รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง จำนวน 195 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 Tamod batik
19 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 8-9651-9124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 893-13/52(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
2 Tamod batik
19 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 8-9651-9124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 892-9/51(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
3 กระจูดบ้านเรา Original
23/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-2454-7892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 926-80/53(พท) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
4 กลุ่มกระจูดบ้านโคกเมา
45 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-9294-2183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 1001-93/53(พท) 25 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2570
5 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5897-2605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 927-8/595(พท) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
6 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5897-2605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 985-19/59(พท) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
7 กลุ่มจักสานพลาสติกผู้สูงอายุ
228/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9879-0225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 858-46/20(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
8 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกหนองจิก
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-8384-6648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 823-43/20(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
9 กลุ่มชุมชนบ้านไร่ลุ่ม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-8671-1988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 857-2/972(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
10 กลุ่มชุมชนบ้านไร่ลุ่ม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-8671-1988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 925-49/20(พท) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
11 กลุ่มเชือกกล้วยเกาะเต่า
148/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-4853-8386
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 873-2/56(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
12 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
148 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 โทรศัพท์ 8-2827-1654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 924-4/418(พท) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
13 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 859-5/80(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
14 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 860-2/79(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์
529 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-3634-6615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 891-13/193(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
16 กลุ่มแม่บ้านพัฒนาสตรีบ้านปลายตรอก
316 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-5077-0034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 983-90/53(พท) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
17 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านตะโหมด
15/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 9-3583-6434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 945-4/9(พท) 8 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2569
18 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ ใบมังคุด 1011-17/52(พท) 26 เม.ย. 2567 25 เม.ย. 2570
19 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 995-3/412(พท) 25 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2570
20 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเสินใยธรรมชาติ) 821-12/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
21 กลุ่มเยาวชนสานกระจูดบ้านโคกเมา
33 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 6-5062-9537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 1002-94/53(พท) 25 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2570
22 กลุ่มเยาวชนหัตถกรรมกระจูด
29 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-6961-7906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 941-81/53(พท) 8 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2569
23 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 846-11/193(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
24 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 845-3/789(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
25 กลุ่มสตรีบ้านหนองบ่อ
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 9-9531-9020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเสินพลาสติก 890-48/20(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
26 กลุ่มสตรีบ้านห้วยลึก
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-6288-3303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งหวาน) 865-4/313(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
27 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์กระจูด
44/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-4582-7912
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 870-78/53(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
28 กลุ่มสานสายใย
11 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-3638-7875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 871-79/53(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
29 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง
170 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4922-5429
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังแท้ 864-3/377(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
30 กลุ่มอาชีพคนทำโพนบ้านท่าขนุน
186 ม.12 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-0713-5685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 889-23/8(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
31 กลุ่มอาชีพจักสานพลาสติกบ้านหนองฟ้าผ่า
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-7287-7926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 841-45/20(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
32 กลุ่มอาชีพจักสานร่วมใจพนมวังก์
39 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 9-0483-0907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 822-42/20(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
33 นาง กิรมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7345-7899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 863-2/419(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
34 นาง กิรมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7345-7899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 862-12/193(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
35 นาง เกสรา กล้าแข็ง
160 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-9467-7433
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 971-86/53(พท) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
36 นาง จิราพร ทองใหม่
239 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-1892-9235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ ใบมังคุด 1009-14/51(พท) 26 เม.ย. 2567 25 เม.ย. 2570
37 นาง จิราพร ทองใหม่
239 ม.12 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-1892-9235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีย้อมธรรมชาติ ใบมังคุด 1010-16/52(พท) 26 เม.ย. 2567 25 เม.ย. 2570
38 นาง ดรุณี ชูมาลัย
415/3 ม.- ซ.- ถ.- ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-5792-5184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 969-4/195(พท) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
39 นาง นิตยา ดำนุ่น
2/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-8986-9031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าเขียนลาย
1479/2558
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1013-2/1479(พท) 26 เม.ย. 2567 25 เม.ย. 2570
40 นาง ผลศรี ตันติรักษ์
824 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9468-8260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 950-6/836(พท) 8 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2569
41 นาง ผลศรี ตันติรักษ์
824 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9468-8260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 936-10/51(พท) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
42 นาง ผลศรี ตันติรักษ์
824 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9468-8260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 948-4/417(พท) 8 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2569
43 นาง ผลศรี ตันติรักษ์
824 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9468-8260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกระโปรง ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 949-11/835(พท) 8 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2569
44 นาง เผี้ยง ไข่เสน
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-0706-3056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 869-77/53(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
45 นาง พัชรี แตงเทศ
14/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-2785-1259
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 998-5/195(พท) 25 มี.ค. 2567 24 มี.ค. 2570
46 นาง รัตดา เกื้อสุข
165 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4747-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำพริกแกง
129/2566
น้ำพริกแกงส้ม 975-55/129(พท) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
47 นาง รัตดา เกื้อสุข
165 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4747-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
แกงไตปลาแห้ง
323/2556
แกงไตปลาแห้ง 974-2/323(พท) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
48 นาง รัตดา เกื้อสุข
165 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4747-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำพริกแกง
129/2566
น้ำพริกแกงกะทิ 976-56/129(พท) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
49 นาง รัตดา เกื้อสุข
165 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4747-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำพริกแกง
129/2566
น้ำพริกแกงเผ็ด 977-57/129(พท) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
50 นาง รัตดา เกื้อสุข
165 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4747-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกง (น้ำพริกแกงกะทิ) 882-43/129(พท) 17 ส.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567