รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล จำนวน 90 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกาแฟพื้นเมืองบ้านลูโบ๊ะบาตู
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-9978-4938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟพื้นเมือง 443-7/1315(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
2 กลุ่มไข่มุกอันดามัน (มายุรีเพิร์ล)
54 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 515-45/623(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
3 กลุ่มควนขันบาติก
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-4713-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 448-23/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
4 กลุ่มควนขันบาติก
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-4713-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
หมอนอิง
199/2553
หมอนอิง แบบแยกซักปลอกหมอนอิงและไส้หมอนอิง 507-1/199(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
5 กลุ่มควนขันบาติก
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-4713-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดสีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 513-29/51(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
6 กลุ่มจักสานต้นคลุ้มตำบลนาทอน
96/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 9-5015-4055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม 490-8/188(สต) 3 มี.ค. 2566 2 มี.ค. 2569
7 กลุ่มจักสานโนดบาอี
95/14 ซ.- ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-2204-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
รองเท้าเชือกมัด 452-2/418(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
8 กลุ่มปันหยาบาติก
263 ม.2 ซ.ปันหยาบาติก ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1093-4222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 446-22/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
9 กลุ่มปันหยาบาติก
263 ม.2 ซ.ปันหยาบาติก ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1093-4222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดสีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ 447-6/52(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
10 กลุ่มปานชูหัตถกรรม
91/38 ม.- ซ.- ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3817-6560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้จันทร์ประดิษฐ์จากกระดาษ 491-2/651(สต) 3 มี.ค. 2566 2 มี.ค. 2569
11 กลุ่มปานชูหัตถกรรม
- ม.- ซ.- ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3817-6560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดสีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 505-12/52(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
12 กลุ่มป้าปุ้ยไม้ประดิษฐ์
46/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-6287-7090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ของใช้ ของประดับ ของตกแต่ง 508-6/45(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก
403 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 9-5072-9252
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากก้านจาก 492-19/352(สต) 3 มี.ค. 2566 2 มี.ค. 2569
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
197 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 0-7479-5016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย)46 514-6/836(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
197 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 0-7479-5016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 523-9/835(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
16 กลุ่มผ้ามัดย้อมสุดสาคร
290 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 โทรศัพท์ 8-3191-4551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้ามัดย้อม
52/2557
สีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 501-10/52(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
17 กลุ่มผ้ามัดย้อมสุดสาคร
290 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 โทรศัพท์ 8-3191-4551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 502-19/417(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
18 กลุ่มพรีสมา
22/5 ม.- ซ.- ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-9295-9398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) แบบใช้สัมผัสกับร่างกาย 506-3/1479(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองขุดเหนือ
797 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6597-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 511-13/27(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
20 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองขุดเหนือ
797 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6597-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 512-14/27(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
21 กลุ่มโยซมาบาติกแฮนด์เพ้นท์
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1678-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 469-26/51(สต) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
22 กลุ่มโยซมาบาติกแฮนด์เพ้นท์
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1678-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 459-7/52(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
23 กลุ่มโยซมาบาติกแฮนด์เพ้นท์
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1678-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยผสม 470-3/836(สต) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
24 กลุ่มโยซมาบาติกแฮนด์เพ้นท์
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1678-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
แบบใช้งานที่สัมผัสร่ายกาย (เส้นใยธรรมชาติ) 484-2/1479(สต) 3 มี.ค. 2566 2 มี.ค. 2569
25 กลุ่มรวมใจพัฒนา
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6376-0394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 435-6/504(สต) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
26 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ปลา 441-14/1036(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
27 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ปอเปี๊ยะจิ๋วไส้ปลา 479-16/1036(สต) 3 มี.ค. 2566 2 มี.ค. 2569
28 กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูป
690 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 9-8054-2590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรัก ไส้ปลา 510-17/1036(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
29 กลุ่มสีเสามัดย้อม
315 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-3716-3715
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 503-28/51(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
30 กลุ่มสีเสามัดย้อม
315 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-3716-3715
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 504-11/52(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
31 กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
118 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
พวงกุญแจจากกะลามะพร้าว 437-8/8(สต) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
32 กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
118 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์เรซิน
366/2547
ผลิตภัณฑ์เรซิน 454-4/366(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
33 กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
118 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม
1409/2550
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียมจากหนวดมะพร้าว 464-6/1409(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
34 กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
118 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม
1409/2550
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียมจากกะลามะพร้าว 520-7/1409(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
35 กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
118 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
พวงกุญแจจากกะลามะพร้าว 522-9/8(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
36 กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
118 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียม
1409/2550
ผลิตภัณฑ์โมเสกและโมเสกเทียมจากไม้ไผ่ 521-8/1409(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
37 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
276 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
พวงกุญแจตุ๊กตามันนิ 509-5/615(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
38 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
276 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 524-20/417(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
39 กลุ่มอาชีพมุสลีม๊ะฮ์ชุมชนบ่อหลวง
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-7796-5150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ปลา 478-15/1036(สต) 3 มี.ค. 2566 2 มี.ค. 2569
40 เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์
333 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 0-7483-9765
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ถ่านอัดไบโอนิก
946/2548
ถ่านไร้ควันอัดแท่ง 453-2/946(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
41 นาง ชะบาไพร คงอินทร์
39/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-5181-5520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 463-43/623(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
42 นาง นิตยา หนูฉ้ง
146/4 ม.- ซ.- ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 0-7472-1881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 449-24/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
43 นาง นิตยา หนูฉ้ง
146/4 ม.- ซ.- ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 0-7472-1881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 485-8/835(สต) 3 มี.ค. 2566 2 มี.ค. 2569
44 นาง นิตยา หนูฉ้ง
146/4 ม.- ซ.- ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 0-7472-1881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 486-5/836(สต) 3 มี.ค. 2566 2 มี.ค. 2569
45 นาง วิภาดา สายันต์
221 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-3657-2165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 444-40/623(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
46 นาง สอฝีหย๊ะ ทุมมาลี
8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 9-8039-4217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากก้านจาก 466-18/352(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
47 นาง สุดใจ แก้วกุล
160/13 ม.- ซ.- ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-1089-2286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 461-2/23(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
48 นาง อุสาห์ เขียดสังข์
23 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1934-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 517-47/623(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
49 นางสาว ชลธิชา สุวรรณ
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-7913-8588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 518-48/623(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
50 นางสาว วิมลสิริ สายันต์
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 9-5103-0632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 516-46/623(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567