รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.45/2557 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ จำนวน 230 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 เสถียร คามวัลย์
51 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 8-1769-5051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทใช้งานทั่วไป 568-10/45(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
2 กลุ่ม Fatoni Art
4/15 ม.7 ซ.- ถ.รามโกมุท ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9357-5128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 268-4/45(ปน) 20 ม.ค. 2566 19 ม.ค. 2569
3 กลุ่มกรงนกบ้านในด่าน
23/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์มือถือ 08-9649-8652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ กรงนก 938-9/45(นศ) 5 ก.ย. 2565 4 ก.ย. 2568
4 กลุ่มกลึงไม้ตาลตำบลหนองปรง
44/1 ม.1 ต.หนองปรง อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 154-11/45(พบ) 11 ส.ค. 2564 10 ส.ค. 2567
5 กลุ่มกะลา
100 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-0783-1289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทใช้งานทั่วไป 1046-108/45(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
6 กลุ่มกะลา
100 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-0783-1289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 1047-109/45(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
7 กลุ่มกาแฟห้วยน้ำรี
133 ม.5 ซ.- ถ.- ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 6-1375-5428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภทใช้งานทั่วไป 267-2/45(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
8 กลุ่มงานไม้บ้านดอนเมือง
106 ม.3 ต.โคกคอน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 320-11/45(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
9 กลุ่มฉลุ - สลักแปรรูป
93/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-5547-0154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 944-18/45(พย) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
10 กลุ่มชมรมหัตถกรรมตำบลหนองบอน
41 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 0-8725-8792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ (ประเภทใช้งานทั่วไป) 965-89/45(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
11 กลุ่มช่างศิลป์ ศรีณรงค์
6 ม.7 ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์ 9-4272-8776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 820-19/45(สร) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
12 กลุ่มดอกบัว
46 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-4682-5941
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ ประเภทใช้งานทั่วไป 319-9/45(ปท) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
13 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนคนคลองหรัง
27/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 โทรศัพท์ 8-1541-6743
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 742-14/45(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
14 กลุ่มท่าเหนือแกลลอรี่
5/2 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำริด อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-6215-9046
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภทใช้งานทั่วไป 270-3/45(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
15 กลุ่มไทยรักไม้บางซื่อ
645/17 ม.- ซ.- ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี ต.บางซื่อ อ.บางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 0-9941-6237
ประเภทใช้งานทั่วไป 65648-764/45 28 มี.ค. 2565 27 มี.ค. 2568
16 กลุ่มนิคแน็คตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุราษฎร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทรศัพท์ 8-6797-7701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ตู้ไม้สักจิ๋วลายไทย (ประเภทใช้งานทั่วไป) 303-3/45(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
17 กลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนา
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 9-8287-5018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ตาล 695-11/45(สข) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
18 กลุ่มป้าปุ้ยไม้ประดิษฐ์
46/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-6287-7090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ของใช้ ของประดับ ของตกแต่ง 508-6/45(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
19 กลุ่มป้ายไม้มงคล
34 ม.3 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 8-9706-3453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทใช้งานทั่วไป 265-9/45(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
20 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไทกะเลิง
44/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180 โทรศัพท์มือถือ 08-4861-9973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 490-2/45(สน) 30 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2569
21 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
40/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 8-0328-2005
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ประเภทใช้งานทั่วไป 814-11/45(พง) 23 พ.ค. 2566 22 พ.ค. 2569
22 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นตาล
40/1 ม.5 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 โทรศัพท์ 0-8032-8200
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 731-10/45(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
23 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล
45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประเภทใช้งานทั่วไป 218-16/45(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
24 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไม้ตาล
45 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 219-17/45(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
25 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้นวด
6 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-7010-4090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 1045-107/45(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
26 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้นวด
6 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-7010-4090
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทใช้งานทั่วไป 1044-106/45(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
27 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ป่าน้ำเค็ม
4/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประเภทใช้งานทั่วไป 203-13/45(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
28 กลุ่มผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-1357-7195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 1157-125/45(บร) 26 ม.ค. 2567 25 ม.ค. 2570
29 กลุ่มผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-1357-7195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทใช้งานทั่วไป 1156-124/45(บร) 26 ม.ค. 2567 25 ม.ค. 2570
30 กลุ่มผลิตหัตถกรรมไม้ตาลบ้านหนองบอน
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-5767-3391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 942-76/45(บร) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
31 กลุ่มผลิตหัตถกรรมไม้ตาลบ้านหนองบอน
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-5767-3391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทใช้งานทั่วไป 943-77/45(บร) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
32 กลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้จากไม้ยางพารา
76/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เย้ยปราสาท อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทรศัพท์มือถือ 08-9846-2350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 1111-115/45(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
33 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-4826-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 940-74/45(บร) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
34 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-4826-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทใช้งานทั่วไป 941-75/45(บร) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
35 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กบ้านหงษ์
25/2 ม.5 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 9-9364-2663
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ประเภทใช้งานทั่วไป 214-12/45(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
36 กลุ่มไม้กลึงบ้านใหม่
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ประเภทใช้งานทั่วไป 217-15/45(พบ) 3 พ.ค. 2566 2 พ.ค. 2569
37 กลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
231 ม.- ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ประเภทใช้งานทั่วไป 291-12/45(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
38 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมไม้บ้านทัพหลวง
88 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 8-4884-6821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ประเภทใช้งานทั่วไป 276-4/45(สพ) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
39 กลุ่มศิลปะอาชีพชุมชนบ้านเกาะแต้ว
104 ม.3 ซ.- ถ.- ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 0-8923-8851
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ประเภทใช้งานทั่วไป 590-6/45(ตง) 27 ธ.ค. 2565 26 ธ.ค. 2568
40 กลุ่มสมานเพชร (S.P Group)
52 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-5926-4240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 340-9/45(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
41 กลุ่มสล่าสตรีบ้านหลุก
134 ม.12 ซ.- ถ.- ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 52150 โทรศัพท์ 8-4134-4633
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ประเภทใช้งานทั่วไป 1196-35/45(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
42 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักรสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 727-13/45(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
43 กลุ่มสิ่งประดิษฐ์บ้านสันป่าเหียง
155/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์มือถือ 08-9553-7183
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 405-10/45(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
44 กลุ่มหัตถกรรมกลึงไม้บ้านขัวแคร่
607 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 8-9758-3619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 368-9/45(ชร) 1 ก.ย. 2566 31 ส.ค. 2569
45 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9839-2942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ประเภทใช้งานทั่วไป 338-8/45(ชน) 25 ก.ค. 2566 24 ก.ค. 2569
46 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านเกาะกลาง
306 ม.1 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1693-4727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 408-7/45(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
47 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านหนองไผ่
290 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-3001-2340
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 1110-114/45(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
48 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านหนองไผ่
290 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-3001-2340
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ประเภทใช้งานทั่วไป 1142-116/45(บร) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
49 กลุ่มหัตถกรรมโครงการพระราชดำริฯ ผานาง-ผาเกิ้ง
999/53 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 โทรศัพท์มือถือ 09-9627-6650
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ประเภทที่ใช้กับอาหาร 192-4/45(ลย) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
50 กลุ่มหัตถกรรมงานไม้
77 ม.1 ซ.- ถ.- ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 8-9914-6159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้ 249-7/45(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567