รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน น้ำพริกเผา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.4/2556 ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผา จำนวน 14 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลายคลอง
37 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 09-0285-8964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำพริกเผามังคุด 918-5/4(จบ) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
2 นางสาว ยุภา เทียมกุล
99/507 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-1970-5616
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
น้ำพริกเผาไข่เค็มไชยา 194-2/4(สฎ) 18 ก.พ. 2565 24 ก.ค. 2567
3 บริษัท ไทยชิลลี่ฟูดส์ 999 จำกัด
413 ม.2 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์มือถือ 08-9893-9145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
น้ำพริกเผาปลาทู น้ำพริกเผาปลาแซลมอน และน้ำพริกเผากุ้งสด 826-1/4(นม) 1 ส.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผักเชียงดาบ้านศรีแดนเมือง
27 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160 โทรศัพท์ 8-8400-7460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
น้ำพริกเผาผักเชียงดา 3251-6/4(ชม) 20 มิ.ย. 2566 24 ก.ค. 2567
5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรประณีต
699 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-6203-4435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
น้ำพริกเผา 320-2/4(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคนใจสู้กู้วิกฤตถนอมอาหาร หมู่ 5 ท่าทราย
3/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ 0-6321-8379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกเผา 255-4/4(นย) 25 มี.ค. 2565 24 ก.ค. 2567
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกตำบลทรายมูล
244 ม.2 ซ.ข้างวัดคลองหนึ่ง ถ.เลียบคลองหนึ่ง ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8129-0854
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกเผา 237-3/4(นย) 22 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
8 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียงสวรรค์
64/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 8-1952-0746
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
น้ำพริกเผาลำไย สูตรต้มยำ ตรา แม่กุล 1169-5/4(ลป) 16 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียงสวรรค์
64/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 8-1952-0746
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
น้ำพริกเผาลำไย สูตรเผ็ดน้อย ตรา แม่กุล 1170-6/4(ลป) 16 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำพริกเผาผลไม้ตามฤดูกาล บ้านเวียงสวรรค์
64/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 52220 โทรศัพท์ 8-1952-0746
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
น้ำพริกเผาลำไย สูตรเผ็ดมาก ตรา แม่กุล 1171-7/4(ลป) 16 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้อบแห้งบางอ้อ
12/2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 โทรศัพท์ 0-9722-9834
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
น้ำพริกเผาปลาช่อน 274-5/4(นย) 13 ก.ย. 2565 24 ก.ค. 2567
12 วิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดขวัญวัลย์ฟาร์ม
22/4 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเห็ดรสปลาทูน่า 136-2/4(สค) 23 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567
13 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง
3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.คมบาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์มือถือ 08-1736-6030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
น้ำพริกเผามังคุด 1040-6/4(จบ) 21 มิ.ย. 2566 24 ก.ค. 2567
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำพริกแม่ศรี
245 ม.1 ซ.- ถ.เพชรเกษม ต.ธรรมศาลา อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3430-5881
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
น้ำพริกเผา ชนิดปรุงอาหาร 254-4/4(นฐ) 15 ก.ย. 2564 24 ก.ค. 2567

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567