รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพังงา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพังงา จำนวน 125 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน
9/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทรศัพท์มือถือ 08-1476-7441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ขิงผงสำเร็จรูป
121/2556
ขิงผงสำเร็จรูป 718-4/121(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
2 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านบางปลา
16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-5786-8619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 705-4/154(พง) 22 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2566
3 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง
72/9 ม.4 ต.นบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-1537-5370
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ขิงผงสำเร็จรูป
121/2556
ขิงผงสำเร็จรูป 686-3/121(พง) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
4 กลุ่มเเม่บ้านท่าเขา
17/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 โทรศัพท์มือถือ 08-9972-1350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติกเส้นใยประดิษฐ์ 670-21/51(พง) 21 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2566
5 กลุ่มเเม่บ้านท่าเขา
17/14 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา 82160 โทรศัพท์มือถือ 08-6646-1891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 683-6/52(พง) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
6 กลุ่มเเม่บ้านผลิตไม้กวาดดอกอ้อบ้านบกปุย
230 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-4844-7218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 690-22/9(พง) 22 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2566
7 กลุ่มขนิมบาติก
47/5 ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 0-8997-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 728-7/20(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
8 กลุ่มขนิมบาติก
47/5 ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 0-8997-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 729-22/51(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
9 กลุ่มถักโครเชต์บ้านบางหละ
108/4 ม.10 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-5245-9502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผฃิตภัณฑ์จากไหมพรม 687-9/615(พง) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
10 กลุ่มถักโครเชต์บ้านบางหละ
108/4 ม.10 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-5245-9502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 677-5/418(พง) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
40/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-0328-2005
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 658-8/45(พง) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
40/1 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 0-8032-8200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 731-10/45(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
40/1 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 0-8032-8200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 732-2/180(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
14 กลุ่มผ้ามัดย้อมคุระบุรี
37/1 ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 0-8014-2145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 730-8/52(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
15 กลุ่มเรือมอร์แกน
71/5 ม.6 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-7887-3887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 641-7/80(พง) 7 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2566
16 กลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไคร
29/1 ม.1 ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทรศัพท์มือถือ 08-9288-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงส้ม 689-14/129(พง) 2 ก.ย. 2563 1 ก.ย. 2566
17 กลุ่มอาชีพเครื่องถมเงิน
210 ม.9 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์มือถือ 08-1788-6295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 657-2/23(พง) 7 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2566
18 นาง กรรณิการ์ สุมาลี
27/4 ม.6 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-5351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลายเเบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย 715-10/1479(พง) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
19 นาง กรรณิการ์ สุมาลี
27/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-5351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 703-369/623(พง) 23 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2566
20 นาง เจิดจิต ทองวล
8/5 ม.8 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทรศัพท์มือถือ 08-6268-9200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 675-6/40(พง) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
21 นาง ดวง เมฆบุตร
113/5 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 6-1252-0956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 753-397/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
22 นาง ดวงใจ เด่นมาลัย
15/1 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 6-1704-7054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 752-396/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
23 นาง ดารา พลีตา
29/2 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-1979-1822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 761-402/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
24 นาง นงเยาว์ สุทธิการ
96/7 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-7623-9394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 760-401/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
25 นาง ปราณี ประสานพันธ์
64 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-9909-1555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 756-400/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
26 นาง ปรีดาภรณ์ ศรีเพชร
9/1 ม.1 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-1788-8804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลายแบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกายเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 672-8/1479(พง) 21 เม.ย. 2563 20 เม.ย. 2566
27 นาง ปรีดาภรณ์ ศรีเพชร
9/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-1788-8804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋า 719-2/417(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
28 นาง ปิยาลักษณ์ ตันติพิสิษฐ์
8/1 ม.4 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์มือถือ 08-5792-0868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค 639-21/313(พง) 7 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2566
29 นาง ฝ้าตี้หม๊ะ สิดิ
123 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-0520-6489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 755-399/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
30 นาง พัชนี บุณยวิทย์
43/21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 09-1762-4901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 642-3/352(พง) 7 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2566
31 นาง มารียา ฟองละเเอ
40 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9729-8388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 700-366/623(พง) 23 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2566
32 นาง ย่าว่าเราะ ประสานพันธ์
1/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9874-0246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 695-361/623(พง) 22 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2566
33 นาง ยุพิน คล่องเเคล่ว
59/20 ม.1 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-0647-1481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อมเส้นใยธรรมชาติ 660-4/52(พง) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
34 นาง ยุภา เหมสลาหมาด
7/1 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9647-5248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 725-381/623(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
35 นาง เยาวภา เเต้มต่อผล
8 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9726-4995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 724-380/623(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
36 นาง รัตนา ฟองละแอ
116/1 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-6946-9840
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 763-403/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
37 นาง รัตนา สุทธิการ
26/2 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 06-2834-3992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 650-338/623(พง) 7 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2566
38 นาง โรสิตา งามทรัพย์หัสนัย
22 ม.1 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-5944-1277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 648-336/623(พง) 7 ม.ค. 2563 6 ม.ค. 2566
39 นาง ไรหนาบ รอบคอบ
81 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-3643-9602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 663-345/623(พง) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
40 นาง ลีลาวดี ผะสารพันธ์
59 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-8916-4799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 666-348/623(พง) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
41 นาง วลัยพร มิตรวงค์
49/4 ม.4 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 09-6652-5359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อมเส้นใยธรรมชาติ 659-3/52(พง) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
42 นาง วลัยพร มิตรวงค์
49/4 ม.4 ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 09-6652-5359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัรฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 662-10/412(พง) 14 ก.พ. 2563 13 ก.พ. 2566
43 นาง วิภาวัลย์ อุดมพงพันธ์
292 ม.- ซ.- ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทรศัพท์ 8-6689-0536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค 762-22/313(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
44 นาง ศิริพร จึ่งสกุล
3/35 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 โทรศัพท์มือถือ 08-1719-5595
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลายชนิดที่ใช้สัมผัสกับร่างกาย 682-9/1479(พง) 8 ก.ค. 2563 7 ก.ค. 2566
45 นาง ศิริพร จึ่งสกุล
3/35 ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 โทรศัพท์มือถือ 08-1719-5595
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย 723-11/1479(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
46 นาง สวยไหม คหาปนะ
106 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-7884-8466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 749-394/623(พง) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
47 นาง สวยไหม คหาปนะ
106 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-7884-8466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย ประเภทผ้าทอ แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยธรรมชาติ) 735-14/1479(พง) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
48 นาง สิริลักษณ์ ผะสานพันธ์
60 ม.8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์มือถือ 06-1681-7597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม(หมวก) 707-10/615(พง) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
49 นาง สิริลักษณ์ ผะสานพันธ์
60 ม.8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์ 6-1681-7597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 738-3/417(พง) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
50 นาง สิริลักษณ์ ผะสานพันธ์
60 ม.8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์ 6-1681-7597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 757-10/196(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565