รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชุมพร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชุมพร จำนวน 113 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม ช.409 ทรายรีแกลอรี่
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-9271-7343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 208-7/52(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
2 กลุ่ม ช.409 ทรายรีแกลอรี่
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-9271-7343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้าบาติก
51/2557
เส้นใยธรรชาติ (ฝ้าย) 222-5/51(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
3 กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 175-2/10(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
4 กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 201-3/10(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
5 กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 202-1/1120(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
6 กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายรี
107/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7752-2010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 209-3/196(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
7 กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายรี
107/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7752-2010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 216-8/52(ชพ) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
8 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 171-4/51(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
9 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 237-10/52(ชพ) 4 ก.ย. 2566 3 ก.ย. 2569
10 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายืด แบบเสื้อ 238-8/836(ชพ) 4 ก.ย. 2566 3 ก.ย. 2569
11 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ประเภทที่ใช้สัมผัสกับร่างกาย เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 239-2/611(ชพ) 4 ก.ย. 2566 3 ก.ย. 2569
12 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 0-7765-5026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางอบเนย 244-24/1038(ชพ) 4 ก.ย. 2566 3 ก.ย. 2569
13 กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
8/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 0-7765-5026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดอบกรอบ 245-25/1038(ชพ) 4 ก.ย. 2566 3 ก.ย. 2569
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี
124/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-4062-9917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟโบราณ 249-3/1315(ชพ) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี
124/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-4062-9917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟคั่ว
268/2558
กาแฟคั่ว ชนิดเมล็ด 269-10/268(ชพ) 30 เม.ย. 2567 29 เม.ย. 2570
16 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 8-1415-6629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 204-5/9(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
17 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
49/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7271-2251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 205-6/9(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
18 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังบ้านเขาแรด
55/10 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-8639-4264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 172-3/595(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
19 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสหวาน 163-16/1038(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
20 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 184-25/112(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
21 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสเค็ม 220-21/1038(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
22 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางเคลือบช๊อคโกแลต 221-29/112(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
23 นาง ชลภัสสรณ์ สว่างฟ้า
95 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-0829-7493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อและแบบกางเกง (เส้นใยผสม) 210-2/839(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
24 นาง ชลภัสสรณ์ สว่างฟ้า
95 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-0829-7493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 214-2/1450(ชพ) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
25 นาง นิล ทัศมาลี
356 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-9872-0031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 173-1/418(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
26 นาง นิล ทัศมาลี
356 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-9872-0031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 174-2/195(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
27 นาง บุษรินทร์ เหมทานนท์
23 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-9978-9950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นสิบไส้ปลา 218-3/751(ชพ) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
28 นาง บุษรินทร์ เหมทานนท์
23 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-9978-9950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นสิบไส้สับปะรด 230-4/751(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
29 นาง พรรณีย์ รัตนจำนงค์
51/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 โทรศัพท์ 8-2802-8270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 203-5/823(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
30 นาง พรศรี รัตนราช
18 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 9-4592-4563
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 206-2/412(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
31 นาง พรศรี รัตนราช
18 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 9-4592-4563
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 207-2/196(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
32 นาง ยุพา รอดรักษา
31 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 8-0527-8582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 178-2/367(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
33 นาง ยุพา รอดรักษา
31 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 8-0527-8582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 179-4/823(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
34 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 162-23/112(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
35 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช๊อคโกแลต 182-24/112(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
36 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสเค็ม 226-22/1038(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
37 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสหวาน 227-23/1038(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
38 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว กลิ่นยูคาลิปตัส 167-2/842(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
39 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันมะพร้าว
670/2547
น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ 190-2/670(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
40 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา (น้ำมันมะพร้าวกลิ่นมะลิ) 195-8/259(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
41 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวผสมใบบัวบก 196-7/551(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
42 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา (น้ำมันมะพร้าวกลิ่นลาเวนเดอร์) 194-7/259(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
43 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม (ซิลค์กี้แฮร์โค๊ทน้ำมันมะพร้าว) 215-6/346(ชพ) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
44 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
แชมพู
92/2552
แชมพูน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดใบบัวบกและใบมะกรูด 219-4/92(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
45 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า สำหรับกลางคืน 234-5/550(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
46 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงมือ
1531/2563
ชนิดของเหลวข้น 247-2/1531(ชพ) 4 ก.ย. 2566 3 ก.ย. 2569
47 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์มือถือ 08-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
สบู่เหลว
95/2552
ครีมอาบน้ำน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดใบบัวบก 261-6/95(ชพ) 30 เม.ย. 2567 29 เม.ย. 2570
48 นาง สุภาภรณ์ พรหมโยธา
50 ม.9 ซ. - ถ.- ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 โทรศัพท์มือถือ 08-1326-1963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 254-3/568(ชพ) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
49 นาง สุภาภรณ์ พรหมโยธา
50 ม.9 ซ. - ถ.- ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 โทรศัพท์มือถือ 08-1326-1963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 253-3/413(ชพ) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
50 นาง อริยา ปานสวี
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7751-2482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางเคลือบช๊อคโกแลต 228-33/112(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567