รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

รายชื่อผู้ที่ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช.8/2564 ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว จำนวน 77 รายการ จากข้อมูลทั้งหมด 10,549 รายการ

ลำดับชื่อ ที่อยู่รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเลขที่ใบรับรองวันที่ออกใบรับรองใบรับรองหมดอายุ
1 ประทุม หงษ์ร่อน
102/274 ม.3 ซ.- ถ.- ต.กระแชง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ 8-9672-6695
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 344-4/8(ปท) 24 ก.ย. 2564 23 ก.ย. 2567
2 กลุ่มกะลาท่าสาป
4/6 ม.3 ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000 โทรศัพท์ 0-8282-6050
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 267-13/8(ยล) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
3 กลุ่มกะลาและกรงนก อายลีเละ
17/1 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ -----------
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 234-4/8(ปน) 20 ม.ค. 2565 19 ม.ค. 2568
4 กลุ่มจักสานบ้านหนองคังคา
176 ม.4 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์มือถือ 06-1137-9256
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 314-5/8(บก) 22 มี.ค. 2566 21 มี.ค. 2569
5 กลุ่มชมรมหัตถกรรมตำบลหนองบอน
41 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 0-8725-8792
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 958-32/8(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
6 กลุ่มบ้านคุ้งกร่าง
28 ม.7 ซ.- ถ.- ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์มือถือ 08-3093-3950
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 247-7/8(ฉช) 14 มิ.ย. 2565 13 มิ.ย. 2568
7 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลาบ้านปะขาว
79/1 ม.3 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 โทรศัพท์ 8-3113-5053
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 156-1/8(อท) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
8 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
807 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-2872-3878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 355-8/8(สพ) 14 มี.ค. 2566 13 มี.ค. 2569
9 กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
807 ม.1 ซ.- ถ.- ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ 8-2872-3878
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 321-6/8(สพ) 22 ส.ค. 2565 21 ส.ค. 2568
10 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
17 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร 66210 โทรศัพท์มือถือ 06-3681-3781
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 547-15/8(พจ) 17 พ.ค. 2565 16 พ.ค. 2568
11 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
4/1 ม.4 ซ.- ถ.- ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 09-6635-7302
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 432-8/8(กบ) 19 ก.ค. 2566 18 ก.ค. 2569
12 กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าน้องนุ่นน้องแนน
36 ม.3 ซ.- ถ.- ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์ 0-9562-0776
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 718-3/8(อจ) 23 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2567
13 กลุ่มผลิตหัตถกรรมจากไม้ตาลบ้านหนองบอน
61 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-1357-7195
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1102-44/8(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
14 กลุ่มพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากไม้
49 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-4826-8428
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1103-45/8(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
15 กลุ่มลุกไม้
33/3 ม.10 ซ.- ถ.- ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230 โทรศัพท์ 8-6788-8718
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 903-14/8(นศ) 11 เม.ย. 2565 10 เม.ย. 2568
16 กลุ่มสัมมาชีพแผนกผลิตไม้กวาดและจักรสาน
48 ม.1 ซ.- ถ.- ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทรศัพท์ 9-0413-6100
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว 725-15/8(สข) 23 ส.ค. 2566 22 ส.ค. 2569
17 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าว
6 ม.8 ซ.- ถ.- ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120 โทรศัพท์ 8-9839-2942
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 325-7/8(ชน) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
18 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านเกาะกลาง
306 ม.1 ต.คลองประสงค์ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์มือถือ 08-1693-4727
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 415-7/8(กบ) 28 มี.ค. 2566 27 มี.ค. 2569
19 กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านหนองไผ่
290 ม.6 ซ.- ถ.- ต.โคกมะขาม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-3001-2340
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1105-47/8(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
20 กลุ่มหัตถกรรมจากไม้บ้านหนองโจรง
23 ม.8 ซ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 06-2656-9236
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1037-40/8(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
21 กลุ่มหัตถกรรมบ้านเรือนไทย
105/4 ม.11 ซ.- ถ.- ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110 โทรศัพท์ 8-9567-9144
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 274-3/8(กพ) 1 ก.ย. 2565 31 ส.ค. 2568
22 กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
118 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
พวงกุญแจจากกะลามะพร้าว 522-9/8(สต) 29 ก.พ. 2567 28 ก.พ. 2570
23 กลุ่มหัตถศิลป์พื้นบ้านปากบารา
118 ม.2 ซ.- ถ.- ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทรศัพท์ 0-7478-3517
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
พวงกุญแจจากกะลามะพร้าว 437-8/8(สต) 24 ส.ค. 2564 23 ส.ค. 2567
24 กลุ่มออมสินกะลา
376 ม.15 ซ.- ถ.- ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ 8-9366-5424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 356-2/8(พช) 20 เม.ย. 2566 19 เม.ย. 2569
25 กลุ่มอาชีพคนทำโพนบ้านท่าขนุน
186 ม.12 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000 โทรศัพท์ 8-0713-5685
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 889-23/8(พท) 19 ก.ย. 2565 18 ก.ย. 2568
26 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กะลา
107 ม.6 ซ.- ถ.- ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000 โทรศัพท์ 9-4606-0225
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 324-6/8(ชน) 23 มี.ค. 2566 22 มี.ค. 2569
27 กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพรชุมชนไวท์เฮ้าส์
31/31 ม.16 ซ.- ถ.- ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์มือถือ 00-0000-0000
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์จากการกะลามะพร้าว 458-6/8(ปท) 30 ม.ค. 2567 29 ม.ค. 2570
28 นาง ขนิษฐา บริสุทธิ์
18/5 ม.8 ซ.- ถ.- ต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 โทรศัพท์มือถือ 09-5589-7741
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 270-8/8(ฉช) 3 ส.ค. 2565 2 ส.ค. 2568
29 นาง ดารุณี สวยประโคน
109 ม.10 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-8431-0748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1035-38/8(บร) 4 ส.ค. 2565 3 ส.ค. 2568
30 นาง นฤมล สุวรรณบัติ
59 ม.2 ซ.- ถ.- ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8954-7470
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 194-14/8(สส) 6 ก.ย. 2565 5 ก.ย. 2568
31 นาง บัวลอย จิตรหาญ
127 ม.1 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-1069-8684
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 961-35/8(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
32 นาง ปล้อง ไกรสุข
16 ม.1 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-5255-0254
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 963-37/8(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
33 นาง พรทิพย์ ประดิษฐ์ทรง
9/2 ม.10 ซ.- ถ.- ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-8131-4424
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 221-15/8(สส) 5 ก.ค. 2566 4 ก.ค. 2569
34 นาง ยุพาพร ว่องวิกย์การ
279 ม.2 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ 0-8195-1113
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 3056-6/8(ชม) 26 เม.ย. 2565 25 เม.ย. 2568
35 นาง สุวรรณี ณ พัทลุง
69 ม.1 ต.คลองน้อย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ 8-0524-5551
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 238-11/8(สฎ) 24 พ.ค. 2566 23 พ.ค. 2569
36 นางสาว กรรณิการ์ เปนะนาม
219 ม.8 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-0149-5301
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1101-43/8(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
37 นางสาว ณวพร สังข์ทอง
18/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ 0-5697-0240
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 315-7/8(อน) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
38 นางสาว ตวงทิพย์ บัวทอง
62/1 ม.5 ซ.- ถ.- ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 โทรศัพท์ 9-1043-0156
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 868-13/8(นศ) 15 ก.ค. 2564 14 ก.ค. 2567
39 นางสาว นงลักษณ์ เจริญยิ่ง
45/1 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-6059-0748
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 960-34/8(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
40 นางสาว นันท์ เจริญยิ่ง
45 ม.8 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 06-2187-0754
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 962-36/8(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
41 นางสาว พัชรี คำประโคน
126 ม.11 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-2462-8562
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1066-41/8(บร) 29 มี.ค. 2566 28 มี.ค. 2569
42 นางสาว มุกดา ท้าวจันทรา
20/8 ม.3 ซ.- ถ.- ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130 โทรศัพท์มือถือ 08-8993-1858
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
กำไลข้อมือจากกะลามะพร้าว 170-3/8(สห) 28 ก.พ. 2565 27 ก.พ. 2568
43 นางสาว รวิวรรณ ดียิ่ง
125 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 09-8198-8607
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1141-48/8(บร) 7 ก.ย. 2566 6 ก.ย. 2569
44 นางสาว วารีย์ คำประโคน
184 ม.11 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 06-4239-5362
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1100-42/8(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
45 นางสาว วิภา ปานเคลือบ
7 ม.4 ซ.- ถ.- ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ 0-6363-8888
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 178-11/8(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
46 นาย กำพล นามพูน
3/2 ม.6 ซ.- ถ.- ต.นางตะเคียน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ 9-1000-9159
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 180-12/8(สส) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
47 นาย โกมล พัฒน์จร
330/2 ม.2 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240 โทรศัพท์ 8-7273-0829
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กระเป๋านาฬิกาจากกะลามะพร้าว 198-9/8(สฎ) 18 ก.พ. 2565 17 ก.พ. 2568
48 นาย เจริญ ขำสงค์
9/1 ม.7 ซ.- ถ.- ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130 โทรศัพท์มือถือ 08-6926-0730
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 746-31/8(นว) 22 มี.ค. 2565 21 มี.ค. 2568
49 นาย ทวีศักดิ์ พรมงาม
144 ม.8 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-3378-4962
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 959-33/8(บร) 25 ส.ค. 2564 24 ส.ค. 2567
50 นาย บุญนำ ไกรสุข
199 ม.1 ซ.- ถ.- ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์มือถือ 08-8354-1498
ออกใบรับรองโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว 1104-46/8(บร) 14 ก.ค. 2566 13 ก.ค. 2569
12

สืบค้นเมื่อ วันที่27 พ.ค. 2567