รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 87 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง
44/1 ม.1 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 154-11/45(พบ) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
2 กลุ่มจักสานชุมชนบ้านหนองบัว
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว
351/2560
ผลิตภัณฑ์จากทางมะพร้าว 208-3/351(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
3 กลุ่มจักสานตำบลบางครก
163 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 204-1/182(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
4 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์ บ้านสองพี่น้อง
58 ม.1 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 180-2/1122(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
5 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาล
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 205-2/187(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาล
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล 202-3/24(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล
45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 218-16/45(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล
45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 219-17/45(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยกระแทก
183 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 201-2/9(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ป่าน้ำเค็ม
4/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 203-13/45(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
11 กลุ่มผ้าทอพื้นบ้านพุพลูล่าง
5/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางน้ำกลัดใต้ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ย่าม
609/2547
ย่าม 223-3/609(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
12 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี
584/12 ม.4 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมอลัว 212-12/1(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
13 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหวานเพชรบุรี
584/12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมผิง
745/2548
ขนมผิง 233-2/745(พบ) 20 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2569
14 กลุ่มแม่บ้านต้นตาลประดิษฐ์
47/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ต้นไม้ประดิษฐ์
579/2557
ต้นไม้ประดิษฐ์ 211-2/579(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
15 กลุ่มไม้กลึงบ้านใหม่
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 217-15/45(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
16 กลุ่มเรือจำลองไม้สักทอง
44/9 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 162-2/80(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
17 กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิก
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 197-4/197(พบ) 6 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2568
18 กลุ่มสตรีพัฒนาจักสานตำบลแหลมผักเบี้ย
20 ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3244-1290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี
67/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี 161-2/67(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
19 กลุ่มสตรีศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์สหกรณ์หุบกะพง
5 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2560
กระเป๋า (ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์) 185-10/55(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
20 กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ข้าวตู
711/2559
ข้าวตูมะพร้าวอ่อน 232-2/711(พบ) 20 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2569
21 กลุ่มอาชีพขนมหวานตำบลตำหรุ
22/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตำหรุ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมงาม่อนกวน 228-14/1(พบ) 20 มิ.ย. 2566 19 มิ.ย. 2569
22 กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์
25 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2560
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 170-6/55(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
23 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
กระเช้า (ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ) 192-2/651(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
24 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
กระเป๋า (ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์) 196-7/195(พบ) 6 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2568
25 นาง ธนวรรณ เหล่าเวชประสิทธิ์
54/7 ม.9 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอม 163-1/181(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
26 นาง นงนุช สิงห์เทียน
43/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
เสื่อ (ผลิตภัณฑ์จากกก) 199-1/7(พบ) 6 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2568
27 นาง บุญเจิด เกิดเจริญ
90/1 ม.1 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกปลากุเลาอบ 150-2/130(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
28 นาง ปนิดา มูลนานัด
61/2 ม.4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยหอมทองตากแสงอาทิตย์ ตรา ซันชายน์ 155-1/112(พบ) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
29 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 158-2/421(พบ) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
30 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 157-3/418(พบ) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
31 นาง พิบูลพรรณ ตังคะพิภพ
95/3 ม.- ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 179-2/935(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
32 นาง ยุพิน สีชมภู
130/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
รองเท้าเส้นใยพืช
797/2548
รองเท้าเส้นใยพืช 193-2/797(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
33 นาง ยุพิน สีชมภู
130/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2560
กระเป๋า (ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์) 183-8/55(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
34 นาง สมพร เพชรไพบูรณ์กุล
51 ม.5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดรสเค็ม 146-2/1038(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
35 นาง สลักจิต เจริญสุข
91 ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 151-12/196(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
36 นาง สลักจิต เจริญสุข
91 ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 178-3/835(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
37 นาง สลักจิต เจริญสุข
91 ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ
1249/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 181-1/1249(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
38 นาง สำเนา เกาะเกตุ
5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2560
หมวก (ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์) 184-9/55(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
39 นาง สิริพร ปี่แก้ว
70 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 214-4/40(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
40 นาง หัทยา ท้อสุวรรณ
171/4 ม.2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ข้าวพองกวนมะพร้าวอ่อน 147-11/1(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
41 นาง หัทยา ท้อสุวรรณ
171/4 ม.2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ข้าวตู
711/2559
ข้าวตูมะพร้าวอ่อน 148-1/711(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
42 นาง อังคณา สินชัย
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 222-4/417(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
43 นาง อังคณา สินชัย
24 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 220-9/195(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
44 นาง อุษา ทรัพย์เกิด
19/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-6363-9264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมวกผ้าต่อ (งานประดิษฐ์จากผ้า) 188-18/196(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
45 นางสาว กมนทรรศน์ เสริมทรัพย์
8 ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์แผ่นพืชอัด
1292/2549
ผลิตภัณฑ์แผ่นพืชอัด 167-1/1292(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
46 นางสาว กมนทรรศน์ เสริมทรัพย์
8 ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 165-14/196(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
47 นางสาว จิตรลดา เก่งทอง
6/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมทองม้วน
1577/2564
ทองม้วนรสหวานดั้งเดิม 225-2/1577(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
48 นางสาว จิตรลดา เก่งทอง
6/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมทองม้วน
1577/2564
ทองม้วนรสเค็มทรงเครื่อง 226-3/1577(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
49 นางสาว ชมภูนุช ประเสริฐจิตร์
122/21 ม.4 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 164-13/196(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
50 นางสาว ชมภูนุช ประเสริฐจิตร์
122/21 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 160-2/52(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566