รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.39/2559 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา จำนวน 77 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกอมโพธีเรียม
13/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 06-6073-6427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 708-3/39(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
2 กลุ่มงานประดิษฐ์บ้านพรพิมาน
39/594 ม.1 ซ.8/2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 9-5196-2799
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 354-2/39(ปท) 22 เม.ย. 2565 21 เม.ย. 2568
3 กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ
91 ม.1 ซ.- ถ.- ต.น้ำซึม อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 385-7/39(อน) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
4 กลุ่มจักรสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ
88 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9998-8664
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 996-81/39(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
5 กลุ่มจักสานผักตบชวา
64 ม.4 ซ.- ถ.- ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-9822-9817
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 338-6/39(อย) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
6 กลุ่มจักสานผักตบชวา
31 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6923-0810
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1029-86/39(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
7 กลุ่มจักสานผักตบชวา
55 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150 โทรศัพท์มือถือ 08-7843-6983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 505-18/39(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
8 กลุ่มจักสานผักตบชวา
26 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี 18210 โทรศัพท์ 8-5420-7311
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 290-1/39(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานผักตบชวา หมู่ที่ ๒
70 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-2616-0825
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 962-77/39(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
10 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านต้นตาล
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-1937-0135
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 368-13/39(นฐ) 19 ก.พ. 2567 18 ก.พ. 2570
11 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท้องคุ้ง
56 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9563-8934
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 349-28/39(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
12 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านท่าทราย
- ม.5 ซ.- ถ.- ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-7844-6581
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 346-25/39(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
13 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น
19 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คลองวัว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ 8-9900-3474
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 158-8/39(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
14 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านโพธิ์รังนก
36/1 ม.1 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ 8-6514-3619
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
กระเป๋าสานจากผักตบชวา 157-7/39(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
15 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านสันบัวบก
144 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1287-0020
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณ์จากผักตบชวา 997-82/39(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
16 กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยน้ำโจน
155 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 08-7736-4030
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 507-19/39(พจ) 30 ก.ค. 2564 29 ก.ค. 2567
17 กลุ่มจักสานหวายบ้านทับทิมสยาม ๐๗
209 ม.15 ซ.- ถ.- ต.บักดอง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์มือถือ 08-4340-6187
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1522-2/39(ศก) 20 ส.ค. 2564 19 ส.ค. 2567
18 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
78 ม.9 ซ.- ถ.- ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 โทรศัพท์ 8-5092-8214
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 566-2/39(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
19 กลุ่มผักตบ ตะกร้าหวาย
59/246 ม.2 ซ.- ถ.- ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 โทรศัพท์มือถือ 08-7127-5104
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 229-1/39(ชบ) 9 ส.ค. 2565 8 ส.ค. 2568
20 กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมผักตบชวา บ้านโนนมะงา
28 ม.2 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-3387-0800
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 999-11/39(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
21 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าอู่
47 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110 โทรศัพท์ 8-9270-0343
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 284-24/39(ชน) 11 ส.ค. 2565 10 ส.ค. 2568
22 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 191-3/39(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
23 กลุ่มวิชาชีพผลิตภัณฑ์เรือนจำชั่วคราวแคน้อย
231 ม.- ถ.พระพุทธบาท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ 0-5673-7038
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณพ์จากผักตบชวา 293-1/39(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
24 กลุ่มสหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยา
13 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6115-7615
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1021-85/39(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
25 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านชากมะหาด
111 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์มือถือ 08-9403-0439
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 496-2/39(รย) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
26 กลุ่มสิงห์ชวาบ้านทุ่งกลับน้อย
16/6 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์ 0-6156-3319
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 211-5/39(สห) 17 มี.ค. 2566 16 มี.ค. 2569
27 กลุ่มหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านสันป่าม่วง
30 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1602-7771
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 998-83/39(พย) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
28 กลุ่มหัตถกรรมเทพนม
35/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150 โทรศัพท์ 9-5630-4652
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 255-2/39(สท) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
29 กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน บ้านสุขเกษม
60 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 8-3716-3273
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 307-10/39(นฐ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
30 กลุ่มอาชีพบ้านกรวด
49 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 72170 โทรศัพท์ 9-2635-3302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 265-8/39(สพ) 31 พ.ค. 2564 30 พ.ค. 2567
31 กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสามขา
40 ม.3 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์ 9-2426-9346
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 320-11/39(นฐ) 30 มี.ค. 2566 29 มี.ค. 2569
32 กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจักสานผักตบชวาบ้านอ้อย
16/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 โทรศัพท์ 8-9536-3839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 347-26/39(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
33 กลุ่มเฮือนล้านนา ใครได้มาแล้วจะโชคดี
118 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6190-7148
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 979-79/39(พย) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
34 กิจการ ญาดา
26 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-3877-4217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 963-78/39(พย) 27 ม.ค. 2565 26 ม.ค. 2568
35 กิจการ ลินชวา
179 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-6910-1315
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 938-76/39(พย) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567
36 ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
801 ม.8 ซ.- ถ.- ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์ 9-9229-3659
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 763-15/39(พล) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
37 นาง กันดา สระทองแยง
54 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 โทรศัพท์มือถือ 09-2525-3106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 349-12/39(นฐ) 13 ก.ย. 2566 12 ก.ย. 2569
38 นาง กันตา สืบวงษ์
7/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์มือถือ 08-1206-7282
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 192-2/39(สป) 2 ก.ย. 2564 1 ก.ย. 2567
39 นาง ทัศนี เรือนผาม
292/36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์มือถือ 09-1547-2992
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 548-3/39(รย) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
40 นาง สงค์ หนองน้ำ
101 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-2987-4793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1108-15/39(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
41 นาง สมจิต ชัยหบุตร
93 ม.2 ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 08-1997-3943
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1002-14/39(บร) 23 มี.ค. 2565 22 มี.ค. 2568
42 นาง สุภาภรณ์ จินดาไตรรัตน์
115 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150 โทรศัพท์ 8-7764-2734
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 292-9/39(สพ) 24 ม.ค. 2565 23 ม.ค. 2568
43 นาง อนงค์ สายกระสุน
36 ม.2 ซ.- ถ.- ต.สะแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์มือถือ 09-0218-8391
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 1109-16/39(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
44 นาง อมรรัตน์ ต่ายเมือง
35/8 ม.- ซ.- ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 8-9706-4418
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 717-13/39(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
45 นาง อารีย์ โพธิ์หวี
101/21 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์มือถือ 08-5544-9087
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 402-3/39(ปท) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
46 นางสาว จุรีรัตน์ นวนคำ
28 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-1400-8382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 197-4/39(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
47 นางสาว ชัยโสภา บางลานศิริกุล
98 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 9-9123-4938
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 221-1/39(รบ) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
48 นางสาว ธิภาพร สายโกมล
99 ม.- ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 ถ.ประเสริฐมนูกิจ ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์มือถือ 08-1496-8533
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 65571-301/39 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
49 นางสาว พรรยพร ทิพย์ชูรัตน์
118/4 ม.- ซ.- ถ.เซนต์เมรี่ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์มือถือ 09-5794-7486
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 802-5/39(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
50 นางสาว ภัทร์สุดา บัวชัย
309/3 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160 โทรศัพท์มือถือ 08-5884-2916
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 279-1/39(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
12

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567