รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง จำนวน 123 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะหนังตะลุง
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9267-1571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 572-5/59(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
2 กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง
77/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-6535-9458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 521-7/352(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
3 กลุ่มจักสานเชือกพลาสติก
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8405-1706
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 486-11/20(ตง) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
4 กลุ่มจักสานต้นคลุ้ม
7 ม.12 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8277-6436
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 489-3/188(ตง) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
5 กลุ่มจักสานตะกร้าด้วยเส้นใยสังเคราะห์ (ชมรมผู้สูงอายุ)
50/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8147-6824
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 485-13/418(ตง) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
6 กลุ่มทอผ้าน้ำผุด
125 ม.8 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8972-8665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
828/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ 491-3/828(ตง) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
7 กลุ่มนิ้วนาง
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8071-4360
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 487-11/615(ตง) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
8 กลุ่มผ้าบาติกบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8763-3753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 459-9/611(ตง) 7 ก.พ. 2563 6 ก.พ. 2566
9 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-2876-3375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 561-31/51(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
10 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8763-3753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 580-7/52(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
11 กลุ่มผ้ามัดย้อม
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-9249-2420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 516-6/52(ตง) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
12 กลุ่มผ้ามัดย้อม
176 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-9249-2420
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 515-13/196(ตง) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
13 กลุ่มมีดพร้านาป้อ
77/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-6208-4125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 578-13/82(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8959-3230
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 466-6/323(ตง) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8959-3230
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งเสียบสามรส 483-2/313(ตง) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
16 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา
358/2560
ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา 527-1/358(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
17 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 525-5/412(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
18 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 526-2/424(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
19 กลุ่มศิลปะอาชีพชุมชนบ้านเกาะแต้ว
104 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8923-8851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
ชนิดเก้าอี้รากไม้ 492-3/183(ตง) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
20 กลุ่มสตรีตุ๊กตายางพารา
63/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8746-8637
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
360/2559
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 513-6/360(ตง) 9 เม.ย. 2564 8 เม.ย. 2567
21 กลุ่มสตรีบ้านคลองปะเหลียน
128 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-6372-7093
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 472-12/196(ตง) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
22 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
100/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9712-5791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 544-5/619(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
23 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
100/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9712-5791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 546-3/1479(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
24 กลุ่มสมพงษ์หัตถกรรมเรือ
303/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์มือถือ 08-9248-3429
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 509-4/80(ตง) 29 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2566
25 กลุ่มเสื้อยืดมัดย้อมบ้านเขาโหรง
62 ม.12 ซ.- ถ.- ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-6464-7957
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 497-5/52(ตง) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
26 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้เทพทาโร
78/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9357-6099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก 543-17/365(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
27 ตรีทิพยนิภา ตรีทิพยนิภา หงษ์ลักษณ์
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-8430-6444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 559-18/418(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
28 โต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 493-10/611(ตง) 23 ก.ค. 2563 22 ก.ค. 2566
29 โต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 535-29/51(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
30 นาง จำเรียง วงศ์แก้ว
7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทรศัพท์ 0-8628-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 530-13/20(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
31 นาง จิราวรรณ คงนคร
28/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8588-8970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าคราม
1458/2556
ผ้าคราม 581-2/1458(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
32 นาง ฐิตารีย์ ปลื้มเกียรติกุล
87 ม.- ซ.- ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9716-3326
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 469-14/421(ตง) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
33 นาง ตาด หัสชัย
45 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล9 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8167-6097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 528-14/418(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
34 นาง ธนวรรณ พรมราช
127 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8726-5525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทชุดติดกันชนิดเส้นใยธรรมชาติ 482-7/835(ตง) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
35 นาง นางรัตนา อุตตสุรดี
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8727-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 539-1/74(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
36 นาง นางรัตนา อุตตสุรดี
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8727-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เทียนเจล
821/2548
เทียนเจล 540-1/821(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
37 นาง นางเสาวนีย์ วังช่วย
80 ม.- ซ.1 (ถนนวิเศษกุล) ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9492-6989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 548-15/623(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
38 นาง นางเสาวนีย์ วังช่วย
80 ม.- ซ.1 (ถนนวิเศษกุล) ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9492-6989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 549-15/421(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
39 นาง เบญจพร บัวนุ้ย
32/97 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 09-2403-3948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 508-12/20(ตง) 29 ธ.ค. 2563 28 ธ.ค. 2566
40 นาง ประพิมพ์ เทพพูลผล
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-6269-4314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 558-17/418(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
41 นาง เพลิน นิตมา
90 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-9102-7690
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 577-4/9(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
42 นาง รัตนา อุตตสุรดี
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8727-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 523-1/180(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
43 นาง รัตนา อุตตสุรดี
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8727-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 524-14/196(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
44 นาง ศยารักข์ ทับเที่ยง
78 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-6120-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 477-9/20(ตง) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
45 นาง ศยารักข์ ทับเที่ยง
78 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-6120-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ
935/2548
ผลิตภัณฑ์เดคูพาจ 478-4/935(ตง) 27 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2566
46 นาง ศิริมา คงเสรีนนท์
83/15 ม.- ซ.- ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9788-7550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มะนาวดอง
1167/2549
มะนาวดอง 552-1/1167(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
47 นาง สายพิณ วิยาสิงห์
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8484-5843
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 536-16/418(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
48 นาง สุวรรณี ต่างจิตร์
43/5 ม.- ซ.- ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8969-6612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 532-14/623(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
49 นาง โสมนัส เพ็งพอรู้
256 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-9947-3366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 556-6/195(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
50 นาง โสมนัส เพ็งพอรู้
256 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-9947-3366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 557-14/615(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565