รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าทอลายขัด

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.18/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอลายขัด จำนวน 269 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม ณ นาวัง
259 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170 โทรศัพท์ 9-7987-3394
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 383-12/18(นภ) 18 มี.ค. 2567 17 มี.ค. 2570
2 กลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 2
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9213-0337
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ชนิดเส้นใยผสม 274-8/18(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
3 กลุ่มครามคำแสน
129 ม.4 ต.ม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-7308-9479
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ ย้อมสีธรรมชาติ 415-33/18(สน) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
4 กลุ่มจรัสแสงผ้าทอมือ
106 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-8732-4669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 574-51/18(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
5 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านกุดกะเสียน
148 ม.10 ซ.- ถ.- ต.เขื่องใน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 2519-73/18(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
6 กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านพิมาน
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 9-3423-0888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เส้นใยผสม 631-64/18(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
7 กลุ่มทอตัดเย็บบ้านบัวงาม
168 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 2559-80/18(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
8 กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงบ้านนาฮ่าง
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 6-5026-2896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 462-5/18(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
9 กลุ่มทอผ้าซิ่นตา
38/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร 66220 โทรศัพท์ 0-8773-6120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ชนิดเส้นใยผสม 512-9/18(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
10 กลุ่มทอผ้าไตลื้อตำบลบ้านถิ่น
148 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-1180-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีเส้นใยธรรมชาติ 621-8/18(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
11 กลุ่มทอผ้าไทเลยบ้านก้างปลา
177 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000 โทรศัพท์ 6-4959-3692
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ชนิดเส้นใยผสม 249-20/18(ลย) 20 ก.ย. 2566 19 ก.ย. 2569
12 กลุ่มทอผ้านาภู
63 ม.8 ซ.- ถ.- ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190 โทรศัพท์ 9-9027-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ชนิดเส้นใยผสม 509-62/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
13 กลุ่มทอผ้าบางปิด
9809 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-2398-6291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 131-2/18(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
14 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง หมู่ 18
113 ม.18 ซ.- ถ.- ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-7431-3741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผ้าทอลายขัด 977-176/18(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
15 กลุ่มทอผ้าบ้านโคกสูง
5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-9062-3427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
เส้นใยผสม 497-60/18(มค) 10 ส.ค. 2566 9 ส.ค. 2569
16 กลุ่มทอผ้าบ้านชีทวน
25/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยผสม 2520-74/18(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
17 กลุ่มทอผ้าบ้านตราง
44 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 โทรศัพท์มือถือ 08-7076-2023
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1594-62/18(ศก) 1 มี.ค. 2566 28 ก.พ. 2569
18 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งรังกระโดน หมู่ 14
- ม.14 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9906-9206
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ชนิดเส้นใยผสม 303-9/18(ชน) 24 ก.พ. 2566 23 ก.พ. 2569
19 กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม
98 ม.18 ซ.- ถ.- ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-6956-6285
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เส้นใยผสม 395-1/18(สก) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
20 กลุ่มทอผ้าบ้านธรรมชาติล่าง
13/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 โทรศัพท์มือถือ 09-7941-7099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้าทอลายขัด 130-1/18(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
21 กลุ่มทอผ้าบ้านนาถ่อน
8 ม.10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-5835-9507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผ้าทอลายขัด(ชนิดเส้นใยผสม) 245-43/18(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
22 กลุ่มทอผ้าบ้านนายาง
110 ม.5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 49120 โทรศัพท์มือถือ 08-7215-9342
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เส้นใยธรมชาติ(ฝ้าย) 289-47/18(มห) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
23 กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ้อม
7 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 8-5752-6149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 513-66/18(มค) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
24 กลุ่มทอผ้าบ้านโนนสะอาด
59 ม.5 ต.คำบก อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 09-8389-0499
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
เส้นใยผสม 297-55/18(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
25 กลุ่มทอผ้าบ้านปางม่วง
183 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50330 โทรศัพท์ 0-6233-8896
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3182-63/18(ชม) 16 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2568
26 กลุ่มทอผ้าบ้านผักแว่น
109 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
เส้นใยผสม 2556-77/18(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
27 กลุ่มทอผ้าบ้านพะเยา
7/3 ม.3 ซ.- ถ.- ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-8676-0678
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 462-3/18(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
28 กลุ่มทอผ้าบ้านเมี่ยง
96 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์ 9-5534-8656
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ชนิดเส้นใยผสม 189-16/18(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
29 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองคู
101 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 09-9024-4319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1517-61/18(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
30 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองนางด่อน
188 ม.2 ซ.- ถ.- ต.วังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-6427-7103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เส้นใยประดิษฐ์ 684-71/18(นพ) 24 เม.ย. 2567 23 เม.ย. 2570
31 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.94 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 299-9/18(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
32 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองลิง
94 ม.94 ซ.- ถ.- ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72190 โทรศัพท์ 8-7091-9084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 300-10/18(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
33 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหญ้าปล้อง
36 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 08-6630-2462
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผ้าทอลายขัด ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 786-93/18(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
34 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร โทรศัพท์มือถือ 08-1533-6804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ชนิดเส้นใยผสม 534-10/18(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
35 กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
204 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50240 โทรศัพท์ 0-9495-1412
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผ้าทอลายขัด เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 3166-60/18(ชม) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
36 กลุ่มทอผ้าบ้านหัวถนน
45/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160 โทรศัพท์มือถือ 08-9270-4556
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 757-2/18(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
37 กลุ่มทอผ้าโบราณหมู่ 1
2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-1036-4722
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 330-10/18(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
38 กลุ่มทอผ้าแปรรูปผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้าและตะกร้าจากเชือก
57 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-9937-7873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
เส้นใยประดิษฐ์ 388-95/18(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
39 กลุ่มทอผ้าผไทรวมพล
359 ม.11 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-4755-7121
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้) 986-181/18(บร) 8 ธ.ค. 2564 7 ธ.ค. 2567
40 กลุ่มทอผ้าผ้าหมี่ไหมประดิษฐ์
23 ม.4 ซ.- ถ.- ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ 38170 โทรศัพท์มือถือ 08-3223-3882
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผ้าทอลายขัด 338-2/18(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
41 กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง หมู่ 9
58 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-9942-4948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เส้นใยประดิษฐ์ 665-69/18(นพ) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
42 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนกุ่ม
30/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140 โทรศัพท์มือถือ 08-9625-3050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
เส้นใยประดิษฐ์ 918-124/18(นม) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
43 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพิมานท่า
38 ม.8 ซ.- ถ.- ต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9684-1525
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ชนิดเส้นใยผสม (ย้อมสีธรรมชาติ) 540-58/18(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
44 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองผือ
92 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130 โทรศัพท์ 8-9573-5069
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 432-36/18(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
45 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์
86 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-8055-5679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 630-63/18(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
46 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๗
291 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9414-0735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เส้นใยผสม 651-67/18(นพ) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
47 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ใต้ หมู่ที่ ๑๐
150 ม.10 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 6-8425-0848
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 650-66/18(นพ) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
48 กลุ่มทอผ้าพื้่นเมืองบ้านหนองหมากแก้ว
79 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 โทรศัพท์ 6-5248-3292
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) ย้อมสีธรรมชาติ 576-59/18(นพ) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
49 กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองเข็ง หมู่ที่ 4
5 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 8-6810-3719
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 542-49/18(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
50 กลุ่มทอผ้าเมืองวัง
320 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง 52140 โทรศัพท์มือถือ 08-9559-4822
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1236-44/18(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567