รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชุมพร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชุมพร จำนวน 81 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 175-2/10(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
2 กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายรี
107/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7752-2010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 138-5/52(ชพ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
3 กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายรี
107/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7752-2010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 125-3/51(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
4 กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายรี
107/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7752-2010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยประดิษฐ์) 126-2/1479(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
5 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
14/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7762-0009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟผงปรุงสำเร็จ
1069/2558
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ทรี อิน วัน และกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง สูตร 3 in 1 144-3/1069(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
6 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
14/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7762-0009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟผงปรุงสำเร็จ
1069/2558
กาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผง 145-4/1069(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
7 กลุ่มบอลทองวังใหม่
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 โทรศัพท์ 8-1326-1963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 136-2/568(ชพ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
8 กลุ่มบอลทองวังใหม่
50 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 โทรศัพท์ 8-1326-1963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 137-2/413(ชพ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
9 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 171-4/51(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
10 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 0-7765-5026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางอบเนย 128-14/1038(ชพ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
11 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 0-7765-5026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดอบกรอบ 127-13/1038(ชพ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี
124/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-4062-9917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟโบราณ 132-2/1315(ชพ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี
124/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-4062-9917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟคั่ว
268/2558
ชนิดเมล็ด 155-2/268(ชพ) 25 พ.ค. 2564 24 พ.ค. 2567
14 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังบ้านเขาแรด
55/10 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-8639-4264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 172-3/595(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
15 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสหวาน 163-16/1038(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
16 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 184-25/112(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
17 นาง นิล ทัศมาลี
356 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-9872-0031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 173-1/418(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
18 นาง นิล ทัศมาลี
356 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-9872-0031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 174-2/195(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
19 นาง บุษรินทร์ เหมทานนท์
23 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-9978-9950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นสิบไส้สับปะรด 121-2/751(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
20 นาง ยุพา รอดรักษา
31 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 8-0527-8582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 178-2/367(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
21 นาง ยุพา รอดรักษา
31 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 8-0527-8582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 179-4/823(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
22 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางกรอบรสเค็ม 109-11/1038(ชพ) 11 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2566
23 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางกรอบรสหวาน 110-12/1038(ชพ) 11 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2566
24 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 162-23/112(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
25 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช๊อคโกแลต 182-24/112(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
26 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว กลิ่นยูคาลิปตัส 167-2/842(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
27 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันมะพร้าว
670/2547
น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ 190-2/670(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
28 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม ซิลค์กี้แฮร์โค๊ทน้ำมันมะพร้าว 108-3/346(ชพ) 11 ก.พ. 2563 10 ก.พ. 2566
29 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวกลิ่นโมกสำหรับสปา 118-5/259(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
30 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันมะพร้าวกลิ่นซากุระสำหรับสปา 119-6/259(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
31 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงมือ
1531/2563
ชนิดของเหลวข้น 133-1/1531(ชพ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
32 นาง สมวาสนา ทิพย์แสง
35 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 8-1083-6205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 124-2/615(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
33 นาง สุนันทา พรหมชาติ
96/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-7004-0973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 135-3/417(ชพ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
34 นาง อริยา ปานสวี
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7751-2482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช็อกโกแลต 113-18/112(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
35 นาง อริยา ปานสวี
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7751-2482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 114-19/112(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
36 นางสาว จอมขวัญ พันธ์เมือง
97/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-0884-0727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 152-2/1412(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
37 นางสาว ชัชญาภา สุภาวรรณ
70/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-4840-2307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 183-3/835(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
38 นางสาว ชัชญาภา สุภาวรรณ
70/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-4840-2307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ชุดนอนหญิง
1100/2564
ชุดนอนหญิงสำหรับผู้ใหญ่ ผ้าทอ แบบชุดติดกัน เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 192-2/1100(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
39 นางสาว นวลพิศ จันทร์ภักดี
5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 โทรศัพท์ 6-1209-1877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 191-2/40(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
40 นางสาว ภาวี มรรคสินธุ์
17/22 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 6-2549-5993
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำแกงส้ม
855/2563
น้ำแกงส้ม สูตรดั้งเดิม 134-1/855(ชพ) 25 ก.ย. 2563 24 ก.ย. 2566
41 นางสาว วรรณกานต์ ทองดี
183 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 6-4532-6542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดอบกรอบ 147-15/1038(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
42 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า
173/2554
เจลล้างหน้าเปลือกมังคุด 116-2/173(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
43 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ
907/2563
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือ แฮนด์เจล 117-1/907(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
44 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
สบู่เหลว
95/2552
ครีมอาบน้ำผสมขมิ้น 148-4/95(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
45 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ครีมนวดผมน้ำมันมะพร้าว 149-3/93(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
46 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรใบย่านาง 150-2/92(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
47 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
แชมพู
92/2552
แชมพูผสมสมุนไพรดอกอัญชัน 151-3/92(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
48 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผสมมะหาด 169-6/551(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
49 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์หมักผม
549/2553
ผลิตภัณฑ์หมักผมผสมสมุนไพร 170-4/549(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
50 นางสาว อรสา อุสายพันธ์
200 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 0-7755-1307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ลูกชิ้นปลา
328/2555
ลูกชิ้นปลา 120-1/328(ชพ) 15 มิ.ย. 2563 14 มิ.ย. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565