสาว วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 107-1/972(สส) 8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2566
22 นางสาว วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 108-3/412(สส) 1 เม.ย. 2563 31 มี.ค. 2566
23 นางสาว วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 178-11/8(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
24 นางสาว วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 179-5/20(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
25 นางสาว สมาพร บรรเลงจิตร์
62 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8775-9128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบ) 135-3/107(สส) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
26 นาย กำพล นามพูน
3/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 9-1000-9159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 180-12/8(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
27 นาย กำพล นามพูน
173 ม.6 ซ.มิตรภาพ ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-9100-9159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิคภัณฑ์ไหมพรม 126-1/615(สส) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
28 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8155-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 100-4/417(สส) 8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2566
29 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8155-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า 150-6/417(สส) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
30 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8155-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 130-7/196(สส) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
31 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8155-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 128-4/52(สส) 18 ก.ย. 2563 17 ก.ย. 2566
32 นาย นันทปรีชา สระทองโฉม
86 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8054-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป / แบบสีสมัยนิยม 188-9/10(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
33 นาย ภาณุพรรษ พยนต์ยิ้ม
22/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8408-2768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำส้มควันไม้
659/2553
น้ำส้มควันไม้ 184-2/659(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
34 นาย อริย์ธัช ภิญโญกูล
86/9 ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6219-4899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 151-1/17(สส) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
35 บริษัท โอ้วเจริญพร จำกัด
28/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8162-2622
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว 104-4/5(สส) 8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2566
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 169-9/8(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8923-1387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
น้ำตาลไซรัป 164-5/1500(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8923-1387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว (น้ำตาลป๊บ) 165-12/5(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
41/4 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8127-4433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาชนะจากพืช
1557/2563
ภาชนะจากพืช 158-1/1557(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
41/4 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8127-4433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาชนะจากพืช
1557/2563
จานใบไม้ 159-2/1557(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลบ้านปรก
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8591-7580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แชมพู
92/2552
แชมพูสระผมสมุนไพรอัญชัน 166-11/92(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-7464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกล้วยช็อกโกแลต 144-3/1(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-7464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกล้วยรสดั้งเดิม 143-2/1(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-7464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรคแตก(รสต้มยำกุ้ง) 137-3/1038(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-7464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรคแตก (รสดั้งเดิม) 136-2/1038(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนหลวงสามัคคี
85/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8141-4635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แยม
342/2561
ผลิตภัณฑ์แยม 173-3/342(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนหลวงสามัคคี
85/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8141-4635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 181-4/1038(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ซ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8678-9813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 187-13/8(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-3476-6322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 116-2/52(สส) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-3476-6322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 119-4/351(สส) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565