รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดภูเก็ต

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดภูเก็ต จำนวน 88 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าควินมือ นวัตวิถีบ้านเคียน
246 ม.1 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 8-3180-8403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 572-12/196(ภก) 27 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2568
2 กลุ่มกระเป๋าควินมือ นวัตวิถีบ้านเคียน
246 ม.1 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 8-3180-8403
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 573-22/417(ภก) 27 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2568
3 กลุ่มนอกเล
- ม.3 ซ.สวนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี ถ.- ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทรศัพท์ 8-4643-6716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 598-24/52(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
4 กลุ่มมัดย้อมชุมชนบ้านบ่อกรวด
5/2 ม.1 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 8-7640-4580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยผสม ใช้สัมผัสกับร่างกาย 554-18/52(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
5 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ่อแร่สันติสุข
36/2 ม.6 ซ.งูเหลือม ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-6942-5035
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา
572/2547
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา 540-5/572(ภก) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
6 กลุ่มสตรีอันดามันบางลา
79/3 ม.8 ซ.- ถ.ป่าคลอก-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 9-5113-8952
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 525-8/24(ภก) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
7 กลุ่มอนุรักษ์มรดกเมืองทักษิร
29/4 ม.6 ซ.- ถ.กมลา-ป่าตองสายเก่า ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-1894-6895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 539-12/59(ภก) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
8 กลุ่มอันดาบ่อแร่บาติก
9/1 ม.6 ซ.บ้านบ่อแร่ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-1477-4314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 600-25/52(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
9 ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก จังหวัดภูเก็ต
60 ม.- ซ.- ถ.ดิลกอุทิศ2 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 9-9484-8845
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 589-12/935(ภก) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
10 นาง กาญจนา สุธาประดิษฐ์
24 ม.- ซ.นิมิต1 ถ.นิมิต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-1569-7799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ขนมหน้าแตก
1048/2548
ขนมหน้าแตก 596-3/1048(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
11 นาง กาญจนา สุธาประดิษฐ์
24 ม.- ซ.นิมิต1 ถ.นิมิต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7622-0163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะ (ขนมเต้าส้อ ไส้หวาน ไข่เค็ม) 597-10/115(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
12 นาง กาญจนา สุธาประดิษฐ์
24 ม.- ซ.นิมิต1 ถ.นิมิต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 0-7622-0163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ขนมพริกไทย
1009/2548
ขนมพริกไทย 595-5/1009(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
13 นาง ขนิษฐา ไชยพงศ์
1/1 ม.2 ซ.ลิพอนบางกอก ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 8-3393-1992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 576-2/9(ภก) 27 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2568
14 นาง ณัฐนันท์ เดชอ่อน
1/3 ม.6 ซ.- ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 8-9874-0802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 559-83/623(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
15 นาง ดวงใจ เซ่งปุ่น
31/14 ม.2 ซ.- ถ.เทพอนุสรณ์ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-4058-8452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
หน้ากากผ้า
1555/2563
หน้ากากผ้า 534-1/1555(ภก) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
16 นาง ประไพ กิ่งรักษ์
77/1 ม.3 ซ.- ถ.ในยาง-สนามบิน ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140 โทรศัพท์ 9-6692-4462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยผสม 511-14/52(ภก) 15 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2567
17 นาง พนิดา กิตติเวช
17/15 ม.1 ซ.- ถ.เทพประทาน ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-6953-8091
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย ชนิดเส้นใยผสม ขนาด 110x190 เซนติเมตร แบบใช้สัมผัสกับร่างกาย 558-22/1479(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
18 นาง มธุรา รัตนวิมล
73/108 ม.1 ซ.หมู่บ้านชาวเลคีรี ถ.พระภูเก็ตแก้ว ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 6-2647-9394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 555-82/623(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
19 นาง ยินดี มโนสุนทร
132 ม.- ซ.- ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-3590-4828
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย ชนิดเส้นใยผสม 512-19/1479(ภก) 15 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2567
20 นาง รัสมี แซ่อิ้ว
40/8 ม.6 ซ.ตลาดสี่กอ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 8-4734-4177
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
กระเป๋าจักสานเชือก และตะกร้าจักสานเชือก 533-1/418(ภก) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
21 นาง รัสมี แซ่อิ้ว
40/8 ม.6 ซ.ตลาดสี่กอ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 8-4734-4177
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 526-15/52(ภก) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
22 นาง วันดี อบรมสุข
11/16-17 ม.9 ซ.- ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-9871-6064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 587-89/623(ภก) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
23 นาง สมจิต ตันติวิท
37/4 ม.5 ซ.- ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 8-1894-3516
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 528-8/196(ภก) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
24 นาง สุนันท์ อริยะพงศ์
112/383 ม.6 ซ.น้ำตกกะทู้ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 8-1415-3444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 553-11/196(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
25 นาง สุนันท์ อริยะพงศ์
112/383 ม.6 ซ.น้ำตกกะทู้ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์ 8-1415-3444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 580-23/417(ภก) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
26 นาง เหลี่ยนส่วน โรจน์วรวัฒนา
19/6 ม.6 ซ.หมู่บ้านน้ำใส ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-3648-0399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 567-20/417(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
27 นาง เหลี่ยนส่วน โรจน์วรวัฒนา
19/6 ม.6 ซ.หมู่บ้านน้ำใส ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-3648-0399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 537-10/196(ภก) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
28 นางสาว กัลยา เพ็ชรเพ็ง
43/50 ม.1 ซ.ในเหมือง 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 8-6683-8303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 520-3/366(ภก) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
29 นางสาว จุฑาทิพย์ รองพล
3/64 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83140 โทรศัพท์ 9-9505-8001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 561-4/53(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
30 นางสาว ฐิตาภรณ์ เทพทอง
57/1 ม.6 ซ.มะลิ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 6-3892-9429
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าเช็ดหน้าบาติก 588-9/611(ภก) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
31 นางสาว ฐิตาภรณ์ เทพทอง
57/1 ม.6 ซ.มะลิ ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 6-3892-9429
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 590-50/51(ภก) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
32 นางสาว ฐิตาภรณ์ เทพทอง
57/1 ม.6 ซ.มะลิ ถ.ศักดิเดช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 6-3892-9429
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 591-23/52(ภก) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
33 นางสาว ณปภัช เศรษบุบผา
22/16 ม.8 ซ.- ถ.ป่าคลอก-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 9-4591-9491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์จากดิ้น
788/2561
ผลิตภัณฑ์จากดิ้น 552-1/788(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
34 นางสาว ณปภัช เศรษบุบผา
22/16 ม.8 ซ.หมู่บ้านศุภลัย ซ.อันดามัน 2 ถ.ป่าคลอก-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 9-4591-9491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย ชนิดเส้นใยธรรมชาติ ใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย 568-24/1479(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
35 นางสาว ณปภัช เศรษบุบผา
22/16 ม.8 ซ.- ถ.ป่าคลอก-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 9-4591-9491
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 571-21/417(ภก) 27 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2568
36 นางสาว ณัฐณิชา ตันตราวงศ์
88/47 ม.3 ซ.หมู่บ้านเดอะวิส ซ.3 ถ.ป่าคลอก-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 8-1560-9700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 548-6/421(ภก) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
37 นางสาว ทัชชภร ชะอุ่มวงค์
187/22-23 ม.- ซ.- ถ.คณิตหงษ์หยก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-8821-3220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 593-91/623(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
38 นางสาว ทัชชภร ชะอุ่มวงค์
187/22-23 ม.- ซ.- ถ.คณิตหงษ์หยก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-8821-3220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 594-23/367(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
39 นางสาว ธัญชนก วิมลธรรมธาดา
69/769 ม.1 ซ.เจริญ 5/5 หมู่บ้านวิลล่า 3 ถ.เจริญ 5/5 หมู่บเจ้าฟ้าตะวันออก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-4058-6698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 551-17/52(ภก) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
40 นางสาว นวพัณณ์ อริยสินสมบัติ
100/168 ม.- ซ.ศรีสุชาติ 12 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 6-3974-6292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 546-6/23(ภก) 13 ม.ค. 2565 12 ม.ค. 2568
41 นางสาว นันทิดา วงษาเนาว์
90/45 ม.3 ซ.4 ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-4689-1612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 529-9/196(ภก) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
42 นางสาว นุชสุดา จำเริญพฤกษ์
162 ม.5 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 6-3450-1697
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 519-48/51(ภก) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
43 นางสาว ปรียาภา จันวัตร์
25/8 ม.7 ซ.- ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130 โทรศัพท์ 9-4586-2454
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกผัด ประเภทน้ำพริกมะขามภูเก็ต 543-12/321(ภก) 13 ม.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
44 นางสาว พิมพ์มาดา กีรติวัฒนานุศาสน์
68/14 ม.2 ซ.- ถ.เจ้าฟ้าสวนหลวง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 6-5349-4238
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 577-85/623(ภก) 27 ก.ค. 2565 26 ก.ค. 2568
45 นางสาว รสิตา ศรีธรรมะกุญ
3/131 ม.5 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 6-2819-5666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
เซ็นเทลล่า คอลลาเจน ไวท์เซรั่ม 586-3/550(ภก) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
46 นางสาว รุ่งทิวา อินทลิง
13 ม.4 ซ.- ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-3635-2771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 592-90/623(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
47 นางสาว วรรณา ตันสกุล
66/10 ม.7 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 8-1271-3796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัย้อม สีธรรมชาติ 535-16/52(ภก) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
48 นางสาว วิลาศิณี มูลเดช
88/1107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 9-2238-3492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 515-5/421(ภก) 15 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2567
49 นางสาว ศรีนาถ สิทธิพงศ์
16/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-2805-2644
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 563-84/623(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
50 นางสาว สาวิตรี สีสาเอี่ยม
44/17 ม.2 ซ.- ถ.- ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 9-4256-1463
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 517-76/623(ภก) 15 ก.พ. 2564 14 ก.พ. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566