รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้ายกมุก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.49/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้ายกมุก จำนวน 13 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มทอผ้าครามมุกบ้านนาจาน
291 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47230 โทรศัพท์มือถือ 08-9571-9232
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 484-6/49(สน) 30 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2569
2 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองครามอินดี้
144 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9229-2544
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 653-15/49(นพ) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
3 กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองสังข์ หมู่ที่ ๗
291 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-9414-0735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 633-13/49(นพ) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
4 กลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว
434 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1374-1422
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้ายกมุก 276-5/49(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
5 กลุ่มแม่บ้านทอผ้าบ้านหนองสังข์
122 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม 48130 โทรศัพท์ 8-8738-4849
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 652-14/49(นพ) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
6 กลุ่มสตรีทอผ้ายกมุกลายโบราณ
15 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 โทรศัพท์ 0-3621-4102
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผ้ายกมุก 319-2/49(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
7 กลุ่มสตรีสหกรณ์ทอผ้ามุก
159 ม.3 ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ 8-6737-3965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
แบบดั้งเดิม เส้นใยประดิษฐ์ 312-3/49(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
8 นาย มนตรี เกื้อกูล
429 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-1688-5115
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผ้ายกมุก 241-4/49(สท) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาพระ
6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์ 8-5274-8221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม เส้นใยผสม 685-16/49(นพ) 24 เม.ย. 2567 23 เม.ย. 2570
10 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาพระ
6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์ 8-5274-8221
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม 523-11/49(นพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
11 วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมวัดธาตุประสิทธิ์
187 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180 โทรศัพท์ 8-0051-8024
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 548-12/49(นพ) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
12 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมสองมือนาง
140 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 โทรศัพท์ 6-4842-7832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยผสม (สีขาว) 221-1/49(ลย) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
13 สหกรณ์ทอผ้าเมืองศรีสัชนาลัย จำกัด
180 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130 โทรศัพท์ 8-3928-4324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
แบบดั้งเดิม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 277-6/49(สท) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567