รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.7/2559 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกก จำนวน 220 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม ป.เปีย แปรรูปจากเสื่อกกและอินทผลัมนาจำปา
26/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก 264-12/7(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
2 กลุ่ม ป.เปีย แปรรูปจากเสื่อกกและอินทผลัมนาจำปา
26/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก 265-13/7(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
3 กลุ่มกกน้ำใส
43 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170 โทรศัพท์ 9-3448-8948
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก 445-131/7(มค) 1 มิ.ย. 2565 31 พ.ค. 2568
4 กลุ่มกระเป๋าเสื่อกกบ้านลาด
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 9-7305-1098
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก 479-134/7(มค) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
5 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากกก 360-11/7(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
6 กลุ่มงานฝีมือแปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นกก
23 ม.14 ซ.- ถ.- ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 โทรศัพท์มือถือ 08-6230-9907
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก 400-33/7(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
7 กลุ่มจักรสาน
49/1 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 8-9526-3634
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก 856-46/7(สร) 11 ก.ย. 2566 10 ก.ย. 2569
8 กลุ่มจักสาน
45 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 9-8240-8566
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก 530-78/7(รอ) 18 ส.ค. 2564 17 ส.ค. 2567
9 กลุ่มจักสานกกบ้านสระใครใต้
100 ม.10 ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก 341-47/7(นค) 27 ก.พ. 2566 26 ก.พ. 2569
10 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก 380-56/7(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
11 กลุ่มจักสานบ้านนาหมอม้า
175 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์มือถือ 06-3049-8786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก 779-59/7(อจ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
12 กลุ่มจักสานบ้านบง
4 ม.4 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก 296-43/7(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
13 กลุ่มจักสานบ้านห้วยแคน
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-3820-0460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากกก 793-53/7(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
14 กลุ่มจักสานบ้านอ้น
12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180 โทรศัพท์ 8-7226-1891
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก 563-82/7(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
15 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นไหล
61 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นานวล อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 8-4418-1649
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก 561-80/7(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
16 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่าจาน
12 ม.5 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก 349-49/7(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
17 กลุ่มตัดเย็บรองเท้าจากกกบ้านละเวี้ย
4/1 ม.1 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-1977-4511
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกก 993-77/7(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
18 กลุ่มถักกระเป๋า
168 ม.11 ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 โทรศัพท์มือถือ 08-5612-6974
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก 786-41/7(สร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
19 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-4347-9349
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก 329-32/7(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
20 กลุ่มทอผ้าบ้านคลองบนใต้
307 ม.20 ซ.- ถ.- ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150 โทรศัพท์ 8-2775-2793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก 329-7/7(พช) 16 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2568
21 กลุ่มทอผ้าบ้านนาถ่อน
8 ม.10 ต.โพนทราย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-5835-9507
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากกก 272-9/7(มห) 5 ส.ค. 2564 7 ส.ค. 2567
22 กลุ่มทอผ้าและทอเสื่อกกบ้านทุ่งโป่ง
27 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์มือถือ 08-9434-6583
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากกก 380-9/7(ชร) 1 ก.ย. 2566 31 ส.ค. 2569
23 กลุ่มทอเสื่อ บ.หนองสองห้อง ม.6 ต.โพนงาม
51 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-1057-8572
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก 423-33/7(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
24 กลุ่มทอเสื่อ ม.9 ต.พนมไพร
35 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 6-5309-9170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก 664-84/7(รอ) 19 ก.ย. 2566 18 ก.ย. 2569
25 กลุ่มทอเสื่อกก
109 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทรศัพท์มือถือ 06-1424-8339
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากกก 328-31/7(สก) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
26 กลุ่มทอเสื่อกก
2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์ 6-1791-3533
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก 507-36/7(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
27 กลุ่มทอเสื่อกก
163 ม.13 ซ.- ถ.- ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240 โทรศัพท์ 6-1791-3533
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากกก 509-38/7(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
28 กลุ่มทอเสื่อกก
245 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ 36190 โทรศัพท์ 8-5300-7336
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก 566-37/7(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
29 กลุ่มทอเสื่อกก
70 ม.6 ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์มือถือ 08-8312-3813
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากกก 305-10/7(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
30 กลุ่มทอเสื่อกก
352 ม.9 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140 โทรศัพท์ 8-4812-6350
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก 279-6/7(พช) 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2568
31 กลุ่มทอเสื่อกก
105/1 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ถลุงเหล็ก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์มือถือ 09-2297-0323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกก 1096-80/7(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
32 กลุ่มทอเสื่อกก ม.5
192 ม.5 ซ.- ถ.- ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 45110 โทรศัพท์ 8-7914-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากกก 562-81/7(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
33 กลุ่มทอเสื่อกก สว.บ้านหนองไผ่
10 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ 9-4495-0914
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากกก 850-45/7(สร) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
34 กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ 4
16 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190 โทรศัพท์มือถือ 08-7602-6537
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกก 1041-49/7(จบ) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
35 กลุ่มทอเสื่อกก หมู่ที่ 1 บ้านนาหมอม้า
35 ม.1 ซ.- ถ.- ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8723-9191
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกก 733-58/7(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
36 กลุ่มทอเสื่อกกโคกพลวง
71 ม.9 ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์มือถือ 08-2873-1873
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกก 1034-78/7(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
37 กลุ่มทอเสื่อกกตำบลแพง
182 ม.11 ซ.- ถ.- ต.แพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-2411-3147
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก 486-141/7(มค) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
38 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดแสง
109 ม.6 ซ.- ถ.- ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์ 9-8627-7344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากกก 448-15/7(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
39 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านกุดอ้อ
67/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ลำพาน อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทรศัพท์มือถือ 06-2172-8453
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก 382-31/7(กส) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
40 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านคลองหินลาด
94 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์มือถือ 08-2598-5153
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกก 1149-84/7(บร) 26 ม.ค. 2567 25 ม.ค. 2570
41 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโจด หมู่ที่ 16
122 ม.16 ซ.- ถ.- ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 08-6242-2152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จากกก 399-32/7(กส) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
42 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านชุมตาบง
221 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ชุมตาบง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-1923-5841
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกก 747-11/7(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
43 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่างาม
108 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 8-2844-5655
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก 425-128/7(มค) 30 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
44 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่างาม หมู่ที่ 14
41 ม.14 ซ.- ถ.- ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-1262-7118
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก 410-122/7(มค) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
45 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านท่าวารี
78 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190 โทรศัพท์มือถือ 08-0725-1954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากกก 391-14/7(สน) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
46 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านเนินเสรี
23 ม.11 ซ.- ถ.- ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกก 334-8/7(พช) 16 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2568
47 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโนนหงส์ทอง
18 ม.6 ซ.- ถ.- ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากกก 358-53/7(นค) 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2569
48 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านบะเสียว
320 ม.9 ซ.- ถ.- ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ 36130 โทรศัพท์ 6-5807-9827
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากกก 645-39/7(ชย) 14 ก.ย. 2566 13 ก.ย. 2569
49 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 10
68 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 8-5747-8744
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากกก 485-140/7(มค) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
50 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโป่งแค
79 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ห้วยโจด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทรศัพท์มือถือ 09-6403-2485
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากกก 850-97/7(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
12345

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567