รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดพัทลุง จำนวน 152 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 Tamod batik
19 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 8-9651-9124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 893-13/52(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
2 Tamod batik
19 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 8-9651-9124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 892-9/51(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
3 กระจูดบ้านเรา Original
23/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-2454-7892
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 926-80/53(พท) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
4 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5897-2605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ภาพแกะหนังตะลุง
59/2546
ภาพแกะหนังตะลุง 799-18/59(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
5 กลุ่มแกะหนังตะลุงหน้าถ้ำพระ
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-5897-2605
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 927-8/595(พท) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
6 กลุ่มจักสานพลาสติกผู้สูงอายุ
228/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9879-0225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 858-46/20(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
7 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกหนองจิก
100 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกชะงาย อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-8384-6648
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 823-43/20(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
8 กลุ่มชุมชนบ้านไร่ลุ่ม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-8671-1988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น
972/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากริบบิ้น 857-2/972(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
9 กลุ่มชุมชนบ้านไร่ลุ่ม
18 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 9-8671-1988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 925-49/20(พท) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
10 กลุ่มเชือกกล้วยเกาะเต่า
148/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-4853-8386
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย
56/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 873-2/56(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
11 กลุ่มตะกร้าเชือกมัดฟาง
148 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สมหวัง อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 โทรศัพท์ 8-2827-1654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 924-4/418(พท) 16 ก.พ. 2566 15 ก.พ. 2569
12 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 859-5/80(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
13 กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก
191/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 9-3674-6786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
สิ่งปลูกสร้างทรงไทยจำลอง
79/2546
ประเภทเรือนไทยจำลอง 860-2/79(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
14 กลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกปัดมโนราห์
529 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 8-3634-6615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 891-13/193(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
15 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเสินใยธรรมชาติ) 821-12/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
16 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 0-6124-0068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 817-2/412(พท) 29 มี.ค. 2564 28 มี.ค. 2567
17 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 846-11/193(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
18 กลุ่มร้อยลูกปัดมโนราห์บ้านห้วยแม่ลอน
95 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 8-9297-3472
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด
789/2558
ผลิตภัณฑ์ปักเลื่อมและลูกปัด 845-3/789(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
19 กลุ่มสตรีบ้านหนองบ่อ
96 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกทราย อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทรศัพท์ 9-9531-9020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเสินพลาสติก 890-48/20(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
20 กลุ่มสตรีบ้านห้วยลึก
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-6288-3303
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งหวาน) 865-4/313(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
21 กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์กระจูด
44/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-4582-7912
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 870-78/53(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
22 กลุ่มสานสายใย
11 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-3638-7875
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 871-79/53(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
23 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องหนัง
170 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4922-5429
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เข็มขัดหนังแท้
377/2559
เข็มขัดหนังแท้ 864-3/377(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
24 กลุ่มอาชีพคนทำโพนบ้านท่าขนุน
186 ม.12 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-0713-5685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 889-23/8(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
25 กลุ่มอาชีพจักสานพลาสติกบ้านหนองฟ้าผ่า
77 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-7287-7926
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 841-45/20(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
26 กลุ่มอาชีพจักสานร่วมใจพนมวังก์
39 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พนมวังก์ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 9-0483-0907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 822-42/20(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
27 นาง กิรมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7345-7899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เครื่องประดับชุดละคร-นาฏศิลป์
419/2547
ประเภทที่ใช้ในการแสดง 863-2/419(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
28 นาง กิรมล หลิบแก้ว
122 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7345-7899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 862-12/193(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
29 นาง จำปี ช่วยนุ่ม
19/25 ม.- ซ.- ถ.ผดุงดอนยอ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-1990-9554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าพิมพ์มือ
383/2558
ผ้าพิมพ์มือ 800-2/383(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
30 นาง ผลศรี ตันติรักษ์
824 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9468-8260
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 936-10/51(พท) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
31 นาง เผี้ยง ไข่เสน
3 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-0706-3056
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 869-77/53(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
32 นาง รัตดา เกื้อสุข
165 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4747-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกง (น้ำพริกแกงกะทิ) 882-43/129(พท) 17 ส.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
33 นาง รัตดา เกื้อสุข
165 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4747-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกง (น้ำพริกแกงเผ็ด) 883-44/129(พท) 17 ส.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
34 นาง รัตดา เกื้อสุข
165 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-4747-1545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำพริกแกง
129/2556
น้ำพริกแกง (น้ำพริกแกงส้ม) 884-45/129(พท) 17 ส.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
35 นาง วรรณดี ฆังคะรัตน์
225 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9733-6085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหอมทองอบกรอบ 789-45/1038(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
36 นาง วรรณดี ฆังคะรัตน์
225 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-9733-6085
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ครองแครงกรอบ
267/2552
ครองแครงกรอบ 787-6/267(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
37 นาง วิไลลักษณ์ จันทโร
35 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-6961-7906
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 795-74/53(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
38 นาง ศุภนัน คงรักษ์
56 ม.- ซ.10 ถ.เสน่ห์เจริญ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 6-4352-5210
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์การบูร
348/2553
ผลิตภัณฑ์การบูร 798-5/348(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
39 นาง สุกัญชญา บุญรอด
39 ม.- ซ.- ถ.เทพทิพพาอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-8232-9592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 896-3/417(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
40 นาง สุกัญชญา บุญรอด
39 ม.- ซ.- ถ.เทพทิพพาอุทิศ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-8232-9592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภทชุดติดกัน ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 895-10/835(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
41 นาง สุณีย์ สุวรรโณ
129 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 9-7216-0235
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค
313/2553
กุ้งปรุงรสพร้อมบริโภค (กุ้งหวาน) 866-5/313(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
42 นาง สุปรีญา เกิดวัน
137 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-1098-1953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 847-15/63(พท) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
43 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
512 ม.- ซ.- ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-6099-4381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยกรอบแก้วรสหวาน 902-54/1038(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
44 นาง อัจฉรา พรหมสุวรรณ
512 ม.- ซ.- ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-2495-4593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยกรอบแก้วรสเค็ม 903-55/1038(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
45 นางสาว คล่อง ซุ่นเซ้ง
208 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150 โทรศัพท์ 8-2428-7616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 794-73/53(พท) 2 ก.พ. 2564 1 ก.พ. 2567
46 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเส้นใยกึ่งสังเคราะห์) 819-10/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
47 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเสินใยธรรมชาติ) 820-11/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
48 นางสาว ตุลาภรณ์ สุบรรณวงศ์
58 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-3549-2897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 816-1/412(พท) 29 มี.ค. 2564 28 มี.ค. 2567
49 นางสาว ทิพไพรวัลย์ สัจจา
79 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140 โทรศัพท์ 9-8313-2974
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 813-41/20(พท) 29 มี.ค. 2564 28 มี.ค. 2567
50 นางสาว นพรัตน์ สมจิตร
490 ม.- ซ.- ถ.อภัยบริรักษ์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-0136-9557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
น้ำบูดูปรุงรส
1469/2556
น้ำบูดูปรุงรส 833-3/1469(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566