รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากหวาย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.19/2559 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากหวาย จำนวน 38 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มจักสานตะกร้าหวาย
72/1 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา 13120 โทรศัพท์มือถือ 08-5424-5474
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 418-9/19(อย) 9 เม.ย. 2567 8 เม.ย. 2570
2 กลุ่มจักสานท่างาม
99 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-6852-0962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ตะกร้าจักสานหวาย 172-11/19(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
3 กลุ่มจักสานบ้านดอนฆ้อ
17/3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320 โทรศัพท์มือถือ 08-3637-3172
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 1012-5/19(นศ) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
4 กลุ่มจักสานบ้านโนนสูง
42 ม.4 ซ.- ถ.- ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-0176-2410
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 428-6/19(สน) 3 มี.ค. 2565 2 มี.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานบ้านหัวไผ่พัฒนา 4.0
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2238-7149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 163-9/19(สห) 3 ส.ค. 2564 2 ส.ค. 2567
6 กลุ่มจักสานบ้านหัวไผ่พัฒนา 4.0
32 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หัวไผ่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-2238-7149
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 251-14/19(สห) 14 มี.ค. 2567 13 มี.ค. 2570
7 กลุ่มจักสานหวายบ้านหนองแรดใต้
146 ม.3 ต.หนองแรด อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทรศัพท์ 6-1660-1593
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 313-5/19(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
8 กลุ่มจักสานหวายบ้านห้วยเกรียบ
254/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 208-4/19(ปข) 9 ก.พ. 2566 8 ก.พ. 2569
9 กลุ่มทอเสื่อกกบ้านสมสร้าง
33 ม.6 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 343-4/19(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากหวายตำบลควนโนรี
134/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120 โทรศัพท์มือถือ 09-8014-8682
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 330-1/19(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
11 กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวายและผ้าทอ
166 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140 โทรศัพท์มือถือ 08-9840-9317
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 180-1/19(ลย) 7 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2567
12 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหญ้าปล้องพังโคน
9 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 08-3346-5856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 521-7/19(สน) 19 ก.ย. 2566 18 ก.ย. 2569
13 กลุ่มราชาหวาย
126 ม.4 ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 8-1470-7089
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 815-5/19(สร) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
14 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานชมรมผู้สูงอายุบ้านดอนตาล
85 ม.5 ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 โทรศัพท์มือถือ 09-0345-0399
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 402-5/19(สน) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
15 กลุ่มหวายเยาวชน
61 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 8-6331-4038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 424-3/19(มค) 14 มิ.ย. 2564 13 มิ.ย. 2567
16 กลุ่มหัตถกรรมเทพนม
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 9-5630-4652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 319-1/19(สท) 26 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2570
17 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจักสานบ้านตลาดใหม่
65/4 ม.2 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ 0-8177-0591
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 195-7/19(อท) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
18 กลุ่มอาชีพจักสานตะกร้าหวาย
42/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 08-7103-1187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 801-8/19(นว) 15 ส.ค. 2566 14 ส.ค. 2569
19 กลุ่มอาชีพจักสานบ้านดอนตัน
287 ม.12 ซ.- ถ.- ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140 โทรศัพท์ 8-9555-9154
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
ผลิตภัณฑ์จากหวาย (ขันโตก) 560-5/19(นน) 4 มี.ค. 2567 3 มี.ค. 2570
20 กลุ่มอาชีพจักสานบ้านสวนมะปราง
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 08-3439-5988
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ตะกร้าจักสานหวาย 173-12/19(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
21 กลุ่มอาชีพสตรีโพธาภิวัฒน์
130 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางกระบือ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000 โทรศัพท์มือถือ 08-4066-1604
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ตะกร้าจักสานหวาย 171-10/19(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
22 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
200 ม.8 ซ.- ถ.เลียบชายทะเล ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7430-0315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 718-1/19(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
23 นาง เตือนใจ แก้วดี
2 ม.9 ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 8-1533-1091
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 309-3/19(อต) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
24 นาง บุปผา ขำสุวรรณ
70/2 ม.7 ซ.- ถ.- ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110 โทรศัพท์มือถือ 08-3157-7304
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 283-2/19(กจ) 24 ก.พ. 2565 23 ก.พ. 2568
25 นาง วัฒนีย์ แจ่มอริยวัฒน์
170/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 0-89-0-8380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 387-2/19(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
26 นาย นพดล สดวกดี
97 ม.1 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์ชัย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 16110 โทรศัพท์มือถือ 09-1746-9295
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 182-13/19(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
27 นาย วีรภัทร แซ่ศิล
130/93 ม.13 ซ.- ถ.- ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180 โทรศัพท์ 8-1907-8950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
เก้าอี้หวาย 266-2/19(กพ) 29 มี.ค. 2565 28 มี.ค. 2568
28 นาย ศรศักดิ์ สงสิงห์
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากหวาย (ไม้ตีเบาะ) 483-4/19(นธ) 20 ก.ค. 2566 19 ก.ค. 2569
29 นาย สนั่น มูลบัว
39 ม.8 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120 โทรศัพท์ 8-9632-7551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 312-4/19(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
30 นาย สมาน ประดับเพ็ชร์
71/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ 9-5635-9864
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 308-2/19(อต) 26 มิ.ย. 2566 25 มิ.ย. 2569
31 นาย สุเทพ ศรีลานุช
8/3 ม.4 ถ.สุรินทร์ - ศีขรภูมิ ต.เมืองที อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 9-3554-8800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 830-6/19(สร) 18 เม.ย. 2566 17 เม.ย. 2569
32 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 09-5557-2845
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กระเป๋าหวาย 277-7/19(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
33 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานบ้านหัวเวียง
51 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์มือถือ 09-5557-2845
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าหวาย 278-8/19(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
34 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านรี
50 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านรี อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-1792-1203
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 211-8/19(อท) 16 พ.ค. 2566 15 พ.ค. 2569
35 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไม้ไผ่ชุมชนบ้านท่าช่วง
67 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี 41310 โทรศัพท์ 9-3550-4838
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 520-2/19(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
36 วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่และทางมะพร้าวบ้านห้วยเป้ง
36 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านค่า อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1703-1170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 1221-1/19(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
37 วิสาหกิจชุมชนจักสานหวายบ้านโนนสว่าง
121 ม.10 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 08-0725-7924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 307-3/19(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
38 วิสาหกิจชุมชนสตรีโรงลาด
5 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์มือถือ 08-9809-4579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากหวาย 267-6/19(อย) 7 ก.ค. 2564 6 ก.ค. 2567

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567