รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา จำนวน 121 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 Maher Thobe & Shirt
58 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 6-2401-8234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อโต๊ป
1102/2555
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 252-1/1102(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
2 Maher Thobe & Shirt
58 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 6-2401-8234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 296-5/836(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
3 กลุ่มกลึงไม้และเฟอร์นิเจอร์
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9974-8427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 207-3/45(ยล) 4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2566
4 กลุ่มกะลาท่าสาป
4/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8282-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 267-13/8(ยล) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
5 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินอบกรอบ รสสมุนไพร) 305-20/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
6 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินอบกรอบ รสโนริสาหร่าย) 306-21/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
7 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินอบกรอบ รสต้นตำรับ) 307-22/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
8 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินฉาบ รสปาปริก้า) 308-23/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
9 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (เผือกกรอบแก้ว) 309-24/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
10 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (มันม่วงกรอบแก้ว) 310-25/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
11 กลุ่มครูผีเสื้อ Arts & Crafts
87/7 ม.- ซ.มูซอ1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-7968-3435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 291-11/51(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
12 กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี
74/36 ม.- ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-7396-6349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 265-5/595(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
13 กลุ่มจะกว๊ะรีไซค์
37/1 ม.2 ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8670-3219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 180-17/412(ยล) 8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2566
14 กลุ่มจักรสานโกตา
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 298-17/20(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
15 กลุ่มจักรสานบ้านหัวควน
53/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-6295-9642
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 231-13/20(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
16 กลุ่มจักสานตระกร้าพลาสติก
28 ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-3739-1798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 299-18/20(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
17 กลุ่มจักสานบ้านบ่อน้ำร้อน
68/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 6-3079-7857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ตะกร้าสานไม้ไผ่ใส่ไข่ 205-1/40(ยล) 4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2566
18 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 189-11/417(ยล) 17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2566
19 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 191-19/412(ยล) 17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2566
20 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 190-3/611(ยล) 17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2566
21 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 234-10/196(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
22 กลุ่มจาลงร่วมใจ
7 ม.3 ซ.- ถ.จาลง-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5386-5536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 204-11/20(ยล) 4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2566
23 กลุ่มจาลงร่วมใจ
7 ม.3 ซ.- ถ.จาลง-โกตา ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5386-5536
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู
971/2548
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากผ้าขนหนู 235-3/971(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
24 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
14 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-8390-8399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายืด แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 294-18/835(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
25 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
269 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-9531-9119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ แบบทั่วไป 251-12/385(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
26 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
31/6 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6963-7480
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 188-18/412(ยล) 17 ก.พ. 2563 16 ก.พ. 2566
27 กลุ่มธาตุดิน
239/3 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-5438-2371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีใบหูกวาง 220-4/52(ยล) 6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2566
28 กลุ่มนานาไอเดียร์
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-9533-2061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 196-12/417(ยล) 4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2566
29 กลุ่มนานาไอเดียร์
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-9533-2061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 197-8/196(ยล) 4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2566
30 กลุ่มนานาไอเดียร์
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-9533-2061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมวกพิมพ์ใบไม้ 284-14/196(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
31 กลุ่มนารีพัฒนาบ้านปาแต
29/5 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8019-2764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 312-15/196(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
32 กลุ่มน้ำมันมะพร้าวสูตรโบราณ
21/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-3794-8546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้
45/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 247-4/45(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
33 กลุ่มในหลงบาติก
152 ม.10 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170 โทรศัพท์ 6-2243-6414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 245-8/52(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
34 กลุ่มในหลงบาติก
152 ม.10 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170 โทรศัพท์ 6-2243-6414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 246-21/412(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
35 กลุ่มบ้านใบไม้
58 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-9888-2127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 244-4/224(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
36 กลุ่มประดิษฐ์บ้านกูวิง
171/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-3397-9896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือก
418/2560
ผลิตภัณฑ์จากเชือก 225-2/418(ยล) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
37 กลุ่มปลาส้มบ้านสันติ 1
123 ม.2 ซ.- ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-3758-9265
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 249-14/20(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
38 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-2614-1597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ขิงกรอบ 280-2/1386(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
39 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-2614-1597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม ชนิดแห้ง 300-3/161(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
40 กลุ่มผ้าบาติกอาดือนัน
26 ม.- ซ.สง่าอุทิศ ถ.ผังเมือง5 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1099-2164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเสันใยประดิษฐ์ 282-9/51(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
41 กลุ่มพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา
418 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-1388-9158
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินกรอบเค็ม 192-13/1038(ยล) 4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2566
42 กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ
147 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-0994-2003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 216-12/20(ยล) 6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2566
43 กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจ
147 ม.6 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-0994-2003
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 219-11/9(ยล) 6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2566
44 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่
29/6 ม.5 ต.พร่อน อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-8764-8132
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 215-1/184(ยล) 6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2566
45 กลุ่มมะลิบาติก
2/35 ม.- ซ.- ถ.อาคารสงเคราะห์ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9598-2646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 194-20/412(ยล) 4 มิ.ย. 2563 3 มิ.ย. 2566
46 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีใบหูกวาง 230-5/52(ยล) 4 ก.พ. 2564 3 ก.พ. 2567
47 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 290-10/52(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
48 กลุ่มมัดย้อมเมืองเก่ายะลา
61/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 6-3653-7884
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 212-3/52(ยล) 6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2566
49 กลุ่มมีดพกบ้านตาเอียด
167/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-2925-0966
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
มีด
82/2546
ประเภทมีดเหล็กกล้า ชนิดที่ใช้ในภาคสนาม 243-2/82(ยล) 30 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2567
50 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน
73/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-1092-6086
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟผสม 176-2/1315(ยล) 8 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2566
123

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565