รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง จำนวน 123 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกล้วยเกาะเต่า
123 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 6-1238-7901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 738-41/1038(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
2 กลุ่มแกะรูปหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-9542-2295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 749-7/595(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
3 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5897-2605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 799-18/59(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
4 กลุ่มจักสานบ้านบางหล่อ หมู่ 3
45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 6-1250-3531
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 732-1/188(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
5 กลุ่มจักสานพลาสติกผู้สูงอายุ
228/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9879-0225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 858-46/20(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
6 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกหนองจิก
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-8384-6648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 823-43/20(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
7 กลุ่มชุมชนบ้านไร่ลุ่ม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-8671-1988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 857-2/972(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
8 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 859-5/80(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
9 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 860-2/79(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
10 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยบอน
180 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-7968-8685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย (ขนมทองพับ) 717-18/1(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
11 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านปลายตรอก
316 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-5077-0034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 729-63/53(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
12 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเสินใยธรรมชาติ) 821-12/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
13 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-6124-0068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 817-2/412(พท) 29 มี.ค. 2564 1 ม.ค. 2986
14 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 744-6/52(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
15 กลุ่มเยาวชนหัถกรรมกระจูด
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 6-5771-4387
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 783-71/53(พท) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
16 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 846-11/193(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
17 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 845-3/789(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
18 กลุ่มสตรีบ้านห้วยลึก
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-6288-3303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งหวาน) 865-4/313(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
19 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง
170 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4922-5429
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังแท้ 864-3/377(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
20 กลุ่มอาชีพจักสานพลาสติกบ้านหนองฟ้าผ่า
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-7287-7926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 841-45/20(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
21 กลุ่มอาชีพจักสานร่วมใจพนมวังก์
39 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 9-0483-0907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 822-42/20(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
22 นาง กิรมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7345-7899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 863-2/419(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
23 นาง กิรมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7345-7899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 862-12/193(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
24 นาง เกสรา กล้าแข็ง
160 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-4396-0433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 741-66/53(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
25 นาง นันธนาธิป รักษ์แก้ว
319 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-9468-1446
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 731-65/53(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
26 นาง พัชริน สำราญถิ่น
341 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 0-8973-6822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด
53/2546
ผลิตภัณฑ์จากต้นกระจูด 300-24/53(พท) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
27 นาง ยาใจ หนูดำ
115 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3642-6914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 739-40/20(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
28 นาง วรรณดี ฆังคะรัตน์
225 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9733-6085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทองอบกรอบ 789-45/1038(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
29 นาง วรรณดี ฆังคะรัตน์
225 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9733-6085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ครองแครงกรอบ
267/2552
ครองแครงกรอบ 787-6/267(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
30 นาง วราลักษณ์ ยุ่งยั้ง
15/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 0-9358-3643
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 734-3/9(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
31 นาง วิไลลักษณ์ จันทโร
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-6961-7906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 795-74/53(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
32 นาง ศุภนัน คงรักษ์
56 ม.- ซ.10 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 6-4352-5210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 798-5/348(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
33 นาง สุณีย์ สุวรรโณ
139 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7216-0235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำบูดูข้าวยำ
1019/2556
น้ำบูดูข้าวยำ (น้ำข้าวยำสมุนไพร) 725-4/1019(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
34 นาง สุณีย์ สุวรรโณ
129 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7216-0235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ไตปลาหมัก
1031/2557
ไตปลาหมัก (ไตปลากระดี่) 724-1/1031(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
35 นาง สุณีย์ สุวรรโณ
129 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7216-0235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งหวาน) 866-5/313(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
36 นาง สุปรีญา เกิดวัน
137 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-1098-1953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า (ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 735-5/197(พท) 26 ก.พ. 2563 25 ก.พ. 2566
37 นาง สุปรีญา เกิดวัน
137 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-1098-1953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 847-15/63(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
38 นาง สุภาพ กลอดแก้ว
74 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-6961-7906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 781-69/53(พท) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
39 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-2495-4593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน(ลูกหยีกวนทรงเครื่องมีเมล็ด) 774-27/35(พท) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
40 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.25 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-2495-4593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล(ลูกหยีสามรสมีเมล็ด) 772-14/1386(พท) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
41 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8249-5459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน(ลูกหยีกวนทรงเครื่องไม่มีเมล็ด) 775-28/35(พท) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
42 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
10 ม.- ซ.23 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-2495-4593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล(ลูกหยีสามรสไม่มีเมล็ด) 773-15/1386(พท) 22 ก.ย. 2563 21 ก.ย. 2566
43 นางสาว คล่อง ซุ่นเซ้ง
208 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-2428-7616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 794-73/53(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
44 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเส้นใยกึ่งสังเคราะห์) 819-10/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
45 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเสินใยธรรมชาติ) 820-11/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
46 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 742-3/196(พท) 30 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2566
47 นางสาว นพรัตน์ สมจิตร
490 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-0136-9557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำบูดูปรุงรส
1469/2556
น้ำบูดูปรุงรส 833-3/1469(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
48 นางสาว ปิยวรรณ์ ตันสุวรรณ
252/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-6985-6856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 842-5/196(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
49 นางสาว วาสนา เจ้ยจู
73/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-7570-9363
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำปลาหวาน
114/2561
น้ำปลาหวาน 837-3/114(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
50 นางสาว สุจิตรา รอดรัตน์
34 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-5609-2112
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเสินใยธรรมชาติ) 818-9/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565