รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดยะลา จำนวน 117 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 -กลุ่มลำ - ยา คาร์ฟ
168 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1275-5014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ สีจากใบมะม่วง 281-9/52(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
2 Maher Thobe & Shirt
58 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 6-2401-8234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อโต๊ป
1102/2555
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 252-1/1102(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
3 Maher Thobe & Shirt
58 ม.1 ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 6-2401-8234
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 296-5/836(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
4 Nana (Ecoprinting by Poramate)
1 ม.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1566-2993
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 351-1/1626(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
5 Nana (Ecoprinting by Poramate)
1 ม.- ซ.- ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1566-2993
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าพิมพ์ลายจากพืช
1626/2565
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 352-2/1626(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
6 กลุ่ม Batik Tanoh
188/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-8087-8985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 365-26/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
7 กลุ่ม Lee Lambang
5/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-9879-0159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 367-9/836(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
8 กลุ่มกะลาท่าสาป
4/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8282-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 267-13/8(ยล) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
9 กลุ่มเก๋ บาติก
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1442-7026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 295-13/51(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
10 กลุ่มเก๋ บาติก
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1442-7026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเสันใยประดิษฐ์ 355-22/51(ยล) 15 ก.ย. 2566 14 ก.ย. 2569
11 กลุ่มเก๋ บาติก
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1442-7026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 336-17/51(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
12 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
กล้วยหินอบกรอบ รสหวาน 313-26/1038(ยล) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
13 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินอบกรอบ รสสมุนไพร) 305-20/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
14 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินอบกรอบ รสโนริสาหร่าย) 306-21/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
15 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินอบกรอบ รสต้นตำรับ) 307-22/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
16 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (กล้วยหินฉาบ รสปาปริก้า) 308-23/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
17 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (เผือกกรอบแก้ว) 309-24/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
18 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (มันม่วงกรอบแก้ว) 310-25/1038(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
19 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (เผือกกรอบแก้ว) 347-29/1038(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
20 กลุ่มเกษตรยั่งยืน
9/12 ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-6962-2080
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ (เผือกรสดั้งเดิม) 348-30/1038(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
21 กลุ่มครูผีเสื้อ Arts & Crafts
87/7 ม.- ซ.มูซอ1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-7968-3435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 291-11/51(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
22 กลุ่มเครื่องหนังสันกาลาคีรี
74/36 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-7396-6349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 265-5/595(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
23 กลุ่มจักรสานโกตา
44 ม.4กำปงบูเกะ ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 298-17/20(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
24 กลุ่มจักรสานโกตา
44 ม.4กำปงบูเกะ ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 369-20/20(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
25 กลุ่มจักสานตระกร้าพลาสติก
28 ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-3739-1798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 299-18/20(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
26 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 360-23/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
27 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 361-12/52(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
28 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ามุสลิมบ้านตาเนาะปูเต๊ะ
14 ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-8390-8399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าถักหรือผ้ายืด แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 294-18/835(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
29 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
269 ม.1 ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-9531-9119
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ แบบทั่วไป 251-12/385(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
30 กลุ่มธาตุดิน
239/3 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-5438-2371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 338-19/51(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
31 กลุ่มธาตุดิน
239/3 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-5438-2371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 337-18/51(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
32 กลุ่มนานาไอเดียร์
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-9533-2061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
หมวกพิมพ์ใบไม้ 284-14/196(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
33 กลุ่มนานาไอเดียร์
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-9533-2061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 318-23/412(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
34 กลุ่มนานาไอเดียร์
61 ม.5 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 8-9533-2061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 319-16/196(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
35 กลุ่มนารีพัฒนาบ้านปาแต
29/5 ม.1 ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8019-2764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 312-15/196(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
36 กลุ่มบางลาง บาติก
6/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-8398-3202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 366-27/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
37 กลุ่มบ้านแย๊ะร่วมใจ
51/2 ม.2 ต.อาซ่อง อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 8-1738-6240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 314-17/417(ยล) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
38 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-2614-1597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้เคลือบน้ำตาล
1386/2558
ขิงกรอบ 280-2/1386(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
39 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-2614-1597
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้แช่อิ่ม
161/2558
ผักและผลไม้แช่อิ่ม ชนิดแห้ง 300-3/161(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
40 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
2/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 95120 โทรศัพท์ 8-4395-9124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้กวน
35/2558
ทุเรียนกวน 372-8/35(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
41 กลุ่มผ้าบาติกอาดือนัน
26 ม.- ซ.สง่าอุทิศ ถ.ผังเมือง5 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1099-2164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเสันใยประดิษฐ์ 282-9/51(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
42 กลุ่มพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนังตา
418 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-1388-9158
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ กล้วยหินกรอบเค็ม 323-28/1038(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
43 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 290-10/52(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
44 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 362-24/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
45 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้าบาติก
51/2557
สีย้อมและชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 363-25/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
46 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผ้ามัดย้อม
52/2557
สีย้อมและชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 364-13/52(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
47 กลุ่มมัดย้อมเมืองเก่ายะลา
61/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 6-3653-7884
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า ลวดลายมัดย้อม สีเคมี 324-19/417(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
48 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกาแป๊ะกอตอใน
73/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์ 9-8742-1453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
กาแฟผสม
1315/2558
กาแฟผสม 322-3/1315(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
49 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคอกช้าง (ติ๋ม & ดา)
11 ม.- ซ.- ถ.เทศบาล1 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา 95170 โทรศัพท์ 0-8728-7764
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผักและผลไม้ทอดกรอบ
1038/2554
ผักและผลไม้ทอดกรอบ กล้วยหินรสเค็ม 373-33/1038(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
50 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปไม้ผลบ้านดอน
150 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-6290-9889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 331-15/9(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
123

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567