รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ปลาร้า

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.37/2557 ผลิตภัณฑ์ปลาร้า จำนวน 2 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแม่สั้นตลาดท่าแดง
165/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 โทรศัพท์ 0-8683-3419
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ปลาร้าชนิดเป็นตัว 236-2/37(นย) 22 ก.ย. 2564 28 ก.ย. 2567
2 วิสาหกิจชุมชนปลาร้าอบเหรียญทอง
51 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120 โทรศัพท์ 8-1724-3188
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ปลาร้าบด 523-2/37(พร) 2 พ.ค. 2565 1 พ.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567