รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา จำนวน 88 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกรงนกเขาชวาบ้านหัวดินเหนือ
29 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กรงนกเขา
362/2547
กรงนกเขา 493-7/362(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
2 กลุ่มงานหัตถกรรมปูนปั้นโนรา
149/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 9-0868-4068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์
237/2547
ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ 527-1/237(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
3 กลุ่มงานหัตถกรรมปูนปั้นโนรา
149/12 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 9-0868-4068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ปูนปั้น
423/2547
ปูนปั้น 528-1/423(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
4 กลุ่มจักสานบ้านช่างแก้ว
113 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 9-3602-4939
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 535-19/20(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
5 กลุ่มจักสานเส้นใยพลาสติกบ้านพรุพ้อ
140 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-1846-0866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ตะกร้าเส้นพลาสติก 537-21/20(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
6 กลุ่มจักสานเส้นใยพลาสติกบ้านพรุพ้อ
140 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-1846-0866
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
กระเป๋าผ้า 553-13/53(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
7 กลุ่มชะแล้ร่วมใจ สานใยจากพลาสติก
63 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90330 โทรศัพท์ 9-5019-4998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 499-17/20(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
8 กลุ่มทอผ้ากระแสสินธุ์
62/2 ม.3 ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา 90270 โทรศัพท์ 0-7439-9357
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 502-14/63(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
9 กลุ่มทอเสื่อกระจูดพลาสติก
110 ม.4 ซ. - ถ. - ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-9739-2924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์กระจูด 549-10/53(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
10 กลุ่มทอเสื่อกระจูดพลาสติก
110 ม.4 ซ. - ถ. - ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-9739-2924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 536-20/20(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
11 กลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนา
3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 9-8287-5018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล 497-2/187(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
12 กลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนา
3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 9-8287-5018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 495-8/45(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
13 กลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนา
3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 9-8287-5018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบเตย 496-10/24(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
14 กลุ่มผ้าคลุมผมนาหว้า
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-5640-0345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 636-10/385(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
15 กลุ่มผู้ผลิตกรงนกและหัวกรงนกเขาตำบลบ้านนา
81 ม.2 ซ.- ถ.ราษฏร์บำรุง ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 9-1542-8596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กรงนกเขา
362/2547
กรงนกเขา 539-8/362(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
16 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง
25/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ปลาส้ม
26/2557
ปลาส้ม 631-5/26(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
17 กลุ่มแม่บ้านดินลาน
5 ม.15 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำบูดูข้าวยำ
1019/2556
น้ำบูดูข้าวยำ 508-10/1019(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
18 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
58/6 ม.6 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี32 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 529-3/823(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
19 กลุ่มสตรีมุสลิมบ้านควนหัวช้าง
20/1 ม.20/1 ซ.- ถ.- ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ -- -- -
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 534-18/20(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
20 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 541-6/40(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
21 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ไม้หลักวัว 546-9/45(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
22 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 533-2/182(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
23 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 6-6046-1452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังเทียม
1412/2559
ปกรายงานหนังเทียม 531-2/1412(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
24 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 6-6046-1452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์หางอวน
357/2547
ผลิตภัณฑ์หางอวน 558-5/357(สข) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
25 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 6-6046-1452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 559-2/58(สข) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
26 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 6-6046-1452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
กระเป๋าเชือกกล้วย 560-12/56(สข) 10 ก.ย. 2563 9 ก.ย. 2566
27 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน
11/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำตาลโตนด
113/2561
น้ำตาลโตนดผง 70% 516-2/113(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
28 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน
11/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำตาลโตนด
113/2561
น้ำตาลโตนดผง 100% 518-4/113(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
29 กลุุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและหัตถกรรมวัดสน
115/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 507-11/417(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
30 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก 504-15/63(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
31 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์โครเซต์ 503-5/195(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
32 นาง จินลี ปรสันติสุข
40/36 ม. - ซ. - ถ.ลพบุรีราเมศร์ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3241-6324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านอัดดูดกลิ่น 644-5/180(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
33 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรก 511-4/130(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
34 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกป่นแห้ง
130/2556
น้ำพริกนรกแมงดา 510-3/130(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
35 นาง ฉัตรพิฏา โอทอง
116/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 8-0874-5964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกกุ้งเสียบ
322/2556
น้ำพริกกุ้งเสียบ 509-2/322(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
36 นาง ณัฐพร จิระพงค์
130 ม.- ซ.10(โชคสมาน5) ถ.- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 500-20/623(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
37 นาง นางมณฑิชา จิระพงศ์
352/15 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 8-6956-1534
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 611-27/421(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
38 นาง พรชนก กอวิวัฒนาการ
66/8 ม.2 ซ.ทักษิณเมืองทอง ซ.6 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 544-25/421(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
39 นาง พรชนก กอวิวัฒนาการ
66/8 ม.2 ซ.ทักษิณเมืองทอง ซ.6 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 545-21/623(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
40 นาง วนิดา ปานะบุตร
654/53 ม.2 ซ.หมู่บ้านศรีวนา ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7444-7887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัีณฑ์กระจูด 551-12/53(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
41 นาง อัญชลี สังข์น้อย
62/29 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เค้ก
459/2555
เค้กเนยสด 524-5/459(สข) 16 ก.ค. 2563 15 ก.ค. 2566
42 นางสาว จิรฐา ทัดแก้วศิริ
109 ม.- ซ.30/2 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7425-2078
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 643-10/45(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
43 นางสาว ณัฐพร จิระพงค์
130 ม.- ซ.10(โชคสมาน5) ถ.- ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 501-24/421(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
44 นางสาว ภัณฑิลา จิตภักดี
120/316 ม.8 ซ.- ถ.ติณสูลานนท์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-3958
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ขนมเปี๊ยะ
115/2555
ขนมเปี๊ยะไส้ฟัก 630-13/115(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
45 นางสาว สมคิด แก้วสุรพล
133 ม.- ซ.- ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย
568/2547
ผลิตภัณฑ์เส้นด้าย 640-2/568(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
46 นางสาว สมคิด แก้วสุรพล
133 ม.- ซ.- ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 641-1/74(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
47 นางสาว สมคิด แก้วสุรพล
133 ม.- ซ.- ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ก้านหอมปรับกลิ่นอากาศ
1592/2564
ก้านหอมปรับกลิ่นอากาศ 642-1/1592(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
48 นางสาว อำพา บัวแก้ว
15 ม.- ซ.- ถ.ราษฏร์บูรณะ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90250 โทรศัพท์ 9-4592-2113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 498-16/20(สข) 27 ก.พ. 2563 26 ก.พ. 2566
49 นางสาว อุไรวรรณ แรกจำนงค์
109/5 ม.5 ซ.กัลยาเทพ6 ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 547-14/51(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
50 นางสาว อุไรวรรณ แรกจำนงค์
109/5 ม.5 ซ.กัลยาเทพ6 ถ.อนุสรณ์อาจารย์ทอง ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ผ้าเขียนลาย ประเภทผ้าจากผ้าทอ 532-1/1479(สข) 2 ก.ค. 2563 1 ก.ค. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565