รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดสตูล จำนวน 76 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกาแฟพื้นเมืองบ้านลูโบ๊ะบาตู
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-9978-4938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟพื้นเมือง 443-7/1315(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
2 กลุ่มไข่มุกอันดามัน (มายุรีเพิร์ล)
669 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 419-36/623(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
3 กลุ่มควนขันบาติก
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-4713-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 448-23/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
4 กลุ่มจักสานต้นคลุ้มตำบลนาทอน
96/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 9-5015-4055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม 392-6/188(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
5 กลุ่มจักสานโนดบาอี
95/14 ซ.- ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-2204-8963
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
รองเท้าเชือกมัด 452-2/418(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
6 กลุ่มจักสานสายใยคลุ้มกะลา
7/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 6-1964-9613
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม 391-5/188(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
7 กลุ่มประดิษฐ์เครื่องประดับจากไข่มุก
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1396-2045
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 433-39/623(สต) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
8 กลุ่มปันหยาบาติก
263 ม.2 ซ.ปันหยาบาติก ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1093-4222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 446-22/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
9 กลุ่มปันหยาบาติก
263 ม.2 ซ.ปันหยาบาติก ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1093-4222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดสีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ 447-6/52(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
10 กลุ่มป้าปุ้ยไม้ประดิษฐ์
46/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-6287-7090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 414-5/45(สต) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
197 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 0-7479-5016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 423-13/417(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ
197 ม.1 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ 0-7479-5016
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
ผ้ากันเปื้อน 426-15/196(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองขุดเหนือ
556 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6597-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดดิบ 428-9/27(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองขุดเหนือ
556 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6597-2717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ไข่เค็ม
27/2550
ประเภทไข่เค็มพอกชนิดต้มสุก 429-10/27(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
15 กลุ่มโยซมาบาติกแฮนด์เพ้นท์
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1678-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 459-7/52(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
16 กลุ่มรวมใจพัฒนา
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-6376-0394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
โรตีกึ่งสำเร็จรูป
504/2547
โรตีกึ่งสำเร็จรูป 435-6/504(สต) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
17 กลุ่มศิลปประดิษฐ์อุใดเจริญ
55 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 0-7472-2171
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ
223/2547
ภาพนูนต่ำบนกระดาษ 390-2/223(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
18 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-5351-5883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมบุหงาบูดะ
1047/2548
ขนมบุหงาบูดะ 399-7/1047(สต) 18 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2566
19 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี
72 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 8-5351-5883
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไทย
1/2552
ขนมปะการัง 400-36/1(สต) 18 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2566
20 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ถั่ว 384-11/1036(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
21 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้กุ้ง 383-10/1036(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
22 กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเจ๊ะบิลัง
251 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3183-3044
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ปลา 441-14/1036(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
23 กลุ่มสตรีเกษตรกรการผลิตและแปรรูป
690 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 9-8054-2590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ปลา 415-13/1036(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
24 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
276 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 413-4/615(สต) 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2566
25 กลุ่มอาชีพด้ายทองตัดเย็บ
276 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1084-3426
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 422-12/417(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
26 กลุ่มอาชีพมุสลีม๊ะฮ์ชุมชนบ่อหลวง
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-7796-5150
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ปอเปี๊ยะทอด
1036/2548
ขนมผูกรักไส้ปลา 385-12/1036(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
27 เดอะริช อัลเทอเนทิฟ โปรดักส์
333 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91140 โทรศัพท์ 0-7483-9765
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ถ่านอัดไบโอนิก
946/2548
ถ่านไร้ควันอัดแท่ง 453-2/946(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
28 นาง ชะบาไพร คงอินทร์
39/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-5181-5520
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 463-43/623(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
29 นาง นิตยา หนูฉ้ง
146/4 ม.- ซ.- ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 0-7472-1881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 449-24/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
30 นาง วิภาดา สายันต์
221 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-3657-2165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 444-40/623(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
31 นาง สอฝีหย๊ะ ทุมมาลี
8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 9-8039-4217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากก้านจาก 466-18/352(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
32 นาง สุดใจ แก้วกุล
160/13 ม.- ซ.- ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-1089-2286
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 461-2/23(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
33 นาง อุสาห์ เขียดสังข์
23 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1934-9196
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 421-38/623(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
34 นางสาว ชลธิชา สุวรรณ
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-7913-8588
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 420-37/623(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
35 นางสาว ทนัสดา อักษรสว่าง
91/38 ม.- ซ.- ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3817-6560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากกระดาษ
651/2560
ดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์จากกระดาษ 393-1/651(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
36 นาย ชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร
79 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1839-8022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ไวน์ผลไม้
2/2546
ไวน์เมล่อน 418-1/2(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
37 นาย ชยพัทธ์ หล่อสุพรรณพร
79 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 8-1839-8022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
แยม
342/2561
แยมเมล่อน 458-3/342(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
38 นาย ประเวช ทองดี
82/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 9-3716-5177
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้
410/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้ : ไม้หมอบีบ 434-3/410(สต) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
39 นาย วิภพ สายันต์
184 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 9-5103-0632
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 445-41/623(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
40 นาย สุริยา ชูวิจิตร
13 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์มือถือ 08-9975-4398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 455-6/59(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
41 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องประดับมุกบ่อเจ็ดลูก
232 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9654-0571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 462-42/623(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
42 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานต้นคลุ้มบ้านวังตง
3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120 โทรศัพท์ 6-2654-0788
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม 427-7/188(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
43 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านบ่อหิน หมู่ 3
64 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-6969-9418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 451-14/417(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
44 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านบ่อหิน หมู่ 3
64 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9463-9904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้ายืดแบบสำเร็จรูป 397-12/385(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
45 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านบ่อหิน หมู่ 3
64 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9463-9904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมวกคลุมผมสตรี 386-14/196(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
46 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสตรีบ้านบ่อหิน หมู่ 3
64 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9463-9904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ที่จับหม้อ 387-6/412(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บเสื่อผ้าบ้านเกาะยวน
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9463-9904
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ชนิดผ้ายืดแบบสำเร็จรูป 398-13/385(สต) 3 ก.พ. 2563 2 ก.พ. 2566
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเตาะหมากบ้านทุ่งพัก
146 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-9870-7976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผลิตภัณฑ์กาบหมาก
942/2548
ถามใส่ของจากกาบหมาก 438-1/942(สต) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งนุ้ยเจริญทรัพย์
25/1 ม.11 ซ.- ถ.ยนตรการกำธร ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-0542-9592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยกรอบแก้วรสหวาน 416-10/1038(สต) 10 ก.พ. 2564 9 ก.พ. 2567
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง
120 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-9974-6913
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ขนมไทย
1/2552
ขนมกลีบลำดวน 401-37/1(สต) 18 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565