รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ดอกไม้ประดิษฐ์

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.24/2561 ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 135 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 กลุ่มกอมโพธีเรียม
13/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230 โทรศัพท์มือถือ 06-6073-6427
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผักตบชวา 707-28/24(นม) 27 ส.ค. 2564 26 ส.ค. 2567
2 กลุ่มงานประดิษฐ์จากดินไทย
28/3 ม.6 ซ.วัดส้มเกลี้ยง ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-8630-6603
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์ 407-11/24(นบ) 4 ส.ค. 2566 3 ส.ค. 2569
3 กลุ่มจักสานตะกร้าด้วยกระดาษศูนย์บริการทางสังคมโนนสำนัก
200/1 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หญ้าปล้อง อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์มือถือ 08-1389-5380
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ดอกไม้ประดิษฐ์ 1628-24/24(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
4 กลุ่มดอกไม้จันทน์บ้านงิ้วตะแบก
42 ม.16 ซ.- ถ.- ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420 โทรศัพท์มือถือ 08-7962-9344
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 908-35/24(นม) 17 ม.ค. 2566 16 ม.ค. 2569
5 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าบ้านหัวนาม่วง
1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คอนสาร อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 36180 โทรศัพท์ 8-4952-6324
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 503-12/24(ชย) 28 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2567
6 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวและรังไหม
151 ม.7 ซ.- ถ.- ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 8-6852-3842
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม
ดอกไม้ประดิษฐ์ 439-5/24(มค) 8 มี.ค. 2565 7 มี.ค. 2568
7 กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์พานทอง
246 ม.3 ซ.- ถ.- ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์มือถือ 08-9865-3769
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ดอกไม้ประดิษฐ์ 1627-23/24(ศก) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
8 กลุ่มดินประดิษฐ์ชุมชนคุณธรรม
21 ม.3 ซ.- ถ.- ต.วัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120 โทรศัพท์ 8-5404-4731
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
ดอกไม้ประดิษฐ์ 281-10/24(นฐ) 25 มี.ค. 2565 24 มี.ค. 2568
9 กลุ่มธัญญารักษ์ปัตตานี
294 ม.6 ซ.- ถ.- ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์มือถือ 09-8341-5815
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 327-2/24(ปน) 2 เม.ย. 2567 1 เม.ย. 2570
10 กลุ่มนันทพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าใยบัว
35/95 ม.13 ซ.- ถ.- ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์มือถือ 08-6024-8055
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 225-7/24(สป) 18 ก.ค. 2565 17 ก.ค. 2568
11 กลุ่มนานาผลิตภัณฑ์สตรีตำบลท่าคล้อ
48 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 9-2234-1514
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษ 324-19/24(สบ) 20 ก.ค. 2565 19 ก.ค. 2568
12 กลุ่มบ้านเห็ดสวนเพชรปลายนา
9 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190 โทรศัพท์ 9-8287-5018
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล 694-12/24(สข) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
13 กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ ถักเปลยวน พรมเช็ดเท้า
12/1 ม.1 ซ.- ถ.- ต.พร่อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 452-3/24(นธ) 26 ก.ค. 2565 25 ก.ค. 2568
14 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า
107 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 โทรศัพท์มือถือ 08-4831-6128
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 839-33/24(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
15 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากตาล
33 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3242-6666
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบตาล 202-3/24(พบ) 15 ก.พ. 2566 14 ก.พ. 2569
16 กลุ่มพวงมาลัยดอกมะลิจากกระดาษทิชชู
14 ม.5 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-4296-2444
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ดอกมะลิจากกระดาษทิชชู่ 145-4/24(อท) 26 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2567
17 กลุ่มแม่บ้านเกาะพิมูลพัฒนา
052/2 ม.3 ซ.- ถ.- ต.ลานดอกไม้ตก อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-6092-9039
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ดอกไม้ประดิษฐ์ 296-4/24(กพ) 23 มิ.ย. 2566 22 มิ.ย. 2569
18 กลุ่มแม่บ้านหนองสมบูรณ์
192 ม.6 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67180 โทรศัพท์ 9-4998-2809
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู่ 326-5/24(พช) 19 ก.ค. 2565 18 ก.ค. 2568
19 กลุ่มลวดดัดลายประดับดอกไม้งานมงคล
37/1 ม.3 ซ.- ถ.- ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 16120 โทรศัพท์มือถือ 08-9409-2654
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 192-6/24(สห) 30 มิ.ย. 2565 29 มิ.ย. 2568
20 กลุ่มศิลปดินประดิษฐ์รมิตา
7/14 ม.- ซ.- ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์มือถือ 06-4356-5951
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินสำเร็จรูป 566-10/24(พจ) 2 มิ.ย. 2566 1 มิ.ย. 2569
21 กลุ่มศิลปประดิษฐ์ช้างใหญ่
25/3 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 08-6070-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าไหม 346-21/24(อย) 24 ม.ค. 2566 23 ม.ค. 2569
22 กลุ่มศิลปหัตถกรรมบ้านห้วยแถลง
141 ม.1 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240 โทรศัพท์มือถือ 08-6016-0388
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 923-38/24(นม) 20 มี.ค. 2566 19 มี.ค. 2569
23 กลุ่มสตรีแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรังไหม
458 ม.15 ซ.- ถ.- ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์มือถือ 08-9717-2050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 838-32/24(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
24 กลุ่มสตรีสากลบ้านคลองท้ายบ้าน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25150 โทรศัพท์ 0-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์ 190-7/24(ปจ) 30 มิ.ย. 2564 29 มิ.ย. 2567
25 กลุ่มสัมมาชีพบ้านบุใหญ่
156 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-1912-2048
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์ 251-17/24(สบ) 21 ก.ค. 2564 20 ก.ค. 2567
26 กลุ่มหัตถกรรมบ้านโพแตง
24 ม.4 ซ.- ถ.- ต.โพแตง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 โทรศัพท์มือถือ 06-4228-9661
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 305-18/24(อย) 31 มี.ค. 2565 30 มี.ค. 2568
27 กลุ่มหัตถกรรมแฝกและกกบ้านโคกปรง
174 ม.3 ซ.- ถ.- ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 67130 โทรศัพท์ 8-2516-4999
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากหญ้าแฝก 302-4/24(พช) 25 พ.ค. 2565 24 พ.ค. 2568
28 กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
36 ม.1 ซ.- ถ.รถไฟ 1 ต.มะค่า อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160 โทรศัพท์มือถือ 08-9717-2105
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม และดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 801-30/24(นม) 18 มี.ค. 2565 17 มี.ค. 2568
29 กลุ่มอาชีพทรัพย์กานดา
60/48 ม.3 ซ.10/1 ม.ทรัพย์กานดา ถ.ปทุมธานี-กรุงเทพ ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 8-9216-2714
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์ 411-24/24(ปท) 30 ส.ค. 2566 29 ส.ค. 2569
30 กลุ่มอาชีพแม่บ้านทำกระเป๋า หมู่ที่ 6 ตำบลลุงเขว้า
7 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410 โทรศัพท์มือถือ 08-5205-1051
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 840-34/24(นม) 1 ส.ค. 2565 31 ก.ค. 2568
31 กลุ่มอาชีพรักษ์ศิลป์ดินไทย
7 ม.- ซ.- ถ.หนองหลวงอุทิศ ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 โทรศัพท์ 8-0114-8378
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก
ดอกไม้ประดิษฐ์ 331-5/24(ตก) 9 ส.ค. 2566 8 ส.ค. 2569
32 กลุ่มอาชีพศิลปะประดิษฐ์สนามชัย
23/2 ม.1 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13190 โทรศัพท์มือถือ 08-1853-3185
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 285-17/24(อย) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
33 กลุ่มอาชีพสตรีบ้านท่าตูม
30 ม.1 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 โทรศัพท์ 8-7018-1043
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ดอกทานตะวัน 292-18/24(สบ) 9 มี.ค. 2565 8 มี.ค. 2568
34 กลุ่มอาชีพสตรีศาลาขาว
21 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ศาลาขาว อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72210 โทรศัพท์ 0-6554-9261
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์ 358-9/24(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
35 กลุ่มอาชีพเสริมชุมชนตำบลกบเจา
19 ม.8 ซ.- ถ.- ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา 13250 โทรศัพท์มือถือ 08-5812-8768
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ดอกไม้ประดิษฐ์ 389-23/24(อย) 18 ก.ย. 2566 17 ก.ย. 2569
36 ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จังหวัดฉะเชิงเทรา
56 ม.5 ซ.- ถ.- ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทรศัพท์มือถือ 08-6562-4277
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย 227-11/24(ฉช) 15 ก.พ. 2565 14 ก.พ. 2568
37 นาง กมลวรรณ เอฟเว่นซ์
57/2 ม.9 ซ.- ถ.- ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์มือถือ 08-1865-5106
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน 254-11/24(ชบ) 25 เม.ย. 2566 24 เม.ย. 2569
38 นาง กาญจนมาส สุวรรณวงศ์
310/851 ม.- ซ.สรงประภา 14 ถ.สรงประภา ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์มือถือ 08-9774-9354
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู 65629-435/24 8 ก.พ. 2565 7 ก.พ. 2568
39 นาง เกศินี เซี้ยงสกุล
111/5 ม.- ซ.- ถ.- ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000 โทรศัพท์ 0-9533-5665
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ดอกไม้ประดิษฐ์จากเมล็ดเพกา 517-8/24(พจ) 10 ก.พ. 2565 9 ก.พ. 2568
40 นาง จำเริญ สายเมธี
145/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ 8-1373-8690
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์ 386-11/24(สพ) 7 ส.ค. 2566 6 ส.ค. 2569
41 นาง ดวงแก้ว สอนพานิช
3 ซ.บางแวก 140 ถ.บางแวก ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์มือถือ 08-9817-9849
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษทิชชู 65653-441/24 28 มี.ค. 2565 27 มี.ค. 2568
42 นาง ดวงแก้ว สอนพานิช
3 ม.- ซ.บางแวก 140 ถ.บางแวก ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์มือถือ 08-9817-9849
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า 65649-439/24 28 มี.ค. 2565 27 มี.ค. 2568
43 นาง ดาราภัส แปลกเข็ม
143/60 ม.8 ซ.- ถ.- ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230 โทรศัพท์มือถือ 08-5142-4693
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์ 271-10/24(ปจ) 24 ก.ค. 2566 23 ก.ค. 2569
44 นาง ต่วน เลียบขุนทด
534 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-0397-1869
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 547-14/24(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
45 นาง เตือนคนึง ราชา
31/4 ม.16 ซ.- ถ.- ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 8-4895-7400
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ดอกไม้ประดิษฐ์ 236-3/24(กพ) 9 ก.ย. 2564 8 ก.ย. 2567
46 นาง แต๋ว เนียมชัยภูมิ
9 ม.22 ซ.- ถ.- ต.ห้วยยายจิ๋ว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230 โทรศัพท์ 8-7870-2130
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าต่วน 546-13/24(ชย) 9 ก.พ. 2565 8 ก.พ. 2568
47 นาง ทรงสุรัตน์ นาคอุไร
39/23 ม.7 ซ.- ถ.- ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-8163-3876
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ดอกไม้ประดิษฐ์ 347-11/24(นย) 7 มี.ค. 2567 6 มี.ค. 2570
48 นาง ทองอิน ทิพย์ปลูก
49/3 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 8-1473-5947
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา 1154-4/24(ลป) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
49 นาง ประนอม กมลแสงมณี
601/4 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ 8-1852-1852
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
ดอกไม้ประดิษฐ์ 323-8/24(ลบ) 9 มี.ค. 2566 8 มี.ค. 2569
50 นาง ปิติมา เพ็ชรรัตน์
145/64 ม.1 ซ.10ม.มณีรินทร์เอ็กซ์คลูซีฟพาร์ค ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์มือถือ 08-6396-5821
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ดอกไม้ประดิษฐ์ 335-20/24(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
123

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567