รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดตรัง จำนวน 122 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแกะสลักไม้ฆเณศิลป์
75 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทรศัพท์ 0-9367-2749
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก 620-21/365(ตง) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
2 กลุ่มแกะหนังตะลุง
44 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9267-1571
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 572-5/59(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
3 กลุ่มจักสานก้านจาก
89/4 ม.5 ซ.- ถ.- ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8997-2246
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 587-8/352(ตง) 27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2568
4 กลุ่มจักสานก้านจากบ้านโต๊ะเมือง
77/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-6535-9458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
352/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก 521-7/352(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
5 กลุ่มจักสานกาบกล้วยและใยสังเคราะห์
261/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-8578-5412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 617-23/418(ตง) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
6 กลุ่มทุ่งค่ายโครเชต์
4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8694-5507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 584-15/615(ตง) 27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2568
7 กลุ่มทุ่งค่ายโครเชต์
4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8694-5507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 585-7/195(ตง) 27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2568
8 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-2876-3375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 561-31/51(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
9 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8763-3753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 580-7/52(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
10 กลุ่มมีดพร้านาป้อ
77/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-6208-4125
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้าชนิดที่ใช้ในการเกษตร 578-13/82(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
11 กลุ่มแม่บ้านกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8738-4909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 610-7/323(ตง) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
12 กลุ่มแม่บ้านกษตรกรท่าข้ามสัมพันธ์
121 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8738-4909
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งเสียบสามรส 611-3/313(ตง) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
13 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา
358/2560
ผลิตภัณฑ์จากใบยางพารา 527-1/358(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
14 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 525-5/412(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
15 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์
204/8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8627-9998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 526-2/424(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
16 กลุ่มเยาวชนต่อต้านยาเสพติด
295 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9362-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก 588-19/365(ตง) 27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2568
17 กลุ่มเยาวชนหัตถกรรมแกะสลักไม้บ้านหนองปรือ
92/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8987-5936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 603-3/240(ตง) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
18 กลุ่มศิลปะอาชีพชุมชนบ้านเกาะแต้ว
104 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8923-8851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 590-6/45(ตง) 27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2568
19 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
100/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9712-5791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ผ้าเขียนลาย
619/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 544-5/619(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
20 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
100/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9712-5791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานที่สัมผัสกับร่างกาย เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 546-3/1479(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
21 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
100/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9712-5791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 605-8/52(ตง) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
22 กลุ่มสมพงษ์หัตถกรรมเรือ
266 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8924-8342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 650-5/80(ตง) 1 เม.ย. 2567 31 มี.ค. 2570
23 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้เทพทาโร
78/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-9357-6099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก
365/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้หอมแกะสลัก 543-17/365(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
24 โต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 624-9/52(ตง) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
25 โต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 654-15/836(ตง) 1 เม.ย. 2567 31 มี.ค. 2570
26 โต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 535-29/51(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
27 นาง จำเรียง วงศ์แก้ว
7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 โทรศัพท์ 0-8628-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 530-13/20(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
28 นาง จิราวรรณ คงนคร
28/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาตาล่วง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8588-8970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าคราม
1458/2556
ผ้าคราม 581-2/1458(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
29 นาง ตรีทิพยนิภา หงษ์ลักษณ์
41 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-8430-6444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 559-18/418(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
30 นาง ตาด หัสชัย
45 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล9 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8167-6097
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 528-14/418(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
31 นาง นางรัตนา อุตตสุรดี
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8727-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เทียนหอม
74/2564
เทียนหอม 539-1/74(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
32 นาง นางรัตนา อุตตสุรดี
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8727-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เทียนเจล
821/2548
เทียนเจล 540-1/821(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
33 นาง นางเสาวนีย์ วังช่วย
80 ม.- ซ.1 (ถนนวิเศษกุล) ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9492-6989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 548-15/623(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
34 นาง นางเสาวนีย์ วังช่วย
80 ม.- ซ.1 (ถนนวิเศษกุล) ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9492-6989
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 549-15/421(ตง) 21 ธ.ค. 2564 20 ธ.ค. 2567
35 นาง เบญจพร บัวนุ้ย
32/97 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-9240-3394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 596-5/972(ตง) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
36 นาง ประดับ ลิ่มไทย
357 ม.- ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8626-6219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 597-20/418(ตง) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
37 นาง ประพิมพ์ เทพพูลผล
40 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-6269-4314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 558-17/418(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
38 นาง เพลิน นิตมา
90 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-9102-7690
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 577-4/9(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
39 นาง รัตนา อุตตสุรดี
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8727-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ถ่านดูดกลิ่น
180/2563
ถ่านดูดกลิ่น 523-1/180(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
40 นาง รัตนา อุตตสุรดี
76 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8727-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 524-14/196(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
41 นาง ศยารักข์ ทับเที่ยง
108/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาท่ามเหนือ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92190 โทรศัพท์ 0-6120-7018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 615-19/20(ตง) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
42 นาง ศรีเรือน เพ้งหล้ง
152/4 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120 โทรศัพท์ 0-8506-9472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 591-16/20(ตง) 27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2568
43 นาง ศิริมา คงเสรีนนท์
83/15 ม.- ซ.- ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์มือถือ 08-9788-7550
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
มะนาวดอง
1167/2549
มะนาวดอง 552-1/1167(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
44 นาง สมบูรณ์ ทองรักษ์
206 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8789-0457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 602-18/20(ตง) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
45 นาง สายพิณ วิยาสิงห์
48 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 โทรศัพท์ 0-8484-5843
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 536-16/418(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
46 นาง สุวรรณี ต่างจิตร์
39/13 ม.- ซ.- ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8969-6612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เครื่องประดับหินสี
421/2547
เครื่องประดับหินสี 625-18/421(ตง) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
47 นาง สุวรรณี ต่างจิตร์
43/5 ม.- ซ.- ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-8969-6612
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก
623/2547
ผลิตภัณฑ์ประดับมุก 532-14/623(ตง) 14 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2567
48 นาง โสมนัส เพ็งพอรู้
256 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-9947-3366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 556-6/195(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
49 นาง โสมนัส เพ็งพอรู้
256 ม.9 ซ.- ถ.- ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทรศัพท์ 0-9947-3366
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 557-14/615(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
50 นาง หะมินะ หลันหน๊ะ
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8762-2314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย
367/2547
ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย 586-4/367(ตง) 27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567