รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.40/2559 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ จำนวน 180 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระติ๊บข้าวและหวดจากไม้ไผ่
8 ม.9 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 06-1165-7088
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 317-17/40(บก) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
2 กลุ่มกาแฟห้วยน้ำรี
133 ม.5 ซ.- ถ.- ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โทรศัพท์ 6-1375-5428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 268-1/40(อต) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
3 กลุ่มเกษตรพอเพียงสวนไผ่
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 09-2720-8712
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 854-37/40(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
4 กลุ่มเกษตรพอเพียงสวนไผ่
156 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 09-2720-8712
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 802-33/40(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
5 กลุ่มงอบไทยใบลาน
57/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์ 0-3530-1170
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงงอบจักสานไม้ไผ่ 286-4/40(อย) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
6 กลุ่มจักสาน
13 ม.6 ซ.- ถ.- ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110 โทรศัพท์ 6-3452-0557
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 715-36/40(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
7 กลุ่มจักสาน หมู่ 5 ตำบลบ้านเดื่อ
127 ม.5 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3034
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 306-38/40(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
8 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ
6 ม.3 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 311-39/40(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานกระชัง
83 ม.14 ซ.- ถ.- ต.เมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-4929-8645
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1577-50/40(ศก) 5 ส.ค. 2565 4 ส.ค. 2568
10 กลุ่มจักสานกระติบข้าว (ไผ่ตะวัน)
153 ม.13 ซ.- ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 09-1420-5526
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
กระติ๊บข้าว 723-30/40(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
11 กลุ่มจักสานกระติบข้าวสตรี
85/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40240 โทรศัพท์มือถือ 08-1452-9438
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
กระติ๊บข้าว 724-31/40(ขก) 22 ก.ย. 2564 21 ก.ย. 2567
12 กลุ่มจักสานเข่ง
92 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-1950-5430
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1016-23/40(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
13 กลุ่มจักสานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม
60 ม.- ซ.- ถ.จันทร์อำนวย ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทรศัพท์มือถือ 08-6017-2450
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 211-14/40(ชบ) 5 เม.ย. 2565 4 เม.ย. 2568
14 กลุ่มจักสานไทยโบราณ
37 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 13220 โทรศัพท์มือถือ 08-3239-9638
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 327-7/40(อย) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
15 กลุ่มจักสานบ้านกลางน้อย
49 ม.7 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 319-40/40(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
16 กลุ่มจักสานบ้านคำโป้งเป้ง
30 ม.7 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 293-35/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
17 กลุ่มจักสานบ้านคำฮี
134 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-1852-3998
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 407-29/40(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
18 กลุ่มจักสานบ้านดงยอ หมู่ 8 บ้านกลาง
125 ม.8 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 9-3432-3325
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 679-28/40(นพ) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
19 กลุ่มจักสานบ้านดอนเจริญ
111 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์มือถือ 09-3424-7519
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 394-7/40(สน) 10 มิ.ย. 2564 9 มิ.ย. 2567
20 กลุ่มจักสานบ้านท่าโรงตะวันตก
9 ม.10 ซ.- ถ.- ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230 โทรศัพท์ 8-9679-0786
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 713-35/40(พล) 25 ก.พ. 2565 24 ก.พ. 2568
21 กลุ่มจักสานบ้านทุ่งยั๊วะ
168/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ 0-8067-0469
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 3192-33/40(ชม) 16 ส.ค. 2565 15 ส.ค. 2568
22 กลุ่มจักสานบ้านเทวี
35 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 381-47/40(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
23 กลุ่มจักสานบ้านนาสะไมย์ หมู่ที่ 11
163 ม.11 ซ.- ถ.- ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 8-4958-5693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 408-30/40(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
24 กลุ่มจักสานบ้านเนินกะบาก
139 ม.4 ซ.- ถ.- ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 โทรศัพท์ 9-4963-9915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 723-38/40(พล) 8 เม.ย. 2565 7 เม.ย. 2568
25 กลุ่มจักสานบ้านบง
4 ม.4 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 297-36/40(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
26 กลุ่มจักสานบ้านป่าขี้ยาง
132 ม.4 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 8-5313-8186
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 332-21/40(ยส) 2 มี.ค. 2565 1 มี.ค. 2568
27 กลุ่มจักสานบ้านป่าคา
24 ม.1 ซ.- ถ.- ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240 โทรศัพท์ 8-5733-4793
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 1222-8/40(ลป) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
28 กลุ่มจักสานบ้านพร้าวใต้
145 ม.6 ต.หินโงม อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 289-34/40(นค) 10 ก.ย. 2564 9 ก.ย. 2567
29 กลุ่มจักสานบ้านหนองครก
69/3 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20240 โทรศัพท์มือถือ 08-1192-0084
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 217-15/40(ชบ) 2 มิ.ย. 2565 1 มิ.ย. 2568
30 กลุ่มจักสานบ้านหนองผือ
9 ม.4 ซ.- ถ.- ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์ 9-8084-3675
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 445-9/40(สน) 31 พ.ค. 2565 30 พ.ค. 2568
31 กลุ่มจักสานบ้านหนองหิ้ง
80 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ท่ากกแดง อ.เซกา จ.บึงกาฬ โทรศัพท์ 0-4249-2144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตฑ์จักสานไม้ไผ่ 361-19/40(บก) 21 ก.พ. 2567 20 ก.พ. 2570
32 กลุ่มจักสานบ้านหนองหิน
123 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 62120 โทรศัพท์ 9-5493-5901
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 297-6/40(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
33 กลุ่มจักสานบ้านหนาด หมู่ 2 บ้านกลาง
21 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 6-1102-7763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 678-27/40(นพ) 12 ก.พ. 2567 11 ก.พ. 2570
34 กลุ่มจักสานบ้านห้วยแคน
93 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแคน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-3820-0460
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 794-1/40(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
35 กลุ่มจักสานบ้านห้วยยาง
49 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทรศัพท์มือถือ 08-5305-1858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 853-36/40(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
36 กลุ่มจักสานบ้านเหล่าปอแดง
108 ม.6 ซ.- ถ.- ต.เหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 08-1262-0701
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 519-12/40(สน) 19 ก.ย. 2566 18 ก.ย. 2569
37 กลุ่มจักสานบ้านเหล่ามะแงว
3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์มือถือ 09-8163-2004
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 493-11/40(สน) 28 มิ.ย. 2566 27 มิ.ย. 2569
38 กลุ่มจักสานบ้านใหม่แหลมทอง
9 ม.7 ต.โนนขมิ้น อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 6-1072-3669
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 278-16/40(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
39 กลุ่มจักสานแปรรูปไม้ไผ่
119 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 391-49/40(นค) 31 ม.ค. 2567 30 ม.ค. 2570
40 กลุ่มจักสานแปรรูปไม้ไผ่
119 ม.2 ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 276-31/40(นค) 11 มิ.ย. 2564 10 มิ.ย. 2567
41 กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์ด้วยไม้ไผ่
60 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 46130 โทรศัพท์มือถือ 06-1284-4134
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ (กระติบข้าว) 442-5/40(กส) 27 มิ.ย. 2566 26 มิ.ย. 2569
42 กลุ่มจักสานพบพระทรายงาม เคียงไทย
126 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทรศัพท์ 8-5226-6457
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 276-1/40(ตก) 27 มิ.ย. 2565 26 มิ.ย. 2568
43 กลุ่มจักสานพัดไม้ไผ่บ้านสันติสุข
91 ม.5 ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 โทรศัพท์มือถือ 08-9236-5456
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 261-16/40(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
44 กลุ่มจักสานเพื่อการผลิต
52 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ทุ่งแต้ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทรศัพท์ 6-1019-3599
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 406-28/40(ยส) 2 ก.พ. 2567 1 ก.พ. 2570
45 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ ม.3 บ้านท่ามะนาว
35 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130 โทรศัพท์ 0-8628-9017
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 295-4/40(ปน) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
46 กลุ่มจักสานไม้ไผ่เงินล้าน
147 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 08-5751-9617
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 852-35/40(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
47 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านท่าแร่
173 ม.3 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9708-0245
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานจักสานไม้ไผ่ 278-25/40(ชน) 24 มี.ค. 2565 23 มี.ค. 2568
48 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านเนินไผ่
68 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170 โทรศัพท์ 8-1475-2184
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จักสานจักสานไม้ไผ่ 343-28/40(ชน) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
49 กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านหนองเจริญ
21 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180 โทรศัพท์ 8-9828-8970
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี
ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ 303-2/40(กจ) 7 ก.ค. 2565 6 ก.ค. 2568
50 กลุ่มจักสานไม้ไผ่แปรรูป
72 ม.7 ซ.- ถ.- ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 โทรศัพท์ 8-4865-2839
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ประเภทที่ใช้เป็นของใช้ทั่วไป 434-21/40(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
1234

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567