รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าหางกระรอก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.16/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้าหางกระรอก จำนวน 21 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มทอผ้าฝ้ายโสนน้อยพัฒนา
68 ม.12 ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-9226-9519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1008-24/16(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
2 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่กี่กระตุกบ้านหนองขนาก
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 08-1070-8384
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 746-21/16(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
3 กลุ่มทอผ้าสนวนนอก
10 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 08-0595-3414
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1145-27/16(บร) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
4 กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนสำราญ
122 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สามเมือง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 08-9847-6117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 761-22/16(นม) 5 พ.ย. 2564 4 พ.ย. 2567
5 กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าด้ายด้วยมือชุมชนพอเพียง
153 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 06-4093-9371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1076-26/16(บร) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
6 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านทอผ้าด้วยกี่กระตุก
200/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220 โทรศัพท์มือถือ 08-8367-5919
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบดั้งเดิม (เส้นใยประดิษฐ์) 915-24/16(นม) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
7 กลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านโคกสูง
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์มือถือ 09-0841-7394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1075-25/16(บร) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
8 กลุ่มสัมมาชีพบ้านนาเขิน
53 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-2770-6503
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 607-5/16(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
9 กลุ่มไหมทองสุรนารี
189/5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 09-9462-9641
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 936-25/16(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
10 นาง จรัส เปรมใจ
60 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-3738-4304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 609-7/16(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
11 นาง ฉลอง นามดา
52 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-8371-6809
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 516-3/16(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
12 นาง ตุ้ม จำปาชน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-0836-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 608-6/16(ชย) 10 พ.ค. 2566 9 พ.ค. 2569
13 นาง ปัณณ์ธารี กิ่งแก้ว
36 ม.1 ซ.- ถ.- ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ 6-4192-2994
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 677-27/16(สร) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
14 นาง พัฒยา เรืองเจริญ
162 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 9-1013-4523
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 517-4/16(ชย) 19 ส.ค. 2564 18 ส.ค. 2567
15 นาง ไพริน พาภักดี
29 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 08-3374-9046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 858-23/16(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองกก
28 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์ 0-4441-0903
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 938-26/16(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขวา
36 ม.2 ต.สุขสวัสดิ์ อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180 โทรศัพท์มือถือ 08-2136-5336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1593-22/16(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
18 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีสหกรณ์หัตถกรรมผ้าทอไทยพวน
207 ม.4 ซ. - ถ. - ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8972-5327
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประเดิษฐ์ 279-2/16(นย) 13 ก.ย. 2565 12 ก.ย. 2568
19 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหม-ฝ้าย ม.12
143 ม.12 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 09-7007-4244
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้) 988-23/16(บร) 8 ธ.ค. 2564 7 ธ.ค. 2567
20 วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี
119 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง 92170 โทรศัพท์ 0-8147-6431
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 608-4/16(ตง) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
21 ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาอาชีพปักธงชัย
64 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์มือถือ 08-7088-8218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 939-27/16(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567