รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้าบาติก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.51/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก จำนวน 107 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้าบาติก 598-16/51(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
2 Tamod batik
19 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 8-9651-9124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 892-9/51(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
3 กลุ่ม Batik Tanoh
188/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 9-8087-8985
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 365-26/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
4 กลุ่ม SALOMA
72/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 โทรศัพท์มือถือ 09-9039-0635
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
เส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 500-54/51(นธ) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570
5 กลุ่ม ช.409 ทรายรีแกลอรี่
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-9271-7343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เส้นใยธรรชาติ (ฝ้าย) 222-5/51(ชพ) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
6 กลุ่มเก๋ บาติก
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1442-7026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 295-13/51(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
7 กลุ่มเก๋ บาติก
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1442-7026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเสันใยประดิษฐ์ 355-22/51(ยล) 15 ก.ย. 2566 14 ก.ย. 2569
8 กลุ่มเก๋ บาติก
7 ซ.2 ถ.คุปตาสา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1442-7026
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 336-17/51(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
9 กลุ่มขนิมบาติก
47/5 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 0-8997-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้าบาติก 729-22/51(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
10 กลุ่มครูผีเสื้อ Arts & Crafts
87/7 ม.- ซ.มูซอ1 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-7968-3435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 291-11/51(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
11 กลุ่มควนขันบาติก
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-4713-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ชนิดสีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 513-29/51(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
12 กลุ่มควนขันบาติก
181 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนขัน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-4713-8847
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 448-23/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
13 กลุ่มโคกเคียนผ้าบาติก
68/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-6375-6886
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 461-50/51(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
14 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 360-23/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
15 กลุ่มชุมชนบ้านบาโง
96/3 ม.11 ซ.- ถ.บาโง ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 438-45/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
16 กลุ่มดรุณีสีธรรมชาติบ้านไม้หลา
128 ม.9 ซ.- ถ.เทพดำเนิน ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 8-1268-7992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 999-43/51(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
17 กลุ่มดาหลาบาติก
19 ม.- ซ.ศรีสุรัตน์ ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 439-46/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
18 กลุ่มดินประดู่
77/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 0-9480-3180
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 288-12/51(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
19 กลุ่มตันหยง ปาตานี
17/35 ม.- ซ.1 ถ.สามัคคีสาย ก ต.สะบารัง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9097-8936
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก 227-7/51(ปน) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
20 กลุ่มท่าข้ามบาติก
29 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ 0-9867-1818
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 302-16/51(ปน) 21 ส.ค. 2566 20 ส.ค. 2569
21 กลุ่มธัญญารักษ์ปัตตานี
294 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-9834-1581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 303-17/51(ปน) 21 ส.ค. 2566 20 ส.ค. 2569
22 กลุ่มธาตุดิน
239/3 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-5438-2371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 338-19/51(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
23 กลุ่มธาตุดิน
239/3 ม.- ซ.- ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-5438-2371
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 337-18/51(ยล) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
24 กลุ่มบางนราบาติก
63 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 445-48/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
25 กลุ่มบางลาง บาติก
6/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา จ.ยะลา 95130 โทรศัพท์ 8-8398-3202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 366-27/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
26 กลุ่มบาติก เดอ นารา
59/1 ม.- ซ.3 ถ.กะลาพอ ต.จะบังติกอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์และเส้นใยผสม 260-9/51(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
27 กลุ่มบาติกบ้านต้นทัง
72 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-8706-1530
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าที่่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ (ผ้าฝ้าย) โดยวิธีการย้อมจากสีธรรมชาติ 370-20/51(กบ) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
28 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 171-4/51(ชพ) 31 ส.ค. 2564 30 ส.ค. 2567
29 กลุ่มบ้านบาติก
6 ม.- ซ.ปิติ ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-8674-7735
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 434-44/51(นธ) 30 พ.ค. 2565 29 พ.ค. 2568
30 กลุ่มบ้านรักเฉลิมพระเกียรติ
413 ม.1 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 9-9098-5626
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 968-42/51(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
31 กลุ่มบาราโหม บาซา
43/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยประดิษฐ์และเส้นใยผสม 261-10/51(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
32 กลุ่มปันหยาบาติก
263 ม.2 ซ.ปันหยาบาติก ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1093-4222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 446-22/51(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
33 กลุ่มผลิตผ้าปาเต๊ะ
66 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-7864-0347
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้าบาติก ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 410-25/51(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
34 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกดอกโสน
224/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์มือถือ 08-6768-7969
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 394-4/51(อย) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
35 กลุ่มผ้าบาติกบ้านยางงาม
60/20 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์มือถือ 08-1209-4841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 278-11/51(ชบ) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
36 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-2876-3375
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้าบาติก 561-31/51(ตง) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
37 กลุ่มผ้าบาติกอาดือนัน
26 ม.- ซ.สง่าอุทิศ ถ.ผังเมือง5 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1099-2164
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเสันใยประดิษฐ์ 282-9/51(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
38 กลุ่มผ้าปาเต๊ะซาฮาร่า
181/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160 โทรศัพท์ 0-9312-3398
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 462-51/51(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
39 กลุ่มผ้าพิมพ์ชลาลัย
59 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ 0-9198-1950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 290-13/51(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
40 กลุ่มผ้าพิมพ์ชาววัง
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ยาบี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติก 244-8/51(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
41 กลุ่มพัทธ์ธรา บาติก
2/6 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 8-2426-7844
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
เส้นใยธรรมชาติ 819-23/51(พง) 16 ส.ค. 2566 15 ส.ค. 2569
42 กลุ่มฟืมไหมบ้านแม่
119/8 ม.1 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์มือถือ 08-4960-4291
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 1013-1/51(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
43 กลุ่มภูศิลป์แก้วบาติก
150 ม.6 ซ.- ถ.- ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 06-5652-7099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 382-2/51(สก) 21 ก.ค. 2565 20 ก.ค. 2568
44 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 362-24/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
45 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
สีย้อมและชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 363-25/51(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
46 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
373 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-6946-7786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ฝ้าย) 940-41/51(นศ) 21 ก.พ. 2566 20 ก.พ. 2569
47 กลุ่มแม่บ้านทหารเรือ
2234/297 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทรศัพท์ 0-8975-2861
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 223-9/51(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
48 กลุ่มเยาวชนบาติกบ้านค่าย
24/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ(ผ้าย) 464-52/51(นธ) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
49 กลุ่มเยาวชนบ้านดี
20/2 ม.3 ต.บาราโหม อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-6479-3783
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้าบาติกพิมพ์ลาย 285-11/51(ปน) 5 เม.ย. 2566 4 เม.ย. 2569
50 กลุ่มเยาวชนบือแนบาติก
12/4 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บุดี อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-9463-2408
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) สีธรรมชาติ 272-7/51(ยล) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567