รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม้กวาดดอกหญ้า

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.9/2561 ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 149 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,580 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่ม Hug นะ Maekasa (ฮักนะแม่กาษา)
12 ม.2 ซ.- ถ.- ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทรศัพท์ 8-1740-5395
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ไม้กวาดดอกหญ้า 314-7/9(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
2 กลุ่มของดีศรีนคร
1 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ 8-9573-4804
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ไม้กวาดดอกหญ้า 361-9/9(นภ) 18 ก.ค. 2566 17 ก.ค. 2569
3 กลุ่มจักรสานเครื่องใช้บ้านโนนสูง
104 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 08-0636-2382
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า 343-39/9(สก) 7 ก.พ. 2565 6 ก.พ. 2568
4 กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ
6 ม.3 ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า 317-26/9(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
5 กลุ่มจักสานบางพระใต้
8 ม.1 ซ.- ถ.- ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-1-32-6268
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกอ้อ 161-10/9(รน) 10 ม.ค. 2565 9 ม.ค. 2568
6 กลุ่มจักสานบ้านเกาะอีเพลิน
41/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า 369-10/9(อน) 2 มี.ค. 2566 1 มี.ค. 2569
7 กลุ่มจักสานไม้กวาด
113 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย 43130 โทรศัพท์ 0-4242-1272
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า 359-29/9(นค) 12 ก.ย. 2566 11 ก.ย. 2569
8 กลุ่มจักสานหมวกบ้านบุ่ง
113 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180 โทรศัพท์ 8-6061-6578
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ไม้กวาดดอกหญ้า 694-35/9(พล) 26 ม.ค. 2565 25 ม.ค. 2568
9 กลุ่มจักสานหัตถกรรมบ้านโนนไพศาล
179 ม.5 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 08-6159-9763
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า 254-30/9(บก) 6 ส.ค. 2564 5 ส.ค. 2567
10 กลุ่มชาววัง
1 ม.10 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 8-6316-5570
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ไม้กวาดดอกหญ้า 337-11/9(พช) 16 ธ.ค. 2565 15 ธ.ค. 2568
11 กลุ่มดอกหญ้าเพื่อการผลิต
32 ม.4 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า 308-24/9(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
12 กลุ่มถักไม้กวาด
61 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120 โทรศัพท์มือถือ 06-3963-0099
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า 365-42/9(สก) 18 พ.ค. 2565 17 พ.ค. 2568
13 กลุ่มเถาวัลย์ประดิษฐ์
86 ม.10 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์งาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 25130 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า 253-19/9(ปจ) 16 มี.ค. 2566 15 มี.ค. 2569
14 กลุ่มทอเสื่อสาดแสงทอง
76 ม.17 ซ.บ้านหนองแสง ถ.- ต.พระลับ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์มือถือ 09-5126-8152
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ไม้กวาดดอกหญ้า 705-15/9(ขก) 28 มิ.ย. 2564 27 มิ.ย. 2567
15 กลุ่มทำไม้กวาด
131 ม.14 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์มือถือ 08-9633-6832
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ไม้กวาดดอกหญ้า 1039-25/9(พย) 14 ก.พ. 2567 13 ก.พ. 2570
16 กลุ่มทำไม้กวาดโคกสำราญ
153 ม.1 ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 โทรศัพท์ 6-1429-2534
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร
ไม้กวาดดอกหญ้า 366-8/9(ยส) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
17 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากต้นหญ้าก๋งและต้นข้าวฟ่่าง
132 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 โทรศัพท์มือถือ 06-2090-4596
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกหญ้า 1020-24/9(พย) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
18 กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านห้วยกระแทก
183 ม.1 ซ.- ถ.- ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ไม้กวาดดอกหญ้า 201-2/9(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
19 กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกแขมบ้านนาคำ
156 ม.5 ต.ผึ่งแดด อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์มือถือ 06-3181-4109
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ไม้กวาดดอกหญ้า 306-18/9(มห) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
20 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านเทพารักษ์ ม.9 ต.พนมไพร
74 ม.9 ซ.- ถ.- ต.พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140 โทรศัพท์ 6-2435-9915
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ไม้กวาดดอกหญ้า 643-7/9(รอ) 17 ก.ค. 2566 16 ก.ค. 2569
21 กลุ่มผลิตไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนสวน
42 ม.8 ซ.- ถ.- ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า 2534-68/9(อบ) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
22 กลุ่มผลิตไม้กวาดบ้านทดน้อย
59 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ผักขะ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์มือถือ 08-6140-9435
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
ไม้กวาดดอกหญ้า 420-44/9(สก) 22 ส.ค. 2566 21 ส.ค. 2569
23 กลุ่มพลังสตรี
- ม.8 ซ.- ถ.- ต.โสกแสง อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า 2654-69/9(อบ) 28 เม.ย. 2566 27 เม.ย. 2569
24 กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านทุ่งโพธิ์
261 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-4865-8355
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดดอกหญ้า 1549-11/9(ศก) 10 มี.ค. 2565 9 มี.ค. 2568
25 กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านคลองชนะศึก
3/2 ม.11 ซ.- ถ.- ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์มือถือ 08-9029-0560
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไม้กวาดดอกหญ้า 282-7/9(อย) 21 ก.ย. 2564 20 ก.ย. 2567
26 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านคลองห้าง
121 ม.7 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์ 8-1086-1979
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า (ดอกอ้อ) 798-23/9(พง) 8 ก.พ. 2566 7 ก.พ. 2569
27 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพังทุย
169 ม.10 ซ.- ถ.- ต.พังทุย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140 โทรศัพท์มือถือ 06-1061-8867
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ไม้กวาดดอกหญ้า 921-18/9(ขก) 26 ธ.ค. 2566 25 ธ.ค. 2569
28 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองฮาง
67 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองฮาง อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์มือถือ 08-7452-2703
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ไม้กวาดดอกหญ้า 1625-15/9(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
29 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปไม้ผลบ้านดอน
150 ม.7 ซ.- ถ.- ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 โทรศัพท์มือถือ 08-6290-9889
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ไม้กวาดดอกหญ้า 331-15/9(ยล) 19 เม.ย. 2566 18 เม.ย. 2569
30 กลุ่มแม่บ้านโนนโกจัดทำไม้กวาดดอกหญ้า
166/1 ม.9 ซ.- ต.ไตรตรึงษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62160 โทรศัพท์ 8-1887-5397
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ไม้กวาดดอกหญ้า 300-24/9(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
31 กลุ่มแม่บ้านผลิตไม้กวาดดอกอ้อบ้านบกปุย
230 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทรศัพท์มือถือ 08-4844-7218
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ไม้กวาดดอกหญ้า 832-24/9(พง) 21 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2570
32 กลุ่มไม้กวาด
75 ม.11 ซ.- ถ.- ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น 40110 โทรศัพท์มือถือ 06-2152-9604
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ไม้กวาดดอกหญ้า 940-19/9(ขก) 22 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2570
33 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านดงคำ
195 ม.16 ซ.- ถ.- ต.โพนงาม อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 41130 โทรศัพท์ 8-9619-3646
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
ไม้กวาดดอกหญ้า 480-5/9(อด) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
34 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านท่าหายโศก
93 ม.4 ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย 43120 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า 302-22/9(นค) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
35 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าโคกสูง ม.2
212 ม.2 ซ.- ถ.- ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น 40250 โทรศัพท์มือถือ 09-2132-3142
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
ไม้กวาดดอกหญ้า 855-17/9(ขก) 11 พ.ค. 2566 10 พ.ค. 2569
36 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าดงชมภู
287 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพธิ์หมากแข้ง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-0766-1092
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า 334-41/9(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
37 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าตำบลคีรีเขต
56/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-0867-7117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ไม้กวาดดอกหญ้า 311-14/9(ยล) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
38 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าตำบลคีรีเขต
56/3 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คีรีเขต อ.ธารโต จ.ยะลา 95150 โทรศัพท์ 8-0867-7117
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ไม้กวาดดอกหญ้า 368-16/9(ยล) 16 ก.พ. 2567 15 ก.พ. 2570
39 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านดงนาคำ
213 ม.5 ต.หนองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110 โทรศัพท์ 0-4242-3031
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย
ไม้กวาดดอกหญ้า 323-27/9(นค) 17 ส.ค. 2565 16 ส.ค. 2568
40 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านตะโหมด
15/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 โทรศัพท์ 9-3583-6434
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ไม้กวาดดอกหญ้า 945-4/9(พท) 8 ส.ค. 2566 7 ส.ค. 2569
41 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านท่าสะอาด
95 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ผาน้ำย้อย อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210 โทรศัพท์ 8-3257-1753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด
ไม้กวาดดอกหญ้า 564-5/9(รอ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
42 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านโนนเจริญ
27 ม.13 ซ.- ถ.- ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 49130 โทรศัพท์ 8-2151-5983
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
ไม้กวาดดอกหญ้า 312-19/9(มห) 27 มี.ค. 2566 26 มี.ค. 2569
43 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านมาบแก
57 ม.1 ซ.- ถ.- ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์มือถือ 06-2294-3231
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ไม้กวาดดอกหญ้า 761-28/9(นว) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
44 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านไร่สุขสันต์
41 ม.9 ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 09-5425-6538
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า 336-43/9(บก) 13 ก.ค. 2566 12 ก.ค. 2569
45 กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านห้วยชมภู
50 ม.11 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260 โทรศัพท์ 8-4810-1753
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
ไม้กวาดดอกหญ้า 339-12/9(ชร) 2 ก.ย. 2565 1 ก.ย. 2568
46 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
10 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 8-1415-6629
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ไม้กวาดดอกหญ้า 204-5/9(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
47 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
49/1 ม.9 ซ.- ถ.- ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทรศัพท์ 0-7271-2251
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
ไม้กวาดดอกหญ้า 205-6/9(ชพ) 14 ก.ย. 2565 13 ก.ย. 2568
48 กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านหมอลำ
29/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130 โทรศัพท์มือถือ 09-3584-1665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง
ไม้กวาดดอกหญ้า 198-15/9(รน) 22 ก.ค. 2565 21 ก.ค. 2568
49 กลุ่มไม้กวาดทองคำ สวรรค์สร้าง
58 ม.8 ซ.- ถ.- ต.นาคำไฮ อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000 โทรศัพท์ 8-3353-9586
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู
ไม้กวาดดอกหญ้า 325-7/9(นภ) 8 ส.ค. 2565 7 ส.ค. 2568
50 กลุ่มไม้กวาดบ้านเจริญสามัคคี
2 ม.10 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โทรศัพท์มือถือ 08-9200-9856
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ไม้กวาดดอกหญ้า 289-35/9(บก) 12 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2568
123

สืบค้นเมื่อ วันที่23 พ.ค. 2567