รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 88 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง
44/1 ม.1 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 154-11/45(พบ) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
2 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์ บ้านสองพี่น้อง
58 ม.1 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 122-10/196(พบ) 14 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566
3 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์ บ้านสองพี่น้อง
58 ม.1 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 142-3/417(พบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
4 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงโปว์ บ้านสองพี่น้อง
58 ม.1 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 180-2/1122(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
5 กลุ่มแม่บ้าน เยาวชน กศน.
131/1 ม.11 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยม้วนรสพริกไทย, กล้วยกรอบเค็ม และกล้วยกรอบเค็ม 145-1/1038(พบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
6 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน
27 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 140-2/197(พบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
7 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพชรสามเรือน
27 ม.4 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 136-3/18(พบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
8 กลุ่มไม้กลึงบ้านใหม่
111 ม.1 ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 115-10/45(พบ) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
9 กลุ่มเรือจำลองไม้สักทอง
44/9 ม.2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 162-2/80(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
10 กลุ่มสตรีผ้าทอมือบ้านรางจิก
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 197-4/197(พบ) 6 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2568
11 กลุ่มสตรีพัฒนาจักสานตำบลแหลมผักเบี้ย
20 ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3244-1290
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี
67/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบธูปฤาษี 161-2/67(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
12 กลุ่มสตรีศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์สหกรณ์หุบกะพง
5 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2560
กระเป๋า (ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์) 185-10/55(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
13 กลุ่มหัตถกรรมงานฝีมือหนองหญ้าปล้อง
323 ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 113-1/417(พบ) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
14 กลุ่มอาชีพสตรีจักสานป่านศรนารายณ์
25 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2560
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์ 170-6/55(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
15 นาง ขวัญข้าว ร่องจิก
54 ม.6 ต.บางจาก อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พวงกุญแจ และต่างหู 126-1/412(พบ) 14 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566
16 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
กระเช้า (ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ) 192-2/651(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
17 นาง เฉลา ขำชื่น
348/1 ม.1 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 76170 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
กระเป๋า (ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์) 196-7/195(พบ) 6 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2568
18 นาง ธนวรรณ เหล่าเวชประสิทธิ์
54/7 ม.9 ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ธูปหอม
181/2553
ธูปหอม 163-1/181(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
19 นาง นงนุช สิงห์เทียน
43/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
เสื่อ (ผลิตภัณฑ์จากกก) 199-1/7(พบ) 6 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2568
20 นาง บุญเจิด เกิดเจริญ
90/1 ม.1 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกปลากุเลาอบ 150-2/130(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
21 นาง บุญรวม ทองดี
10/1 ม.3 ต.ไร่โคก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
ผลไม้ลอยแก้ว 144-2/715(พบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
22 นาง ปนิดา มูลนานัด
61/2 ม.4 ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยหอมทองตากแสงอาทิตย์ ตรา ซันชายน์ 155-1/112(พบ) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
23 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 158-2/421(พบ) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
24 นาง พนิดา เจริญพร
27 ม.3 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 157-3/418(พบ) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
25 นาง พิบูลพรรณ ตังคะพิภพ
95/3 ม.- ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 179-2/935(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
26 นาง ยุพิน สีชมภู
130/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
รองเท้าเส้นใยพืช
797/2548
รองเท้าเส้นใยพืช 193-2/797(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
27 นาง ยุพิน สีชมภู
130/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2560
กระเป๋า (ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์) 183-8/55(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
28 นาง สมพร เพชรไพบูรณ์กุล
51 ม.5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยทอดรสเค็ม 146-2/1038(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
29 นาง สลักจิต เจริญสุข
91 ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 151-12/196(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
30 นาง สลักจิต เจริญสุข
91 ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 178-3/835(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
31 นาง สลักจิต เจริญสุข
91 ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กางเกงเลหรือเตี่ยวสะดอ
1249/2564
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 181-1/1249(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
32 นาง สำเนา เกาะเกตุ
5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์
55/2560
หมวก (ผลิตภัณฑ์จากป่านศรนารายณ์) 184-9/55(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
33 นาง หัทยา ท้อสุวรรณ
171/4 ม.2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ข้าวพองกวนมะพร้าวอ่อน 147-11/1(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
34 นาง หัทยา ท้อสุวรรณ
171/4 ม.2 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ข้าวตู
711/2559
ข้าวตูมะพร้าวอ่อน 148-1/711(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
35 นาง อังคณา สินชัย
24 ม.6 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 114-2/417(พบ) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
36 นาง อังคณา สินชัย
24 ม.6 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 111-5/195(พบ) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
37 นาง อุษา ทรัพย์เกิด
19/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-6363-9264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมวกผ้าต่อ (งานประดิษฐ์จากผ้า) 188-18/196(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
38 นางสาว กมนทรรศน์ เสริมทรัพย์
8 ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์แผ่นพืชอัด
1292/2549
ผลิตภัณฑ์แผ่นพืชอัด 167-1/1292(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
39 นางสาว กมนทรรศน์ เสริมทรัพย์
8 ม.2 ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 165-14/196(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
40 นางสาว กาญจนา คำหอม
42 ม.6 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 138-6/195(พบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
41 นางสาว จิตรลดา เก่งทอง
6/1 ม.1 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-32-4-6143
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ทองม้วนรสหวานไส้หมูหยองและทองม้วนรสเค็มไส้หมูหยอง 117-8/1(พบ) 4 ก.พ. 2563 3 ก.พ. 2566
42 นางสาว จิตรลดา เก่งทอง
6/1 ม.3 ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย 135-10/1(พบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
43 นางสาว ชมภูนุช ประเสริฐจิตร์
122/21 ม.4 ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 164-13/196(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
44 นางสาว ชมภูนุช ประเสริฐจิตร์
122/21 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกุ่ม อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 160-2/52(พบ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
45 นางสาว นงลักษณ์ รัตนเอม
64 ม.4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินญี่ปุ่น 149-2/24(พบ) 31 มี.ค. 2564 30 มี.ค. 2567
46 นางสาว พเยาว์ ทิพย์ธรรม
77 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ถุงประคบธัญพืช
1351/2553
ถุงประคบธัญพืชผสมสมุนไพร 132-2/1351(พบ) 14 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566
47 นางสาว พูลทรัพย์ พิชิตวิจัย
126 ม.2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ข้าวเกรียบ
107/2554
ข้าวเกรียบ และข้าวเกรียบ 118-1/107(พบ) 14 ส.ค. 2563 13 ส.ค. 2566
48 นางสาว วนิดา แสงศรี
569 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านหม้อ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
กระเป๋า (งานประดิษฐ์จากผ้า) 189-19/196(พบ) 10 มิ.ย. 2565 9 มิ.ย. 2568
49 นางสาว วลัยพรรณ ไก่ก้อ
5 ม.2 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี 76160 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 141-2/366(พบ) 28 ก.ย. 2563 27 ก.ย. 2566
50 นางสาว สโรชินี ฉ่ำทรัพย์
39 ม.3 ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 176-3/366(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565