รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดระนอง จำนวน 72 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานบางพระใต้
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-1-32-6268
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกอ้อ 161-10/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์กาบหมาก ชุมชนอยู่ดีมีสุข
19/8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8705-4642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 136-2/52(รน) 1 ก.พ. 2564 31 ม.ค. 2567
3 กลุ่มผลิตภัณฑ์กาบหมาก ชุมชนอยู่ดีมีสุข
19/8 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8705-4642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ภาชนะจากพืช
1557/2563
ภาชนะจากพืช 199-2/1557(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
4 กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ
12/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0693-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืน (เส้นใยประดิษฐ์) 164-1/1444(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
5 กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ
12/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0693-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 211-8/835(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
6 กลุ่มเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะบ้านเหนือ
12/22 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-0693-5265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน เส้นใยธรรมชาติ 212-1/1450(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
7 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านหมอลำ
29/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-3584-1665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 198-15/9(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
8 กลุ่มเรือจำลองประมงพื้นบ้าน บ้านนกงาง
34/9 ม.5 ซ.ท่าเรือพัฒนา ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1676-1148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 148-2/80(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย
11/32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-2267-8424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกอ้อ 162-11/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
10 กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหงาว
58/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1787-4432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 215-4/52(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
11 กลุ่มหอมระนอง
15/84-85 ม.1 ซ.15 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์ 0-7788-0735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
น้ำอบ
257/2560
น้ำอบ 145-1/257(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
12 กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70
10/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 09-3609-3211
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 191-2/972(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
13 กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณ
15/82 ม.1 ซ.15 ถ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 06-6162-6639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากดิ้น
788/2561
เข็มกลัดดอกไม้โกมาซุม 144-1/788(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
14 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์รองเท้าบ้านชาคลี
69 ม.1 ซ.หาดทนายความ ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1271-4817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 170-5/418(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
15 กลุ่มอาชีพผ้าปักปาเต๊ะปากจั่น
ศูนย์ กศน. ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 09-8932-6455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเหลือมและลูกปัด 166-4/789(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
16 กลุ่มอาชีพผ้าปักปาเต๊ะปากจั่น
ศูนย์ กศน. ต.ปากจั่น ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 09-8932-6455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ 183-6/835(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
17 นาง จิตรา โพธิ์คีรี
112/111 ม.- ซ.ระนองพัฒนา 6/2 ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-1035-4346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 200-17/417(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
18 นาง จิราพร ศรีไชยะ
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6273-9492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป 177-2/422(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
19 นาง ชุลีพร ชื่นชม
78/86 ม.- ซ.ตรอกชายโสด ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-3-77-3933
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 139-13/417(รน) 1 ก.พ. 2564 31 ม.ค. 2567
20 นาง ประไพ นรสิงห์
6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9727-3070
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 137-2/352(รน) 1 ก.พ. 2564 31 ม.ค. 2567
21 นาง ปัทมา ชูสิงห์
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8013-9729
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 189-12/196(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
22 นาง ปัทมา ชูสิงห์
116 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8-01-3972
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 190-16/417(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
23 นาง ปิยพร ขำสม
127/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1892-2451
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 214-3/193(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
24 นาง พึงพิศ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานีซอย 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1893-5524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 155-7/367(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
25 นาง พึงพิศ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานี ซอย 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-8014-5524
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
สร้อยคอจากเชือกเทียน 158-4/418(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
26 นาง พึงพิษ ศรีพิเชียร
89/45 ม.2 ซ.ระนองธานี ซอย 5 ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1-89-3552
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังแท้ (หนังวัว) 156-5/592(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
27 นาง รัตนาภรณ์ แซ่อุ๋ย
94/45 ม.5 ซ.หลังโรงงานโชติวัฒน์ ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-0391-6295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทกางเกง(เส้นใยธรรมชาติ) 173-5/835(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
28 นาง ศณธิยา กรสวัสดิ์
28/11 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-8773-3595
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 196-4/412(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
29 นาง สุรียา ทิพย์บุญทอง
62/17 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-9395-1911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ย้อมสีธรรมชาติ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 180-3/52(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
30 นาง สุวรรณา เกื้อบาง
41/53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-3802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 146-10/196(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
31 นาง อริสา ทองแก้ว
33/187 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-2289-3735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 160-11/623(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
32 นาง อันน์ทิพย์ ดุสิตพันธ์
55/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1839-3095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 201-18/417(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
33 นาง อุดม ลออวงศ์ไพศาล
105 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6281-3243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกอ้อ 163-12/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
34 นางสาว จิราพร ศรีไชยะ
76/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-6273-9492
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 178-9/195(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
35 นางสาว นิตยา ราชภูติ
37/144 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-8501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 213-3/595(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
36 นางสาว นิตยา ราชภูติ
37/144 ม.- ซ.- ถ.ท่าเมือง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1667-8501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 135-4/592(รน) 1 ก.พ. 2564 31 ม.ค. 2567
37 นางสาว ประไพ เรืองฤทธิ์
160 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 09-2725-6923
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดพลาสติก
564/2561
ไม้กวาดพลาสติก 192-1/564(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
38 นางสาว พัชรา สันสถิตย์
10/17 ม.1 ซ.จัดสรร 10 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1569-9868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทกระโปรง เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) ประเภทเสื้อเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) และประเภทชุดติดกัน เส้นใยธรรมชาติ 185-7/835(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
39 นางสาว เพ็ญรัตน์ สหธารา
1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 08-5134-2802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ภาชนะจากพืช
1557/2563
ภาชนะจากพืช 152-1/1557(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
40 นางสาว วรรณเพ็ญ ชื่นจิตร
9/12 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9871-1617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 179-14/623(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
41 นางสาว สิริพร ณ ระนอง
30/1 ม.- ซ.- ถ.ราษฎร์พาณิชย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-7-05-1510
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 209-6/418(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
42 นางสาว อรนิภารัชน์ พักร์พลเดช
19/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-7663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ 195-2/651(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
43 นาย กฏปกรณ์ นวลนิ่ม
425 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-2805-3435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 174-14/417(รน) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
44 นาย ดำรงค์ศักดิ์ ฝอยทอง
86 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 09-4170-9075
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผ้าบาติก
51/2557
เส้นใยธรรมชาติ ย้อมสีเคมี ขนาด 105x175 ซม. 159-4/51(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
45 นาย ธิระวัฒน์ สมหวัง
19 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-1270-3780
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 171-13/623(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
46 นาย ไพบูลย์ วุฒิปุณยวาณิชย์
27/182 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1891-5868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
คุกกี้
118/2555
คุกกี้สิงคโปร์งาดำ 150-2/118(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
47 นาย ไพบูลย์ วุฒิปุณยวาณิชย์
27/182 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1891-5868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ถั่ว ไข่เค็ม และขนมเปี๊ยะไส้มะม่วงหิมพานต์ 154-4/115(รน) 22 ก.ค. 2564 21 ก.ค. 2567
48 นาย ไพบูลย์ วุฒิปุณยวาณิชย์
27/182 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1891-5868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
พายและทาร์ต
524/2555
พายและทาร์ต 151-2/524(รน) 8 เม.ย. 2564 7 เม.ย. 2567
49 นาย รพีพงศ์ พักร์พลเดช
19/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-7663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดพลาสติก
564/2561
ไม้กวาดพลาสติก 194-2/564(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
50 นาย สมหมาย ทิพย์บุญทอง
62/17 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-9871-3367
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 197-3/45(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566