รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 93 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,741 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม SALOMA
72/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 09-9039-0635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 500-54/51(นธ) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570
2 กลุ่ม SN Design
66/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 459-25/417(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
3 กลุ่มกระจูดตำบลกะลุวอ
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 451-38/53(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
4 กลุ่มกระจูดบ้านโคกพะยอม
50/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8109-2244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 476-45/53(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
5 กลุ่มกระจูดบ้านทอนอามาน
340/3 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 472-42/53(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
6 กลุ่มกระจูดบ้านฮูแตทูวอ
126/43 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 475-44/53(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
7 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกบ้านรอตันบาตู
119/13 ม.7 ซ.รอตันบาตู ซอย 2 ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 06-5359-4698
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เครื่องปั้นดินเผาพอร์ซเลน
931/2556
ประเภทใช้งานทั่วไป 495-4/931(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
8 กลุ่มโคกเคียนผ้าบาติก
68/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-6375-6886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 461-50/51(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
9 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด
22 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 458-40/53(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
10 กลุ่มจักสานแม่ยุพิน
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 06-4832-5207
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 505-8/20(นธ) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570
11 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.บาโง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 438-45/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
12 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.บาโง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานที่ต้องสัมผัสกับร่างกาย ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 446-2/611(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
13 กลุ่มดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 439-46/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
14 กลุ่มดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก 440-1/611(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกไผ่
8/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-9596-1176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 498-14/63(นธ) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570
16 กลุ่มทอผ้ายกดอกบ้านทรายขาว
- ม.2 ซ.- ถ.- ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์มือถือ 08-0142-6334
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 499-15/63(นธ) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570
17 กลุ่มทอผ้าวัดเขานาคา
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 488-12/63(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
18 กลุ่มทอผ้าวัดเขานาคา
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าพันคอ
247/2557
ประเภททอ เส้นใยประดิษฐ์ 489-6/247(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
19 กลุ่มทอผ้าวัดราษฎร์สโมสร
167/82 ม.1 ซ.- ถ.- ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 โทรศัพท์มือถือ 06-5283-8731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ายกดอก
63/2557
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 497-13/63(นธ) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570
20 กลุ่มบางนราบาติก
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 445-48/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
21 กลุ่มบ้านบาติก
6 ม.- ซ.ปิติ ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8674-7735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 434-44/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
22 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ถักเปลยวน พรมเช็ดเท้า
12/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้ประดิษฐ์
24/2561
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 452-3/24(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
23 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ถักเปลยวน พรมเช็ดเท้า
12/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
413/2558
ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว 453-1/413(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
24 กลุ่มปักจักรตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีบ้านกาวะ
9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 0-8224-2839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 465-42/385(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
25 กลุ่มปักจักรบ้านจ๊ะเหม
99/7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 469-43/385(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
26 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านทอนนาอีม
332 ม.12 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 473-43/53(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเกียร์
102 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 491-7/20(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
28 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่บ้านปารีย์
83/7 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ไผ่
184/2557
ประเภทใช้งานทั่วไป 487-1/184(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
29 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 454-40/385(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
30 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลาเวง
28/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เชิงคีรี อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าปัก
616/2558
ประเภททำจากผ้าทอ แบบใช้งานทั่วไป 455-2/616(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
31 กลุ่มผ้าปาเต๊ะซาฮาร่า
181/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์ 0-9312-3398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 462-51/51(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
32 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านค่าย
150 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 417-36/53(นธ) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
33 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านยะลูตงดูวอ
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.กาเยาะมาตี อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์
195/2561
ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ 441-4/195(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
34 กลุ่มเยาวชนบาติกบ้านค่าย
24/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 464-52/51(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
35 กลุ่มศิลปะจากเศษไม้บ้านไอร์กาแซ
9/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เขียงไม้
239/2547
เขียงไม้ 456-1/239(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
36 กลุ่มสตรีปลายด้ามขวานทอง
5 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 09-8305-1625
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
611/2558
แบบใช้งานทั่วไป เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 492-3/611(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
37 กลุ่มสตรีสานเสื่อกระจูดบ้านโคกพะยอม
95/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 466-41/53(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
38 กลุ่มสานเส้นพลาสติก
1/11 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 448-5/20(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
39 กลุ่มเสื่อกระจูดบ้านทอนฮีเล
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8929-7863
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด
53/2559
ผลิตภัณฑ์จากกระจูด 477-46/53(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
40 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาหัตถกรรมบาติกภาคใต้
96/7 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 443-47/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
41 กลุ่มอัลฮามีนบาติก
68 ม.- ซ.- ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เสื้อผ้าสำเร็จรูปชาย
836/2564
ประเภททำจากผ้าทอ แบบเสื้อ เส้นใยธรรมชาติ 490-13/836(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
42 กลุ่มอัลฮามีนบาติก
68 ม.- ซ.- ถ.นรา-ตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-6151-6141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก
51/2557
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 447-49/51(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
43 กลุ่มอัลฮามีนบาติก
68 ม.- ซ.- ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-6151-6141
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 444-24/417(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
44 นาง แดง ดำกระเด็น
56/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้ามัดหมี่
17/2557
แบบสมัยนิยม เส้นใยประดิษฐ์ 474-2/17(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
45 นาง วรรธกานต์ อิบนูฮัจญีฮาซัน
362 ม.- ซ.- ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8176-6138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าทอ แบบทั่วไป ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 463-41/385(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
46 นาง อามีเราะ เจ๊ะอารง
41/4 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์มือถือ 08-3441-9108
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 484-6/20(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
47 นางสาว ชนินทร์พร ศรีราม
12/35 ม.- ซ.- ถ.ประชาสงเคราะห์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม
224/2547
ภาพประดิษฐ์จากวัสดุผสม 431-33/224(นธ) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
48 นางสาว นูรีดา บาตูเซ็ง
13/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 06-1259-5526
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าถักผ้ายืด แบบสำเร็จรูป เส้นใยประดิษฐ์ 493-44/385(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
49 นางสาว นูรีดา บาตูเซ็ง
13/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130 โทรศัพท์มือถือ 06-1259-5526
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ชุดละหมาดสตรี
386/2555
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 494-12/386(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
50 นางสาว พาตีเมาะ มูกะ
145/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 โทรศัพท์มือถือ 08-4312-7355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าคลุมผมสตรี
385/2557
ประเภททำจากผ้าถักผ้ายืด แบบสำเร็จรูป เส้นใยประดิษฐ์ 496-45/385(นธ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
12

สืบค้นเมื่อ วันที่26 มิ.ย. 2567