รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 66 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 9,204 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม SN Design
66/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 459-25/417(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
2 กลุ่ม เอส.พี. OTOP
176/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เรือจำลอง
80/2546
เรือจำลอง 403-10/80(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
3 กลุ่ม เอส.พี. OTOP
176/5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย
620/2557
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้เขียนลาย 404-2/620(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
4 กลุ่มกระจูดตำบลกะลุวอ
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 451-38/53(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานจากเส้นพลาสติก
17 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 375-3/20(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
6 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 458-40/53(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
7 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.บาโง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 438-45/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
8 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.บาโง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 446-2/611(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
9 กลุ่มดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 439-46/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
10 กลุ่มดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 440-1/611(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 405-12/197(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
12 กลุ่มทอผ้าบ้านตอหลัง
- ม.3 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
ผ้ายกดอก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 406-10/63(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
13 กลุ่มทอผ้าวัดเขานาคา
126/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ ประเภททอ 369-5/247(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
14 กลุ่มนราเครื่องปั้นดินเผา จ.นราธิวาส
- ม.4 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน
931/2556
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน 368-2/931(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
15 กลุ่มบางนราบาติก
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 445-48/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
16 กลุ่มบ้านบาติก
6 ม.- ซ.ปิติ ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8674-7735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 434-44/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
17 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ถักเปลยวน พรมเช็ดเท้า
12/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 452-3/24(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
18 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ถักเปลยวน พรมเช็ดเท้า
12/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 453-1/413(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
19 กลุ่มแปรรูปผลิตกระจูดบ้านยาบี
51 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 409-35/53(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
20 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 454-40/385(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
21 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก
616/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 455-2/616(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
22 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย
150 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 417-36/53(นธ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
23 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยะลูตงดูวอ
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 441-4/195(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
24 กลุ่มศิลปะจากเศษไม้บ้านไอร์กาแซ
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เขียงไม้
239/2547
เขียงไม้ 456-1/239(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
25 กลุ่มสานเส้นพลาสติก
1/11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 448-5/20(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
26 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมบาติกภาคใต้
96/7 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 443-47/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
27 กลุ่มอัลฮามีนบาติก
68 ม.- ซ.- ถ.นรา-ตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-6151-6141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 447-49/51(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
28 กลุ่มอัลฮามีนบาติก
68 ม.- ซ.- ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-6151-6141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 444-24/417(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
29 กลุ่มอาชีพปักจักรบ้านน้ำใส
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 377-21/417(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
30 นางสาว ชนินทร์พร ศรีราม
12/35 ม.- ซ.- ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 431-33/224(นธ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
31 นางสาว เพ็ญศรี ล่องพานิชย์
72 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์
930/2556
เครื่องปั้นดินเผาสโตนแวร์ ประเภทใช้งานทั่วไป 420-2/930(นธ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
32 นางสาว สายสุณีย์ ศรีสุวรรณ
23/2 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 460-11/63(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
33 นางสาว ฮาซ๊หม๊ะ สนิ
255/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 370-41/51(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
34 นาย เด่น แก้วสุวรรณ์
32/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้
595/2559
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากหนังแท้ 450-4/595(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
35 นาย ถวิล ศิริสมยศ
95 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
240/2557
ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 371-1/240(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
36 นาย นาอิ มะยูโซ๊ะ
10/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา
54/2559
ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภา 373-2/54(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
37 นาย ประจบ เสาร์ศรีอ่อน
59/2 ม.- ซ.- ถ.วรคามพิพิธ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 435-34/224(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
38 นาย พิศาล หมาดเท่ง
93/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิง
835/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 449-9/835(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
39 นาย มาฮาดี มามะ
7/21 ม.- ซ.- ถ.สถิตย์รายา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 430-32/224(นธ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
40 นาย มู่หมัด เหล็บโต๊ะเหม๊าะ
3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้
823/2548
ผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ 372-4/823(นธ) 6 มี.ค. 2563 5 มี.ค. 2566
41 นาย อนันต์ ดารามั่น
37/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 392-30/224(นธ) 16 ก.ย. 2563 15 ก.ย. 2566
42 นาย อรุณ ดารามั่น
112/3 ม.- ซ.- ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8154-1732
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 423-31/224(นธ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
43 บริษัท นารา วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
5,7,9 ม.- ซ.- ถ.โสภาพิสัย ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
หลอดจากพืช
1558/2563
หลอดจากพืช 402-1/1558(นธ) 21 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2567
44 บริษัท นาราสมุทร จำกัด
147/13 ม.7 ซ.พัฒนาการ ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7353-0815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา รสสไปซี่)) 426-2/107(นธ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
45 บริษัท นาราสมุทร จำกัด
147/13 ม.7 ซ.พัฒนาการ ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7353-0815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา รสดั้งเดิม) 427-3/107(นธ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
46 บริษัท นาราสมุทร จำกัด
147/13 ม.7 ซ.พัฒนาการ ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7353-0815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลารสสาหร่าย) 433-6/107(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
47 บริษัท นาราสมุทร จำกัด
147/13 ม.7 ซ.พัฒนาการ ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7353-0815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา รสไข่เค็มโฮมเมด) 429-5/107(นธ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
48 บริษัท นาราสมุทร จำกัด
147/13 ม.7 ซ.พัฒนาการ ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-7353-0815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ข้าวเกรียบ
107/2554
ชนิดข้าวเกรียบพร้อมบริโภค (ข้าวเกรียบปลา รสต้มยำ) 428-4/107(นธ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
49 วิสาหกิจชุมชน HAND-IN-HAND RUSO
145/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์ 0-7355-4068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 418-22/417(นธ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
50 วิสาหกิจชุมชน HAND-IN-HAND RUSO
145/3 ม.5 ซ.- ถ.- ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์ 0-7355-4068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 419-6/412(นธ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
12

สืบค้นเมื่อ วันที่2 ธ.ค. 2565