รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 106 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระจูดบ้านควนยาว
49 ม.1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-3635-2444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 806-89/53(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
2 กลุ่มกระจูดบ้านโคกทราง
52 ม.7 ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1082-5516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 812-95/53(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
3 กลุ่มกระจูดสัมมาชีพบ้านโคกทราง
77 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นางหลง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-0163-8970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 784-85/53(นศ) 7 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2566
4 กลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเภา
147/3 ม.7 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8547-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากย่านลิเภา 785-39/54(นศ) 7 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2566
5 กลุ่มเครื่องถมเงินนาเรียง
19/4 ม.2 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์ 8-9290-8129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 881-28/369(นศ) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
6 กลุ่มจักสานไม้คลุ้ม
79 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์มือถือ 08-9288-8013
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 930-5/188(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
7 กลุ่มจักสานย่านลิเพาโพธิ์เสด็จ
131/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8986-6411
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากย่านลิเภา 787-41/54(นศ) 7 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2566
8 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านวังม่วง
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 0-9369-4636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 815-6/424(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
9 กลุ่มจักสานย่านลิเภาบ้านวังม่วง
39 ม.5 ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 0-9369-4636
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา 814-43/54(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
10 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ประดับย่านลิเภา
144 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8088-9863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากย่านลิเภา 786-40/54(นศ) 7 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2566
11 กลุ่มทอผ้าบ้านทำเนียบ
148 ม.7 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทรศัพท์ 9-2996-6891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (อะคริลิก) 877-21/63(นศ) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
12 กลุ่มทอหางอวน
251/2 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์มือถือ 08-6593-5157
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์หางอวน
357/2547
ผลิตภัณฑ์หางอวน 929-3/357(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
13 กลุ่มประดับมุกเมือง
82 ม.- ถ.ศรีธรรมโศก ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-8266-7117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 796-4/623(นศ) 7 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2566
14 กลุ่มแปรรูปกระจูดบ้านเนินธัมมัง
5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190 โทรศัพท์ 0-8626-6194
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 879-104/53(นศ) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
15 กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์
30/347 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1958-8696
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้ถั่วดำ 766-4/505(นศ) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
16 กลุ่มแปรรูปอาหารราชพฤกษ์
30/347 ม.4 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1958-8686
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซาลาเปา
505/2547
ซาลาเปาไส้หมูสับ ซาลาเปาไส้หมูแดง และซาลาเปาไส้งาดำ 798-5/505(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
17 กลุ่มผลิตเสื้อสำเร็จรูปและของใช้เอนกประสงค์ผ้าควนชก
56 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360 โทรศัพท์ 8-7264-0998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
พรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า 922-16/412(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
18 กลุ่มผ้าปักมือควนชะลิก
34 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ 0-8178-8467
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าปัก
249/2558
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 782-2/249(นศ) 7 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2566
19 กลุ่มผ้ายกนครบ้านมะม่วงปลายแขน
39 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทรศัพท์ 8-7468-0033
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก (ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 801-19/63(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
20 กลุ่มพัฒนาอาชีพ
38/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 8-8169-3607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 774-3/823(นศ) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านมะยิง
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 8-1535-5594
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนแวร์
46/2556
เครื่องปั้นดินเผาเออร์เทนเเวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 789-5/46(นศ) 7 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2566
22 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า
147 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 8-6740-7923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 802-15/9(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
23 กลุ่มเยาวชนแกะหนังตะลุง
131/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8253-2007
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 817-28/59(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
24 กลุ่มลายไทยเครื่องถมนคร
29 ม.- ซ.- ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-6742-0911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมเงิน
369/2547
เครื่องถมเงิน 928-33/369(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
25 กลุ่มลายไทยเครื่องถมนคร
29 ม.- ซ.- ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-6742-0911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดแบบเรียบ 926-27/23(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
26 กลุ่มลายไทยเครื่องถมนคร
29 ม.- ซ.- ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-6742-0911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เครื่องถมทอง
370/2547
เครื่องถมทอง 927-27/370(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
27 กลุ่มลุกไม้
33/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-6788-8718
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 903-14/8(นศ) 11 เม.ย. 2565 10 เม.ย. 2568
28 กลุ่มลูกไม้
342 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-6788-8718
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 916-19/52(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
29 กลุ่มลูกไม้
33/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 0-8197-8135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 820-10/193(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
30 กลุ่มลูกไม้
33/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 0-8197-8135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 821-5/418(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
31 กลุ่มลูกไม้
33/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-6788-8718
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม
1122/2556
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากวัสดุผสม 904-2/1122(นศ) 11 เม.ย. 2565 10 เม.ย. 2568
32 กลุ่มลูกหยีแม่เอื้อนคีรีวง
49/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-5790-0149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ลูกหยีสามรส 895-7/521(นศ) 11 เม.ย. 2565 10 เม.ย. 2568
33 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพบ้านเขาทราย
4/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120 โทรศัพท์ 8-7008-7719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
สิ่งประดิษฐ์จากซองกาแฟ 770-2/823(นศ) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
34 กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
26/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์มือถือ 08-6898-0065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้าวกรอบปรุงรส
1501/2562
ข้าวกรอบรสต้มยำกุ้ง 875-1/1501(นศ) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
35 กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
26/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์มือถือ 08-6898-0065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผักและผลไม้แห้ง
136/2558
มะมุดอบแห้งพร้อมซอสปรุงรส 874-2/136(นศ) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
36 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช
33 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ท่าเรือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 8-7274-6857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 918-47/54(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
37 กลุ่มสตรีสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตชะอวด
100/1 ม.3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 6-3223-9229
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 808-91/53(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
38 กลุ่มสตรีสหกรณ์จักสานย่านลิเภาบ้านนาเคียน
136/1 ม.7 ต.นาเคียน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8359-9699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากย่านลิเภา 788-42/54(นศ) 7 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2566
39 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขาตาว
81 ม.7 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 0-9377-2557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม 799-15/129(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
40 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านเขาตาว
81 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทรศัพท์ 0-9377-2557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงคั่ว 800-16/129(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
41 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านชะอวด
201 ม.4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-9588-6193
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 813-96/53(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
42 กลุ่มหมอนอิงโบราณ
257 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 8-1396-2190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
หมอนฟักทอง
414/2547
หมอนฟักทอง 908-3/414(นศ) 11 เม.ย. 2565 10 เม.ย. 2568
43 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง "รักษ์คอน"
129/26 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 9-0212-2501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 791-26/59(นศ) 7 เม.ย. 2563 6 เม.ย. 2566
44 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง "รักษ์คอน"
129/26 ม.5 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8424-1955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
พวงกุญแจหนังตะลุง 823-4/595(นศ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
45 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์แกะหนังตะลุง "รักษ์คอน"
129/26 ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8424-1955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
พัดหนังตะลุง 824-5/595(นศ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
46 กลุ่มอาชีพสหกรณ์แกะหนังตะลุงชุมชนโรงเจ
316/21 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8108-2542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
พวงกุญแจรูปหนังตะลุง 825-6/595(นศ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
47 กลุ่มอาชีพสหกรณ์แกะหนังตะลุงชุมชนโรงเจ
316/21 ม.5 ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-8108-2542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
พัดหนังตะลุง 826-7/595(นศ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
48 กลุ่มอาชีพสหกรณ์แกะหนังตะลุงชุมชนโรงเจ
316/12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากพูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-1082-5420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 919-30/59(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
49 นาง กาญจนา ภิรมรักษ์
109 ม.1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 1-1111-1111
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 804-87/53(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
50 นาง จรวย สังทอง
73/1 ม.4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 9-3628-9800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 811-94/53(นศ) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565