รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าขิด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.15/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้าขิด จำนวน 62 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม ณ นาวัง
259 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-7987-3394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 381-51/15(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
2 กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านกุดแห่
116/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-5748-3717
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 323-42/15(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
3 กลุ่มทอผ้าครบวงจร
13 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-6066-4322
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยผสม 458-36/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
4 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านทุ่งมอก
13 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1030-3479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
แบบสมัยนิยม/ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 974-3/15(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
5 กลุ่มทอผ้าบ้านพะเยา
7/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-8676-0678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 461-38/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
6 กลุ่มทอผ้าบ้านเมี่ยง
96 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 9-5534-8656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 184-1/15(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่
96 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 8-5634-7992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยผสม 457-35/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
8 กลุ่มทอผ้าบ้านากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
เส้นใยผสม 283-36/15(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
9 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านหินลับ
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-3320-0569
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 333-43/15(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
10 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง (เทวาผ้าไทย)
264 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 0-8697-2978
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 378-50/15(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
11 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหินลับ หมู่ 11
248 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-0195-3740
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 353-45/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
12 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านป่าฝางสามัคคี
29 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทรศัพท์มือถือ 86--776-1159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยผสม 463-39/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าหมี่ขิดบ้านโนนงาม
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-8534-9181
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 342-44/15(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
14 กลุ่มทิพย์ธิดาผ้าไทย
178 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4353-9532
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 369-47/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
15 กลุ่มนราทิพย์ผ้าไทย
297 ม.14 ซ.- ถ.- ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-5491-4950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 371-48/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
16 กลุ่มแปรรูปผ้าบ้านผักแว่น
38 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 2612-43/15(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
17 กลุ่มผ้าศรีลำดวน
111 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์มือถือ 08-1536-7065
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1550-7/15(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
18 กลุ่มมูลมังผ้าไทย
83 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 0-6154-9562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 288-37/15(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
19 กลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 0-6282-6692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 295-38/15(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
20 กลุ่มรักษ์ผ้าทอ
343 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-1776-1659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 318-41/15(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรหมอนขิด
170/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 2611-42/15(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
22 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านผับแล้ง
157 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 2518-41/15(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
23 กลุ่มสตรีทอผ้าสไบแดงลายขิดบ้านหนองเอาะ - หนองสิม
2 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าขิด ชนิดเส้นใยผสม 2477-40/15(อบ) 13 ก.ย. 2564 12 ก.ย. 2567
24 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านสร้อย หมู่ที่ 10
170 ม.10 ซ.- ถ.- ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์ 0-6556-5121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 734-20/15(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
25 กลุ่มสตรีทำหมอนขิด
189 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 2704-44/15(อบ) 19 เม.ย. 2567 18 เม.ย. 2570
26 กลุ่มสตรีผ้าทอบ้านต้นตาล
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 8-6126-5101
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้าขิด 280-2/15(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
27 กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดวัดโฆษา
191 ม.2 ต.ห้วยไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-4490-4910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 317-2/15(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
28 นาง นพนันท์ เลิศเลื่อมใส
76 ม.- ซ.- ถ.วิเชียรจำนงค์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 โทรศัพท์ 8-3622-0777
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าขิด 309-6/15(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
29 นาง ประยัติ จิตรโคตร
72 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-1073-3258
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 604-21/15(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
30 นาง รัชฏาภรณ์ กาวีแดง
145/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-6181-3579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 535-2/15(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568
31 นาง สมหมาย เศรษฐชวาลวงษ์
19/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-1264-2554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 531-15/15(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
32 นาง สายฝน ขามภูเขียว
18 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-1264-2554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 533-17/15(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
33 นาง สุนทร แจ้งทอง
128 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-9585-4802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 631-24/15(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
34 นาง เสนาะ เขียนภูเขียว
115/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-1264-2554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 532-16/15(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
35 นาง แสงเดือน แขมภูเขียว
125 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-1264-2554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 534-18/15(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
36 นาง หนูเมฆ ขามภูเขียว
455/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-1264-2554
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 515-14/15(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
37 นางสาว กฤษณา โสดาพรม
226 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 โทรศัพท์ 9-8202-9167
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 512-11/15(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
38 นางสาว ชนัยพร ฤทธิ์ธนอุดมพร
48/2 ม.12 ซ.- ถ.- ต.คูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 9-4176-4897
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าขิด 213-1/15(รบ) 2 ก.ค. 2564 1 ก.ค. 2567
39 นางสาว ประภัสสร สุยาอินทร์
33 ม.8 ถ.สา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-9185-6189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยผสม 459-37/15(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
40 นางสาว พรรณนิภา พ้นภัย
171 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-2394-3441
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าขิด 308-5/15(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
41 นางสาว ศรีนวล จินะอุตร
192/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแอ่น อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 50260 โทรศัพท์ 8-3319-3067
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าขิด เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) สีย้อมสังเคราะห์ 2979-1/15(ชม) 17 ก.ย. 2564 16 ก.ย. 2567
42 นาย จิรวุฒิ แจ้งทอง
81 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-9585-4802
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 603-20/15(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
43 นาย ณัฐปคัลภ์ ใจจันทร์
150/1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 6-2310-4752
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 654-3/15(พร) 31 ส.ค. 2566 30 ส.ค. 2569
44 นาย ไวพจน์ ดวงจันทร์
299/199 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 9-3348-8748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 426-8/15(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
45 นาย สุขุม แผลงรักษา
308 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 8-1090-5215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 605-22/15(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
46 ไร่วิมานดิน
- ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ 6-1028-5228
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 606-23/15(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
47 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านศิลามงคล
252 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองสวรรค์ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-4792-0245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 374-49/15(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
48 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่3
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กุดดู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-2189-7129
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 315-40/15(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
49 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมแม่ซ่อนกลิ่น
201 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180 โทรศัพท์มือถือ 09-1017-2638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 781-22/15(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
50 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมลายขิดบ้านศรีชมชื่น
167 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220 โทรศัพท์ 8-4799-6983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 511-10/15(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567