รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่ จำนวน 70 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มไข่มุกแท้จากทะเลใต้
205 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1368-5691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 360-74/623(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
2 กลุ่มจักสานทางปาล์มบ้านคีรีวงศ์
5/1 ม.6 ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 06-1196-1078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม
1556/2563
ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม 347-1/1556(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
3 กลุ่มตัดเย็บร่าหมาดร่วมใจ
238 ม.2 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-3791-4122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 378-18/412(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
4 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนบ้านถ้ำเสือ
48 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-0063-2367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย) 354-18/51(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
5 กลุ่มบากันบาติก
23/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-7928-7891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 336-13/51(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
6 กลุ่มบากันบาติก
23/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-7928-7891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 339-9/52(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
7 กลุ่มบาติกบ้านต้นทัง
72 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-8706-1530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าที่่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย) โดยวิธีการย้อมจากสีธรรมชาติ 370-20/51(กบ) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
8 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขางาม
80 ม.1 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-3531-3667
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ 351-4/503(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
9 กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 08-2885-6308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย) 343-1/197(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
10 กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 08-2885-6308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าไหม) 342-1/63(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
11 กลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านนาตีน
4/2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-3505-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 387-11/80(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
12 กลุ่มลันตาบาติกบ้านทอนลิบง
91 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-2982-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 337-14/51(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
13 กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
223/2 ม.2 ซ.- ถ.เพรชเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-7245-6049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
กาแฟคั่ว
268/2558
กาแฟคั่ว ชนิดบด 375-3/268(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
14 กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง
446 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6594-5020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงพริก 332-15/129(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
15 กลุ่มอาชีพจักสานเตยปาหนันบ้านร่าหมาด
96 ม.2 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 08-8385-3301
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน
57/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน 382-9/57(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
16 ดาหลาบาติก
187/4 ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1566-9655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย) 353-17/51(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
17 นาง กติกา กาญจนสถิตย์
28 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1187-7660
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 350-17/412(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
18 นาง กรกนก มุสิกสาร
53/3 ม.- ซ.- ถ.ร่วมจิตร ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9909-5514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 318-67/623(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
19 นาง กรกนก มุสิกสาร
53/4 ม.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9909-5514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 322-12/421(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
20 นาง จรรยา เหมมินทร์
212/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-8716-6090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 357-71/623(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
21 นาง ฉวีวรรณ พรหมปรุง
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9730-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 319-68/623(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
22 นาง ฉ้ารี่ฝ๊า โสสัน
212/3 ม.8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-2257-4397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 367-77/623(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
23 นาง ดาริกา เพชรรักษ์
17/54 ม.- ซ.- ถ.วัชระ ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1685-8558
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 317-66/623(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
24 นาง ฝ้าตี้หม้า คลองรั้ว
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-9592-8161
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2549
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 329-1/1331(กบ) 16 ก.ย. 2563 19 พ.ค. 2566
25 นาง อลิษา นิสกุล
145/5 ม.7 ถ.ริมชล ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1677-8528
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 373-79/623(กบ) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
26 นางสาว กฤษติญา วัชรพินธ์
131/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-6888-3488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ยาสีฟันสมุนไพร
909/2560
ยาสีฟันสมุนไพร 335-3/909(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
27 นางสาว จารุณี คงโส
429 ม.3 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-0885-4227
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 366-76/623(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
28 นางสาว ฉวีวรรณ ชยุติ
78/38 ถ.เจริญสุข ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-5235-4545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย) 355-11/52(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
29 นางสาว นาตาลี ปาทาน
469 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-9809-1764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 316-65/623(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
30 นางสาว บังอร เจริญลาภ
40 ถ.นาเตย ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7157-4571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 349-6/195(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
31 นางสาว มนัสวี พรหมปรุง
61 ม.4 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9730-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 320-69/623(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
32 นางสาว โรจิรา พรหมปรุง
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-0596-9452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 321-70/623(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
33 นางสาว วริษา ทองคำ
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-2803-1927
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 314-63/623(กบ) 16 ก.ย. 2563 16 ก.ย. 2566
34 นางสาว สมศรี หมานบุตร
405 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-3790-9329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 315-64/623(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
35 นางสาว สุกัญญา โสสัน
212 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-1038-3261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 358-72/623(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
36 นางสาว อรจิรา คลองยวน
22/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์ --0817-8869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก 324-14/20(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
37 นาย ชัยวัฒน์ กุลเถกิง
576 ม.2 ซ.เทศบาล1 ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-3483
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2547
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ 328-32/684(กบ) 16 ก.ย. 2563 19 พ.ค. 2566
38 นาย ชัยวัฒน์ กุลเถกิง
576 ม.2 ซ.เทศบาล1 ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-3483
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2549
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 330-2/1331(กบ) 16 ก.ย. 2563 19 พ.ค. 2566
39 นาย ธนพัฒน์ แก้วเจือ
140 ม.2 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์ 0-6536-0107
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากกะลาปาล์ม
1495/2560
แท่นวางปากกา 326-1/1495(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
40 นาย นิวัต เกิดปากแพรก
90/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-5790-3152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลไม้ลอยแก้ว
715/2547
สละลอยแก้ว 331-2/715(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
41 นาย ประสิทธิ์ โสมสง
145/1 ม.1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 06-3725-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 327-2/413(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
42 นาย ประสิทธิ์ โสมสง
145/1 ม.1 ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 06-3725-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม
1556/2563
ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม 348-2/1556(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
43 นาย พงษ์ศักดิ์ สาระวารี
90/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-6126-2029
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 372-78/623(กบ) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
44 นาย วีระเดช แซ่ฮ่อ
28 ม.4 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9726-8129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 359-73/623(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
45 นาย สนธยา ชลธี
75/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์ 0-8108-2692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 338-15/51(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
46 นาย สนั่น สงเสน
75/9 ม.9 ซ.- ถ.เหนือคลอง-ชัยบุรี ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 โทรศัพท์มือถือ 08-2285-4468
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 323-13/421(กบ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
47 นาย สุธน หมั่นค้า
312 ม.8 ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-0976-5529
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 385-82/623(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
48 นาย สุริยา เล็กกุล
76/1 ม.3 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-8076-3544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย) 352-16/51(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
49 นาย อานนท์ พรามณี
270 ม.2 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1087-8488
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 361-75/623(กบ) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
50 นาย อุเทน แสงสาคร
90/1 ม.3 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทรศัพท์มือถือ 06-4585-3417
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 383-80/623(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565