รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง จำนวน 105 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานบางพระใต้
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-1-32-6268
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกอ้อ 161-10/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
2 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 248-22/417(รน) 30 เม.ย. 2567 29 เม.ย. 2570
3 กลุ่มบุบผาผ้าปักเมืองระนอง
169 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9652-1009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 243-5/789(รน) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
4 กลุ่มผลิตภัณฑ์กาบหมาก ชุมชนอยู่ดีมีสุข
19/8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8705-4642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ภาชนะจากพืช
1557/2563
ภาชนะจากพืช 199-2/1557(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
5 กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ
12/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0693-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยประดิษฐ์) 164-1/1444(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
6 กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ
12/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0693-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 211-8/835(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
7 กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ
12/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0693-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานสัมผัสกับร่างกาย(ฝ้าย) 222-2/1479(รน) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
8 กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ
12/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0693-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน เส้นใยธรรมชาติ 212-1/1450(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
9 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านหมอลำ
29/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-3584-1665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 198-15/9(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย
11/32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-2267-8424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกอ้อ 162-11/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
11 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นโรงเรียนบ้านนกงาง
5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-2414-5691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ขัดเงารองเท้าหนัง
846/2563
ชนิดกึ่งแข็ง 227-1/846(รน) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
12 กลุ่มส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นโรงเรียนบ้านนกงาง
5 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-2414-5691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 228-1/180(รน) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
13 กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหงาว
58/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1787-4432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 215-4/52(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
14 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องประดับ ม.4 ลำเลียง
3/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9034-5977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 208-3/23(รน) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
15 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-6272-6835
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 242-5/412(รน) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
16 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 09-3609-3211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 191-2/972(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
17 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี
69 ม.1 ซ.หาดทนายความ ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1271-4817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 170-5/418(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
18 กลุ่มอาชีพผ้าปักปาเต๊ะปากจั่น
ศูนย์ กศน. ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 09-8932-6455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเหลือมและลูกปัด 166-4/789(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
19 กลุ่มอาชีพผ้าปักปาเต๊ะปากจั่น
ศูนย์ กศน. ต.ปากจั่น ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 09-8932-6455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 183-6/835(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
20 กลุ่มอาชีพหัตกรรม จักสานบานสองแพรก
35/7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 09-5-52-1143
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 230-17/9(รน) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
21 กลุ่มอาชีพหัตถกรรม-จักสานบ้านสองแพรก
35/7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์ 0-9031-6436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 229-3/188(รน) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
22 นาง กัลยา ลาภวงศ์ประเสริฐ
4/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-5357-7569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 219-15/623(รน) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
23 นาง จิตรา โพธิ์คีรี
112/111 ม.- ซ.ระนองพัฒนา 6/2 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-1035-4346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 200-17/417(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
24 นาง จิตฤทัย ทองปัทม์
15/56 ม.1 ซ.15 ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1693-5911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 203-13/196(รน) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
25 นาง จิตฤทัย ทองปัทม์
15/56 ม.1 ซ.15 ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1693-5911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 204-19/417(รน) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
26 นาง จิราพร ศรีไชยะ
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6273-9492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 177-2/422(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
27 นาง นารีรัตน์ ตะโฉ
218/12 ม.2 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7781-0338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย 249-11/684(รน) 30 เม.ย. 2567 29 เม.ย. 2570
28 นาง นารีรัตน์ ตะโฉ
218/12 ม.2 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7781-0338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ 250-12/684(รน) 30 เม.ย. 2567 29 เม.ย. 2570
29 นาง นารีรัตน์ ตะโฉ
218/12 ม.2 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7781-0338
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบแบบเผา 251-13/684(รน) 30 เม.ย. 2567 29 เม.ย. 2570
30 นาง บัว กิ่งแก้ว
48/8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-5781-1778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 231-18/9(รน) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
31 นาง ประไพ นรสิงห์
6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9727-3070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 244-3/352(รน) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
32 นาง ประภา วัฒนการุณ
145/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-2654-9893
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเนย 234-8/684(รน) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
33 นาง ประภา วัฒนการุณ
145/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-2654-9893
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ 235-9/684(รน) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
34 นาง ประภา วัฒนการุณ
145/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-2654-9893
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2565
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์คั่วกับข้าวสาร 236-10/684(รน) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
35 นาง ปัทมา ชูสิงห์
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8013-9729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 189-12/196(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
36 นาง ปัทมา ชูสิงห์
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8-01-3972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 190-16/417(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
37 นาง ปิยพร ขำสม
127/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1892-2451
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 214-3/193(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
38 นาง พึงพิศ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานีซอย 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1893-5524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 155-7/367(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
39 นาง พึงพิศ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานี ซอย 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8014-5524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
สร้อยคอจากเชือกเทียน 158-4/418(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
40 นาง พึงพิษ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานี ซอย 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1-89-3552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ (หนังวัว) 156-5/592(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
41 นาง ภัทรานิษฐ์ พูลทรัพย์
10/42 ม.- ซ.- ถ.ชาติเฉลิม ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9469-7031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 223-16/623(รน) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
42 นาง รัตนาภรณ์ แซ่อุ๋ย
94/45 ม.5 ซ.หลังโรงงานโชติวัฒน์ ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-0391-6295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทกางเกง(เส้นใยธรรมชาติ) 173-5/835(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
43 นาง ศณธิยา กรสวัสดิ์
28/11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-8773-3595
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 196-4/412(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
44 นาง สุรียา ทิพย์บุญทอง
62/17 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-9395-1911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ย้อมสีธรรมชาติ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 180-3/52(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
45 นาง อรชุมา ซ้อนเพชร
139/2 ม.1 ซ.13 ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8705-6236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก
635/2547
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเหล็ก 206-2/635(รน) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
46 นาง อริสา ทองแก้ว
33/187 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-2289-3735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 160-11/623(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
47 นาง อันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์
55/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1839-3095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 201-18/417(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
48 นาง อุดม ลออวงศ์ไพศาล
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6281-3243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกอ้อ 163-12/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
49 นางสาว จิราพร ศรีไชยะ
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6273-9492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 178-9/195(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
50 นางสาว ฐิตติยาพร จันทวิชานุวงษ์
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3614-4542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
คุกกี้
118/2555
คุกกี้กาหยู ในเตี่ยม รสดั้งเดิม 239-3/118(รน) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567