รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้ามัดหมี่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.17/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ จำนวน 330 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองหมากแก้ว
79 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 6-5248-3292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 572-65/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
2 กลุ่มกนกศิลป์ไหมไทย
96 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 09-3568-8356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1146-188/17(บร) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
3 กลุ่มเครือข่ายผ้าไทยทอมือ หมู่ 4 ศูนย์ 2
85/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 8-6855-8249
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 297-36/17(ลบ) 19 เม.ย. 2565 18 เม.ย. 2568
4 กลุ่มเครือข่ายแม่บ้านสิ่งแวดล้อมตำบลนาสี
1 ม.6 ต.นาสี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-8572-9487
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 299-56/17(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
5 กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 9-7970-6062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 625-75/17(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
6 กลุ่มทอผ้าไทบ้านหนองสะแก
143 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์มือถือ 08-1038-2790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 795-16/17(นว) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
7 กลุ่มทอผ้าบ้านกกแดง
128 ม.1 ซ.- ถ.- ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์ 8-2738-5324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้) 318-22/17(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
8 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดฉิม
12 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-5261-1886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 329-64/17(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
9 กลุ่มทอผ้าบ้านกุดเต่า
105 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นามะเฟือง อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 9-3603-4781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 308-57/17(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกซาด
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์มือถือ 06-5335-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1120-180/17(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
11 กลุ่มทอผ้าบ้านชาดน้อย
125 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวเรือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 44120 โทรศัพท์ 6-4210-3655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เส้นใยประดิษฐ์ 451-47/17(มค) 1 มิ.ย. 2565 31 พ.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าบ้านเชียงกรม
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาม่วง อ.ประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี 41110 โทรศัพท์ 6-1502-4064
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 467-94/17(อด) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
13 กลุ่มทอผ้าบ้านซับระวิง
131 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลำเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทรศัพท์มือถือ 08-7961-0805
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบสมัยนิยม เส้นใยประดิษฐ์ 860-59/17(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านดอนมะนาว
39 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ 9-3129-4689
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 302-4/17(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
15 กลุ่มทอผ้าบ้านตรัง
5 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดหมี่ (ชนิดเส้นใยประดิษฐ์) 237-1/17(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
16 กลุ่มทอผ้าบ้านถิ่น
170 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-2128-2304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 344-69/17(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
17 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าสำราญ
82 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
เส้นใยประดิษฐ์ สีย้อมสังเคราะห์ 385-12/17(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
18 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งนางาม
48 ม.9 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 08-2861-7122
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1051-170/17(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
19 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
57 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 282-12/17(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
20 กลุ่มทอผ้าบ้านนากลาง
208 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 8-6757-6877
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 330-65/17(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
21 กลุ่มทอผ้าบ้านนางามใต้ ม.๕ ต.นาขาม
38 ม.5 ซ.- ถ.- ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-0077-6985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 591-69/17(นพ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
22 กลุ่มทอผ้าบ้านนาดอกไม้
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130 โทรศัพท์มือถือ 08-4795-2186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 730-98/17(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
23 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 283-20/17(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
24 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินละคร
9 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์มือถือ 06-3803-4190
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 388-12/17(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
25 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนคูณ
33 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 9-2849-9701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 335-66/17(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
26 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสังข์
70 ม.19 ซ.- ถ.- ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 34270 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 2663-91/17(อบ) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
27 กลุ่มทอผ้าบ้านป่าแดง
274/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 โทรศัพท์มือถือ 08-9272-1604
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผ้ามัดหมี่ แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 503-30/17(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
28 กลุ่มทอผ้าบ้านผไทรวมพล
985 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4755-7121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1125-185/17(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
29 กลุ่มทอผ้าบ้านราษฎร์เกษมศรี
132 ม.7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-9942-0392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 298-55/17(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
30 กลุ่มทอผ้าบ้านรุ่งเรืองพัฒนา
284/1 ม.8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 06-2153-5763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 867-66/17(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
31 กลุ่มทอผ้าบ้านวังขอนพัฒนา
58 ม.17 ซ.- ถ.- ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์มือถือ 08-9641-6512
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 387-11/17(พช) 17 ส.ค. 2566 16 ส.ค. 2569
32 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองแก
3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สีดา อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430 โทรศัพท์มือถือ 08-6081-5224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 862-61/17(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
33 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองซำ
79 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวดง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 โทรศัพท์ 8-7434-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ชนิดเส้นใยผสม 442-45/17(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
34 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกยาง
248/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 โทรศัพท์ 0-8999-3543
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 587-34/17(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
35 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางด่อน
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-1427-7103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 681-85/17(นพ) 24 เม.ย. 2567 23 เม.ย. 2570
36 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัว
66 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองกุง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 8-0075-7062
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 440-43/17(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
37 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองปลิง
252/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท์ 8-7058-7754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผ้ามัดหมี่ 381-6/17(กจ) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
38 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองพง
258 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66190 โทรศัพท์มือถือ 09-6931-6248
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
แบบดั้งเดิม ชนิเส้นใยประดิษฐ์ 538-32/17(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
39 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 286-3/17(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
40 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยรอบ หมู่ 2
37 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยรอบ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เส้นใยประดิษฐ์ 348-13/17(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
41 กลุ่มทอผ้าบ้านหัน หมู่ที่ 5
139 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ขวาว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 8-9576-7124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผ้ามัดหมี่ 657-23/17(รอ) 17 ก.ค. 2566 16 ก.ค. 2569
42 กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่แหลมทอง
268 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-4357-6564
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 865-64/17(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
43 กลุ่มทอผ้าแปรรูป
1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สร้างมิ่ง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-9492-3699
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 374-21/17(ยส) 6 ก.ย. 2566 5 ก.ย. 2569
44 กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านชัยเจริญ
138 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เก่างิ้ว อ.พล จ.ขอนแก่น 40120 โทรศัพท์มือถือ 09-5193-3964
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้ามัดหมี่ ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 801-117/17(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
45 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
223 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 6-5728-5288
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยผสม 312-59/17(นภ) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
46 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
144 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 9-3039-2765
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ชนิดเส้นใยผสม 556-21/17(รอ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
47 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง
128 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์ 8-2102-2245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 628-78/17(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
48 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองครามอินดี้
144 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9229-2544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 648-81/17(นพ) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
49 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านกุงโกน
68/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองฮี อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 8-9575-2145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (ย้อมสีสังเคราะห์) 574-67/17(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
50 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านดอนเชียงยืน
19 ม.7 ถ.- ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 8-0005-7794
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แบบสมัยนิยม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 447-60/17(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567