รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา จำนวน 97 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 Maher Thobe & Shirt
58 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 6-2401-8234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อโต๊ป
1102/2555
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 252-1/1102(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
2 Maher Thobe & Shirt
58 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 6-2401-8234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 296-5/836(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
3 กลุ่มกะลาท่าสาป
4/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8282-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 267-13/8(ยล) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
4 กลุ่มเก๋ บาติก
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1442-7026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 295-13/51(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
5 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินอบกรอบ รสหวาน 313-26/1038(ยล) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
6 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินอบกรอบ รสสมุนไพร) 305-20/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
7 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินอบกรอบ รสโนริสาหร่าย) 306-21/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
8 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินอบกรอบ รสต้นตำรับ) 307-22/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
9 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินฉาบ รสปาปริก้า) 308-23/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
10 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (เผือกกรอบแก้ว) 309-24/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
11 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (มันม่วงกรอบแก้ว) 310-25/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
12 กลุ่มครูผีเสื้อ Arts & Crafts
87/7 ม.- ซ.มูซอ1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-7968-3435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 291-11/51(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
13 กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี
74/36 ม.- ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-7396-6349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 265-5/595(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
14 กลุ่มจักรสานโกตา
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 298-17/20(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
15 กลุ่มจักรสานบ้านหัวควน
53/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6295-9642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 231-13/20(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
16 กลุ่มจักสานตระกร้าพลาสติก
28 ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-3739-1798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 299-18/20(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
17 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 234-10/196(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
18 กลุ่มจาลงร่วมใจ
7 ม.3 ซ.- ถ.จาลง-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5386-5536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 235-3/971(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
19 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
14 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-8390-8399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายืด แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 294-18/835(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
20 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
269 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-9531-9119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ แบบทั่วไป 251-12/385(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
21 กลุ่มนานาไอเดียร์
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-9533-2061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมวกพิมพ์ใบไม้ 284-14/196(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
22 กลุ่มนานาไอเดียร์
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-9533-2061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 318-23/412(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
23 กลุ่มนานาไอเดียร์
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-9533-2061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 319-16/196(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
24 กลุ่มนารีพัฒนาบ้านปาแต
29/5 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8019-2764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 312-15/196(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
25 กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสูตรโบราณ
21/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-3794-8546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 247-4/45(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
26 กลุ่มในหลงบาติก
152 ม.10 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170 โทรศัพท์ 6-2243-6414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 245-8/52(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
27 กลุ่มในหลงบาติก
152 ม.10 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170 โทรศัพท์ 6-2243-6414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 246-21/412(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
28 กลุ่มบ้านใบไม้
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-9888-2127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 244-4/224(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
29 กลุ่มบ้านแย๊ะร่วมใจ
51/2 ม.2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-1738-6240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 314-17/417(ยล) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
30 กลุ่มปลาส้มบ้านสันติ 1
123 ม.2 ซ.- ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-3758-9265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 249-14/20(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
31 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-2614-1597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ขิงกรอบ 280-2/1386(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
32 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-2614-1597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม ชนิดแห้ง 300-3/161(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
33 กลุ่มผ้าบาติกอาดือนัน
26 ม.- ซ.สง่าอุทิศ ถ.ผังเมือง5 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1099-2164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเสันใยประดิษฐ์ 282-9/51(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
34 กลุ่มพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา
418 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-1388-9158
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ กล้วยหินกรอบเค็ม 323-28/1038(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
35 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีใบหูกวาง 230-5/52(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
36 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 290-10/52(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
37 กลุ่มมัดย้อมเมืองเก่ายะลา
61/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 6-3653-7884
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า ลวดลายมัดย้อม สีเคมี 324-19/417(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
38 กลุ่มมีดพกบ้านตาเอียด
167/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-2925-0966
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้า ชนิดที่ใช้ในภาคสนาม 243-2/82(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
39 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน
73/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 9-8742-1453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟผสม 322-3/1315(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
40 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปไม้ผลบ้านดอน
150 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-6290-9889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 331-15/9(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
41 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยีลาปัน
505 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-6286-7502
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินฉาบ รสเค็ม) 304-19/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
42 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสันติภาพวังพญา
119 ม.2 โต๊ะปาเก ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 0-8127-6937
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย
58/2559
ผลิตภัณฑ์จากใบเตย 232-2/58(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
43 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าตำบลคีรีเขต
56/3 ม.1 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-0867-7117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 311-14/9(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
44 กลุ่มเยาวชนบือแนบาติก
12/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9463-2408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีธรรมชาติ 272-7/51(ยล) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
45 กลุ่มเยาวชนบือแนบาติก
12/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9463-2408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 273-8/51(ยล) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
46 กลุ่มลายไทยจิวเวลลี่
19 ม.- ซ.- ถ.ปราจิณ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1538-9072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
23/2549
ชนิดเครื่องเงิน แบบเรียบ 297-2/23(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
47 กลุ่มลูกปัดโนราห์น้องมิกซ์
28/2 ม.2 ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-4748-3169
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด
193/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากลูกปัด 229-4/193(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
48 กลุ่มลูกปัดประดิษฐ์
59 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-9976-5800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเสันใยธรรมชาติ 237-7/52(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
49 กลุ่มศรีปุตรี
31 ม.- ซ.-- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-4199-2731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ แบบทั่วไป 271-12/385(ยล) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
50 กลุ่มศรียะลาบาติก
85 ม.- ซ.12 สุขธร ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8783-7400
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 292-12/51(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566