รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าลายน้ำไหล

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.47/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้าลายน้ำไหล จำนวน 11 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 271-7/47(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
2 กลุ่มทอผ้าไทลื้อบ้านล้า
71 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-3565-0140
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 988-21/47(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
3 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 277-9/47(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
4 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าข้าม
7 ม.4 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57140 โทรศัพท์ 8-0690-0577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผ้าลายน้ำไหล 364-1/47(ชร) 25 พ.ค. 2566 24 พ.ค. 2569
5 กลุ่มทอผ้าบ้านท่าโพธิ์
96/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 8-5271-0874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 259-6/47(อต) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
6 กลุ่มทอผ้าบ้านฝั่งแวน
59 ม.11 ซ.- ถ.- ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 โทรศัพท์มือถือ 08-1164-2684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 989-22/47(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
7 กลุ่มทอผ้าบ้านหล่ายทุ่ง
8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปอน อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์มือถือ 08-7577-5176
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 552-27/47(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
8 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านคลองสะแก
2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180 โทรศัพท์มือถือ 08-9856-4120
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 548-3/47(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
9 นางสาว ประภัสสร สุยาอินทร์
33 ม.8 ถ.สา-นาน้อย ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทรศัพท์ 0-9185-6189
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยผสม 460-25/47(นน) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองแห้ว by nonghaew style
69/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 6-5440-9103
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 276-8/47(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
11 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองห้า
39 ม.8 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150 โทรศัพท์ 0-8572-3110
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 482-26/47(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567