รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 169 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกรงนกบ้านในด่าน
23/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์มือถือ 08-9649-8652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ กรงนก 938-9/45(นศ) 5 ก.ย. 2565 4 ก.ย. 2568
2 กลุ่มกระจูดบ้านควนยาว
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-3669-4724
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 988-119/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
3 กลุ่มกระจูดบ้านโคกทราง
52 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1082-5516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 980-111/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
4 กลุ่มกระจูดสัมมาชีพบ้านโคกทราง
77 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-9476-7252
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 979-110/53(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
5 กลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา
147/3 ม.7 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-5476-2852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา 946-48/54(นศ) 21 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2569
6 กลุ่มเครื่องถมเงินนาเรียง
19/4 ม.2 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 8-9290-8129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 881-28/369(นศ) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
7 กลุ่มจักสานบ้านดอนฆ้อ
17/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์มือถือ 08-3637-3172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 1012-5/19(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
8 กลุ่มจักสานไม้คลุ้ม
79 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์มือถือ 08-9288-8013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 930-5/188(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
9 กลุ่มจักสานย่านลิเพาโพธิ์เสด็จ
131/2 ม.- ซ.- ถ.- ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9866-4110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 962-49/54(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
10 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านลิเภา
39/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์มือถือ 08-2592-7849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 1028-54/54(นศ) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
11 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านลิเภา
39/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์มือถือ 08-2592-7849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋วจากย่านลิเภา 1029-8/424(นศ) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
12 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านวังม่วง
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 9-3694-6367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 1027-53/54(นศ) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
13 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านหนองบัว
145/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8928-7497
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 1013-52/54(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
14 กลุ่มดรุณีสีธรรมชาติบ้านไม้หลา
128 ม.9 ซ.- ถ.เทพดำเนิน ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 8-1268-7992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 999-43/51(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
15 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา
114 ม.7 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 9-8575-5987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 991-51/54(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
16 กลุ่มทอผ้าบ้านขอนหาด
5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์มือถือ 08-9967-4101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 942-23/63(นศ) 21 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2569
17 กลุ่มทอผ้าบ้านขอนหาด
5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์มือถือ 09-8967-4101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 972-6/197(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
18 กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค
1/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-7636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก (ชนิดเส้นใยธรรมชาติ ฝ้าย) 936-22/63(นศ) 5 ก.ย. 2565 4 ก.ย. 2568
19 กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค
1/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-7639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ายก
62/2557
ผ้ายก (ชนิดเส้นใยธรรมชาติ ฝ้าย) 935-10/62(นศ) 5 ก.ย. 2565 4 ก.ย. 2568
20 กลุ่มทอผ้าบ้านทำเนียบ
148 ม.7 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 9-2996-6891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (อะคริลิก) 877-21/63(นศ) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
21 กลุ่มทอหางอวน
251/2 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์มือถือ 08-6593-5157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์หางอวน
357/2547
ผลิตภัณฑ์หางอวน 929-3/357(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
22 กลุ่มทำไม้กวาดใยตาลปากคลองท่าน
58/5 ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-8169-3664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม้กวาดใยตาล
440/2561
ไม้กวาดใยตาล 947-1/440(นศ) 21 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2569
23 กลุ่มนครหัตถกรรม
1 ม.- ซ.- ถ.สระเรียง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-9859-7032
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 1019-32/23(นศ) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
24 กลุ่มนครหัตถกรรม
1 ม.- ซ.- ถ.สระเรียง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-9859-7032
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 1020-38/369(นศ) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
25 กลุ่มนครหัตถกรรม
1 ม.- ซ.- ถ.สระเรียง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-9859-7032
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 1021-32/370(นศ) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
26 กลุ่มบ้านยังใช้
88 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8136-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า (หมวกจากเศษผ้า) 1009-19/412(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
27 กลุ่มบ้านยังใช้
88 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8136-7165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 1010-12/193(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
28 กลุ่มบ้านรักเฉลิมพระเกียรติ
413 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 9-9098-5626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 968-42/51(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
29 กลุ่มบ้านรักเฉลิมพระเกียรติ
413 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 9-9098-5626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 975-10/196(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
30 กลุ่มประดับเมืองมุก
742/9 ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-8266-7117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 963-6/623(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
31 กลุ่มแปรรูปกระจูดบ้านเนินธัมมัง
5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทรศัพท์ 0-8626-6194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 879-104/53(นศ) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
32 กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์
30/347 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1958-8696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้ครีมทุเรียน 884-6/505(นศ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
33 กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์
30/347 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1958-8696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขนมจีบ
719/2547
ขนมจีบ 885-2/719(นศ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
34 กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์
30/347 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1958-8696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้ถั่วดำ 951-7/505(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
35 กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์
30/347 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1958-8696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาทอดไส้หมูแดง 952-8/505(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
36 กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์
30/347 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1958-8696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้ครีม 953-9/505(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
37 กลุ่มผลิตขนมไทยพื้นบ้านอาหารทะเลแปรรูป
319/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-3520-0825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งคั่ว) 932-1/313(นศ) 5 ก.ย. 2565 4 ก.ย. 2568
38 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
344 ซ.- ถ.สะพายยาว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-3173-3129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
กระเป๋าผ้า 931-9/196(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
39 กลุ่มผลิตภัณฑ์เสื่อจากเส้นพลาสติก
26 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 8-0136-4294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 943-32/20(นศ) 21 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2569
40 กลุ่มผลิตเสื้อสำเร็จรูปและของใช้เอนกประสงค์ผ้าควนชก
56 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 8-7264-0998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 922-16/412(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
41 กลุ่มผ้าบาติกสำเภาทอง
117 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-6596-2318
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย (ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ ฝ้าย) 937-14/836(นศ) 5 ก.ย. 2565 4 ก.ย. 2568
42 กลุ่มพรมเช็ดเท้าผลิตจากเศษผ้า
119/1 ม.2 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-4681-8678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 949-17/412(นศ) 21 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2569
43 กลุ่มแฟชั่นมัดย้อมวังน้ำย้อย
248/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 9-3715-3002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 1000-25/52(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
44 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
373 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 0-8694-6778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 971-22/52(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
45 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
373 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-6946-7786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 940-41/51(นศ) 21 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2569
46 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
373 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-6946-7786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททําจากผ้าถักหรือผ้ายืด 978-19/835(นศ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
47 กลุ่มเมืองนคร ปัน ปัก เย็บ ถัก ย้อม
578/3 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9726-0356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 964-15/417(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
48 กลุ่มเมืองนคร ปัน ปัก เย็บ ถัก ย้อม
578/3 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9726-0356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 974-24/52(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
49 กลุ่มเมืองนคร ปัน ปัก เย็บ ถัก ย้อม
578/3 ม.- ซ.- ถ.ราชดำเนิน 61 ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9726-0356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
กระเป๋าผ้า 920-8/196(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
50 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง
18 ม.6 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 8-1535-5594
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 966-7/46(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567