รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ้ามัดย้อม

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.52/2557 ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม จำนวน 134 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,591 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 -กลุ่มลำ - ยา คาร์ฟ
168 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-1275-5014
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ สีจากใบมะม่วง 281-9/52(ยล) 11 มี.ค. 2565 10 มี.ค. 2568
2 ณัฐพัชร์ ยีด้ำ
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา 90130 โทรศัพท์ 8-6294-5716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ามัดย้อม 599-6/52(สข) 15 ก.ย. 2564 14 ก.ย. 2567
3 Tamod batik
19 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 8-9651-9124
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 893-13/52(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
4 กลุ่ม ช.409 ทรายรีแกลอรี่
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 9-9271-7343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เส้นใยประดิษฐ์ 208-7/52(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
5 กลุ่ม อสม. บาติกผาแดงหาดทรายรี
107/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ 0-7752-2010
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เส้นใยประดิษฐ์ 216-8/52(ชพ) 7 มี.ค. 2566 6 มี.ค. 2569
6 กลุ่มคิชฌกูฏ บาติก
53/9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 22210 โทรศัพท์มือถือ 08-9406-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 1066-4/52(จบ) 21 ส.ค. 2566 20 ส.ค. 2569
7 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/426 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์มือถือ 09-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผ้ามัดย้อม 327-5/52(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
8 กลุ่มจัสมินบาติก
75/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.กอตอตือร๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 6-5035-4138
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 361-12/52(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
9 กลุ่มดินประดู่
77/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94180 โทรศัพท์ 0-9480-3180
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีย้อมธรรมชาติ) 289-5/52(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
10 กลุ่มทอผ้ามัดย้อมผ้าทอไทหล่ม
124 ม.3 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ 8-3953-0307
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ชนิดเส้นใยผสม 313-2/52(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
11 กลุ่มนอกเล
- ม.3 ซ.สวนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี ถ.- ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150 โทรศัพท์ 8-4643-6716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 598-24/52(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
12 กลุ่มบาติกผาแดง
11/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7752-1895
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
เส้นใยประดิษฐ์ 237-10/52(ชพ) 4 ก.ย. 2566 3 ก.ย. 2569
13 กลุ่มปันหยาบาติก
263 ม.2 ซ.ปันหยาบาติก ถ.- ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 8-1093-4222
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ชนิดสีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ 447-6/52(สต) 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
14 กลุ่มปานชูหัตถกรรม
- ม.- ซ.- ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 โทรศัพท์ 8-3817-6560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ชนิดสีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 505-12/52(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
15 กลุ่มผ้าคลุมผมสตรีบ้านลางา
1/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดย้อม 266-4/52(ปน) 29 ส.ค. 2565 28 ส.ค. 2568
16 กลุ่มผ้าบาติกสตรีบ้านพรุจูด
58 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150 โทรศัพท์ 0-8763-3753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ผ้ามัดย้อม 580-7/52(ตง) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
17 กลุ่มผ้ามัดย้อมคุระบุรี
37/1 ม.1 ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา 82150 โทรศัพท์ 0-8014-2145
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผ้ามัดย้อม 730-8/52(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
18 กลุ่มผ้ามัดย้อมดินภูเขาไฟ(สีลาวา)ตระกาจ
18 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ตระกาจ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-1393-1421
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 1552-1/52(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
19 กลุ่มผ้ามัดย้อมธรรมชาติสีดินแดง
198/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-6475-6209
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยธรรมชาติ 411-15/52(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
20 กลุ่มผ้ามัดย้อมบางคนที
7 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางคนที อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ 0-8431-6273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผ้ามัดย้อม เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 185-6/52(สส) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
21 กลุ่มผ้ามัดย้อมโป่งสาปาย
13/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130 โทรศัพท์ 0-5361-2089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผ้ามัดย้อม 171-1/52(มส) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
22 กลุ่มผ้ามัดย้อมสุดสาคร
290 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150 โทรศัพท์ 8-3191-4551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
สีย้อมและเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 501-10/52(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
23 กลุ่มแฟชั่นมัดย้อมวังน้ำย้อย
248/4 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช 80290 โทรศัพท์ 9-3715-3002
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 1000-25/52(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
24 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
สีย้อมและชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 364-13/52(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
25 กลุ่มมัดย้อม DIKOTA
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 290-10/52(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
26 กลุ่มมัดย้อมกระทุ่มล้มจังหวัดนครปฐม
88/141 ม.4 ซ.- ถ.- ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 8-6776-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 293-5/52(นฐ) 21 มิ.ย. 2565 20 มิ.ย. 2568
27 กลุ่มมัดย้อมครูดา ปัตตานี
27 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ตันหยงจึงงา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 94190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดย้อม 245-2/52(ปน) 7 เม.ย. 2565 6 เม.ย. 2568
28 กลุ่มมัดย้อมชุมชนบ้านบ่อกรวด
5/2 ม.1 ซ.- ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทรศัพท์ 8-7640-4580
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยผสม ใช้สัมผัสกับร่างกาย 554-18/52(ภก) 11 พ.ค. 2565 10 พ.ค. 2568
29 กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
373 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 0-8694-6778
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 971-22/52(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
30 กลุ่มเมืองนคร ปัน ปัก เย็บ ถัก ย้อม
578/3 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 8-9726-0356
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (เรยอน) 974-24/52(นศ) 24 เม.ย. 2566 23 เม.ย. 2569
31 กลุ่มย้อมผ้าสีธรรมชาติเขาชัยสน
281 ม.5 ซ.- ถ.- ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 โทรศัพท์ 6-1240-0680
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผ้ามัดย้อม (ชนิดเสินใยธรรมชาติ) 821-12/52(พท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
32 กลุ่มโยซมาบาติกแฮนด์เพ้นท์
- ม.7 ซ.- ถ.- ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-1678-3713
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 459-7/52(สต) 5 ก.ค. 2565 4 ก.ค. 2568
33 กลุ่มลันตาบาติกบ้านทอนลิบง
91 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 โทรศัพท์มือถือ 09-2982-9704
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 418-18/52(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
34 กลุ่มลูกไม้
342 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-6788-8718
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 916-19/52(นศ) 29 มิ.ย. 2565 28 มิ.ย. 2568
35 กลุ่มศรียะลาบาติก
85 ม.- ซ.12 สุขธร ถ.- ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8783-7400
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 293-11/52(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
36 กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหงาว
58/7 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 โทรศัพท์มือถือ 08-1787-4432
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 215-4/52(รน) 31 มี.ค. 2566 30 มี.ค. 2569
37 กลุ่มสตรีบ้านทุ่งมะขามป้อม
100/1 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92180 โทรศัพท์ 0-9712-5791
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 605-8/52(ตง) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
38 กลุ่มสตรีผ้ามัดย้อมบ้านท่าระแนะ
78 ม.2 ซ.ชากมะนาว ถ.ตราด-แหลมศอก ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด จ.ตราด 23000 โทรศัพท์มือถือ 08-1983-9874
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ (สีน้ำตาลจากลูกตะบูน) 136-4/52(ตร) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
39 กลุ่มสตรีสันติสุข (ซายัง)
67/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.คลองมานิง อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผ้ามัดย้อมชนิดเส้นใยประดิษฐ์และเส้นใยผสม 259-3/52(ปน) 22 มิ.ย. 2565 21 มิ.ย. 2568
40 กลุ่มสตรีหม้อห้อมเวียงทอง
93 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 8-6921-7392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 614-15/52(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
41 กลุ่มสีเสามัดย้อม
315 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91130 โทรศัพท์ 8-3716-3715
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 504-11/52(สต) 29 ส.ค. 2566 28 ส.ค. 2569
42 กลุ่มสุมินตราผ้ามัดย้อม
72 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-1751-6381
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 272-2/52(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
43 กลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่
29 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทรศัพท์ 0-4444-1243
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
เส้นใยธรรมชาติ (เส้นไหมแท้) 943-5/52(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
44 กลุ่มโหนดศิลป์
51 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140 โทรศัพท์ 6-2826-2754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 680-9/52(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
45 กลุ่มอันดาบ่อแร่บาติก
9/1 ม.6 ซ.บ้านบ่อแร่ ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 8-1477-4314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 600-25/52(ภก) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
46 โต๊ะเมืองบาติก
119/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 โทรศัพท์ 0-8939-0592
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
เส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 624-9/52(ตง) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
47 นาง กัญญา วงศ์สวรรค์
44/7 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์มือถือ 06-2962-3921
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
ผ้ามัดย้อม 194-5/52(สค) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
48 นาง กุลชญา กุลถิรวงศ์
77 ซ.- ถ.ราษฎร์บำรุง ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 90210 โทรศัพท์ 6-2354-2453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผ้ามัดย้อม ชนิดเส้นใยประดิษฐ์ 677-8/52(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
49 นาง เกษณี ชื่นบาน
45/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54000 โทรศัพท์ 9-3956-9192
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 612-14/52(พร) 31 พ.ค. 2566 30 พ.ค. 2569
50 นาง จันทวรรณ ฉัตรวัชรกุล
33/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210 โทรศัพท์มือถือ 09-1871-4756
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ชนิดเส้นใยธรรมชาติ (ฝ้าย) 286-9/52(ชบ) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
123

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567