รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 107 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟางเขาหัวควาย
234/2 ม.4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 8-1597-5752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้าเชือกมัดฟาง 204-3/418(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
2 กลุ่มทอผ้านครบางจำ
- ม.15 ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 6-3160-4314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 209-2/246(สฎ) 20 ก.ย. 2565 19 ก.ย. 2568
3 กลุ่มทอผ้าบ้านทับเที่ยง
24/1 ม.1 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 6-5972-9197
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 212-1/63(สฎ) 20 ก.ย. 2565 19 ก.ย. 2568
4 กลุ่มทอผ้าบ้านทับเที่ยง
24/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 6-5972-9197
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้ายก
62/2557
ผ้ายก 277-1/62(สฎ) 23 พ.ค. 2567 22 พ.ค. 2570
5 กลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้าตำบลเสวียด
80/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 8-3080-6425
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 273-10/9(สฎ) 23 พ.ค. 2567 22 พ.ค. 2570
6 กลุ่มแม่บ้านสานตะกร้าเส้นพลาสติก ม.5
164/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 8-0719-0248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 246-8/20(สฎ) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
7 กลุ่มสตรีจักสานบ้านนางแก้ว
48 ม.5 ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180 โทรศัพท์ 9-4319-0885
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ตะกร้าเชือกมัดฟาง 211-4/418(สฎ) 20 ก.ย. 2565 19 ก.ย. 2568
8 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเชี่ยวหลาน
- ม.5 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทรศัพท์ 8-0522-4797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าขาวม้า
197/2557
เส้นใยผสม 206-4/197(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
9 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเชี่ยวหลาน
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทรศัพท์ 8-0522-7797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ประเภททอ (เส้นใยผสม) 207-1/246(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
10 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเชี่ยวหลาน
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทรศัพท์ 8-0522-4797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าถุงทอมือ
610/2557
ชนิดเส้นใยผสม 252-2/610(สฎ) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
11 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเชี่ยวหลาน
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทรศัพท์ 8-0522-4797
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม (ชนิดเส้นใยธรรมชาติ) 253-2/63(สฎ) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
12 นาง กันต์ฤทัย จินา
9/4 ม.2 ต.บางใบไม้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 9-4641-2579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปลอกผ้าห่มนวม
784/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 215-1/784(สฎ) 20 ก.ย. 2565 19 ก.ย. 2568
13 นาง กันทนีย์ พุฒทอง
323/67 ม.4 ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 6-5394-4662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พายและทาร์ต
524/2555
ขนมพายสัปปะรด 243-2/524(สฎ) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
14 นาง กันทนีย์ พุฒทอง
323/67 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 6-5394-4662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขนมจีบสังขยา
1050/2548
ขนมจีบสังขยา 244-2/1050(สฎ) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
15 นาง ขนิษฐา รักเขียว
115/1 ม.4 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 8-4058-3106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม 203-4/346(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
16 นาง ขนิษฐา รักเขียว
115/1 ม.4 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 84150 โทรศัพท์ 8-4058-3106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 202-5/551(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
17 นาง จำเนียร นุ้ยช่วย
147/358 ม.6 ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-5785-2137
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง (เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)) 264-4/835(สฎ) 13 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2570
18 นาง จุติมา ตันติพงศ์
132/1 ม.2 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-1569-5220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 174-7/27(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
19 นาง ทับทิม ใจซื่อ
85/1 ม.1 ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 8-1676-5485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 224-3/182(สฎ) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
20 นาง บุญทรัพย์ ลักษณะชู
68/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 9-8014-9915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 260-9/20(สฎ) 13 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2570
21 นาง บุญทรัพย์ ลักษณะชู
68/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 9-8014-9915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 259-4/195(สฎ) 13 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2570
22 นาง ภัทรี คงแก้ว
38/5 ม.7 ต.นาใต้ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 8-6619-7909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผมผสมน้ำมันมะพร้าว 217-5/346(สฎ) 20 ก.ย. 2565 19 ก.ย. 2568
23 นาง มลิวรรณ์ ภูริรักษ์
26/205 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 9-3748-1288
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 275-6/972(สฎ) 23 พ.ค. 2567 22 พ.ค. 2570
24 นาง รุ่งฤดี ดิลกเกียรติ
132 ม.1 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-4913-5383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 172-2/323(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
25 นาง รุ่งฤดี ดิลกเกียรติ
132 ม.2 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-4913-5383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 173-3/322(สฎ) 2 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
26 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ศาลาไทย แฮร์ เอสเซนเชี่ยล 242-6/346(สฎ) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
27 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้าผสมขมิ้น (ศาลาไทย เฟเชียล เอสเซนส์) 256-6/550(สฎ) 13 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2570
28 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพู
92/2552
แชมพูขมิ้นชัน 189-13/92(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
29 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
907/2563
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ (แอลกอฮอล์เจลผสมขมิ้น) 216-5/907(สฎ) 20 ก.ย. 2565 19 ก.ย. 2568
30 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว 267-7/551(สฎ) 23 พ.ค. 2567 22 พ.ค. 2570
31 นาง รุจิรา หิรัญสาลี
33/113 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6470-4709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า 268-4/173(สฎ) 23 พ.ค. 2567 22 พ.ค. 2570
32 นาง สมจิตร กลับวิเศษ
50/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองฉนาก อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1079-1972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 258-2/193(สฎ) 13 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2570
33 นาง สมภักดิ์ ไชยจันทร์
58/26 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 8-4300-0964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพู
92/2552
แชมพูมะกรูด 188-12/92(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
34 นาง สมภักดิ์ ไชยจันทร์
58/26 ม.1 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160 โทรศัพท์ 8-4300-0964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แชมพู
92/2552
แชมพูดอกอัญชัน 187-11/92(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
35 นาง สำอางค์ แก้วปาน
102 ม.6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-1829-2475
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ไข่เค็มชนิดพอกดิบ 190-8/27(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
36 นาง สุพรรณี แน่นอน
6/3 ม.- ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 8-7418-8955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 251-13/27(สฎ) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
37 นาง สุพรรณี แน่นอน
6/3 ม.- ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 โทรศัพท์ 8-7418-8955
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 232-11/27(สฎ) 24 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2569
38 นาง สุภาพร ทนทาน
72/218 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 9-4593-2989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รองเท้าผ้า
597/2547
รองเท้าผ้า 272-1/597(สฎ) 23 พ.ค. 2567 22 พ.ค. 2570
39 นาง สุรีรัตน์ จิตมุ่ง
87 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทรศัพท์ 9-2698-2695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย (ชนิดเส้นใยธรรมชาติ) 250-4/1479(สฎ) 11 ส.ค. 2566 10 ส.ค. 2569
40 นาง สุวรรณี ณ พัทลุง
69 ม.1 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-6283-3395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 179-3/352(สฎ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
41 นาง สุวรรณี ณ พัทลุง
69 ม.1 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-0524-5551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 238-11/8(สฎ) 24 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2569
42 นาง อัจฉรา พุทธมงคล
33/134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1978-9817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 239-2/366(สฎ) 24 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2569
43 นาง อัจฉรา พุทธมงคล
33/134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1978-9817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก
1410/2550
ผลิตภัณฑ์แผ่นกระจก 240-3/1410(สฎ) 24 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2569
44 นางสาว กำไล ยวนแดง
2/2 ม.8 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 9-3632-3367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถ่านอัดแท่ง
238/2547
ถ่านอัดแท่ง 201-1/238(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
45 นางสาว กำไล ยวนแดง
2/2 ม.8 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84210 โทรศัพท์ 9-3632-3367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถ่านไม้หุงต้ม
657/2547
ถ่านไม้หุงต้ม 223-1/657(สฎ) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
46 นางสาว ธันยา ช่วยประดิษฐ์
47 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84120 โทรศัพท์ 9-7929-1969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ (หนังวัวแท้) 205-5/592(สฎ) 8 ก.ค. 2565 7 ก.ค. 2568
47 นางสาว ธันยาพร หมันง๊ะ
312/5 ม.2 ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 โทรศัพท์ 8-2330-9555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 233-12/27(สฎ) 24 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2569
48 นางสาว ยุภา เทียมกุล
99/507 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1970-5616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
กุ้งเสียบสามรส 182-4/322(สฎ) 2 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
49 นางสาว ยุภา เทียมกุล
99/507 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1970-5616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2566
น้ำพริกกุ้งเสียบ 254-5/322(สฎ) 13 ก.พ. 2567 12 ก.พ. 2570
50 นางสาว ยุภา เทียมกุล
99/507 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1970-5616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 208-3/323(สฎ) 20 ก.ย. 2565 19 ก.ย. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567