รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องเบญจรงค์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.10/2556 ผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ จำนวน 52 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 - กลุ่ม เป็นหนึ่ง
24/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีดั้งเดิม 152-23/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
2 บริษัท เบญจรงค์ทองโพธิ์พระยา จำกัด
26/7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 9-5689-5455
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทใช้งานทั่วไป 264-5/10(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
3 กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 201-3/10(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
4 กลุ่ม ศ.หลังสวน เบญจรงค์
312 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทรศัพท์ 0-7758-1449
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 175-2/10(ชพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
5 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8974-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทที่ใช้กับอาหาร/แบบสีสมัยนิยม 196-11/10(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
6 กลุ่มบ้านเบญจรงค์บางช้างเครื่องเคลือบศิลาดล
51/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8974-6243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทใช้งานทั่วไป/แบบสีสมัยนิยม 197-12/10(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
7 กลุ่มเบญจรงค์ลายน้ำทอง
113/29 ม.- ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์มือถือ 06-1869-5511
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 65717-322/10 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
8 กลุ่มเบญจรงค์ลายน้ำทอง
113/29 ม.- ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์มือถือ 06-1869-5511
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 65718-323/10 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
9 กลุ่มเบญจรงค์วังใหญ่
53/1 ม.9 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-9239-9662
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 278-3/10(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
10 กลุ่มผลิตเซรามิคบึงสามพัน
195 ม.9 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-1801-6619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทที่ใช้งานกับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 284-4/10(พช) 21 มี.ค. 2565 20 มี.ค. 2568
11 กลุ่มหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-8186-1462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 151-22/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
12 กุลญาเบญจรงค์ 1999
141/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 9-4463-6953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 263-4/10(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
13 นาง จำลอง ใจซื่อตรง
42/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-9911-0418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ใช้กับอาหารและประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีดั้งเดิม 263-13/10(นฐ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
14 นาง จิตต์ติมา สงวนศักดิ์โยธิน
109/9 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 โทรศัพท์ 0-3486-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ 140-21/10(สค) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
15 นาง นิติกาญจน์ พวงประสาทพร
71/1-2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 8-5397-8427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 360-16/10(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
16 นาง นิติกาญจน์ พวงประสาทพร
71/1-2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ 8-5397-8427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 361-17/10(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
17 นาง นุชสรา อ่อนเทศ
109/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังเย็น อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์มือถือ 09-3350-1466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องเบญจรงค์ 245-7/10(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
18 นาง ศิวภัสร์ สิริตุลยพงศ์
26/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-8361-4495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
งเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหารแบบสีสมัยนิยม 206-40/10(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
19 นาง ศิวภัสร์ สิริตุลยพงษ์
26/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-8361-4495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไปแบบสีสมัยนิยม 200-38/10(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
20 นาง ศิวภัสร์ สิริตุลยพงษ์
26/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 09-8361-4495
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหารแบบสีดั้งเดิม 205-39/10(สค) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
21 นาง สังวาลย์ ใจซื่อตรง
24/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตาก้อง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000 โทรศัพท์ 9-5310-2545
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ใช้กับอาหารและประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 318-14/10(นฐ) 30 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2569
22 นางสาว ณัฐนันท์ บัวจตุรัส
14 ม.7 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 8-7503-9255
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 276-2/10(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
23 นางสาว ธนญา นิ่มเนียม
203/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9918-6096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 156-27/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
24 นางสาว ธนญา นิ่มเนียม
203/10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9918-6096
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหาร สีสมัยนิยม 158-29/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
25 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-3301-5517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 184-35/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
26 นางสาว บุญช่วย ฤทธิ์เดช
20/23 ม.13 ซ.วัดใหม่หนองพระองค์ ถ.เพชรเกษม 91 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์มือถือ 08-3301-5517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีดั้งเดิม 185-36/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
27 นางสาว เพ็ญวรรณ์ กาวไธสง
150/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 157-28/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
28 นางสาว เพ็ญวรรณ กาวไธสง
150/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้กับอาหาร สีสมัยนิยม 159-30/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
29 นางสาว วรรณวิมล สมจิตชอบ
15 ม.- ซ.นักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-9 ถ.- ต.ทับช้าง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์มือถือ 09-4282-2928
ประเภทที่ใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 65581-320/10 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
30 นางสาว วรรณวิมล สมจิตชอบ
15 ม.- ซ.นักกีฬาแหลมทอง 5 แยก 4-9 ถ.- ต.ทับช้าง อ.สะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์มือถือ 09-4282-2928
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 65593-321/10 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
31 นางสาว วันเพ็ญ รุ่งเรือง
150 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 182-33/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
32 นางสาว สิริจันทร์ เลขะวัฒนะ
360/25 ม.- ซ.- ถ.สุคนธวิท ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-7910-2349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีดั้งเดิม 154-25/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
33 นางสาว สิริวรรณ ช่ออังชัญ
70 ม.17 ซ.- ถ.- ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร 62130 โทรศัพท์ 8-8172-1230
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทใช้งานทั่วไป 317-2/10(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
34 นางสาว อุมาพร ศรีสัมปทวน
29/9 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 9-7216-6887
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ประเภทที่ใช้กับอาหารและประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 319-15/10(นฐ) 30 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2569
35 นาย ชิษณุพงศน์ ลมัยกุล
64/169 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2466
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 155-26/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
36 นาย ทวี พันธ์ศรี
75/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 08-9494-5153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 186-37/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
37 นาย ทศพล จ้อยชะรัตน์
159 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 09-5163-1373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทใช้กับอาหาร แบบสีสมัยนิยม 181-32/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
38 นาย ทศพล จ้อยชะรัตน์
159 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนไก่ดี อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์มือถือ 09-5163-1373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 180-31/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
39 นาย นันทปรีชา สระทองโฉม
86 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8054-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทที่ใช้กับอาหาร/แบบสีสมัยนิยม 195-10/10(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
40 นาย นันทปรีชา สระทองโฉม
86 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางช้าง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8054-4182
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ประเภทใช้งานทั่วไป / แบบสีสมัยนิยม 188-9/10(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
41 นาย นายสุรสิทธิ์ ชัยนันท์
16/11 ม.1 ซ.สีบุญเรือง ถ.- ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 0-3441-2030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป สีสมัยนิยม 153-24/10(สค) 9 ก.ย. 2565 8 ก.ย. 2568
42 นาย แบงก์ชาติ แก้วชมภู
160/305 ม.5 ซ.12/3 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8162-8758
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องเบญจรงค์ 361-5/10(นบ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
43 นาย ประจวบ แซ่แต้
124 ม.5 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประเภทใช้งานทั่วไป 169-3/10(พบ) 4 มี.ค. 2565 3 มี.ค. 2568
44 นาย วิเชษฐ เตียนมีผล
427/28 ม.- ซ.- ถ.- ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทรศัพท์ 8-0583-0199
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีดั้งเดิม 183-34/10(สค) 13 มี.ค. 2566 12 มี.ค. 2569
45 นาย วิรัช ทะไกรเนตร
347 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 6-6029-2629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ประเภท ใช้งานทั่วไป 437-2/10(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
46 นาย สมชาย เล็กสถิน
61/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา 13270 โทรศัพท์ 0-3579-0062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทใช้งานทั่วไป/แบบสีสมัยนิยม 321-2/10(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
47 นาย อนันต์ชัย สุรินทร์รัฐ
8/8 ม.6 ซ.- ถ.หลวงพ่อวิหาร ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 โทรศัพท์มือถือ 08-9090-9515
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
เครื่องเบญจรงค์ 307-4/10(นบ) 25 ม.ค. 2565 24 ม.ค. 2568
48 นาย อภิชัย สินธุ์พูล
359/541 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 9-0971-7391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เครื่องเบญจรงค์ ประเภทใช้งานทั่วไป แบบสีสมัยนิยม 252-12/10(นฐ) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว
104/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 9-9635-5546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องเบญจรงค์ 246-8/10(กจ) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเยาวชนสหกรณ์บ้านหนองบัว
104/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี 71260 โทรศัพท์ 9-9635-5546
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
เครื่องเบญจรงค์ 351-10/10(กจ) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567