รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าจก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.48/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้าจก จำนวน 75 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง
134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-8916-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก ชนิดเส้นใยผสม 220-33/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
2 กลุ่มคุณหญิงผ้าทอน้ำอ่าง
134 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-8916-5590
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) ย้อมสีธรรมชาติ 244-40/48(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
3 กลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนาผ้าจกอุตรดิตถ์
1/7 ม.- ซ.- ถ.เจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-2224
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 272-48/48(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
4 กลุ่มดวงกมลผ้าทอ
106/7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-1414-2857
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 223-34/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
5 กลุ่มทอซิ่นตีนจกบ้านผาทั่ง
14 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เส้นใยธรรมชาติ(เส้นฝ้าย) 349-20/48(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
6 กลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกบ้านหนองปลาสะวาย
121 ม.2 ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 โทรศัพท์มือถือ 09-5451-6068
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 436-2/48(ลพ) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
7 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านปวง
54 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160 โทรศัพท์มือถือ 09-3250-4424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 314-1/48(ลพ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
8 กลุ่มทอผ้าตีนจกบ้านเหล่า
63 ม.9 ซ.- ถ.- ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 โทรศัพท์ 9-7070-7295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 585-38/48(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
9 กลุ่มทอผ้าบ้านกกต้อง
100 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์มือถือ 08-1532-2459
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 258-47/48(อต) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
10 กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม
31 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทรศัพท์ 8-7198-7353
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 275-49/48(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
11 กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งอ้าว
92 ม.9 ซ.- ถ.- ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-1374-9999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยผสม 483-10/48(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
12 กลุ่มทอผ้าบ้านนาแซง
33 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-7925-5127
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 224-35/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
13 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผ้าจก 294-15/48(อน) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
14 กลุ่มทอผ้าบ้านบึง
73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 409-29/48(อน) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
15 กลุ่มทอผ้าบ้านปิน
73/7 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 0-5458-1447
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 672-42/48(พร) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
16 กลุ่มทอผ้าบ้านภูจวง
75/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 407-27/48(อน) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
17 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง
32 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 374-24/48(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
18 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าจก 256-6/48(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
19 กลุ่มผ้าทอซิ่นตีนจกบ้านสุขสำราญ
148 ม.15 ซ.- ถ.- ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 408-28/48(อน) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
20 กลุ่มผ้าทอบ้านน้ำอ่าง
66 ม.7 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 0-5545-4116
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 248-44/48(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
21 กลุ่มผ้าทอโบราณ ลาวซี - ลาวครั่ง
25/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120 โทรศัพท์ 8-9920-8279
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 333-7/48(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
22 กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าบ้านโคกหม้อ
86 ม.3 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 309-18/48(อน) 3 ก.ย. 2564 2 ก.ย. 2567
23 กลุ่มเพิ่มพูนผ้าทอ
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-2165-9355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 230-37/48(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
24 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกลุ่มทอผ้าตีนจกและผ้าทอพื้นเมืองตำบลบ้านโข้ง
ึ73 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1192-4040
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
แบบด้ังเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 335-8/48(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
25 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทัพหลวง
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 381-25/48(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
26 กลุ่มเลี้ยงหม่อนทอผ้าไหม
41 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ปะอาว อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์มือถือ 06-2156-2823
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ไหมแท้) 1529-2/48(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
27 กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเดิ่น
50/12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 8-4821-8267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 228-36/48(อต) 14 ก.ย. 2564 13 ก.ย. 2567
28 กลุ่มสตรีทอผ้าสวยด้วยภูมิปัญญาบ้านสองห้อง
54 ม.1 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 53160 โทรศัพท์ 9-7923-7452
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผ้าจก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 219-32/48(อต) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
29 กลุ่มสตรีอนุรักษ์ผ้าน่าน
169 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130 โทรศัพท์ 8-1025-8274
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ชนิดเส้นใยผสม 484-11/48(นน) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
30 กลุ่มสมจิตรผ้าทอพื้นเมืองบ้านเจ้าวัด
109 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เส้นใยธรรมชาติ(เส้นฝ้าย) 350-21/48(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
31 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว
130 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-7717-0084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้าจก 257-7/48(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
32 แต้มตะกอ(กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายโบราณบ้านโคกหม้อ)
4/1 ม.2 ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
เส้นใยธรรมชาติ(ไหมแท้) 347-19/48(อน) 15 มิ.ย. 2565 14 มิ.ย. 2568
33 นาง จินดา พานิชพันธ์
157 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 6-2259-5987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยผสม 555-33/48(พร) 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2568
34 นาง ณัฐธภา ทิพย์วัจนะ
10 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 8-0582-0910
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผ้าจก ชนิดเส้นใยผสม 231-6/48(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
35 นาง ตอน ไชยโชค
5 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 9-3136-3318
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 670-40/48(พร) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
36 นาง นลพรรณ กันทาบุตร
176 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-6998-6507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 459-21/48(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
37 นาง ประนอม ทาแปง
46 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-1951-6639
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 499-26/48(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
38 นาง เภา ทาแปง
137 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-1783-3679
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 502-29/48(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
39 นาง รัชนีกรณ์ ศิริอินภิบาล
20/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-6181-3579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นไหมแท้ 584-37/48(พร) 26 ม.ค. 2566 25 ม.ค. 2569
40 นาง รัตนา สินรวม
76 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-5435-2267
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยผสม 500-27/48(พร) 1 ก.พ. 2565 31 ม.ค. 2568
41 นาง ละเอียด วงศ์หมุด
134/1 ม.2 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 245-41/48(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
42 นาง ศรีสุดา สุขสบาย
188 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 6-4827-0804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 369-3/48(ชน) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570
43 นาง ศรีสุดา สุขสบาย
188 ม.13 ซ.- ถ.- ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 โทรศัพท์ 6-4827-0804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 248-2/48(ชน) 8 ก.ค. 2564 7 ก.ค. 2567
44 นาง สมเกียรติ อุดเลิศ
31/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 9-8115-9400
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม เส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 296-50/48(อต) 1 ก.พ. 2566 31 ม.ค. 2569
45 นาง สมสมัย โขนงนุช
193 ม.4 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-8254-6061
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 275-8/48(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
46 นาง สิริพร บุตรน้อย
133/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 8-6181-3579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(เส้นไหมแท้) 460-22/48(พร) 13 ส.ค. 2564 12 ส.ค. 2567
47 นาง สุชิรา ฟองแพร่
497/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์มือถือ 08-8155-6423
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 1286-2/48(ลป) 28 ก.พ. 2567 27 ก.พ. 2570
48 นาง อุไร เชียงบุญณะ
45 ม.7 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 8-2399-5220
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 249-45/48(อต) 3 ก.พ. 2565 2 ก.พ. 2568
49 นางสาว กัญจนา ปลากุน
53 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 9-3213-4331
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 673-43/48(พร) 1 ก.พ. 2567 31 ม.ค. 2570
50 นางสาว จิราวรรณ โมดนิยม
152/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ 54150 โทรศัพท์ 6-2259-5987
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยผสม 556-34/48(พร) 2 ส.ค. 2565 1 ส.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567