รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา จำนวน 136 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 599-6/52(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
2 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 598-16/51(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
3 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าบาติก 600-13/417(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
4 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ๋ผ้าบาติก 601-6/611(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
5 กลุ่ม Green เกาะแต้ว
218 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 9-8248-0908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 617-5/823(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
6 กลุ่มโกเมนท์บาติก
106 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-8431-2535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 673-7/836(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
7 กลุ่มโกเมนท์บาติก
106 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-8431-2535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 674-8/836(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
8 กลุ่มเครื่องแกงตายาย
34/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 6-5392-8294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงเผ็ด 657-35/129(สข) 12 ก.ย. 2565 24 ก.ค. 2567
9 กลุ่มเครื่องแกงตายาย
34/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 6-5392-8294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงกะทิ 656-34/129(สข) 12 ก.ย. 2565 24 ก.ค. 2567
10 กลุ่มจักสานกระเป๋าเชือกมัดฟาง
29/1 ม.- ซ.- ถ.ชุมแสง4 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 577-6/418(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
11 กลุ่มจักสานปอแก้ว
41/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 8-2834-9405
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 615-7/418(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
12 กลุ่มจักสานปอแก้ว
41/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 8-2834-9405
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 616-6/195(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
13 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ประเภททอ/เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 664-4/246(สข) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
14 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 663-11/196(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
15 กลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนา
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 9-8287-5018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 696-4/187(สข) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
16 กลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนา
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 9-8287-5018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล 694-12/24(สข) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
17 กลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนา
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 9-8287-5018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ตาล 695-11/45(สข) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
18 กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านช่างแก้ว
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 8-7394-7936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงเผ็ด 685-36/129(สข) 29 มี.ค. 2566 24 ก.ค. 2567
19 กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านช่างแก้ว
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 8-7394-7936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงกะทิ 686-37/129(สข) 29 มี.ค. 2566 24 ก.ค. 2567
20 กลุ่มผ้าคลุมผมนาหว้า
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-5640-0345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 636-10/385(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
21 กลุ่มผ้าทอดอกพิกุล
46/1 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 8-9595-6319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก แบบดั้งเดิม/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 672-21/63(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
22 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง
25/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ปลาส้ม
26/2557
ปลาส้ม 631-5/26(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
23 กลุ่มแม่บ้านเคหะผลิตต้นธูปฤาษีและเส้นใยพืช
177/464 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7432-1416
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 567-14/56(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
24 กลุ่มรักเครื่องเงิน
42/38 ม.- ซ.- ถ.ศรีผดุงวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 659-8/23(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
25 กลุ่มรักเครื่องเงิน
42/38 ม.- ซ.- ถ.ศรีผดุงวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 660-29/421(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
26 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
58/6 ม.6 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากลูกสำโรง
1128/2560
ผลิตภัณฑ์ลูกสำโรง 574-4/1128(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
27 กลุ่มสบู่ตาลโตนด โหนด นาเล
11/4 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7459-0546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
สบู่ก้อนกลีเซอรีน
665/2553
สบู่ตาลโตนด 586-13/665(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
28 กลุ่มหัตถกรรมเชือกกล้วยบ้านดอน
3/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-6747-7960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 681-15/56(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
29 กลุ่มโหนดศิลป์
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 6-2826-2754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
งานประดิษฐ์จากใบตาลพร้อมกรอบ 607-3/187(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
30 กลุ่มโหนดศิลป์
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 6-2826-2754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 680-9/52(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
31 กลุ่มโหนดศิลป์
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 6-2826-2754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 679-14/417(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
32 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน
11/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำตาลโตนด
113/2561
น้ำตาลปี๊บ 100% 591-5/113(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
33 นาง กุลชญา กุลถิรวงศ์
77 ม.1 ซ.- ถ.ราษฎร์บำรุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 โทรศัพท์ 6-2354-2453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 677-8/52(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
34 นาง จินลี ปรสันติสุข
40/36 ม. - ซ. - ถ.ลพบุรีราเมศร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3241-6324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านอัดดูดกลิ่น 644-5/180(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
35 นาง ชนากานต์ ราชพิทักษ์
22/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 662-23/20(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
36 นาง ณัชชา ศรศิลป์
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3388-4359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 576-7/23(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
37 นาง นางตวงรัตน์ เจริญวิชนเดช
2/33 ม.- ซ.- ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 614-28/421(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
38 นาง นางตวงรัตน์ เจริญวิชนเดช
2/33 ม.- ซ.- ถ.แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 613-26/623(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
39 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 8-6956-1534
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 611-27/421(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
40 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 8-6956-1534
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 610-24/623(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
41 นาง เบ็ญจวรรณ ทองนุ่น
385/3 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 0-7479-7034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 621-6/595(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
42 นาง เบ็ญจวรรณ ทองนุ่น
385/3 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 0-7479-7034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าหนังแท้
592/2559
กระเป๋าหนังวัว 620-12/592(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
43 นาง พวงเพ็ญ ลิ่มเสรีตระกูล
51/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7445-0057
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 597-17/63(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
44 นาง ภรกานต์ รุจิประภากร
37 ม.- ซ.8/1 ถ.คลองเรียน 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 9-8224-4426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 573-13/56(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
45 นาง ภิรปิยา วัดวิทยาคุณ
24 ม.1 ซ.- ถ.ศรีภูวนาทใน ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7442-3616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้อินทผาลัม 592-12/115(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
46 นาง รุ่งทิวา ธนิทธิกุล
16 ม. - ซ.- ถ.ทักษิณเมืองทอง2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 581-7/196(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
47 นาง สุอาภา อรุณมาศ
92 ม.- ซ.49 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 608-23/623(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
48 นาง สุอาภา อรุณมาศ
92 ม.- ซ.49 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 609-4/367(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
49 นาง อนัญญา หนูคง
143/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทรศัพท์ 9-4361-5693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 584-9/196(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
50 นาง อัญชลี สังข์น้อย
62/29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เค้ก
459/2555
เค้กรสส้ม 566-6/459(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566