รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดปัตตานี จำนวน 90 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Bawa Zaria
17/316 ม.1 ซ.- ถ.- ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-8769-6023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ผ้าคลุมผมสตรี 213-5/385(ปน) 25 ม.ค. 2564 24 ม.ค. 2567
2 กลุ่มFatoni Art
- ม.7 ซ.- ถ.รามโกมุท ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 160-3/45(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
3 กลุ่มyong Satu
20/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9507-5321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 176-14/417(ปน) 20 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2566
4 กลุ่มyoung Satu
20/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9507-5321
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 192-6/196(ปน) 11 ก.ย. 2563 19 มี.ค. 2566
5 กลุ่มกระเป๋าผ้าNURFA
121/8 ม.5 ซ.- ถ.- ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 246-18/417(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
6 กลุ่มเครื่องแต่งกายมุสลิมบางเขา
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-8783-2131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 218-7/835(ปน) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
7 กลุ่มเครื่องแต่งกายมุสลิมบางเขา
27 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-8783-2131
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2554
ประเภทเสื้อชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 217-5/836(ปน) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
8 กลุ่มจักสานบ้านต้นมะขาม
257/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-6124-6831
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 194-5/20(ปน) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
9 กลุ่มชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 46
2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-7334-0295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสี 161-1/24(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
10 กลุ่มชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 46
2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-7334-0295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋า 162-13/417(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
11 กลุ่มชมรมแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 46
2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-7334-0295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 163-5/196(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
12 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชายมุสลิมบ้านสะกำ
72 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 248-8/836(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
13 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าชายมุสลิมบ้านสะกำ
72 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สะกำ อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อโต๊ป
1102/2555
เสื้อโต๊ป 249-1/1102(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
14 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านตาแบ๊ะ
119/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 250-8/835(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
15 กลุ่มตันหยง ปาตานี
17/35 ม.- ซ.1 ถ.สามัคคีสาย ก ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9097-8936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 227-7/51(ปน) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
16 กลุ่มตันหยง ปาตานี
17/35 ม.- ซ.1 ถ.สามัคคี ก. ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9097-8936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋า 226-16/417(ปน) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
17 กลุ่มบาติก เดอ นารา
59/1 ม.- ซ.3 ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์และเส้นใยผสม 260-9/51(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
18 กลุ่มบาราโหม บาซา
43/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์และเส้นใยผสม 261-10/51(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าตีฮา
69 ม.- ซ.- ถ.กะลาพอ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 โทรศัพท์ 0-9808-0414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 215-15/417(ปน) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
20 กลุ่มผ้าพิมพ์ชาววัง
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 244-8/51(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
21 กลุ่มมัดย้อมครูดา ปัตตานี
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อม 245-2/52(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
22 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำตกทรายขาว
31 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 0-8929-5458
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ 167-2/1038(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ
5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน
36/2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวแตน 164-2/36(ปน) 20 ม.ค. 2563 19 ม.ค. 2566
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ
5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง
119/2562
ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง 165-2/119(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเกตุ
5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ผักและผลไม้กวน 166-5/35(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
26 กลุ่มแม่เลื่อน
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-7343-9022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ลูกหยีกวนหยาบไม่มีเมล็ด) 199-22/521(ปน) 25 ม.ค. 2564 24 ม.ค. 2567
27 กลุ่มแม่เลื่อน
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-7343-9022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ลูกหยีกวนละเอียดไม่มีเมล็ด) 200-23/521(ปน) 25 ม.ค. 2564 24 ม.ค. 2567
28 กลุ่มแม่เลื่อน
85 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-7343-9022
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ลูกหยีทรงเครื่อง) 201-24/521(ปน) 25 ม.ค. 2564 24 ม.ค. 2567
29 กลุ่มยาริงบาติก
1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองแรต อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94150 โทรศัพท์ 0-9041-6790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 214-6/51(ปน) 7 เม.ย. 2564 6 เม.ย. 2567
30 กลุ่มโรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ
10 ม.- ซ.- ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-6185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ (รสดั้งเดิม) 187-4/503(ปน) 20 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2566
31 กลุ่มโรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ
10 ม.- ซ.- ถ.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ (อบนม) 256-5/503(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
32 กลุ่มโรตีกรอบ ตราครัวอาชีวะ
10 ม.- ซ.- ถ.- ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
โรตีกรอบ
503/2547
โรตีกรอบ (อบนมน้ำตาล) 257-6/503(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
33 กลุ่มลูกหยีกวนกูซอบีร
180/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8013-6770
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี 173-10/521(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
34 กลุ่มลูกหยีกวนกูซอบีร
180/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8013-6770
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ลูกหยีกวนหยาบ) 174-11/521(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
35 กลุ่มลูกหยีกวนกูซอบีร
180/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8013-6770
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี 175-12/521(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
36 กลุ่มลูกหยีนำแสงสายบุรี
19/1 ม.- ซ.- ถ.สายบุรี ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยีชนิดแห้ง (ลูกหยีกวนไร้เมล็ด) 254-25/521(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
37 กลุ่มลูกหยีวีระวงศ์ 3
74 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-7343-9026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี 170-7/521(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
38 กลุ่มลูกหยีวีระวงศ์ 3
74 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8929-9734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี 171-8/521(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
39 กลุ่มลูกหยีวีระวงศ์ 3
74 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-7343-9026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี 172-9/521(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
40 กลุ่มลูกหยีฮามิดะ
3/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8695-6029
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ลูกหยีกวนมีเมล็ด) 180-16/521(ปน) 20 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2566
41 กลุ่มลูกหยีฮามิดะ
3/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8695-6029
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ลูกหยีกวนไม่มีเมล็ด) 181-17/521(ปน) 20 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2566
42 กลุ่มลูกหยีฮามิดะ
3/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8695-6029
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผักและผลไม้หยี
521/2558
ผักและผลไม้หยี (ลูกหยีฉาบทรงเครื่อง) 182-18/521(ปน) 20 มี.ค. 2563 19 มี.ค. 2566
43 กลุ่มศิลปประดิษฐ์บางตาวา
45/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 262-3/40(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
44 กลุ่มศิลปะประดิษฐ์บางตาวา
45/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางตาวา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-9509-4314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 193-4/20(ปน) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
45 กลุ่มสตรีซัมบีลัน (T.Sembillan Batik)
45/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์ 0-8629-1522
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก 209-4/51(ปน) 25 ม.ค. 2564 24 ม.ค. 2567
46 กลุ่มสตรีบ้านเปี๊ยะ
89 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-8339-9453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย 168-2/1(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
47 กลุ่มสตรีบ้านเปี๊ยะ
89 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ 0-8339-9453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ขนมไทย
1/2552
ขนมไทย 169-3/1(ปน) 22 ม.ค. 2563 21 ม.ค. 2566
48 กลุ่มสตรีสันติสุข (ซายัง)
67/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ผ้ามัดย้อมชนิดเส้นใยประดิษฐ์และเส้นใยผสม 259-3/52(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
49 กลุ่มสตรีสันติสุข (ซายัง)
67/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้ามัดย้อม 247-19/417(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
50 กลุ่มหมวกกะปิเยาะห์อัลอิสลาม
74 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-8728-7334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
หมวกกะปิเยาะ
387/2558
หมวกกะปิเยาะ 189-5/387(ปน) 11 ก.ย. 2563 10 ก.ย. 2566
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565