รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบึงกาฬ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 116 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,768 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่ชื่อผลิตภัณฑ์ (มผช.)รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระติ๊บข้าวและหวดจากไม้ไผ่
8 ม.9 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 06-1165-7088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 317-17/40(บก) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
2 กลุ่มกระเป๋าบ้านคำสมบูรณ์
88 ม.3 ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 38220 โทรศัพท์มือถือ 06-2195-9848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 272-8/417(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
3 กลุ่มจักรสานหัตกรรมบ้านโนนไพศาล
179 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-2144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มและต้นคล้า 262-15/188(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
4 กลุ่มจักสานบ้านโนนม่วง
75 ม.9 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์มือถือ 08-6052-0998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 343-21/188(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
5 กลุ่มจักสานบ้านหนองคังคา
176 ม.4 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 06-1137-9256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
8/2564
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 314-5/8(บก) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
6 กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นท่า
89 ม.1 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-7220-9975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 302-17/188(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
7 กลุ่มจักสานบ้านหนองเดิ่นเหนือ
113 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-9940-5862
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 303-18/188(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
8 กลุ่มจักสานบ้านหนองหิ้ง
80 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-2144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตฑ์จักสานไม้ไผ่ 361-19/40(บก) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
9 กลุ่มจักสานพัดไม้ไผ่บ้านสันติสุข
91 ม.5 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 โทรศัพท์มือถือ 08-9236-5456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่
40/2559
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 261-16/40(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
10 กลุ่มจักสานหัตถกรรมบ้านโนนไพศาล
179 ม.5 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 08-6159-9763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 254-30/9(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
11 กลุ่มดอกไม้สดอบแห้งบ้านดอนน้อย
142 ม.6 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 โทรศัพท์มือถือ 06-3173-9839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์ดอกไม้สดอบแห้ง
932/2548
ดอกไม้สดอบแห้ง 273-1/932(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
12 กลุ่มตะกร้าบ้านดงสว่าง
188 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-9417-9353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 339-27/20(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
13 กลุ่มตะกร้าพลาสติกบ้านท่าโพธิ์
177 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 09-3553-7711
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 352-28/20(บก) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
14 กลุ่มตะกร้าหวายเทียมบ้านศรีวิไลชุมพร
156 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 โทรศัพท์มือถือ 08-4405-9391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
20/2559
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 358-29/20(บก) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
15 กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนบ้านห้วยทราย
3 ม.8 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์มือถือ 06-4423-7759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
งานประดิษฐ์จากผ้า
196/2553
งานประดิษฐ์จากผ้า 280-14/196(บก) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
16 กลุ่มตัดเย็บผ้ากันเปื้อนบ้านห้วยทราย
3 ม.8 ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 06-4423-7759
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 346-11/417(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
17 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนศิลา
79 ม.1 ต.โนนศิลา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 09-7101-1802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ (ประเภททอ/เส้นใยประดิษฐ์) 305-5/246(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
18 กลุ่มทอผ้าบ้านสามหนอง
123 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-2144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 267-4/246(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
19 กลุ่มทอผ้าผ้าหมี่ไหมประดิษฐ์
23 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์มือถือ 08-3223-3882
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 264-13/197(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
20 กลุ่มทอผ้าผ้าหมี่ไหมประดิษฐ์
23 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์มือถือ 08-3223-3882
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าทอลายขัด
18/2557
ผ้าทอลายขัด 338-2/18(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
21 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ
91 ม.2 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 09-5664-7134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า (เส้นใยประดิษฐ์) 304-17/197(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
22 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ
91 ม.2 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 09-1061-2024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ (ประเภททอ/เส้นใยประดิษฐ์) 306-6/246(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
23 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ
91 ม.2 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 09-1061-2024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
กระเป๋าผ้า
417/2558
กระเป๋าผ้า 328-10/417(บก) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
24 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อ (ดารานาคี)
91 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 09-5664-7134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 270-10/412(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
25 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่พื้นเมืองบ้านภูเงิน
158 ม.10 ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150 โทรศัพท์มือถือ 09-8718-0130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ (ประเภททอ/เส้นใยประดิษฐ์) 307-16/247(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
26 กลุ่มทอผ้าสะใบ
105 ม.2 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 08-4456-9534
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าคลุมไหล่
246/2557
ผ้าคลุมไหล่ 325-8/246(บก) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
27 กลุ่มทอผ้าสะใบ
105 ม.2 ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 08-4456-9534
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าพันคอ 326-17/247(บก) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
28 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านนาดงน้อย
35 ม.4 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-4327-3100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าห่มนวม
202/2553
ประเภททำจากผ้าทอทั้งผืนเส้นใยประดิษฐ์ชนิดไส้ใยสังเคราะห์ 282-3/202(บก) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
29 กลุ่มทอผ้าห่มบ้านนาดงน้อย
35 ม.4 ต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-4327-3100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ (เส้นใยประดิษฐ์) 294-14/17(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
30 กลุ่มทอเสื่อบ้านสันติสุข
159 ม.5 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 โทรศัพท์มือถือ 09-2923-2499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากกก
7/2559
ผลิตภัณฑ์จากกก 253-19/7(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
31 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
111 ม.11 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์มือถือ 06-1429-8009
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 321-20/188(บก) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
32 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านพัฒนาพร
106 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์ 0-4249-2144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า
188/2559
ผลิตภัณฑ์จากต้นคลุ้มหรือต้นคล้า 356-23/188(บก) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
33 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้ายกดอกสาวภูไท
160 ม.1 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์มือถือ 09-3673-2852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ย่าม
609/2547
ย่าม 320-4/609(บก) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
34 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้ายกดอกสาวภูไท
160 ม.1 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 09-3673-2852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าพันคอ
247/2557
ผ้าผันคอ 268-15/247(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
35 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้ายกดอกสาวภูไท
160 ม.1 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 09-3673-2852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ เส้นใยประดิษฐ์ 276-12/17(บก) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
36 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้ายกดอกสาวภูไท
160 ม.1 ต.ถ้ำเจริญ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 09-3673-2852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าคราม
1458/2556
ผ้าคราม 350-2/1458(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
37 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าพื้นเมือง
110 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 8-9053-5975
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 265-14/197(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
38 กลุ่มผ้าย้อมครามบ้านดงสาร
134 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-0152-6412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าคราม
1458/2556
ผ้าคราม 351-3/1458(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
39 กลุ่มพัฒนาชุมชนน้อยเศรษฐี
8 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 โทรศัพท์มือถือ 08-6221-5014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 281-16/197(บก) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
40 กลุ่มพัฒนาชุมชนน้อยเศรษฐี
8 ม.7 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 โทรศัพท์มือถือ 08-6221-5014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า
412/2558
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษผ้า 284-11/412(บก) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
41 กลุ่มพัฒนาสัมมาชีพชุมชนบ้านสามหนอง หมู่9
49 ม.9 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์มือถือ 09-3329-4347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้ามัดหมี่
17/2557
ผ้ามัดหมี่ (เส้นใยประดิษฐ์) 293-13/17(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
42 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าดงชมภู
287 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-0766-1092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 334-41/9(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
43 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านไร่สุขสันต์
41 ม.9 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 09-5425-6538
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 336-43/9(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
44 กลุ่มไม้กวาดบ้านเจริญสามัคคี
2 ม.10 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-9200-9856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 289-35/9(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
45 กลุ่มไม้กวาดบ้านดงเรือ
71 ม.8 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-9944-5683
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 335-42/9(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
46 กลุ่มไม้กวาดบ้านสันติสุข
180 ม.5 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 โทรศัพท์มือถือ 08-9236-5456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 255-31/9(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
47 กลุ่มไม้กวาดสวยงามบ้านโนนสมบูรณ์
15 ม.13 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 09-3945-5250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 290-36/9(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
48 กลุ่มไม้กวาดสวยงามบ้านโนนสมบูรณ์
15 ม.13 ต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 09-3945-5250
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า
9/2561
ไม้กวาดดอกหญ้า 292-38/9(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
49 กลุ่มรากไม้กลางดงศรีชมภู
17 ม.6 ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์มือถือ 08-3146-1180
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
หัตถกรรมรากไม้
183/2558
หัตถกรรมรากไม้ 342-5/183(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
50 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองตีนเผือก
87 ม.6 ซ.- ถ.- ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-2144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าขาวม้า
197/2557
ผ้าขาวม้า 266-15/197(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่19 ก.ค. 2567