รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 89 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,635 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม SALOMA
72/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าปาเต๊ะ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 397-42/51(นธ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
2 กลุ่ม SN Design
66/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 459-25/417(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
3 กลุ่ม เอส.พี. OTOP
176/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 403-10/80(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
4 กลุ่ม เอส.พี. OTOP
176/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 404-2/620(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
5 กลุ่มกระจูดตำบลกะลุวอ
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 451-38/53(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
6 กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม
50/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8109-2244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 476-45/53(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
7 กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน
340/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 472-42/53(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
8 กลุ่มกระจูดบ้านฮูแตทูวอ
126/43 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 475-44/53(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
9 กลุ่มโคกเคียนผ้าบาติก
68/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-6375-6886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 461-50/51(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
10 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 458-40/53(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
11 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.บาโง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 438-45/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
12 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.บาโง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 446-2/611(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
13 กลุ่มดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 439-46/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
14 กลุ่มดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 440-1/611(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 405-12/197(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
16 กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 406-10/63(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
17 กลุ่มทอผ้าบ้านทรายขาว
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 395-9/63(นธ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
18 กลุ่มบางนราบาติก
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 445-48/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
19 กลุ่มบ้านบาติก
6 ม.- ซ.ปิติ ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8674-7735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 434-44/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
20 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ถักเปลยวน พรมเช็ดเท้า
12/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 452-3/24(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
21 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ถักเปลยวน พรมเช็ดเท้า
12/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 453-1/413(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
22 กลุ่มปักจักรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านกาวะ
9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 0-8224-2839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 465-42/385(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
23 กลุ่มปักจักรบ้านจ๊ะเหม
99/7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 469-43/385(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
24 กลุ่มแปรรูปผลิตกระจูดบ้านยาบี
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 409-35/53(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
25 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนนาอีม
332 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 473-43/53(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
26 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 454-40/385(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
27 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก
616/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 455-2/616(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
28 กลุ่มผ้าปาเต๊ะซาฮาร่า
181/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์ 0-9312-3398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 462-51/51(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
29 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย
150 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 417-36/53(นธ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
30 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยะลูตงดูวอ
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 441-4/195(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
31 กลุ่มเยาวชนบาติกบ้านค่าย
24/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 464-52/51(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
32 กลุ่มศิลปะจากเศษไม้บ้านไอร์กาแซ
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เขียงไม้
239/2547
เขียงไม้ 456-1/239(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
33 กลุ่มสตรีสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพะยอม
95/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 466-41/53(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
34 กลุ่มสานเส้นพลาสติก
1/11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 448-5/20(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
35 กลุ่มเสื่อกระจูดบ้านทอนฮีเล
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8929-7863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 477-46/53(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
36 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมบาติกภาคใต้
96/7 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 443-47/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
37 กลุ่มอัลฮามีนบาติก
68 ม.- ซ.- ถ.นรา-ตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-6151-6141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 447-49/51(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
38 กลุ่มอัลฮามีนบาติก
68 ม.- ซ.- ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-6151-6141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 444-24/417(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
39 นาง ชุติมา แวสุหลง
1/11 ม.- ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 401-4/20(นธ) 24 ก.พ. 2564 23 ก.พ. 2567
40 นาง แดง ดำกระเด็น
56/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบสมัยนิยม เส้นใยประดิษฐ์ 474-2/17(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
41 นาง วรรธกานต์ อิบนูฮัจญีฮาซัน
362 ม.- ซ.- ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8176-6138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 463-41/385(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
42 นาง อามีเราะ เจ๊ะอารง
41/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-3441-9108
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 484-6/20(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
43 นางสาว ชนินทร์พร ศรีราม
12/35 ม.- ซ.- ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 431-33/224(นธ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
44 นางสาว เพ็ญศรี ล่องพานิชย์
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 420-2/930(นธ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
45 นางสาว สายสุณีย์ ศรีสุวรรณ
23/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 460-11/63(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
46 นางสาว ฮาซีหม๊ะ สนิ
327 ม.- ซ.- ถ.บายพาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-9357-5767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 478-53/51(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
47 นางสาว ฮาซีหม๊ะ สนิ
327 ม.- ซ.- ถ.บายพาส ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-9357-5676
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 479-26/417(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
48 นาย เด่น แก้วสุวรรณ์
32/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 450-4/595(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
49 นาย ประจบ เสาร์ศรีอ่อน
59/2 ม.- ซ.- ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 435-34/224(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
50 นาย พิศาล หมาดเท่ง
93/2 ม.7 ซ.- ถ.เทศบาล 11 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 449-9/835(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ต.ค. 2566