รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.23/2549 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน จำนวน 273 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 นายสมพงษ์ แซ่เติ๋น
112 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 โทรศัพท์มือถือ 06-5492-1052
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 559-43/23(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
2 กลุ่ม DHANU
14/11 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 0-3460-3803
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 277-11/23(กจ) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
3 กลุ่มกอบเงินลวดดัด
105 ม.13 ซ.- ถ.- ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67230 โทรศัพท์ 9-3034-7216
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 280-3/23(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
4 กลุ่มเครื่องเงินพรพระคุณไทย
154/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครื่องเงินรมดำ 148-5/23(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
5 กลุ่มเครื่องเงินละว้าบ้านละอูบ
68 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เครื่องเงิน แบบมีลวดลาย 150-7/23(มส) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
6 กลุ่มเครื่องประดับและหินสี
79 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 09-1024-5649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 545-8/23(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
7 กลุ่มแปรรูปเครื่องเงินทำมือ
71 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110 โทรศัพท์มือถือ 06-3359-5645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
เครื่องเงินแบบมีลวดลาย 492-2/23(ลพ) 9 ก.พ. 2567 8 ก.พ. 2570
8 กลุ่มรักเครื่องเงิน
42/38 ม.- ซ.- ถ.ศรีผดุงวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7431-1511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 659-8/23(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
9 กลุ่มลายไทยเครื่องถมนคร
29 ม.- ซ.- ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์มือถือ 08-6742-0911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดแบบเรียบ 926-27/23(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
10 กลุ่มลายไทยจิวเวลลี่
19 ม.- ซ.- ถ.ปราจิณ ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1538-9072
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเครื่องเงิน แบบเรียบ 297-2/23(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
11 กลุ่มวัฒนธรรมเครื่องเงินคุณแม่ส่งต่อ
1 ม.4 ซ.- ถ.อัคนีวีถี ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 0-8579-6095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 1008-31/23(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
12 กลุ่มวัฒนธรรมเครื่องเงินคุณแม่ส่งต่อ
1 ม.4 ซ.- ถ.อัคนีวิถี ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 0-8579-6095
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1007-30/23(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
13 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงิน เครื่องประดับ ม.4 ลำเลียง
3/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110 โทรศัพท์มือถือ 08-9034-5977
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 208-3/23(รน) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
14 กลุ่มหัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขาบ้านคลองเตย
60 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 9-8885-7986
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 303-4/23(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
15 กลุ่มหัตถกรรมอิ้วเมี่ยน
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทรศัพท์ 0-5479-2309
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 436-32/23(นน) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
16 กลุ่มอาชีพ เอส เจ พี ซิลเวอร์
70 ม.- ซ.เพชรเกษม 58 แยก 16 ถ.เพชรเกษม ต.บางด้วน อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์มือถือ 08-9113-4014
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 65659-481/23 28 มี.ค. 2565 27 มี.ค. 2568
17 กลุ่มอาชีพเครื่องประดับบ้านโนนยาง ม.8 ต.สันป่าตอง
12 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 9-5674-0133
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 529-1/23(มค) 27 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2570
18 กลุ่มอาชีพตีเครื่องเงินบ้านละอูบ
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย (สร้อยคอ) 169-8/23(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
19 นาง กรวรรณ จ๊ะสุนา
567 ม.10 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-4494-2581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 278-79/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
20 นาง กำไร พลอยแหวน
345 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 6-2927-0988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ แบบมีลวดลาย แบบลงยาสี 265-43/23(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
21 นาง เกษร กมลผุด
198 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คำนาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-0445-2122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 565-2/23(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
22 นาง ขวัญ พลเหิม
352 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-1886-8374
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 253-42/23(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
23 นาง ขวัญจิรา เพิ่มทรัพย์
5/74 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 08-9258-2646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 526-6/23(รย) 20 ก.พ. 2566 19 ก.พ. 2569
24 นาง จันทรา ชีพสมุทร
25/82 ม.6 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1761-6921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 937-242/23(จบ) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
25 นาง จุลลีย์ ภู่สมเก่า
34 ม.9 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 08-8483-2691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 790-45/23(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
26 นาง เจตนา เอกอภิชัย
150 ม.- ซ.เพชรเกษม 94 ถ.เพชรเกษม ต.บางแคเหนือ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์มือถือ 06-2987-1169
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 65678-484/23 1 ก.ค. 2565 30 มิ.ย. 2568
27 นาง ฐิตารีย์ ยืนยาว
ุ68/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 747-39/23(สร) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
28 นาง ณัชชา ศรศิลป์
34/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-3388-4359
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 576-7/23(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
29 นาง ณัฎฐา ธนุนาจารย์
227 ม.3 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 06-2739-2437
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 787-42/23(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
30 นาง ณัฐตารีย์ เจริญมั่งมีศรีสุข
125 ม.- ซ.- ถ.หฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 8-6831-4716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 667-3/23(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
31 นาง ทองกล่ำ รามัญวงศ์
778/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-5301-5237
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 281-82/23(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
32 นาง ทิพย์มณี คำบัวไหล
429 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-9701-1726
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 253-58/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
33 นาง นงนุช พุ่มประสาท
42 ม.- ซ.ชัยศิริ ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 06-5829-3565
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 991-263/23(จบ) 10 ส.ค. 2565 9 ส.ค. 2568
34 นาง นภาพร หลักนาลาว
459/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทรศัพท์ 8-1587-4908
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 233-8/23(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
35 นาง นฤมล หลวงอภัย
889/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-7850-9905
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 264-69/23(ตก) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
36 นาง นวลจันทร์ สมเจริญ
10 ม.- ซ.ทวีอุทิศ ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6415-6911
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 968-253/23(จบ) 7 มิ.ย. 2565 6 มิ.ย. 2568
37 นาง น้อง บุญมานะ
30/159 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จันทนิมิต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-6782-8481
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 946-243/23(จบ) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
38 นาง นันทกานต์ ตาคำ
359 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190 โทรศัพท์ 8-0679-3219
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย และชนิดเครื่องเงินลงยาสี 304-51/23(สท) 22 ม.ค. 2567 21 ม.ค. 2570
39 นาง น้ำเชื่อม โตพันธุ์ดี
237 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 8-1981-5135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 326-10/23(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
40 นาง นิภาพร อุดมผล
39/29 ม.11 ซ.- ถ.- ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0643-1283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 923-235/23(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
41 นาง นิภาพร อุดมผล
35/8 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-0643-1283
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1096-291/23(จบ) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
42 นาง นิศาลักษณ์ คงใจดี
9 ม.7 ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์มือถือ 08-8483-2691
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 788-43/23(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
43 นาง บุญชู ผิวอ่อนดี
59 ม.11 ซ.- ถ.- ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 09-6884-9489
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 772-5/23(นม) 5 พ.ย. 2564 4 พ.ย. 2567
44 นาง บุญนำ สังคุตแก้ว
179/3 ม.- ซ.- ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-6919-3049
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 241-52/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
45 นาง บุหงา วาดวงศ์พักตร์
210 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 8-7788-6295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 802-3/23(พง) 23 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2569
46 นาง ปานพิมพ์ เกิดวิเศษสิงห์
85/1 ถ.พหลโยธิน ต.พญาไท* อ.พญาไท* จ.กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์มือถือ 08-1294-4944
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 65677-483/23 1 ก.ค. 2565 30 มิ.ย. 2568
47 นาง ปิมมาลา อัศวปยุกต์กุล
21 ม.- ซ.ร่วมใจ ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1887-7624
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 245-56/23(ตก) 17 ส.ค. 2564 16 ส.ค. 2567
48 นาง พรรณทิพย์ ไชยชนะ
9/909 ม.- ซ.- ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1971-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชนิดเครื่องเงินลงยาสี 288-84/23(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
49 นาง พรรณทิพย์ ไชยชนะ
9/909 ม.- ซ.- ถ.- ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1971-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ชนิดเครื่องเงินแบบมีลวดลาย 287-83/23(ตก) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
50 นาง พิมพ์นภา ชัยสินพัฒนโชติ
49/1 ม.- ซ.- ถ.สุขาภิบาล ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1452-8635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ชนิดเครื่องเงินแบบเรียบ 1026-279/23(จบ) 19 ม.ค. 2566 18 ม.ค. 2569
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567