รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง จำนวน 213 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 16,449 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกล้วยเกาะเต่า
123 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 6-1238-7901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 738-41/1038(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
2 กลุ่มแกะรูปหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-9542-2295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 749-7/595(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
3 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5897-2605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 799-18/59(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
4 กลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เขต 12
93 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 9-3580-1357
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
232/2559
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก 612-1/232(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
5 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
149/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9976-0335
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 682-32/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
6 กลุ่มจักสานบ้านบางหล่อ หมู่ 3
45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 6-1250-3531
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 697-1/9(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
7 กลุ่มจักสานบ้านบางหล่อ หมู่ 3
45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 6-1250-3531
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 732-1/188(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
8 กลุ่มจักสานพลาสติกผู้สูงอายุ
228/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9879-0225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 684-34/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
9 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
347 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 9-6252-5383
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 615-29/20(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
10 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกหนองจิก
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกชะงาย อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-8384-6648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 823-43/20(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
11 กลุ่มช่างทองตก(จักสานพลาสติก)
130 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 8-9597-9188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 683-33/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
12 กลุ่มชุมชนบ้านไร่ลุ่ม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-9867-1198
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 679-1/972(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
13 กลุ่มชุมชนบ้านไร่ลุ่ม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-8671-1988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 680-30/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
14 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
148 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 โทรศัพท์ 8-2827-1654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 688-3/418(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
15 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพประกอบทราย
1124/2548
ภาพประกอบทราย 642-1/1124(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
16 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์หินทราย
194/2546
ชนิดหินทรายธรรมชาติ 644-1/194(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
17 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว
424/2547
ผลิตภัณฑ์ของจิ๋ว 645-2/424(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
18 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 646-1/79(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
19 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 0-9367-4678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 647-4/80(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
20 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากทราย
1123/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากทราย 643-2/1123(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยบอน
180 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-7968-8685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย (ขนมทองพับ) 717-18/1(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
22 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านปลายตรอก
316 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-5077-0034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 729-63/53(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
23 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเสินใยธรรมชาติ) 821-12/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
24 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-6124-0068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 817-2/412(พท) 29 มี.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
25 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 744-6/52(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
26 กลุ่มย้อมสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กระเป๋าหนังเทียม
205/2559
กระเป๋าหนังเทียม 618-1/205(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
27 กลุ่มเยาวชนหัถกรรมกระจูด
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 6-5771-4387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 783-71/53(พท) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
28 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 846-11/193(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
29 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 845-3/789(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
30 กลุ่มว่าวไทย
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 8-1898-3639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ว่าวไทย
429/2547
ว่าวไทย 676-1/429(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
31 กลุ่มว่าวไทย
39 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 8-1898-3639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 677-17/59(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
32 กลุ่มสตรีบ้านชายคลอง
116 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 6-2546-4746
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 641-58/53(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
33 กลุ่มสตรีบ้านหนองบ่อ
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 0-9953-1902
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 686-36/20(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
34 กลุ่มสตรีบ้านห้วยลึก
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-6288-3303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งหวาน) 672-3/313(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
35 กลุ่มสตรีพัฒนาผ้าทอแพรกหา
179 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-8087-3339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 714-3/18(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
36 กลุ่มอาชีพจักสานพลาสติกบ้านหนองฟ้าผ่า
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-7287-7926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 841-45/20(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
37 กลุ่มอาชีพจักสานร่วมใจพนมวังก์
39 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 9-0483-0907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 822-42/20(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
38 นาง กริมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9734-5789
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 621-1/419(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
39 นาง กิรมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7345-7899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 620-6/193(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
40 นาง เกสรา กล้าแข็ง
160 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-4396-0433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 741-66/53(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
41 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.4 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-5589-9760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
งาตัด
710/2559
งาตัด(งาดำตัด) 629-1/710(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
42 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.4 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8558-9976
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
งาตัด
710/2559
งาตัด(งาขาวตัด) 630-2/710(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
43 นาง คองศรี นพรัตน์
145/32 ม.- ซ.4 ถ.เพชรเกษม ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-5589-9760
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ขนมตุ้บตั้บ
1043/2559
ขนมตุ้บตั้บ 631-1/1043(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
44 นาง ฉวีวรรณ จันทร์ชุม
487 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 8-9505-6705
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 614-16/59(พท) 15 ก.พ. 2562 14 ก.พ. 2565
45 นาง ณัชชา หมุนนุ้ย
162 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-9104-5841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
615/2561
ผลิตภัณฑ์จากไหมพรม 702-1/615(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
46 นาง นันธนาธิป รักษ์แก้ว
319 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-9468-1446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 731-65/53(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
47 นาง นิตยา เรืองจันทร์
83 ม.- ซ.10 ถ.พัฒนา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-9393-8668
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 640-57/53(พท) 10 พ.ค. 2562 9 พ.ค. 2565
48 นาง ประณีต เหมะรักษ์
2 ม.- ซ.4 ถ.เทพทิพพาอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-7296-4898
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 678-1/24(พท) 12 ก.ค. 2562 11 ก.ค. 2565
49 นาง ปลื้มหทัย จิตเจตน์
49 ม.- ซ.10 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-3719-8009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา
572/2547
ผลิตภัณฑ์เกล็ดปลา 701-1/572(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
50 นาง ปลื้มหทัย จิตเจตน์
49 ม.- ซ.10 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-3719-8009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์ 700-3/24(พท) 18 ก.ย. 2562 17 ก.ย. 2565
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่1 ธ.ค. 2564