รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 66 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นางศิริพร ศรีสัมฤทธิ์
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6261-4969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
พวงมาลัยจากทิชชู 161-2/651(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
2 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8974-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องปั้นดินเผาเซลาดอน
245/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 198-2/245(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
3 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8974-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร/แบบสีสมัยนิยม 196-11/10(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
4 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8974-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป/แบบสีสมัยนิยม 197-12/10(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
5 กลุ่มผ้ามัดย้อมบางคนที
7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8431-6273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 185-6/52(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มผ้ามัดย้อมบางคนที
7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8680-9495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 186-7/417(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8678-5813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
น้ำตาลไซรัป 199-7/1500(สส) 7 ก.พ. 2566 6 ก.พ. 2569
8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง
32 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6794-9798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว 141-9/5(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรดาวเรือง
32 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บางขันแตก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-6794-9798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 142-5/52(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
10 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว 153-11/5(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
11 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว ชนิดผง 152-10/5(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
12 กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน
11 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองเขิน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6296-5598
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
ไซรัปจากพืช 174-6/1500(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
13 นาง โชติกา จินดาไทย
119/29 ม.12 ซ.เอนกพัฒนา ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์มือถือ 08-7665-6491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 140-2/424(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
14 นาง นฤมล สุวรรณบัติ
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8954-7470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 194-14/8(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
15 นาง วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
39/2559
กล่องทิชชูจากผักตบชวา 149-1/39(สส) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
16 นาง สายทอง มณีแสง
20/5 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8944-0570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หมี่กรอบ
153/2559
หมี่หรอบ (สูตรมะนาว-ส้มซ่า) 148-1/153(สส) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
17 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-8741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 191-8/417(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
18 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-0824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
หน้ากากผ้า
1555/2563
หน้ากากผ้า 193-1/1555(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
19 นางสาว วันเพ็ญ พลกล้า
28 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9909-0874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยผสม 192-5/835(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
20 นางสาว วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 178-11/8(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
21 นางสาว วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 179-5/20(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
22 นาย กำพล นามพูน
3/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 9-1000-9159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 180-12/8(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
23 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8155-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า 150-6/417(สส) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
24 นาย ถิรายุทธ์ ทรัพย์สงวน
88/1 ม.- ซ.- ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8155-1892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 204-9/417(สส) 7 ก.พ. 2566 6 ก.พ. 2569
25 นาย นันทปรีชา สระทองโฉม
86 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8054-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร/แบบสีสมัยนิยม 195-10/10(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
26 นาย นันทปรีชา สระทองโฉม
86 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8054-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป / แบบสีสมัยนิยม 188-9/10(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
27 นาย ภาณุพรรษ พยนต์ยิ้ม
22/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8408-2768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำส้มควันไม้
659/2553
น้ำส้มควันไม้ 184-2/659(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
28 นาย อริย์ธัช ภิญโญกูล
86/9 ม.6 ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-6219-4899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ 151-1/17(สส) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
29 วิสาหกิจชุนชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ ตำบลบ้านปรก
43/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8917-0290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
น้ำตาลไซรัป 200-8/1500(สส) 7 ก.พ. 2566 6 ก.พ. 2569
30 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่
130 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์มือถือ 08-9613-4855
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 169-9/8(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
31 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8923-1387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไซรัปจากพืช
1500/2561
น้ำตาลไซรัป 164-5/1500(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
32 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้
63/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8923-1387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำตาลมะพร้าว
5/2561
น้ำตาลมะพร้าว (น้ำตาลป๊บ) 165-12/5(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
41/4 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8127-4433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาชนะจากพืช
1557/2563
ภาชนะจากพืช 158-1/1557(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ
41/4 ม.4 ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8127-4433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ภาชนะจากพืช
1557/2563
จานใบไม้ 159-2/1557(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลบ้านปรก
19 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปรก อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8591-7580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แชมพู
92/2552
แชมพูสระผมสมุนไพรอัญชัน 166-11/92(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
36 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-7464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกล้วยช็อกโกแลต 144-3/1(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
37 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-7464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนกล้วยรสดั้งเดิม 143-2/1(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
38 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-7464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรคแตก(รสต้มยำกุ้ง) 137-3/1038(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
39 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาหลา
54 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-3476-7464
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเบรคแตก (รสดั้งเดิม) 136-2/1038(สส) 7 ม.ค. 2564 6 ม.ค. 2567
40 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนหลวงสามัคคี
85/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8141-4635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แยม
342/2561
ผลิตภัณฑ์แยม 173-3/342(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวนหลวงสามัคคี
85/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8141-4635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 181-4/1038(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มโฮมสเตย์ตลาดน้ำท่าคา
1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8678-9813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 187-13/8(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
43 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8182-3422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 155-8/551(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
44 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8182-3422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
เซรั่มน้ำมันมะพร้าว 176-3/550(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
45 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8182-3422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
น้ำมันมะพร้าว
670/2547
น้ำมันมะพร้าว 189-4/670(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
46 วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก
11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางยี่รงค์ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8182-3422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เสันใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 205-7/52(สส) 7 ก.พ. 2566 6 ก.พ. 2569
47 วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านมะพร้าว,น้ำตาล ท่าคา
53/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-9469-5323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 170-5/351(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
48 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกื้อกูล
111 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8055-5323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดทางมะพร้าว 171-4/182(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
49 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกื้อกูล
111 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8055-5323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า 172-1/9(สส) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
50 วิสาหกิจชุมชนบ้านตันหยง เกษตรสายหวาน
11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-9825-3412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 163-3/182(สส) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566