รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.20/2559 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 362 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 อัมพวัน โบกคำ
92/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 0-8331-6860
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 391-13/20(สพ) 23 ม.ค. 2567 22 ม.ค. 2570
2 Handy งานสานเส้นพลาสติกรีไซเคิลและวัสดุธรรมชาติฝีมือคนพิการ
769 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 โทรศัพท์มือถือ 09-8107-6700
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 842-32/20(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
3 กลุ่ม Handmade By Rung
39 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 โทรศัพท์ 9-3224-4924
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 560-17/20(ชย) 27 เม.ย. 2565 26 เม.ย. 2568
4 กลุ่มกระดิ่งทอง
111 ม.9 ซ.- ถ.- ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม 48140 โทรศัพท์ 8-0196-6428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 701-21/20(นพ) 24 เม.ย. 2567 23 เม.ย. 2570
5 กลุ่มการถักตะกร้าปอเฮ หมู่ที่ 3 บ้านหอไกร
66 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 โทรศัพท์มือถือ 08-1475-1373
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 573-14/20(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
6 กลุ่มเกษตรอินทรีย์และจักสาน
372 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000 โทรศัพท์มือถือ 08-9071-6850
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 421-28/20(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
7 กลุ่มขนิมบาติก
47/5 ม.7 ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 0-8997-2135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 728-7/20(พง) 20 ก.ค. 2564 19 ก.ค. 2567
8 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 363-10/20(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
9 กลุ่มงานประดิษฐ์ตำบลบ้านคา
136 ม.16 ซ.- ถ.- ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180 โทรศัพท์ 8-7908-4607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก (ฝาชี) 304-14/20(รบ) 27 ก.พ. 2567 26 ก.พ. 2570
10 กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ
91 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 384-6/20(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
11 กลุ่มจักรสานโกตา
44 ม.4กำปงบูเกะ ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 298-17/20(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
12 กลุ่มจักรสานโกตา
44 ม.4กำปงบูเกะ ซ.- ถ.- ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา 95140 โทรศัพท์ 9-8701-3501
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 369-20/20(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
13 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 344-24/20(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
14 กลุ่มจักรสานบ้านเขวา หมู่ 5
48 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 โทรศัพท์ 8-8377-5146
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 568-18/20(ชย) 25 ส.ค. 2565 24 ส.ค. 2568
15 กลุ่มจักสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150 โทรศัพท์มือถือ 08-2230-6810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 379-13/20(อย) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
16 กลุ่มจักสาน
180 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2578-118/20(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
17 กลุ่มจักสานกระเป๋าพลาสติก
224 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230 โทรศัพท์ 6-2893-4965
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 521-19/20(อด) 11 ก.ค. 2566 10 ก.ค. 2569
18 กลุ่มจักสานกุดชุมคุรุ
340 ม.4 ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร 35140 โทรศัพท์ 6-2346-5130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 348-17/20(ยส) 23 ส.ค. 2565 22 ส.ค. 2568
19 กลุ่มจักสานเชือกพลาสติกบ้านทุ่งเคล็ด
137 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ 0-3261-1030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 216-6/20(ปข) 21 มิ.ย. 2566 20 มิ.ย. 2569
20 กลุ่มจักสานตระกร้าพลาสติก
28 ม.1 ต.เปาะเส้ง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 9-3739-1798
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 299-18/20(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
21 กลุ่มจักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
65/3 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-8520-3942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 287-8/20(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
22 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติก ม.2 ต.ดอนโอง
3 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดอนโอง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 โทรศัพท์ 9-3320-6953
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 582-51/20(รอ) 7 ก.ย. 2565 6 ก.ย. 2568
23 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกชุมชนชัยมงคล
140 ม.18 ซ.- ถ.- ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-9429-6889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 740-37/20(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
24 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านขามป้อม
18 ม.12 ซ.- ถ.- ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 40160 โทรศัพท์มือถือ 08-0759-6931
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 844-34/20(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
25 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านคลองแบ่ง
1/9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ่อยาง อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี 61150 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 386-7/20(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
26 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านดงสีโท
58 ม.7 ซ.- ถ.- ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-8107-4202
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 738-35/20(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
27 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านไทยถาวร
49 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 2581-121/20(อบ) 15 ก.ย. 2565 14 ก.ย. 2568
28 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านภูเขาทอง
91 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คำพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45230 โทรศัพท์ 9-1739-6314
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 645-58/20(รอ) 17 ก.ค. 2566 16 ก.ค. 2569
29 กลุ่มจักสานตะกร้าพลาสติกบ้านหินโงม
28 ม.14 ซ.- ถ.- ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-6110-7916
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 739-36/20(อจ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
30 กลุ่มจักสานบ้านโคกสว่าง ม.10
50 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 08-2841-1327
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 845-35/20(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
31 กลุ่มจักสานบ้านช้างทูน
47 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จ.ตราด 23140 โทรศัพท์มือถือ 09-5210-6973
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด
ผลิตภัณฑ์สานจากเส้นพลาสติก 190-7/20(ตร) 1 มี.ค. 2567 28 ก.พ. 2570
32 กลุ่มจักสานบ้านต้นมะขาม
257/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160 โทรศัพท์มือถือ 06-1246-8312
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 325-7/20(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
33 กลุ่มจักสานบ้านท่าชะอม
69 ม.6 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 304-5/20(อน) 3 ก.ย. 2564 3 ก.ย. 2567
34 กลุ่มจักสานบ้านไผ่ขอดอน
232 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไผ่ขอดอน อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9704-3767
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 696-25/20(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
35 กลุ่มจักสานบ้านแม่ไฮ
7 ม.2 ซ.- ถ.- ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130 โทรศัพท์มือถือ 08-9430-5842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1290-17/20(ลป) 28 ก.พ. 2567 27 ก.พ. 2570
36 กลุ่มจักสานบ้านลาดดู่โคก
94 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 47280 โทรศัพท์ 9-6051-1790
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 466-4/20(สน) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
37 กลุ่มจักสานบ้านหาดคำ
181 ม.2 ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 274-9/20(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
38 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก
ศาลาประชาคม ม.21 ซ.- ถ.- ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทรศัพท์มือถือ 08-3382-0370
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 952-31/20(นม) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
39 กลุ่มจักสานผสานใจ ตำบลขยาย
7/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ขยาย อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์ 0-6116-7262
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 356-11/20(อย) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
40 กลุ่มจักสานพลาสติก บ้านศาลาคำ
71 ม.4 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 295-13/20(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
41 กลุ่มจักสานพลาสติกบ้านหินโงมใต้
220 ม.8 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 344-17/20(นค) 13 มิ.ย. 2566 12 มิ.ย. 2569
42 กลุ่มจักสานพลาสติกผู้สูงอายุ
228/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 โทรศัพท์ 8-9879-0225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 858-46/20(พท) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
43 กลุ่มจักสานพลาสติกสีบ้านควนหยี
44 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี 94140 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 233-6/20(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
44 กลุ่มจักสานแม่ยุพิน
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190 โทรศัพท์มือถือ 06-4832-5207
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 505-8/20(นธ) 19 มี.ค. 2567 18 มี.ค. 2570
45 กลุ่มจักสานสัมมาชีพชุมชน ม.๑๓
108 ม.13 ซ.- ถ.- ต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม 48170 โทรศัพท์ 8-5761-2017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 567-18/20(นพ) 12 ม.ค. 2565 11 ม.ค. 2568
46 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก
23 ม.10 ซ.- ถ.- ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110 โทรศัพท์ 8-5063-5533
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 1207-16/20(ลป) 16 มี.ค. 2565 15 มี.ค. 2568
47 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกตำบลวังกรด
45 ม.4 ซ.- ถ.- ต.วังกรด อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 66120 โทรศัพท์มือถือ 08-2163-4745
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 571-12/20(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
48 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกนาคำไฮ
237 ม.10 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-1292-2165
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 356-9/20(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
49 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านพงโพด ม.5
39 ม.5 ซ.- ถ.- ต.หนองสิม อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130 โทรศัพท์ 8-9574-4876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 426-10/20(มค) 30 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2567
50 กลุ่มจักสานเส้นพลาสติกบ้านหนองแวงน้อย
12 ม.5 ซ.- ถ.- ต.น้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 8-2856-8312
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 552-47/20(รอ) 16 ก.ย. 2564 15 ก.ย. 2567
12345...Last

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567