รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางเขาหัวควาย
234/2 ม.4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 8-1597-5752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้าเชือกมัดฟาง 204-3/418(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
2 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเชี่ยวหลาน
- ม.5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทรศัพท์ 8-0522-4797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 206-4/197(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
3 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเชี่ยวหลาน
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทรศัพท์ 8-0522-7797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 207-1/246(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
4 นาง กันทนีย์ พุฒทอง
323/67 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-8168-5601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พายและทาร์ต
524/2555
พายไส้สับปะรด 141-1/524(สฎ) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
5 นาง กันทนีย์ พุฒทอง
323/67 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-8168-5601
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 142-1/1050(สฎ) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
6 นาง ขนิษฐา รักเขียว
115/1 ม.4 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 8-4058-3106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม 203-4/346(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
7 นาง ขนิษฐา รักเขียว
115/1 ม.4 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 8-4058-3106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 202-5/551(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
8 นาง จรัสศรี หนูหวาน
174/12 ม.6 ต.เขานิพันธ์ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 9-4354-6326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 136-8/9(สฎ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
9 นาง จุติมา ตันติพงศ์
132/1 ม.2 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-1569-5220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 174-7/27(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
10 นาง นะริน ยะโส
42/1 ม.5 ต.สินเจริญ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 8-4889-6875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 169-1/417(สฎ) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
11 นาง ปราณี ทิพย์ทอง
21/2 ม.1 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 8-4957-9503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยผัว 137-5/24(สฎ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
12 นาง ภัทรี คงแก้ว
38/5 ม.7 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 8-1619-7909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 143-1/412(สฎ) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
13 นาง มาริชชญา วินสิริ
95/30 ม.5 ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310 โทรศัพท์ 6-2605-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 144-1/193(สฎ) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
14 นาง รุ่งฤดี ดิลกเกียรติ
132 ม.1 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-4913-5383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 172-2/323(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
15 นาง รุ่งฤดี ดิลกเกียรติ
132 ม.2 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-4913-5383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 173-3/322(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
16 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
เจลล้างหน้าขมิ้น 151-2/173(สฎ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
17 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมขมิ้น 150-4/551(สฎ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
18 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สบู่เหลว
95/2552
สบู่เหลวผสมขมิ้น 149-4/95(สฎ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
19 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพู
92/2552
แชมพูขมิ้นชัน 189-13/92(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
20 นาง ละมัย กรุงแก้ว
29/4 ม.1 ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190 โทรศัพท์ 8-4446-5919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 135-5/45(สฎ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
21 นาง วรรณา จะกอ
107 ม.2 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 8-4447-7492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์จากริบบิ้น 166-5/972(สฎ) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
22 นาง วรรณา จะกอ
107 ม.2 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 8-4447-7492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 165-7/20(สฎ) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
23 นาง สมภักดิ์ ไชยจันทร์
58/26 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 8-4300-0964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพู
92/2552
แชมพูมะกรูด 188-12/92(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
24 นาง สมภักดิ์ ไชยจันทร์
58/26 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 8-4300-0964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพู
92/2552
แชมพูดอกอัญชัน 187-11/92(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
25 นาง สำอางค์ แก้วปาน
102 ม.6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-1829-2475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็มชนิดพอกดิบ 190-8/27(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
26 นาง สุธาทิพย์ หวันจิ
149/173 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-9875-6909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำพริกผัด
321/2556
ปลาดุกร้าฟาฏอนี สูตรทอดกรอบสมุนไพร 120-2/321(สฎ) 16 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2566
27 นาง สุพรรณี แน่นอน
6/3 ม.- ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 8-7418-8955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ และประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 121-5/27(สฎ) 16 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2566
28 นาง สุวรรณี ณ พัทลุง
69 ม.1 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6283-3395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2560
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 168-7/8(สฎ) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
29 นาง สุวรรณี ณ พัทลุง
69 ม.1 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6283-3395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 179-3/352(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
30 นาง หิรัญญา ไชยพงษ์
100 ม.1 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 8-1077-8001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 170-2/417(สฎ) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
31 นาง หิรัญญา ไชยพงษ์
100 ม.1 ต.ชัยบุรี อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 8-1077-8001
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 157-2/789(สฎ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
32 นาง อัจฉรา พุทธมงคล
33/134 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1978-9817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 127-1/366(สฎ) 16 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2566
33 นาง อัจฉรา พุทธมงคล
33/134 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1897-9817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก
1410/2550
กระจกพ่นทราย 126-2/1410(สฎ) 16 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2566
34 นาง อุไรพร จึงสุวรรณ์
166 ม.15 ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 6-2525-6407
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 145-6/20(สฎ) 26 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2566
35 นางสาว กำไล ยวนแดง
2/2 ม.8 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 9-3632-3367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 201-1/238(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
36 นางสาว จุฬารัตน์ สนธิช่วย
78/5 ม.5 ต.สินปุน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 8-8393-7163
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ 158-4/592(สฎ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
37 นางสาว ณฐมน เพชรานันท์
58/2 ม.5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 6-6164-4661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพู
92/2552
แชมพูสมุนไพรสด 117-8/92(สฎ) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
38 นางสาว ณฐมน เพรชานันท์
58/2 ม.5 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 6-6164-4661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง
553/2560
แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยงผสมใบน้อยหน่าและขมิ้นชัน 108-1/553(สฎ) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
39 นางสาว ธันยา ช่วยประดิษฐ์
47 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 9-7929-1969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ (หนังวัวแท้) 205-5/592(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
40 นางสาว ธันยาพร หมันง๊ะ
312/5 ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-2330-9555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 122-6/27(สฎ) 16 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2566
41 นางสาว ธิดา สมสอน
39/1 ม.4 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 8-1986-7540
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำพริกผัด
321/2556
น้ำพริกเผาเห็ดรสต้มยำ สูตร3 119-1/321(สฎ) 16 เม.ย. 2563 15 เม.ย. 2566
42 นางสาว ยุภา เทียมกุล
99/507 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1970-5616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
กุ้งเสียบสามรส 182-4/322(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
43 นางสาว ยุภา เทียมกุล
99/507 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1970-5616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำพริกเผา
4/2556
น้ำพริกเผาไข่เค็มไชยา 194-2/4(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
44 นางสาว สุริวัสสา คามบุตร
159 ม.3 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 9-7196-9645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยธรรมาชาติ) 110-1/1479(สฎ) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
45 นาย โกมล พัฒน์จร
303/2 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 8-7273-0289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 156-2/421(สฎ) 3 มี.ค. 2564 2 มี.ค. 2567
46 นาย โกมล พัฒน์จร
330/2 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 8-7273-0829
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
กระเป๋านาฬิกาจากกะลามะพร้าว 198-9/8(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
47 นาย ธิรพล สุริยพรรณ
61/28 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 8-1396-2515
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ซองใส่กุญแจรถยนต์จากหนังวัวแท้ 139-2/595(สฎ) 20 ก.ค. 2563 19 ก.ค. 2566
48 นาย ภาณุเดช แจ้งไธสง
149 ม.6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-1606-5236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 191-9/27(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
49 นาย เยื้อง เสนทอง
270/7 ม.3 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170 โทรศัพท์ 8-1087-7593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ยางรถ
795/2548
แจกัน 109-1/795(สฎ) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
50 นาย วงศธร กุลทอง
7/1 ม.2 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250 โทรศัพท์ 9-5274-2243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าสตางค์หนังวัวแท้ 104-2/592(สฎ) 21 ม.ค. 2563 20 ม.ค. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565