รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี จำนวน 111 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Fatoni Art
4/15 ม.7 ซ.- ถ.รามโกมุท ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9357-5128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 268-4/45(ปน) 20 ม.ค. 2566 19 ม.ค. 2569
2 กลุ่มกระเป๋าผ้าNURFA
121/8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 246-18/417(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
3 กลุ่มกะปิเยาะห์บัดรีย์
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-8547-0868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
ชนิดทำจากผ้าทอหรือผ้าถักหรือผ้ายืด 297-7/387(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
4 กลุ่มกะลาและกรงนก อายลีเละ
17/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 234-4/8(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
5 กลุ่มเครื่องแต่งกายมุสลิมบางเขา
27 ม.- ซ.- ถ.- ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์มือถือ 08-7832-1312
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 321-10/836(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
6 กลุ่มเครื่องแต่งกายมุสลิมบางเขา
27 ม.- ซ.- ถ.- ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์มือถือ 08-7832-1312
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 320-11/835(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
7 กลุ่มจักสานบ้านต้นมะขาม
257/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 06-1246-8312
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 325-7/20(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
8 กลุ่มจักสานพลาสติกสีบ้านควนหยี
44 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 233-6/20(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ม.3 บ้านท่ามะนาว
35 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ 0-8628-9017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 295-4/40(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
10 กลุ่มดินประดู่
77/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 0-9480-3180
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 288-12/51(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
11 กลุ่มดินประดู่
77/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 0-9480-3180
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีย้อมธรรมชาติ) 289-5/52(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
12 กลุ่มตัดเย็บบ้านทุ่งเค็จ
60/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 0-8486-5346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 235-17/417(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชายมุสลิมบ้านสะกำ
72 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 248-8/836(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
14 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชายมุสลิมบ้านสะกำ
72 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อโต๊ป
1102/2555
เสื้อโต๊ป 249-1/1102(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
15 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
90/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-8929-3191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 304-9/835(ปน) 21 ส.ค. 2566 20 ส.ค. 2569
16 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
90/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-8929-3191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบกางเกง ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 305-10/835(ปน) 21 ส.ค. 2566 20 ส.ค. 2569
17 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
90/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ปุโละปุโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-8929-3191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 301-22/417(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
18 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านตาแบ๊ะ
119/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 250-8/835(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
19 กลุ่มตันหยง ปาตานี
17/35 ม.- ซ.1 ถ.สามัคคีสาย ก ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9097-8936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 227-7/51(ปน) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
20 กลุ่มตันหยง ปาตานี
17/35 ม.- ซ.1 ถ.สามัคคี ก. ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9097-8936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋า 226-16/417(ปน) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
21 กลุ่มตานีบาติก
181/264 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-8180-3979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 265-20/417(ปน) 29 ส.ค. 2565 28 ส.ค. 2568
22 กลุ่มตานีบาติก
181/475 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 08-1803-9796
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 322-12/835(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
23 กลุ่มเตาเงินซุปเปอร์อั้งโล่
93 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เตาถ่าน
443/2547
เตาถ่าน 232-3/443(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
24 กลุ่มถักโคเชต์ ลังกาสุกะ แฮนด์เมด
5/7 ม.- ซ.- ถ.- ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์มือถือ 09-8089-2484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 324-1/195(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
25 กลุ่มทอผ้าบ้านตรัง
5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ (ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 237-1/17(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
26 กลุ่มท่าข้ามบาติก
29 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ 0-9867-1818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 302-16/51(ปน) 21 ส.ค. 2566 20 ส.ค. 2569
27 กลุ่มธัญญารักษ์ ปัตตานี
294 ม.6 ซ.- ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7346-0351
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า (สายคล้องแมส) 238-7/196(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
28 กลุ่มธัญญารักษ์ปัตตานี
294 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9834-1581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 303-17/51(ปน) 21 ส.ค. 2566 20 ส.ค. 2569
29 กลุ่มธัญญารักษ์ปัตตานี
294 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9834-1581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 299-21/417(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
30 กลุ่มธัญญารักษ์ปัตตานี
294 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 09-8341-5815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 327-2/24(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
31 กลุ่มบาติก เดอ นารา
59/1 ม.- ซ.3 ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์และเส้นใยผสม 260-9/51(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
32 กลุ่มบาราโหม บาซา
43/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์และเส้นใยผสม 261-10/51(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
33 กลุ่มปักผ้าคลุมผมบ้านโลทู
60/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี 94230 โทรศัพท์ 0-8474-9484
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี แบบทั่วไป 264-7/385(ปน) 29 ส.ค. 2565 28 ส.ค. 2568
34 กลุ่มปาเต๊ะปัตตานี
- ม.- ซ.- ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-8929-7763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 240-7/836(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
35 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตีฮา
69 ซ.- ถ.- ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 โทรศัพท์มือถือ 09-8080-4140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 326-23/417(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
36 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหวายตำบลควนโนรี
134/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์มือถือ 09-8014-8682
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย
19/2559
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 330-1/19(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
37 กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์
59/2 ม.1 ซ.- ถ.จรูญสำราญ ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 08-1-09-8158
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์อบ
684/2565
เม็ดมะม่วงหิมพานต์คั่ว 319-2/684(ปน) 17 ม.ค. 2567 16 ม.ค. 2570
38 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลางา
1/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 236-6/836(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
39 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลางา
1/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 266-4/52(ปน) 29 ส.ค. 2565 28 ส.ค. 2568
40 กลุ่มผ้าพิมพ์ชลาลัย
59 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ 0-9198-1950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 290-13/51(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
41 กลุ่มผ้าพิมพ์ชาววัง
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 244-8/51(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
42 กลุ่มผ้าพิมพ์ชาววัง
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์มือถือ 06-1248-5579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 328-24/417(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
43 กลุ่มพัฒนาอาชีพประดิษฐ์เถาวัลย์
138 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 0-8729-8631
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
71/2559
ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ 294-4/71(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
44 กลุ่มมัดย้อมครูดา ปัตตานี
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 245-2/52(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
45 กลุ่มเยาวชนบ้านดี
20/2 ม.3 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-6479-3783
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติกพิมพ์ลาย 285-11/51(ปน) 5 เม.ย. 2566 4 เม.ย. 2569
46 กลุ่มเยาวชนรุ่งอรุณ
22/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 0-6546-1261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ชุดบานง
1281/2555
ชุดบานง 263-2/1281(ปน) 29 ส.ค. 2565 28 ส.ค. 2568
47 กลุ่มรายาบาติก
125/11 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 09-8978-7940
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยผสม 306-18/51(ปน) 17 ม.ค. 2567 16 ม.ค. 2570
48 กลุ่มโรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ
10 ม.- ซ.- ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-6185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ รสดั้งเดิม 284-7/503(ปน) 5 เม.ย. 2566 4 เม.ย. 2569
49 กลุ่มโรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ
10 ม.- ซ.- ถ.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ (อบนม) 256-5/503(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
50 กลุ่มโรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ
10 ม.- ซ.- ถ.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ (อบนมน้ำตาล) 257-6/503(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567