รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล จำนวน 107 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 14,202 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกาแฟพื้นเมืองบ้านลูโบ๊ะบาตู
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-9978-4938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟพื้นเมือง 443-7/1315(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
2 กลุ่มไข่มุกอันดามัน (มายุรีเพิร์ล)
669 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 419-36/623(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
3 กลุ่มควนขันบาติก
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-4713-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 448-23/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
4 กลุ่มจักสานต้นคลุ้มตำบลนาทอน
96/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 9-5015-4055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม 392-6/188(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
5 กลุ่มจักสานโนดบาอี
95/14 ซ.- ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-2204-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
รองเท้าเชือกมัด 452-2/418(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
6 กลุ่มจักสานบ้านป่าฝาง
24 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 6-4458-0205
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากใบเตยหนาม 354-4/58(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
7 กลุ่มจักสานสายใยคลุ้มกะลา
7/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 6-1964-9613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม 391-5/188(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
8 กลุ่มประดิษฐ์เครื่องประดับจากไข่มุก
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1396-2045
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 433-39/623(สต) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
9 กลุ่มประดิษฐ์ว่าว
394 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6955-1120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ว่าวไทย
429/2547
ว่าวไทย 380-1/429(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
10 กลุ่มปันหยาบาติก
263 ม.2 ซ.ปันหยาบาติก ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1093-4222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 446-22/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
11 กลุ่มปันหยาบาติก
263 ม.2 ซ.ปันหยาบาติก ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1093-4222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดสีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ 447-6/52(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
12 กลุ่มป้าปุ้ยไม้ประดิษฐ์
46/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-6287-7090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 414-5/45(สต) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
13 กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก
979 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 9-5072-9252
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากก้านจาก 364-12/352(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
197 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 0-7479-5016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 423-13/417(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
197 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 0-7479-5016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
ผ้ากันเปื้อน 426-15/196(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
16 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านส้านแดง
9809 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 9-8048-8043
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 368-2/823(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
17 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านส้านแดง
9809 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 9-8048-8043
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส้นพลาสติก 369-3/20(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองขุดเหนือ
556 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6597-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 428-9/27(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
19 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองขุดเหนือ
556 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6597-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 429-10/27(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
20 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ามัดหวายบ้านควนตำเสา
5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-7837-0570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 342-9/9(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
21 กลุ่มไม้เลื้อยอันดามัน บ้านท่าหิน
38 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 6-8676-0978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เครื่องประดับลงยาสี
420/2547
เครื่องประดับลงยาสี 363-1/420(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
22 กลุ่มโยซมาบาติกแฮนด์เพ้นท์
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1678-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย (เส้นใยธรรมชาติ) 345-1/1479(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
23 กลุ่มโยซมาบาติกแฮนด์เพ้นท์
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1678-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 346-6/417(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
24 กลุ่มรวมใจพัฒนา
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6376-0394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 435-6/504(สต) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
25 กลุ่มศิลปประดิษฐ์อุใดเจริญ
55 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 0-7472-2171
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 390-2/223(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
26 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรี
129 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 โทรศัพท์ 8-6955-2849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า 379-5/412(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
27 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-5351-5883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมบุหงาบูดะ
1047/2548
ขนมบุหงาบูดะ 399-7/1047(สต) 18 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2566
28 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-5351-5883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไทย
1/2552
ขนมปะการัง 400-36/1(สต) 18 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2566
29 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ถั่ว 384-11/1036(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
30 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้กุ้ง 383-10/1036(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
31 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ปลา 441-14/1036(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
32 กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูป
690 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 9-8054-2590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ปลา 415-13/1036(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
33 กลุ่มสตรีผู้สูงอายุบ้านเจ๊ะบิลัง
262 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 9-5015-3438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากเส็นพลาสติก 374-4/20(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
34 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๑๓
191 ม.191 ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9653-0918
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรีแบบสำเร็จรูป 381-11/385(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
35 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ ๑๓
191 ม.191 ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9653-0918
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมวกคลุมผมสตรี 382-13/196(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
36 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
276 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปลอกหมอนอิง
1444/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ 349-1/1444(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
37 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
276 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 350-2/412(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
38 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
276 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 413-4/615(สต) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
39 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
276 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 422-12/417(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
40 กลุ่มอาชีพบ้านราไวเหนือ
88 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1893-8176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 370-4/367(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
41 กลุ่มอาชีพบ้านราไวเหนือ
88 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1893-8176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากลูกตีนเป็ดน้ำ
1127/2560
ผลิตภัณฑ์จากลูกตีนเป็ดน้ำ 371-1/1127(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
42 กลุ่มอาชีพบ้านราไวเหนือ
88 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1893-8176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากก้านจาก 372-13/352(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
43 กลุ่มอาชีพมุสลีม๊ะฮ์ชุมชนบ่อหลวง
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-7796-5150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ปลา 385-12/1036(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
44 เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์
333 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 0-7483-9765
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ถ่านอัดไบโอนิก
946/2548
ถ่านไร้ควันอัดแท่ง 453-2/946(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
45 นาง ชะบาไพร คงอินทร์
39/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-5181-5520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 341-34/623(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
46 นาง นิตยา หนูฉ้ง
146/4 ม.- ซ.- ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 0-7472-1881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 449-24/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
47 นาง ปรีดา เกลี้ยงกลม
61/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-2803-8940
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จรูป
422/2556
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุปั้นสำเร็จ 343-1/422(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
48 นาง ปรีดา เกลี้ยงกลม
61/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-2803-8940
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสำเร็จรูป 344-2/24(สต) 25 ก.ค. 2562 24 ก.ค. 2565
49 นาง วิภาดา สายันต์
221 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-3657-2165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 444-40/623(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
50 นาง สอฝีหย๊ะ ทุมมาลี
8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 9-8039-4217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากก้านจาก 373-14/352(สต) 16 ก.ย. 2562 15 ก.ย. 2565
123

สืบค้นเมื่อ วันที่25 มิ.ย. 2565