รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกระบี่ จำนวน 75 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานชุมชนเจริญพัฒนา
145 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-3567-3882
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากทางปาล์ม
1556/2563
ผลิตภัณฑ์จักสานทางปาล์ม 433-3/1556(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
2 กลุ่มตัดเย็บร่าหมาดร่วมใจ
238 ม.2 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-3791-4122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 378-18/412(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
3 กลุ่มตีเหล็กบ้านควนไม้แดง
54/1 ม.2 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140 โทรศัพท์มือถือ 08-1140-7196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก
635/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก 396-5/635(กบ) 15 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2568
4 กลุ่มบาติกบ้านต้นทัง
72 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-8706-1530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าที่่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย) โดยวิธีการย้อมจากสีธรรมชาติ 370-20/51(กบ) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
5 กลุ่มผลิตผ้าปาเต๊ะ
66 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7864-0347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 410-25/51(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
6 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
4/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-6635-7302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 432-8/8(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
7 กลุ่มผ้ามัดย้อมธรรมชาติสีดินแดง
198/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6475-6209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 411-15/52(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
8 กลุ่มผ้ามัดย้อมธรรมชาติสีดินแดง
198/23 ม.7 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6475-6209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 404-1/1626(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
9 กลุ่มเย็บกระเป๋าบ้านเขาตั้ง
12/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-3393-9440
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 431-21/412(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
10 กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล
143 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 08-2885-6308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ายกดอก
63/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 422-2/63(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
11 กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล
143 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 08-2885-6308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าขาวม้า
197/2557
ชนิดเส้นใยผสม (ฝ้าย/เรยอน) 423-2/197(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
12 กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล
143 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 08-2885-6308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 424-1/18(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
13 กลุ่มรวมใจพัฒนาผ้าทอทุ่งทะเล
143 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 08-2885-6308
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 434-1/828(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
14 กลุ่มเรือหัวโทงจำลองบ้านนาตีน
4/2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-3505-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 387-11/80(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
15 กลุ่มลันตาบาติกบ้านทอนลิบง
91 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-2982-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 418-18/52(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
16 กลุ่มลันตาบาติกบ้านทอนลิบง
91 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-2982-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 419-26/51(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
17 กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
223/2 ม.2 ซ.- ถ.เพรชเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-7245-6049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
กาแฟคั่ว
268/2558
กาแฟคั่ว ชนิดบด 375-3/268(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
18 กลุ่มหัตกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน
29 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 08-5782-6574
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน
57/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน 395-10/57(กบ) 15 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2568
19 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านเกาะกลาง
306 ม.1 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1693-4727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 415-7/8(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
20 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านเกาะกลาง
306 ม.1 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1693-4727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 408-7/45(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
21 กลุ่มอาชีพการทำกระเป๋าผ้าลิตเติ้ลดักษ์
184 ม.7 ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 โทรศัพท์มือถือ 09-3595-1231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 398-19/412(กบ) 15 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2568
22 กลุ่มอาชีพจักสานเตยปาหนันบ้านร่าหมาด
96 ม.2 ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 08-8385-3301
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน
57/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบปาหนัน 382-9/57(กบ) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
23 กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
126 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-4293-1208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 399-5/40(กบ) 15 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2568
24 กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
126 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-4293-1208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 400-3/56(กบ) 15 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2568
25 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานตำบลไสไทย
16/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-5413-8704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 445-17/20(กบ) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
26 กลุ่มอ่าวลึกบาติก
43/7 ม.1 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-8383-8797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 401-22/51(กบ) 15 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2568
27 กลุ่มอ่าวลึกบาติก
43/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทรศัพท์มือถือ 09-8383-8797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 420-7/836(กบ) 21 ก.ค. 2566 20 ก.ค. 2569
28 กลุ่มอ่าวลึกบาติก
43/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81120 โทรศัพท์มือถือ 09-8383-8797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 421-2/835(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
29 กลุ่มอ่าวลึกบาติก
43/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทรศัพท์มือถือ 09-8383-8797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย 443-8/1479(กบ) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
30 นาง กรกนก มุกสิกสาร
53/4 ม.- ซ.- ถ.ร่วมจิตร ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6475-0639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 426-85/623(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
31 นาง กรกนก มุสิกสาร
53/4 ม.- ซ.- ถ.ร่วมจิตร ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6475-0639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 429-14/421(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
32 นาง จุรี ลุลาภ
89 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160 โทรศัพท์มือถือ 08-1083-5138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 405-16/20(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
33 นาง ฉวีวรรณ พรหมปรุง
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-9730-6959
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 427-86/623(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
34 นาง วรรณา สีตุกา
28/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-1970-9681
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 407-11/417(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
35 นาง วรรณา สีตุกา
28/8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-1970-9681
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 406-20/412(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
36 นาง สมศรี หมานบุตร
405 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 08-3790-9329
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 442-90/623(กบ) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
37 นาง อลิษา นิสกุล
145/5 ม.7 ถ.ริมชล ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1677-8528
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 373-79/623(กบ) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
38 นางสาว ชุติมา ปรียวาณิชย์
223/41 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-8753-1569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 414-6/836(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
39 นางสาว ชุติมา ปรียวาณิชย์
223/41 ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-8753-1569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 409-24/51(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
40 นางสาว ชุติมา ปรียวาณิชย์
223/41 ม.- ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-8753-1569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 413-10/611(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
41 นางสาว นาตาลี ปาทาน
469 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-9809-1764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 441-89/623(กบ) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
42 นางสาว นิตยา แดงขาว
22 ม.- ซ.- ถ.ร่วมจิตร ต.ปากน้ำ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 06-3587-5527
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 403-14/52(กบ) 15 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2568
43 นางสาว เพ็ญนภา ดิษฐโรจน์
272/78 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทับปริก อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 06-3616-6957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 446-8/59(กบ) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
44 นางสาว มนฤทัย แก้วเจือ
198/27 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-8257-4895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 394-15/20(กบ) 15 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2568
45 นางสาว โรจิรา พรหมปรุง
61 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-0596-9452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 428-87/623(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
46 นางสาว วริษา ทองคำ
22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110 โทรศัพท์มือถือ 08-2803-1927
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 425-84/623(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
47 นาย ชัยวัฒน์ กุลเถกิง
19 ม.2 ซ.- ถ.เทศบาล 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-5939-6164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด 436-4/1331(กบ) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
48 นาย ชัยวัฒน์ กุลเถกิง
19 ม.2 ซ.- ถ.เทศบาล 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-5939-6164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด
1331/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดเกลือ 437-5/1331(กบ) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
49 นาย ชัยวัฒน์ กุลเถกิง
19 ม.2 ซ.- ถ.เทศบาล 1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 โทรศัพท์มือถือ 09-5939-6164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วโบราณ 438-36/684(กบ) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
50 นาย พงษ์ศักดิ์ สาระวารี
90/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-6126-2029
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 372-78/623(กบ) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567