รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพังงา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพังงา จำนวน 125 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน
9/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา 82180 โทรศัพท์มือถือ 08-1476-7441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ขิงผงสำเร็จรูป
121/2556
ขิงผงสำเร็จรูป 718-4/121(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
2 กลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านบางปลา
16 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์มือถือ 08-5786-8619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ถั่วคั่วทราย
154/2549
ถั่วคั่วทราย 705-4/154(พง) 22 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2566
3 กลุ่มเเม่บ้านผลิตไม้กวาดดอกอ้อบ้านบกปุย
230 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-4844-7218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 690-22/9(พง) 22 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2566
4 กลุ่มขนิมบาติก
47/5 ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 0-8997-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 728-7/20(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
5 กลุ่มขนิมบาติก
47/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 0-8997-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 729-22/51(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
6 กลุ่มเครื่องประดับจากลูกปัด
58/1 ม.11 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 9-4803-3113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 769-6/789(พง) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
40/1 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 0-8032-8200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 731-10/45(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
40/1 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 0-8032-8200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 732-2/180(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
40/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 8-0328-2005
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 814-11/45(พง) 23 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2569
10 กลุ่มผ้ามัดย้อมคุระบุรี
37/1 ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 0-8014-2145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 730-8/52(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้าง
121 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 8-1086-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า (ดอกอ้อ) 798-23/9(พง) 8 ก.พ. 2566 7 ก.พ. 2569
12 นาง กรรณิการ์ สุมาลี
27/4 ม.6 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-5351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลายเเบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย 715-10/1479(พง) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
13 นาง กรรณิการ์ สุมาลี
27/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-7383-5351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 703-369/623(พง) 23 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2566
14 นาง ขวัญใจ คงเดิม
1/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-6956-5136
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 791-423/623(พง) 8 ก.พ. 2566 7 ก.พ. 2569
15 นาง จรรยา เหมมินทร์
113/9 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 9-8716-6090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 781-418/623(พง) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
16 นาง จิตติมา เหมมินทร์
94 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-4442-6568
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 777-414/623(พง) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
17 นาง เจริญศรี สำเภาทอง
62/6 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-9649-2581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 775-412/623(พง) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
18 นาง ดวง เมฆบุตร
113/5 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 6-1252-0956
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 753-397/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
19 นาง ดวงใจ เด่นมาลัย
15/1 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 6-1704-7054
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 752-396/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
20 นาง ดารา พลีตา
29/2 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-1979-1822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 761-402/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
21 นาง นงเยาว์ สุทธิการ
96/7 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-7623-9394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 760-401/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
22 นาง นวพร สงวนนาม
12/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 8-3923-9539
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 789-9/20(พง) 8 ก.พ. 2566 7 ก.พ. 2569
23 นาง บุหงา วาดวงศ์พักตร์
210 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 8-7788-6295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 802-3/23(พง) 23 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2569
24 นาง ปราณี ประสานพันธ์
64 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-9909-1555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 756-400/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
25 นาง ปรีดาภรณ์ ศรีเพชร
9/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-1788-8804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋า 719-2/417(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
26 นาง ปรีดาภรณ์ ศรีเพชร
9/1 ม.1 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 8-1788-8804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 787-13/196(พง) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
27 นาง ฝ้าตี้หม๊ะ สิดิ
123 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-0520-6489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 755-399/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
28 นาง มัณฑนา เมืองวงษ์
32/3 ม.1 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 8-3590-2323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 785-12/196(พง) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
29 นาง มัณฑนา เมืองวงษ์
32/3 ม.1 ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 8-3590-2323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 786-4/823(พง) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
30 นาง มารียา ฟองละเเอ
40 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9729-8388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 700-366/623(พง) 23 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2566
31 นาง ย่าว่าเราะ ประสานพันธ์
1/6 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9874-0246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 695-361/623(พง) 22 ธ.ค. 2563 21 ธ.ค. 2566
32 นาง ยุภา เหมสลาหมาด
7/1 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9647-5248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 725-381/623(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
33 นาง เยาวภา เเต้มต่อผล
8 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-9726-4995
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 724-380/623(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
34 นาง รัตนา ฟองละแอ
116/1 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-6946-9840
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 763-403/623(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
35 นาง ราวรรณ์ ใสแสง
51/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 8-6443-8156
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 790-14/196(พง) 8 ก.พ. 2566 7 ก.พ. 2569
36 นาง ไรหนาบ รอบคอบ
81 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์มือถือ 08-3643-9602
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 811-439/623(พง) 23 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2569
37 นาง ลีลาวดี ผะสานพันธ์
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-8916-4799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 792-424/623(พง) 8 ก.พ. 2566 7 ก.พ. 2569
38 นาง ลู้ส้า ฟองละแอ
81/1 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 9-8271-3117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 766-406/623(พง) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
39 นาง วลัยรัตน์ วาหะรักษ์
68/6 ม.2 ต.บางเตย อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 9-3198-5374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 784-421/623(พง) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
40 นาง วิภาวัลย์ อุดมพงพันธ์
292 ม.- ซ.- ถ.ราษฎร์บำรุง ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110 โทรศัพท์ 8-6689-0536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค 762-22/313(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
41 นาง ศิริพร จึ่งสกุล
3/35 ม.1 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 โทรศัพท์มือถือ 08-1719-5595
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย 723-11/1479(พง) 24 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2567
42 นาง สวยไหม คหาปนะ
106 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-7884-8466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย ประเภทผ้าทอ แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยธรรมชาติ) 735-14/1479(พง) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
43 นาง สวยไหม คหาปนะ
106 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-7884-8466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 749-394/623(พง) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
44 นาง สิริลักษณ์ ผะสานพันธ์
60 ม.8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์มือถือ 06-1681-7597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม(หมวก) 707-10/615(พง) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
45 นาง สิริลักษณ์ ผะสานพันธ์
60 ม.8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์ 6-1681-7597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 738-3/417(พง) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
46 นาง สิริลักษณ์ ผะสานพันธ์
60 ม.8 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์ 6-1681-7597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 757-10/196(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
47 นาง สิริลักษณ์ ผะสานพันธ์
60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์มือถือ 06-1681-7597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 812-4/195(พง) 23 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2569
48 นาง สุนี ทรายขาว
113/8 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-4990-4935
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 745-390/623(พง) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
49 นาง สุนีย์ สิทธิบุตร
4/2 ม.7 ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทรศัพท์ 8-9785-9699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 750-8/20(พง) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
50 นาง โสภา แบบฉบับ
90 ม.2 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทรศัพท์ 8-1539-4380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 747-392/623(พง) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566