รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสงขลา จำนวน 150 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 599-6/52(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
2 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 598-16/51(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
3 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้าบาติก 600-13/417(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
4 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ๋ผ้าบาติก 601-6/611(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
5 กลุ่ม Green เกาะแต้ว
218 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 9-8248-0908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 617-5/823(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
6 กลุ่มเกล็ดปลาบ้านเขาแก้ว
80/458 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7444-3864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา
572/2547
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา 741-6/572(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
7 กลุ่มโกเมนท์บาติก
106 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-8431-2535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 673-7/836(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
8 กลุ่มโกเมนท์บาติก
106 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-8431-2535
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 674-8/836(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
9 กลุ่มเครื่องแกงตายาย
34/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 6-5392-8294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงเผ็ด 657-35/129(สข) 12 ก.ย. 2565 24 ก.ค. 2567
10 กลุ่มเครื่องแกงตายาย
34/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 6-5392-8294
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงกะทิ 656-34/129(สข) 12 ก.ย. 2565 24 ก.ค. 2567
11 กลุ่มจักสานกระจูดตำบลเกาะสะบ้า
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา 90150 โทรศัพท์ 9-4296-1333
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 743-17/53(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
12 กลุ่มจักสานปอแก้ว
41/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 8-2834-9405
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์เชือกมัดฟาง 615-7/418(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
13 กลุ่มจักสานปอแก้ว
41/5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 8-2834-9405
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 616-6/195(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
14 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนคนคลองหรัง
27/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์ 8-1541-6743
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 742-14/45(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
15 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ ประเภททอ/เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 664-4/246(สข) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
16 กลุ่มทอผ้าร่มไทร
53/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 0-7459-1756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 663-11/196(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
17 กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านช่างแก้ว
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 8-7394-7936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
เครื่องแกงส้ม 708-43/129(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
18 กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านช่างแก้ว
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 8-7394-7936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงเผ็ด 685-36/129(สข) 29 มี.ค. 2566 24 ก.ค. 2567
19 กลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านช่างแก้ว
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 8-7394-7936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกงกะทิ 686-37/129(สข) 29 มี.ค. 2566 24 ก.ค. 2567
20 กลุ่มผ้าคลุมผมนาหว้า
15/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-5640-0345
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 636-10/385(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
21 กลุ่มผ้าทอดอกพิกุล
46/1 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 8-9595-6319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก แบบดั้งเดิม/ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 672-21/63(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
22 กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง
25/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ปลาส้ม
26/2557
ปลาส้ม 631-5/26(สข) 21 เม.ย. 2565 20 เม.ย. 2568
23 กลุ่มรักเครื่องเงิน
42/38 ม.- ซ.- ถ.ศรีผดุงวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 659-8/23(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
24 กลุ่มรักเครื่องเงิน
42/38 ม.- ซ.- ถ.ศรีผดุงวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 660-29/421(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
25 กลุ่มศิลป์ประดิษฐ์เทียมดา
92/96 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7459-8689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 735-6/823(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
26 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักรสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 726-7/40(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
27 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักรสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ไม้กวาดทางมะพร้าว
182/2561
ไม้กวาดทางมะพร้าว 728-3/182(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
28 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักรสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 727-13/45(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
29 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักรสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 725-15/8(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
30 กลุ่มหัตถกรรมจักสานกรงนกชุมชนหนองทราย
39/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กรงนกเขา
362/2547
กรงนกเขา 736-9/362(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
31 กลุ่มหัตถกรรมเชือกกล้วยบ้านดอน
3/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-6747-7960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 681-15/56(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
32 กลุ่มหัตถกรรมใยตาลสทิงพระ(กลุ่มโหนดทิ้ง)
115/29 ม.3 ซ.- ถ.สายประโยชน์ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาล
186/2546
ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาล 730-7/186(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
33 กลุ่มโหนดศิลป์
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 6-2826-2754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบตาล
187/2559
งานประดิษฐ์จากใบตาลพร้อมกรอบ 607-3/187(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
34 กลุ่มโหนดศิลป์
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 6-2826-2754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 680-9/52(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
35 กลุ่มโหนดศิลป์
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 6-2826-2754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 679-14/417(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
36 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมเส้นใย
336/1-2 ม.3 ซ.กาญจนวนิชพะวง 92/1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100 โทรศัพท์ 6-6046-1452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 732-3/58(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
37 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดบ้านคลองฉนวน
11/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
น้ำตาลโตนด
113/2561
น้ำตาลปี๊บ 100% 591-5/113(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
38 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
200 ม.8 ซ.- ถ.เลียบชายทะเล ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7430-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 721-1/80(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
39 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
200 ม.8 ซ.- ถ.เลียบชายทะเล ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7430-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 718-1/19(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
40 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
200 ม.8 ซ.- ถ.เลียบชายทะเล ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7430-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องเรือนหวาย
64/2558
เครื่องเรือนหวาย ชนิดเก้าอี้ 720-1/64(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
41 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
200 ม.8 ซ.- ถ.เลียบชายทะเล ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7430-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้
951/2558
เครื่องเรือนไม้สำหรับที่พักอาศัย : เก้าอี้ ประเภททำจากไม้่ 722-1/951(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
42 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
200 ม.8 ซ.- ถ.เลียบชายทะเล ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7430-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ ประเภทใช้งานทั่วไป 719-12/45(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
43 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 711-22/63(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
44 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 717-16/56(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
45 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกระโปรง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 715-16/835(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
46 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ประเภทผ้าทอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 713-1/247(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
47 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 714-17/417(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
48 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 712-6/197(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
49 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 716-1/789(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
50 นาง กุลชญา กุลถิรวงศ์
77 ซ.- ถ.ราษฎร์บำรุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 โทรศัพท์ 6-2354-2453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 677-8/52(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567