รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.56/2560 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย จำนวน 14 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกระเป๋าไทยพวณ
83 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าถ่าน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทรศัพท์มือถือ 09-5403-7392
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 251-1/56(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
2 กลุ่มเชือกกล้วยเกาะเต่า
148/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110 โทรศัพท์ 8-4853-8386
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 873-2/56(พท) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลดงประคำ
189/1 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6062-3709
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 685-1/56(พล) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
4 กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านไพล
2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์มือถือ 09-4280-1117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 712-1/56(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
5 กลุ่มหัตถกรรมเชือกกล้วยบ้านดอน
3/2 ม.8 ซ.- ถ.- ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 8-6747-7960
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 681-15/56(สข) 12 ก.ย. 2565 11 ก.ย. 2568
6 กลุ่มอาชีพจักสานไม้ไผ่
126 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-4293-1208
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 400-3/56(กบ) 15 ส.ค. 2565 14 ส.ค. 2568
7 ทัณฑสถานหญิงสงขลา
164 ม.4 ซ.- ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7433-6620
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 717-16/56(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
8 นาง ณิชารีย์ พูลชัยนาท
105/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130 โทรศัพท์มือถือ 08-2691-3212
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 551-3/56(พจ) 14 ก.พ. 2566 13 ก.พ. 2569
9 วิสาหกิจชุมชนณดี
199/415 ม.1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320 โทรศัพท์ 8-1632-5899
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 226-1/56(สฎ) 6 ก.พ. 2566 5 ก.พ. 2569
10 วิสาหกิจชุมชนตำบลบางขวัญ สานฝันด้วยมือ
38/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางขวัญ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 06-2726-4555
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 281-2/56(ฉช) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
11 วิสาหกิจชุมชนบ้านเกื้อกูล
111 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ท้ายหาด อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 0-8055-5323
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กระเป๋าจากเชือกกล้วย 228-1/56(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
12 วิสาหกิจชุมชนบ้านเอวจระเข้
22/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.ท่าไข่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 06-1909-3954
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 303-3/56(ฉช) 30 มิ.ย. 2566 29 มิ.ย. 2569
13 วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพตำบลไกรกลาง
56/5 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170 โทรศัพท์ 9-9368-2289
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
กระเป๋าจากเชือกกล้วย 242-3/56(สท) 10 พ.ค. 2565 9 พ.ค. 2568
14 วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านกรงทอง ม.9
109/4 ม.9 ซ.- ถ.- ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 โทรศัพท์ 8-9008-3716
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย
ผลิตภัณฑ์จากเชือกกล้วย 215-2/56(สท) 23 มิ.ย. 2564 22 มิ.ย. 2567

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567