รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชุมพร

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดชุมพร จำนวน 90 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม ช.409 ทรายรีแกลอรี่
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-9271-7343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 208-7/52(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
2 กลุ่ม ช.409 ทรายรีแกลอรี่
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-9271-7343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้าบาติก
51/2557
เส้นใยธรรชาติ (ฝ้าย) 222-5/51(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
3 กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 175-2/10(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
4 กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เครื่องเบญจรงค์
10/2556
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 201-3/10(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
5 กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์
1120/2556
ผลิตภัณฑ์เซรามิกประดิษฐ์ 202-1/1120(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
6 กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายรี
107/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7752-2010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 209-3/196(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
7 กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายรี
107/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7752-2010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยประดิษฐ์ 216-8/52(ชพ) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
8 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
14/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7762-0009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟผงปรุงสำเร็จ
1069/2558
กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ทรี อิน วัน และกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง สูตร 3 in 1 144-3/1069(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
9 กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ
14/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7762-0009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟผงปรุงสำเร็จ
1069/2558
กาแฟสำเร็จรูปผสมชนิดผง 145-4/1069(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
10 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 171-4/51(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
11 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแซะสามัคคี
124/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-4062-9917
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กาแฟคั่ว
268/2558
ชนิดเมล็ด 155-2/268(ชพ) 25 พ.ค. 2564 24 พ.ค. 2567
12 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 8-1415-6629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 204-5/9(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
13 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
49/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7271-2251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 205-6/9(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
14 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนังบ้านเขาแรด
55/10 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บางลึก อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-8639-4264
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 172-3/595(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
15 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสหวาน 163-16/1038(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
16 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 184-25/112(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
17 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสเค็ม 220-21/1038(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
18 นาง กอบกูล แย้มงาม
348/5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-1326-8352
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางเคลือบช๊อคโกแลต 221-29/112(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
19 นาง ชลภัสสรณ์ สว่างฟ้า
95 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-0829-7493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กชาย
839/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อและแบบกางเกง (เส้นใยผสม) 210-2/839(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
20 นาง ชลภัสสรณ์ สว่างฟ้า
95 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-0829-7493
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปเด็กหญิง
1450/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบชุดติดกัน (เส้นใยผสม) 214-2/1450(ชพ) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
21 นาง นิล ทัศมาลี
356 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-9872-0031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 173-1/418(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
22 นาง นิล ทัศมาลี
356 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-9872-0031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 174-2/195(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
23 นาง บุษรินทร์ เหมทานนท์
23 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-9978-9950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นสิบไส้ปลา 218-3/751(ชพ) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
24 นาง บุษรินทร์ เหมทานนท์
23 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-9978-9950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ขนมปั้นสิบ
751/2554
ขนมปั้นสิบไส้สับปะรด 230-4/751(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
25 นาง พรรณีย์ รัตนจำนงค์
51/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86230 โทรศัพท์ 8-2802-8270
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 203-5/823(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
26 นาง พรศรี รัตนราช
18 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 9-4592-4563
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 206-2/412(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
27 นาง พรศรี รัตนราช
18 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 9-4592-4563
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 207-2/196(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
28 นาง ยุพา รอดรักษา
31 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 8-0527-8582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 178-2/367(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
29 นาง ยุพา รอดรักษา
31 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86150 โทรศัพท์ 8-0527-8582
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 179-4/823(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
30 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 162-23/112(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
31 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบเคลือบช๊อคโกแลต 182-24/112(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
32 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสเค็ม 226-22/1038(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
33 นาง รพีพร ศิลาน้อย
318 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทรศัพท์ 8-5882-5890
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบรสหวาน 227-23/1038(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
34 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว
842/2553
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปรับกลิ่นอากาศชนิดเหลว กลิ่นยูคาลิปตัส 167-2/842(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
35 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันมะพร้าว
670/2547
น้ำมันมะพร้าวธรรมชาติ 190-2/670(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
36 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา (น้ำมันมะพร้าวกลิ่นมะลิ) 195-8/259(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
37 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
551/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้ำมันมะพร้าวผสมใบบัวบก 196-7/551(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
38 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา
259/2553
น้ำมันนวดตัวสำหรับสปา (น้ำมันมะพร้าวกลิ่นลาเวนเดอร์) 194-7/259(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
39 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม
346/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงผม (ซิลค์กี้แฮร์โค๊ทน้ำมันมะพร้าว) 215-6/346(ชพ) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
40 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
แชมพู
92/2552
แชมพูน้ำมันมะพร้าวผสมสารสกัดใบบัวบกและใบมะกรูด 219-4/92(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
41 นาง วลัยรัตน์ รัตนดำรงภิญโญ
70/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 8-2412-4861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า
550/2553
ผลิตภัณฑ์บำรุงหน้า สำหรับกลางคืน 234-5/550(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
42 นาง อริยา ปานสวี
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7751-2482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางเคลือบช๊อคโกแลต 228-33/112(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
43 นาง อริยา ปานสวี
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7751-2482
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
กล้วยอบ
112/2558
กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 229-34/112(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
44 นางสาว จอมขวัญ พันธ์เมือง
97/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-0884-0727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม 152-2/1412(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
45 นางสาว ชัชญาภา สุภาวรรณ
70/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-4840-2307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 183-3/835(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
46 นางสาว ชัชญาภา สุภาวรรณ
70/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 8-4840-2307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ชุดนอนหญิง
1100/2564
ชุดนอนหญิงสำหรับผู้ใหญ่ ผ้าทอ แบบชุดติดกัน เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 192-2/1100(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
47 นางสาว นวลพิศ จันทร์ภักดี
5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร 86170 โทรศัพท์ 6-1209-1877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 191-2/40(ชพ) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
48 นางสาว วรรณกานต์ ทองดี
183 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ชุมโค อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160 โทรศัพท์ 6-4532-6542
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ทุเรียนทอดอบกรอบ 147-15/1038(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
49 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
สบู่เหลว
95/2552
ครีมอาบน้ำผสมขมิ้น 148-4/95(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
50 นางสาว วรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์
60 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220 โทรศัพท์ 8-7914-2142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ผลิตภัณฑ์ปรับสภาพเส้นผม
93/2553
ครีมนวดผมน้ำมันมะพร้าว 149-3/93(ชพ) 29 ม.ค. 2564 28 ม.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566