รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.21/2560 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ จำนวน 9 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ใยบวบ
13 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360 โทรศัพท์ 8-3333-1577
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 432-3/21(อด) 10 ส.ค. 2564 9 ส.ค. 2567
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใยบวบบ้านราษฎร์เกษมศรี
185 ม.7 ซ.- ถ.- ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-1912-7215
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 291-11/21(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
3 กลุ่มใยบวบแปรรูปบ้านสุวรรณคูหา
168 ม.6 ต.สุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 8-0750-7379
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 345-13/21(นภ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
4 นางสาว จำเริญ เนาวิรัตน์
343 ม.- ซ.- ถ.คลองเตย-คลองเปล ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7450-2646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 578-7/21(สข) 27 พ.ค. 2564 26 พ.ค. 2567
5 นางสาว ทัศนีย์ จันทวรรณโณ
36 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 โทรศัพท์ 8-5512-9868
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 296-12/21(นภ) 21 ก.พ. 2565 20 ก.พ. 2568
6 นางสาว สาธิตา วงศ์ชนะ
16 ม.- ซ.สุขสวัสดิ์ ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 8-3195-5766
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 262-3/21(ยล) 22 มิ.ย. 2564 21 มิ.ย. 2567
7 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มใยบวบบ้านวังหินซา
232 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 โทรศัพท์ 6-3108-9579
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 286-10/21(นภ) 16 ก.ค. 2564 15 ก.ค. 2567
8 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใยบวบ
80/2 ม.2 ซ.- ถ.- ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 08-9710-1028
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 829-2/21(ขก) 11 ก.ค. 2565 10 ก.ค. 2568
9 อ้อยใยบวบ
41 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-3877-4217
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์จากใยบวบ 946-2/21(พย) 2 ส.ค. 2564 1 ส.ค. 2567

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567