ข่าวสาร

ประเภทข่าว หัวข้อข่าว วันที่ข่าว
การจัดทำแผนและการรายงานผล
2/12/2567
การจัดทำแผนและการรายงานผล
12/2/2567
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
7/8/2566
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
6/3/2566
แจ้งข่าวจาก DCC
2/1/2566
แจ้งข่าวจาก DCC
14/11/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
8/11/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
7/11/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
26/10/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
20/10/2565
การจัดทำแผนและการรายงานผล
3/10/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
27/9/2565
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
9/9/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
1/9/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
25/8/2565
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
14/6/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
2/6/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
15/3/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
6/2/2565
แจ้งข่าวจาก DCC
12/1/2565
ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ มผช.
5/1/2565
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
22/11/2564
การจัดทำแผนและการรายงานผล
22/9/2564
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
16/9/2564
แจ้งข่าวจาก DCC
4/9/2564
แจ้งข่าวจาก DCC
18/8/2564
แจ้งข่าวจาก DCC
10/8/2564
แจ้งข่าวจาก DCC
10/8/2564
แจ้งข่าวจาก DCC
4/8/2564
แจ้งข่าวจาก DCC
2/8/2564
การจัดทำแผนและการรายงานผล
21/7/2564
แจ้งข่าวจาก DCC
16/4/2564
แจ้งข่าวจาก DCC
4/2/2564
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
14/1/2564
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
13/11/2563
รายงานความก้าวหน้า OTOP 1/2
19/10/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
23/9/2563
รายงานความก้าวหน้า OTOP 1/2
23/9/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
23/9/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
23/9/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
18/9/2563
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
16/7/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
29/6/2563
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
30/4/2563
การจัดทำแผนและการรายงานผล
9/1/2563
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
4/1/2563
หลักเกณฑ์การรายงานผล
23/12/2562
การสัมมนา
29/11/2562
ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ มผช.
15/11/2562
การสัมมนา
24/10/2562
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
27/9/2562
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
23/9/2562
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
23/11/2561
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
27/11/2560
การสัมมนา
24/11/2560
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
20/11/2560
การสัมมนา
20/11/2560
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
16/10/2560
การจัดทำแผนและการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
9/8/2560
หลักเกณฑ์การรายงานผล
19/5/2560

สมาชิกเข้าสู่ระบบ :

Download

Download File ที่เกี่ยวข้อง